Brno - omezení mší v kostele: zrušeny mše út-pá 6:00, ne 8:30

V našem kostele Povýšení sv. Kříže již OD ZÁŘÍ a ve zbytku vnitřního Brna od letošního adventu se připravuje optimalizace liturgie, při které dojde ke zrušení nebo přesunutí některých bohoslužeb.

Tato změna se týká i našeho kostela, avšak zde již OD 3. ZÁŘÍ. Jsme bohužel nuceni reagovat na snížení počtu kněží v komunitě a změnu pracovních úvazků, podle které dva ze tří zdejších kněží jsou na částečný úvazek nemocničními kaplany ve čtyřech brněnských nemocnicích a jednom domově pro seniory. V důsledku toho již nadále není možné zachovat stávající ranní bohoslužby ve všední den.

S platností od pondělí 3. září tedy budou ve všedních dnech zrušeny ranní bohoslužby v 6 hodin, a současně bude také zrušena ranní nedělní bohoslužba v 8:30, která se časově překrývá se sousedním kostelem sv. Maří Magdalény. V případě potřeby je tedy možné chodit tam.

Tyto změny pochopitelně ovlivní i zpovědní službu v tomto kostele, která bude rovněž řešena ve větší spolupráci s kostelem sv. Maří Magdalény. Ranní zpovídání bude ve VŠEDNÍ DNY zrušeno a v NEDĚLI začne přibližně od 9 hodin. Večerní zpovídání zůstává beze změny. Děkujeme za pochopení a prosíme, abyste nám laskavě zachovali přízeň a do budoucna přednostně využívali zpovědní službu v době mimo mši svatou.