Francesco 06Nepotvrzená řehole: 22. kapitola

Svatý František nás nabádá, abychom sloužili Pánu Bohu, milovali ho, uctívali ho a klaněli se mu čistým srdcem a čistou myslí.

Číst dál...

Giacomo mBr. Jakub - hrdinské ctnosti

16. června 2017 svatý otec František pověřil Kongregaci pro svatořečení, aby vydala dekret o hrdinských ctnostech Jakuba z Balduiny, kněze a zpovědníka, člena Benátské provincie.

panas3 mHrdinské ctnosti M. Costanzy Panas

Fabriano, 28. května 2017. Odpoledne o slavnosti Nanebevstoupení Páně ve Fabrianu (Itálie) v katedrále…

Číst dál...