image
DalsiAutori:
od Frant. Wambery ... ; k tisku podány od Jana Trnky ... a wydány k prospechu Casopisu pro katolické duchowenstwo
Vydani:
Dil:
Djl druhý
MistoVydani:
W Praze
Nakladatelstvi:
w arcibiskupské knihtiskárne u Josefy Fetterlowé, rjzenjm Wáclawa Špinky
RokVydani:
1836

 Back