Kostel Nalezení svatého Kříže


S výjimkou pondělí je kostel otevřen každý den 5.30–7 h a odpoledne 16–18 h, v neděli pak 8–11 h a potom 16–18 h.

 

Mši svatou slavíme

  • neděle: 8.30 h ≈ 10 h ≈ 17 h
  • úterý–sobota: 6 h ≈ 17 h

 

Rodiče s malými dětmi mohou využít oratoř vedle presbytáře, do které se dostanou přes zpovědní chodbu.

 

Pro mše svaté připravujeme vlastní přímluvy, více se o nich můžete dozvědět zde.

 

Příležitost ke svátosti smíření

  • neděle: 8–11 h ≈ 16.15–17.45 h
  • úterý–sobota: 5.50–6.30 h ≈ 16.15–17.45 h

 

Modlitba nešpor a eucharistická adorace

Po večerní bohoslužbě vás zveme ke společné modlitbě nešpor. Každý čtvrtek po nešporách vás také zveme na hodinovou tichou adoraci. 

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

7. května: Slavnost Výročí posvěcení kostela Nalezení sv. Kříže (1656). Tento den je také dnem adoračním. Nejsvětější svátost bývá vystavena od ranní mše svaté (7 h) až do 16 h.
2. srpna: Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
14. září: Slavnost Povýšení svatého Kříže, kdy slavíme patrocinium kostela
4. října: Slavnost svatého Františka

 

Ohlášky 5. neděle postní

  • V pondělí máme slavnost sv. Josefa, v našem kostele je mimořádně večerní mše sv. V pátek se od 16.20 h modlíme pobožnost křížové cesty.
  • Diecézní setkání mládeže proběhne v sobotu 24. března od 8.30 do 16 h. Setkání začíná v katedrále, nachystané jsou zajímavé přednášky a workshopy. Letos je možné se zúčastnit i pátečního předprogramu.
  • Akademie třetího věku v Brně opět otevírá své přednáškové kurzy.
  • Liturgie Květné neděle začne žehnáním ratolestí a připomínkou Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. „Kočičky“ nebo palmové listy si můžete přinést i vlastní. V bohoslužbě slova pak budeme rozjímat pašijové události.
  • Mše svatá na Zelený čtvrtek v našem kostele začíná v 17 h, ve stejný čas začnou i obřady Velkého pátku. Velikonoční vigilii budeme slavit od 20. hodiny. O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budou mše svaté v 8.30, 10, 17 h a na velikonoční pondělí v 8.30 a v 17 h.
  • Od velikonočního úterý 3. dubna do soboty 7. dubna nebudou v našem kostele bohoslužby. V té době se zúčastníme provinční kapituly, kde budeme volit nové vedení provincie, pravděpodobně také dojde ke změnám v našich komunitách. Prosíme vás tedy o modlitbu, abychom na kapitule dobře rozhodovali.

 

Vyhledání „své“ farnosti podle trvalého bydliště

Na těchto stránkách najdete praktickou pomůcku, jak zjistit, ke které farnosti územně náležíte. Je to nutné vědět, pokud plánujete třeba svatbu nebo křest dítěte.