Ex kostela 150Slavnost výročí posvěcení kostela

V pondělí 7. května 2018 budeme slavit 362. výročí posvěcení našeho kostela Nalezení svatého Kříže v Brně.

 

Tento den je také dnem adoračním. K tiché adoraci se můžete připojit od 7 do 16 h.

 

Při mši svaté v 17 h bude kázat jáhen Pavel Černuška. Liturgii hudebně doprovodí pěvecký sbor Olio z Olomouce. 

 

Na bohoslužbu naváže divadelní představení Jana Horáka František blázen, které se uskuteční v refektáři kláštera.

 

Divadlo Frantisek blazen 485

 

Těšíme se na setkání!

 

[18. dubna 2018]