Vánoční bohoslužby na Hradčanech

    PMKA  LOR
24. 12.   Vigile slavnosti Narození Páně  16:00  
25. 12.  Slavnost Narození Páně  08:30  19:00
26. 12.  Svátek sv. Štěpána  08:30  
27. 12.  Svátek sv. Jana  08:30  
28. 12.  Svátek sv. Mláďátek  08:30  
29. 12.  Sobota v oktávu Narození Páně    
30. 12.  Svátek sv. Rodiny  08:30  19:00
31. 12.  Poděkování za starý rok  17:00  
01. 01.  Slavnost Matky Boží, Panny Marie  08:30  19:00
02. 01.  Pam. sv. Baziala a Řehoře  17:00  
03. 01.  Pam. Nejsv. jména Ježíš  17:00  
04. 01.    17:00  
05. 01.      
06. 01. Slavnost Zjevení Páně  08:30  19:00

Použité zkratky:
PMKA = Klášterní kostel Panny Marie, Královny andělů
LOR = Kostel Narození Páně na Loretě