SEKTA PRAHA 2020Upozorňujeme, že v Praze a zvl. na náměstí Republiky se objevují členové korejské sekty Sinčchondži, kteří zpočátku velmi přívětivě lákají mladé katolíky na tzv. biblické hodiny, na psychologický dotazník či výzkum a vznik animovaného filmu nebo muzikálu apod. Tato sekta nespolupracuje s žádnou církví a na jejich webu nenajdeme žádné kontaktní údaje. Cíleně jednají v utajení.

Podle nauky Sinčchondži sestoupil Kristus na zem duchovně, a to právě na Man Hee Leeho, kterému údajně zjevil pravý, dosud skrytý význam Bible. Tak jako Starý zákon ukazoval ke Kristu, tak Nový zákon prý ukazuje k prezidentu Leeovi, který má být jediným pravým vyvoleným. Jedině v něm a v jeho slovu je prý Kristus přítomen, jedině u něj je spása, jedině v církvi Sinčchondži začíná „nové nebe na zemi“.

Tvrdí, že nestačí věřit v Ježíše Krista, ale musí se studovat Bible výhradně podle jejich učení. Pokud se někdo z jejich středu odhodlá dál se už s nimi nestýkat, vyhrožují mu, že přijde do pekla. To je jen nástin toho, jak nebezpečná tato sekta je.

Možná si říkáte, že Vám by se to nemohlo stát, že byste samozřejmě hned poznal tyto sektářské prvky? Opak je pravdou, jejich metody jsou velmi rafinované; dokáží manipulovat tak dovedně, že to zpočátku vůbec nepoznáte. Tato sekta se dovedně přizpůsobuje člověku, kterého mají právě před sebou a mění svoje vystupování a chování podle reakcí oslovených.

Setkal jsem se s více lidmi, kteří byli v nedávné době touto sektou osloveni. Vyzýváme vás k obezřetnosti při setkání s touto sektou.

Více info najdete, když si do googlu zadáte titulek: "KOREJSKÁ SEKTA"