Slavnost Panny Marie Královny andělů v Brně

Srdečně vás zveme na slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule ve středu 2. srpna 2017. Letos zvláště výjimečnou.

 

 

Mši svatou v 17 h bude v našem kostele sloužit P. Tomáš Koumal, dómský farář. Liturgii hudebně doprovodí Moravský cherubínský sbor – Proglas.

 

Letos bude tento den zvláště slavnostní, protože na večerní mši svaté budeme předávat poděkování od biskupa Vojtěcha Cikrleho – u příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze – sedmi lidem, kteří našemu kostelu po léta nezištně pomáhají:

 

  • Václav Baslík, akolyta
  • Marie Doležalová, lektorka
  • Jan Havlíček, varhaník
  • Jana Hlaváčková, lektorka
  • Marie Hustáková, zpěvačka
  • Emílie Kocmanová, aranžérka květinové výzdoby
  • Jiří Sáblík, stavební expert

 

 

Svátek Panny Marie Královny andělů

Svatý František z Assisi, zakladatel našeho řádu, se pro svou zvláštní úctu k Matce Boží staral o kostelík zasvěcený právě Panně Marii Královně andělů, nazývaný rovněž Porciunkule. Zde se také se svými bratry usadil, když se vrátil z Říma. Zde spolu se svatou Klárou založil druhý františkánský řád a zde také dokonal běh svého pozemského života roku 1226.

 

Podle tradice obdržel svatý František od papeže Honoria III. pro tento kostelík také privilegium plnomocných odpustků, které pak následující papežové potvrdili a rozšířili i na další kostely. Z těchto důvodů celý serafínský řád slaví s velkou radostí svátek Panny Marie Královny andělů.

 

[18. července 2017]