Výběr závěrečných prací

Provincie kapucínů

Marek Brčák: Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě (1618–1673); rigorózní práce, FF UK v Praze, 2014

Marek Brčák: Kapucínský řád a společnost v Čechách a na Moravě v letech 1618–1673; diplomová práce, FF UK v Praze, 2013

Marek Brčák: Ustavení české kapucínské provincie v první polovině 17. století. Obraz kapucínského řádu v letech 1599–1618 v narativních pramenech a korespondenci podporovatelů řádu; bakalářská práce, FF UK v Praze, 2010

Matyáš Bajger: Česká františkánská knižní kultura. Knihovny minoritů, františkánů a kapucínů v průběhu staletí; rigorózní práce, FF OU v Ostravě, 2007

Matyáš Bajger: Dějiny kapucínských knihoven v českých zemích; diplomová práce, FF MU v Brně, 2004

Klášter v Brně

Tereza Šlesingerová: Umělecká výzdoba interiéru kapucínského kostela v Brně; bakalářská práce, FF MU v Brně, 2013

Tomáš Malý: Smrt a spása duše v 17.–18. století: brněnští měšťané a osudy potridenské zbožnosti; disertační práce, FF MU v Brně, 2008

Veronika Petlachová: Proměny kapucínského řádu za komunistické perzekuce se zaměřením na brněnskou komunitu; bakalářská práce, FF MU v Brně, 2007

Michaela Králíková: Pohřební ritus 16.–18. století na Moravě a ve Slezsku s přihlédnutím k území střední Evropy; disertační práce, Přírodovědecká fakulta MU v Brně, 2006

Ondřej Hýsek: Řád Menších bratří kapucínů v kontextu františkánských dějin a náboženské problematiky města Brna konce 16. a první poloviny 17. století; bakalářská práce, FF MU v Brně, 2003

Michal Tejček: Brněnští kapucíni v 17. a 18. století; diplomová práce, FF MU v Brně, 2003

Michaela Loudová: Bibliotheca – domus Sapientiae. Ikonografie malířské výzdoby klášterních a zámeckých knihoven na Moravě v 18. století; disertační práce, FF MU v Brně, 2003