Klášterní kostel Panny Marie Andělské

 

Mše svaté

 • neděle: 8.30 h
 • pondělí–pátek: 18 h
 • Každé první úterý měsíci během školní roku (září–červen) je od 19. 30 h v kapli sv. Vavřince mše pro mládež.

Týdenní rozpis bohoslužeb včetně intencí najdete zde; ohlášky pak najdete zde.

Příležitost ke svátosti smíření

 • neděle: 8.00–8.20 h po mši svaté
 • pondělí–pátek: 17.20–17.50 h po mši svaté

 

Modlitba nešpor

 • Po mši svaté (pondělí až pátek) jste zváni ke společné modlitbě nešpor.

 

Pravidelné pobožnosti

 • Společná modlitba růžence začíná v 17.30 h, v neděli pak v 8 h.
 • První pátek v měsíci vás po mši svaté zveme na pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně.

 

Lectio divina

 • Lectio divina (rozjímání nad nedělními liturgickými texty) se koná každé úterý po nešporách, kromě prvního úterý v měsíci, kdy je mše pro mládež v 19.30 h v klášteře. Jste srdečně zváni.

Loreta

 

Mše svaté

 • sobota: 7.30 h Svatá chýše
 • neděle: 18.00 h kostel Narození Páně

 

Poutní soboty

Od dubna do října, vždy první sobotu v měsíci, se od 18 h konají v kostele Narození Páně poutní mše svaté, na které navazuje modlitba loretánských litanií v ambitu Lorety.