Velikonoce 150 150Velikonoce u kapucínů v Brně

Srdečně vás zveme do našeho kostela Nalezení svatého Kříže. Prožijte s námi největší křesťanské svátky roku.

 

Zelený čtvrtek je výročním dnem ustanovení Eucharistie. Dopoledne bude mše svatá pouze v katedrále na Petrově, při níž otec biskup posvětí oleje a přítomní kněží obnoví své kněžské sliby. V našem kostele bude mše svatá v 17 h, po jejím skončení bude Nejsvětější svátost přenesena na boční oltář, který bude představovat Getsemanskou zahradu a potom Boží hrob.

 

Na Velký pátek si připomínáme utrpení a smrt Ježíše Krista. Velkopáteční obřady u nás začnou v 17 h. Tento den je také dnem přísného půstu. V kostelích bude možné finančně podpořit křesťany ve Svaté zemi.

 

Bílá sobota je dnem, kdy církev neslaví mši svatou. Náš kostel bude otevřen od 7 h, jste zváni k modlitbě breviáře (v 7 a ve 12 h) i k soukromému rozjímání u Božího hrobu. Večer ve 20 h začneme obřady velikonoční vigilie – slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

 

O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Hod Boží velikonoční) budou mše svaté v 8.30, 10 a 17 h (zpovídáme: 8–11 h ≈ 16.15–17.45 h). Při každé mši svaté budeme žehnat pokrmy. 

 

velikonočním pondělí budeme mši svatou slavit v 8.30 h a v 17 h (zpovídáme: 8–9 h ≈ 16.15–17.45 h).

 

Rozšířená zpovědní služba ve Svatém týdnu

  • pondělí ≈ 15–18.30 h (není mše svatá)
  • úterý ≈ 5.50–7 h ≈ 15–18.30 h (mše svaté v 6 h a 17 h)
  • středa ≈ 5.50–7 h ≈ 15–18.30 h (mše svaté v 6 h a 17 h)
  • Zelený čtvrtek ≈ 15–16.45 h (mše svatá v 17 h)
  • Velký pátek ≈ 15–16.45 h (velkopáteční obřady v 17 h)
  • Bílá sobota ≈ nezpovídáme (velikonoční vigilie ve 20 h)

 

[17. března 2018]