Kostel Nalezení svatého Kříže


S výjimkou pondělí je kostel otevřen každý den 5.30–7 h a odpoledne 16–18 h, v neděli pak 8–11 h a potom 16–18 h.

 

Mši svatou slavíme

  • neděle: 8.30 h ≈ 10 h ≈ 17 h
  • úterý–sobota: 6 h ≈ 17 h

 

Rodiče s malými dětmi mohou využít oratoř vedle presbytáře, do které se dostanou přes zpovědní chodbu.

 

Pro mše svaté připravujeme vlastní přímluvy, více se o nich můžete dozvědět zde.

 

Příležitost ke svátosti smíření

  • neděle: 8–11 h ≈ 16.15–17.45 h
  • úterý–sobota: 5.50–6.30 h ≈ 16.15–17.45 h

 

Modlitba nešpor a eucharistická adorace

Po večerní bohoslužbě vás zveme ke společné modlitbě nešpor. Každý čtvrtek po nešporách vás také zveme na hodinovou tichou adoraci. 

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

7. května: Slavnost Výročí posvěcení kostela Nalezení sv. Kříže (1656). Tento den je také dnem adoračním. Nejsvětější svátost bývá vystavena od ranní mše svaté (7 h) až do 16 h.
2. srpna: Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
14. září: Slavnost Povýšení svatého Kříže, kdy slavíme patrocinium kostela
4. října: Slavnost svatého Františka

 

Ohlášky 1. neděle postní

  • Ve čtvrtek je svátek Stolce sv. Petra, apoštola. V postní době se každý pátek od 16.20 h modlíme pobožnost křížové cesty.
  • Na příští neděli je vyhlášena sbírka „Haléř sv. Petra“. Sbírka je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem církve přispět ke zmírnění bolesti ve světě.
  • V pondělí 19. února se na Petrově 2 v 17 h koná přednáška historika Jaroslava Šebka nazvaná Rok 1918 a vznik Československa z pohledu katolické církve.
  • Komunita Emmanuel pořádá 24.–25. února víkendové setkání pro ty, kteří spolu chodí, myslí to se svým vztahem vážně a přemýšlejí o manželství. Přihlásit se na akci je možné do pondělí 19. února. Také stále probíhají tzv. Večery pro dva.
  • Papež František ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí, které trpí válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.
  • Malý průvodce postní dobou je k dispozici pro uživatele mobilních zařízení se systémem Android prostřednictvím služby Google Play. Krátká rozjímání k jednotlivým nedělím napsal letos o. biskup Pavel Konzbul. Farnost Dolní Němčí nabízí přes mobilní aplikaci, e-mail či web Postní kapky jako každodenní inspiraci a přípravu na Velikonoce.

 

 

Vyhledání „své“ farnosti podle trvalého bydliště

Na těchto stránkách najdete praktickou pomůcku, jak zjistit, ke které farnosti územně náležíte. Je to nutné vědět, pokud plánujete třeba svatbu nebo křest dítěte.