Oldrich Koukal 01mOldřich Koukal

Málokdo byl s naším kostelem tak úzce spjatý jako pan Oldřich. Půl století zde sloužil jako akolyta a lektor.

Pan Oldřich se narodil ve Znojmě, kde také vychodil pět tříd prvního stupně školy. Pak se rodina přestěhovala do Třebíče. Osmileté gymnázium J. V. Jirsíka vystudoval v Českých Budějovicích, zde se také seznámil se svým spolužákem a přítelem Václavem Kulhánkem (*1930, emeritní kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, od roku 2010 Mons.).

Po maturitě vstoupil do kongregace redemptoristů v Obořišti u Dobříše, kde se zrodilo celoživotní přátelství s P. Janem Zemánkem). Stihl absolvovat pouze dva semestry filozofie, pak přišla akce „K“. Pan Oldřich skončil nejdříve v soustřeďovacím táboře v Králíkách a poté byl povolán k PTP. 

Oldrich Koukal 03

Po vojenské službě se vrátil do Třebíče, kde pracoval v dělnických profesích; při zaměstnání stihl vystudovat stavební průmyslovku. Dne 25. 6. 1955 se oženil s Jarmilou Hanákovou (1923–2010), zdravotní sestrou z nedalekého Ostašova; měli spolu dceru Hanu.

V roce 1965 se celá rodina přestěhovala do Brna. Pan Oldřich vystřídal několik zaměstnání, nicméně všechna se týkala dopravy: silniční výstavby, dozoru při výstavbě silnic, zařazování a přeřazování silnic do jednotlivých kategorií atp.

Oldrich Koukal 02

Jeho druhým „zaměstnáním“ byla služba v našem kostele, kam ho přivedlo přátelství s P. Kulhánkem. Pan Oldřich řadu let pomáhal prelátu Horkému, byl jeho řidičem a důvěrníkem, a pak i nám, když už jsme se mohli vrátit zpět.

V paměti ho máme jako člověka s velkou láskou k liturgii, zvláště ke čtení biblických textů. (Čítával rovnež v Radiu Proglas.) Ale také jako člověka mladého duchem, se smyslem pro humor.

Oldrich Koukal 04

Službu v kostele na několik let přerušil, když těžce onemocněla jeho žena Jarmila a on se o ni staral. (Léta s ním chodila na večerní mši svatou, sedávala vždy v zadním kvadrantu vlevo, v první lavici.) Po její smrti se k nám opět vrátil, a dokonce začal studovat Univerzitu třetího věku, kterou úspěšně dokončil. Jeho zdravotní stav se však začal pomalu zhoršovat a vícekrát musel být také hospitalizovaný.

Zemřel v sobotu 16. dubna v nedožitých 90. letech. Přál si být pohřbený v ministrantské komži a také si přál mít poslední rozloučení v našem kostele. Tak se stalo 22. dubna 2016, mši svatou celebroval P. Pavel Uhřík. Poté byl pan Oldřich uložen vedle své ženy na Ústředním hřbitově.

logo loreta

logo hrobka

logo hradcany

logo olomouc