Ohlášky z 19. 8. 2018

 

DNES SLAVÍME 20. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

• V pondělí bude památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
• V úterý památka sv. Pia X., papeže
• Ve středu památka Panny Marie Královny
• Ve čtvrtek nez. památka bl. Bernarda z Offidy, bratra kapucína
• V pátek svátek sv. Bartoloměje, apoštola
• V sobotu památka sv. Ludvíka IX., krále, patrona 3. františkánského řádu

PŘÍŠTÍ NEDĚLI OSLAVÍME 21. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

• Příští neděli po ranní mši svaté jste srdečně zváni do kláštera na kapučíno.