Kostel Nalezení svatého Kříže

S výjimkou pondělí je kostel otevřen každý den 5.30–7 h a odpoledne 16–18 h, v neděli pak 8–11 h a potom 16–18 h.

Mši svatou slavíme

  • neděle: 8.30 h 10 h 17 h
  • úterý–sobota: 6 h 17 h

Rodiče s malými dětmi mohou využít oratoř vedle presbytáře, do které se dostanou přes zpovědní chodbu.
Pro mše svaté připravujeme vlastní přímluvy, více se o nich můžete dozvědět zde.

Příležitost ke svátosti smíření

  • neděle: 8–11 h 16.15–17.45 h
  • úterý–sobota: 5.50–6.30 h 16.15–17.45 h

Modlitba nešpor a eucharistická adorace

Po večerní bohoslužbě vás zveme ke společné modlitbě nešpor. Každý čtvrtek po nešporách vás také zveme na hodinovou tichou adoraci.

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

7. května: Slavnost Výročí posvěcení kostela Nalezení sv. Kříže (1656). Tento den je také dnem adoračním. Nejsvětější svátost bývá vystavena od ranní mše svaté (7 h) až do 16 h.
2. srpna: Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
14. září: Slavnost Povýšení svatého Kříže, kdy slavíme patrocinium kostela
4. října: Slavnost svatého Františka

Ohlášky 15. neděle v mezidobí

  • V pátek máme svátek sv. Vavřince z Brindisi, kněze, učitele církve a zakladatele naší kapucínské provincie. Na sobotu připadá svátek sv. Marie Magdalény.
  • V sobotu 22. července se od 14 hodin v rámci Kapucínské soboty uskuteční komentované prohlídky Kapucínské hrobky, našeho kostela a klášterní historické knihovny. Rezervace vstupenek je možná na webu zde.
  • Rádi vás zveme 2. srpna na slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule, které bude předsedat P. Tomáš Koumal, dómský farář. Liturgii doprovodí Moravský cherubínský sbor – Proglas.
  • Velmi předběžně vás chceme informovat, že od pondělí 21. do soboty 26. srpna nebudou v našem kostele bohoslužby z důvodu konání provinční kapituly.

Vyhledání „své“ farnosti podle trvalého bydliště

Na těchto stránkách najdete praktickou pomůcku, jak zjistit, ke které farnosti územně náležíte. Je to nutné vědět, pokud plánujete třeba svatbu nebo křest dítěte.