Kostel Nalezení svatého Kříže


S výjimkou pondělí je kostel otevřen každý den 5.30–7 h a odpoledne 16–18 h, v neděli pak 8–11 h a potom 16–18 h.

 

Mši svatou slavíme

  • neděle: 8.30 h ≈ 10 h ≈ 17 h
  • úterý–sobota: 6 h ≈ 17 h

 

Rodiče s malými dětmi mohou využít oratoř vedle presbytáře, do které se dostanou přes zpovědní chodbu.

 

Pro mše svaté připravujeme vlastní přímluvy, více se o nich můžete dozvědět zde.

 

Příležitost ke svátosti smíření

  • neděle: 8–11 h ≈ 16.15–17.45 h
  • úterý–sobota: 5.50–6.30 h ≈ 16.15–17.45 h

 

Modlitba nešpor a eucharistická adorace

Po večerní bohoslužbě vás zveme ke společné modlitbě nešpor. Každý čtvrtek po nešporách vás také zveme na hodinovou tichou adoraci. 

 

ZPH kostel 06Foto: Zuzana Píšková Hrivňáková

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

7. května: Slavnost Výročí posvěcení kostela Nalezení sv. Kříže (1656). Tento den je také dnem adoračním. Nejsvětější svátost bývá vystavena od ranní mše svaté (7 h) až do 16 h.
2. srpna: Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
14. září: Slavnost Povýšení svatého Kříže, kdy slavíme patrocinium kostela
4. října: Slavnost svatého Františka

 

Ohlášky 4. neděle velikonoční

  • V pondělí je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka; v úterý máme svátek sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka. Na středu připadá svátek sv. Marka, evangelisty.
  • Ve sbírce minulé neděle určené na pomoc při obnově domovů obyvatel Středního a Blízkého východu se vybralo 14.802 Kč. Všem dárcům děkujeme.
  • Dne 5. května 2018 chtějí v našem kostele uzavřít man-želství: Marie Hustáková, bytem v Brně, a Jakub Willmann, bytem v Brně. Kdo by věděl o překážkách, které by bránily uzavření sňatku, ať se obrátí na rektora kostela br. Petra.
  • V pondělí 7. května budeme slavit 362. výročí posvěcení našeho kostela. Tento den je také dnem adoračním. K tiché adoraci se můžete připojit od 7 do 16 h. Večer budeme mít mši svatou v 17 h, při ní bude kázat jáhen Pavel Černuška. Liturgii hudebně doprovodí pěvecký sbor Olio z Olomouce. Na bohoslužbu pak naváže divadelní představení Jana Horáka „František blázen“, které se uskuteční v refektáři kláštera. Srdečně Vás zveme.
  • Školské sestry pořádají od 11. do 13. května na Hoješíně u Seče duchovní setkání pro děvčata ve věku 13 až 17 let na téma: „ Jak znáš sama sebe aneb Více o světě žen“. Přihlásit se na akci je možné do 1. května.
  • Pokud zavítáte do Prahy, tak v Loretě je otevřena nová výstava Pax et Bonum, která přibližuje významné osobnosti z naší kapucínské provincie a také pestrost kapucínské spirituality.

 

Vyhledání „své“ farnosti podle trvalého bydliště

Na těchto stránkách najdete praktickou pomůcku, jak zjistit, ke které farnosti územně náležíte. Je to nutné vědět, pokud plánujete třeba svatbu nebo křest dítěte.