UzaBM klter 181223 dbmvření kostela Nalezení sv. Kříže v Brně

Mše svaté na úmysly, které jste měli u nás zapsané, jsou slouženy v ty dny, které jste si přáli. Kromě toho při bohoslužbách pamatujeme na Vás všechny, kdo jste k nám přicházeli, a nyní se nemůžete účastnit.
Vaši bratři kapucíni
Možnost individuální zpovědi pomocí SMS na tel. 737 571 158 u br. Vojtěcha