Kostel Nalezení svatého Kříže

S výjimkou pondělí je kostel otevřen každý den 5.30–7 h a odpoledne 16–18 h, v neděli pak 8–11 h a potom 16–18 h.

Mši svatou slavíme

  • neděle: 8.30 h 10 h 17 h
  • úterý–sobota: 6 h 17 h

Rodiče s malými dětmi mohou využít oratoř vedle presbytáře, do které se dostanou přes zpovědní chodbu.
Pro mše svaté připravujeme vlastní přímluvy, více se o nich můžete dozvědět zde.

Příležitost ke svátosti smíření

  • neděle: 8–11 h 16.15–17.45 h
  • úterý–sobota: 5.50–6.30 h 16.15–17.45 h

Modlitba nešpor a eucharistická adorace

Po večerní bohoslužbě vás zveme ke společné modlitbě nešpor. Každý čtvrtek po nešporách vás také zveme na hodinovou tichou adoraci.

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

7. května: Slavnost Výročí posvěcení kostela Nalezení sv. Kříže (1656). Tento den je také dnem adoračním. Nejsvětější svátost bývá vystavena od ranní mše svaté (7 h) až do 16 h.
2. srpna: Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
14. září: Slavnost Povýšení svatého Kříže, kdy slavíme patrocinium kostela
4. října: Slavnost svatého Františka

Ohlášky 8. neděle liturgického mezidobí

  • Popeleční středou, tedy dnem přísného postu, vstoupíme do postní doby. Je to zároveň čas naší obnovy. V postu se budeme každý pátek od 16.20 h modlit pobožnost křížové cesty. Příští neděle bude 1. postní.
  • Na dnešní neděli je vyhlášena sbírka Haléř sv. Petra. Sbírka je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem církve přispět ke zmírnění bolesti ve světě.
  • V kostele, vzadu za lavicemi, najdete tzv. postničky, pokud byste je chtěli využít se svými dětmi k prožití postní doby.
  • Centrum pro rodinu pořádá postní duchovní obnovu pro manžele, která proběhne 10. až 11. března v Duchovním centru Vranov u Brna. Tématem obnovy Víra, která prohlubuje krásu našeho lidství bude provázet P. Jan Pacner.

Vyhledání „své“ farnosti podle trvalého bydliště

Na těchto stránkách najdete praktickou pomůcku, jak zjistit, ke které farnosti územně náležíte. Je to nutné vědět, pokud plánujete třeba svatbu nebo křest dítěte.

 

logo loreta

logo hrobka

logo hradcany

logo olomouc