Velikonoční bohoslužby na Hradčanech

Pondělí až středa Svatého týdne
  • 17 h mše svatá a nešpory, předchází modlitba růžence
Zelený čtvrtek
  • 17 h mše svatá na památku Večeře Páně
Velký pátek
  • 17 h obřady na památku Umučení Páně
Bílá sobota
  • 20 h obřady Velikonoční vigilie
Neděle Zmrtvýchvstání Páně
  • 8.30 h mše svatá, žehnání velikonočních pokrmů
  • 19 h mše svatá v Loretě
Pondělí Velikonočního oktávu
  • 8.30 h mše svatá
Úterý až pátek Velikonočního oktávu
  • 17 h mše svatá a nešpory, předchází modlitba růžence