Kostel Nalezení svatého Kříže

S výjimkou pondělí je kostel otevřen každý den 5.30–7 h a odpoledne 16–18 h, v neděli pak 8–11 h a potom 16–18 h.

Mši svatou slavíme

  • neděle: 8.30 h 10 h 17 h
  • úterý–sobota: 6 h 17 h

Rodiče s malými dětmi mohou využít oratoř vedle presbytáře, do které se dostanou přes zpovědní chodbu.
Pro mše svaté připravujeme vlastní přímluvy, více se o nich můžete dozvědět zde.

Příležitost ke svátosti smíření

  • neděle: 8–11 h 16.15–17.45 h
  • úterý–sobota: 5.50–6.30 h 16.15–17.45 h

Modlitba nešpor a eucharistická adorace

Po večerní bohoslužbě vás zveme ke společné modlitbě nešpor. Každý čtvrtek po nešporách vás také zveme na hodinovou tichou adoraci.

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

7. května: Slavnost Výročí posvěcení kostela Nalezení sv. Kříže (1656). Tento den je také dnem adoračním. Nejsvětější svátost bývá vystavena od ranní mše svaté (7 h) až do 16 h.
2. srpna: Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
14. září: Slavnost Povýšení svatého Kříže, kdy slavíme patrocinium kostela
4. října: Slavnost svatého Františka

Ohlášky 7. neděle velikonoční

  • V úterý je památka sv. Zdislavy. Ve středu máme svátek Navštívení Panny Marie. Ve čtvrtek bude památka sv. Justina, mučedníka, a v pátek památka sv. Felixe z Nicosie, kapucína. Po večerní mši svaté uctíme Ježíšovo srdce. V sobotu si připomeneme svatého Karla Lwangu a jeho druhy, mučedníky.Příští neděli je slavnost Seslání Ducha svatého.
  • Na příští neděli biskupství vyhlásilo sbírku na podporu charitativních projektů v diecézi.
  • Sekulární františkánský řád pořádá každou první sobotu pěší pouť na Vranov u Brna, pouť je otevřena všem zájemcům. Vycházejí v 9 h z Útěchova, odkud jdou pěšky na Vranov na mši svatou, která začíná v 11 h. Po cestě se společně modlí růženec.
  • Brněnská akademie třetího věku pořádá vzdělávací kurzy „Zdraví je dar“ a „Spirituální dimenze člověka“. Přihlášku do kurzů je možné podat elektronicky (www.bioetika.cz) nebo osobně v Centru pro rodinu a sociální péči na Biskupské 7.
  • Během červnové Noci kostelů u nás opět přivítáme akademického malíře a restaurátora Igora Fogaše, který bude mít přednášku o našem oltářním obrazu.
  • Na výstavu „Brněnská diecéze ve fotografiích“ můžete posílat své snímky do 30. června.

Vyhledání „své“ farnosti podle trvalého bydliště

Na těchto stránkách najdete praktickou pomůcku, jak zjistit, ke které farnosti územně náležíte. Je to nutné vědět, pokud plánujete třeba svatbu nebo křest dítěte.

 

logo loreta

logo hrobka

logo hradcany

logo olomouc