sv jiriHalloween???

Ano, či ne? Není to místní „česká“ tradice – ale je ta tomto svátku něco špatného?

Jelikož podobné otázky se objevují i v našem kulturním prostředí, dovolil jsem si přeložit velmi fundovaný článek za jehož obsahem zcela stojím jako kněz i jako odborník na spiritualitu. A kdo má keltskou krev (jako já), to může považovat i za svou národní tradici.

br. Bonaventura

Každý rok se mezi katolíky a ostatními křesťany znovu objevují debaty na téma: Je Halloween satanským svátkem nebo jen světským svátkem? Mají se katolické děti převlékat za duchy a skřítky? Je pro děti dobré, aby se vystrašily? V těchto debatách se však vytrácí historie Halloweenu, který je na hony vzdálen pohanskému náboženskému svátku, neboť jde o svátek křesťanský, který je stár téměř 1300 let.

Křesťanský původ Halloweenu

„Halloween“ je název, který sám o sobě neznamená nic. Jde o zkratku slov „All Hallows Eve“, což je označení vigilie svátku All Hallows Day spíše známého jako All Saints Day (Hallow jako podstatné jméno znamená ve staré angličtině označení pro světce. Jako sloveso znamená něco posvětit nebo něco ctít jako svaté.) Slavnost všech svatých, 1. listopadu, je zasvěceným svátkem (v ČR doporučeným) a jak slavnost, tak i vigilie se slaví už od počátku osmého století, kdy je vyhlásil papež Řehoř III. v Římě. (O sto let později byly rozšířeny na celou církev papežem Řehořem IV.)

Pohanský původ Halloweenu

Navzdory obavám některých katolíků a dalších křesťanů v posledních letech, ohledně „pohanských kořenů“ Halloweenu, ve skutečnosti žádné nemá. První pokusy spojit vigilii Všech svatých s keltskou slavností žní Samhain (keltsky: konec léta) se objevily až sto let poté, co se stal univerzálním svátkem, a nezdá se, že by Řehoř III. nebo Řehoř IV. cokoliv o Samhainu věděli. V keltské venkovské tradici však prvky oslavy žní přežily i mezi křesťany podobně jako vánoční stromek má své kořeny v předkřesťanské germánské tradici, aniž by to byl pohanský rituál.

Kombinování křesťanského a keltského

Keltské prvky včetně zapalování ohňů, vyřezávání kedlubnů (v Americe dýní), chození od domu k domu, sbírání dárků, podobně jak to dělají koledníci o Vánocích. Ale „okultní“ prvky Halloweenu – duchové a démoni – mají své kořeny v katolické víře. Křesťané věřili, že v určitých dobách roku (např. o Vánocích), je opona oddělující zemi od očistce, nebe i pekla tenčí a je možné snáze spatřit duše v očistci (duchy) i démony. Tak tradice halloweenských kostýmů má co do činění stejně tak s křesťanskou jako s keltskou tradicí, ne-li více s křesťanskou.

První protikatolický útok na Halloween

Současný útok na Halloween není první. V poreformační Anglii byla slavnost Všech svatých zrušena a keltské venkovské zvyky spojované s Halloweenem byly postaveny mimo zákon. Vánoce a zvyky okolo nich byly napadány podobně a puritánský parlament zakázal Vánoce roku 1647. Na severovýchodě USA puritáni prohlásili za nezákonné slavení jak Vánoc tak Halloweenu, které oživili ve velké míře až v 19. století němečtí katoličtí imigranti (v případě Vánoc) a irští katoličtí imigranti (v případě Halloweenu).

Komercializace Halloweenu

Pokračující odpor vůči Halloweenu byl výrazem protikatolictví (a stejně tak i proti-irských předsudků). Ale na začátku 20. století byl Halloween, stejně jako Vánoce, silně komercializován. Vyrobené kostýmy, dekorace a zvláště svíčky – to vše se stalo široce dostupným, a křesťanské kořeny těchto svátků byly odsunuty do pozadí.

Hororové filmy a drastické filmy z konce sedmdesátých a osmdesátých let pak přispěly ke špatné reputaci Halloweenu, podobně jako prohlášení domnělých satanistů a čarodějnic, kteří vytvořili mýtus, podle něhož je Halloween jejich svátkem, který později přejali křesťané.

Druhý proti-katolický útok na Halloween

Nový odpor proti Halloweenu začal být veden nekatolickými křesťany roku 1980, z části kvůli prohlášením, že Halloween byl „ďáblovou nocí“; z části kvůli zvěstem o jedu a žiletkách v halloweenském cukroví; a z části prostě z odporu vůči katolíkům. Jack Chick, zuřivý antikatolický fundamentalista, který rozšiřuje biblické příběhy ve formě komiksů, vedl tento útok.

Na konci devadesátých let mnozí katoličtí rodičové, neznalí antikatolických kořenů útoku na Halloween, začali o něm pochybovat. Jejich zájem stoupl v roce 2009, kdy článek v britském bulváru rozšířil pověst o tom, že papež Benedikt XVI. varoval katolíky před slavením Halloweenu. Ačkoliv na tom nebylo ani zbla pravdy, alternativní oslavy se staly populárními a tak tomu zůstalo až dodnes.

Alternativy k halloweenským aktivitám

Ironií osudu je, že jedna z nejoblíbenějších křesťanských alternativ k oslavě Halloweenu je světská „oslava žní“, která má mnohem více společného s keltským Samhinem než s katolickou slavností Všech svatých. Na oslavě žní není nic špatného ale není nutno takovou oslavu oddělovat od liturgického kalendáře. (Například by bylo vhodnější spojit oslavu žní s podzimními kvatembrovými dny.)

Jinou populární katolickou alternativou je „party všech svatých“, obvykle konaná na Halloween – s vytvářením kostýmů (spíše kostýmů svatých než duchů) a s cukrovím. Přinejlepším je to však pokus o pokřesťanštění již křesťanského svátku.

Bezpečnost a faktor strachu

Nejlépe mohou rozhodnout rodiče, zda se jejich děti mohou bezpečně účastnit halloweenských aktivit, a je pochopitelné, že se mnozí rozhodnou na základě pochybných zvěstí. Strašidelné historky o otrávených jablkách a falešném cukroví, které se objevily během osmdesátých let, byly vyvráceny roku 2002. Co však převažuje, je obava, že se děti vystraší. Některé děti jsou samozřejmě velmi citlivé, ale většinu baví strašit druhé a samy být strašeny (v rozumných mezích, samozřejmě). Každý rodič ví, že po „bu, bu, bu“, obvykle následuje smích, a to jak od dítěte, které strašilo, tak i od toho, které bylo vystrašeno. Halloween poskytuje strukturované prostředí, kde je možno se bát i strašit.

Učiňte své rozhodnutí

Závěrem – volba je na vás, na rodičích. Pokud si vyberete, jako moje žena a já, že dovolíte dětem účastnit se ha Halloweenu, jen zdůrazněte fyzickou bezpečnost a vysvětlete jim křesťanské kořeny Halloweenu. Než je vyšlete šprýmovat, pomodlete se společně modlitbu ke svatému archandělu Michaelovi a vysvětlete jim, že jako katolíci věříme ve skutečnou existenci zla. Spojte vigilii výslovně se slavností Všech svatých a vysvětlete svým dětem proč slavíme tento svátek, aby ho neviděly jako „nudný den, kdy musíme do kostela, než budeme moci sníst další cukroví.“

Vraťme Halloween křesťanům tím, že vrátíme jeho kořeny katolické církvi!

Scott P. Richert
Převzato: http://catholicism.about.com/od/thecatholicfamily/p/Halloween.htm