Srdečně zveme všechny zájemce o hlubší pochopení biblických textů, čtených při nedělních liturgii. Nevyžadují se žádné hluboké znalosti jen snad hrubá představa o pořadí knih bible. Vítán je každý, kdo má dobrou vůli a nebojí se vyjádřit své postřehy. Doba konání 19:15-21:10 (pozor nelze odcházet předčasně, v 19:30 zvonek přestává zvonit!). Vchod vraty vedel hudební školy nebo klepat na okno z náměstí. V tomto liturgickém roce rozebíráme nedělní 1. čtení

 

KROUŽEK JE VŽDY V PONDĚLÍ

12.03.: Jr 31,31-34 (5. ne post.)
21.03. ODPADÁ (poutní svátek sv. Josefa)
26.03. ODPADÁ (Svatý týden)
02.04. Sk 4,32-35 (2. ne vel.) - Co bude dále, budiž Pánu Bohu poručeno!