Kostel Nalezení svatého Kříže


S výjimkou pondělí je kostel otevřen každý den 5.30–7 h a odpoledne 16–18 h, v neděli pak 8–11 h a potom 16–18 h.

 

Mši svatou slavíme

  • neděle: 8.30 h ≈ 10 h ≈ 17 h
  • úterý–sobota: 6 h ≈ 17 h

 

Rodiče s malými dětmi mohou využít oratoř vedle presbytáře, do které se dostanou přes zpovědní chodbu.

 

Pro mše svaté připravujeme vlastní přímluvy, více se o nich můžete dozvědět zde.

 

Příležitost ke svátosti smíření

  • neděle: 8–11 h ≈ 16.15–17.45 h
  • úterý–sobota: 5.50–6.30 h ≈ 16.15–17.45 h

 

Modlitba nešpor a eucharistická adorace

Po večerní bohoslužbě vás zveme ke společné modlitbě nešpor. Každý čtvrtek po nešporách vás také zveme na hodinovou tichou adoraci. 

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

7. května: Slavnost Výročí posvěcení kostela Nalezení sv. Kříže (1656). Tento den je také dnem adoračním. Nejsvětější svátost bývá vystavena od ranní mše svaté (7 h) až do 16 h.
2. srpna: Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
14. září: Slavnost Povýšení svatého Kříže, kdy slavíme patrocinium kostela
4. října: Slavnost svatého Františka

 

Ohlášky 33. neděle v mezidobí

  • V úterý je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě; ve středu bude památka sv. Cecílie, panny a mučednice. Na pátek připadá památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, vietnamských mučedníků. V sobotu máme nezávaznou památku sv. Kateřiny Alexandrijské, mučednice. Příští neděli bude slavnost Ježíše Krista Krále.
  • Sbírka dnešní neděle je určena na podporu biblického apo-štolátu, vybrané peníze podpoří překladatelské projekty v Tanzanii a v Togu a také práci Českého katolického biblického díla. Všem dárcům děkujeme.
  • V sobotu 25. listopadu se v katedrále uskuteční „Svatocecilské setkání“ varhaníků, chrámových zpěváků a hudebníků.
  • V pondělí 27. listopadu v 19 h zazní v kostele sv. Tomáše přednáška P. Stanislava Drobného o Martinu Lutherovi.
  • V úterý 28. listopadu v 19 h se v kostele Panny Marie Pomocnice koná další díl „Žabovřeského rozmlouvání“ se salesiánským knězem a kytaristou Ladislavem Heryánem.
  • V pátek 1. prosince se bude při večerní mši sv. udělovat svátost pomazání nemocných. Přijmout ji může každý, kdo má vážnou nemoc, i když ne v dané chvíli nebezpečnou, anebo dosáhl šedesáti let.

 

Vyhledání „své“ farnosti podle trvalého bydliště

Na těchto stránkách najdete praktickou pomůcku, jak zjistit, ke které farnosti územně náležíte. Je to nutné vědět, pokud plánujete třeba svatbu nebo křest dítěte.