Květná neděle: 08:00 10:00 17:00 20:00  
Zelený čtvrtek:     18:00    
Velký pátek:     18:00    
Bílá sobota:       20:00  
Neděle zmrtvýchvst.: 08:00 10:00 17:00 ---  
Pondělí velikonoční: 10:00 --- 17:00 ---  

logo loreta

logo hrobka

logo hradcany

logo olomouc