Terciarske sliby 150Ohlédnutí za terciářskými sliby

Nedávno v našem kostele proběhly terciářské sliby a jedno přijetí do Sekulárního františkánského řádu…

 

 

…což je dlouho nevídané dění. Posledné sliby jsme zde totiž viděli v roce 2002. Proto pokládáme za důležité se k těmto událostem vrátit a vyjádřit potěšení, že se zdejší terciářské společenství opět stalo živým a akčním. A poděkovat, že nám vydatně a pravidelně pomáhá při liturgii.

 

V sobotu 10. prosince 2016 v našem kostele složila trvalou profes Alena Hrbková. Při vstupu do SFŘ přijala řeholní jméno Růžena; její patronkou je panna 3. řádu svatá Růžena z Viterba. „Den, kdy jsem složila slib Bohu, že budu až do konce svého života žít evangelium našeho Pána Ježíše Krista v Sekulárním františkánské řádu a zachovávat jeho Řeholi, byl pro mne neopakovatelným dnem v mém životě,“ říká sestra Růžena a dodává: „Jsem Pánu Ježíši nesmírně vděčná, že mi dal tuto milost, františkánské povolání a dar bratrského společenství.“

 

Terciarske sliby 485 1

Zleva: Petra Svobodová a Alena Hrbková

 

V sobotu 22. dubna 2017 u nás složil trvalou profes Tomáš Pavlík. Při vstupu do řádu přijal řeholní jméno Tomáš Maria; za patrony si zvolil Matku Boží a Tomáše Becketa. Obnovu svého křestního slibu, zasvěcení se službě Božímu království a svůj doživotní slib složil před zástupkyní ministra, sestrou Pavlou Květoslavou Vyhňákovou. To vše za účasti br. Pavla, duchovního asistenta zdejšího společenství SFŘ, který byl hlavním celebrantem, br. Rafaela, národního asistenta SFŘ a plného kostela (nejen) Tomášových přátel.

 

Terciarske sliby 485 2

Část místního společenství, Tomáš Pavlík uprostřed

 

Přede mší svatou se konal ještě jeden obřad – do SFŘ byla přijata Petra Svobodová, která si jako svoji řeholní patronku vybrala Matku Terezu z Kalkaty.

 

[4. května 2017]