Ohlášky ze 17. 2. 2019

 

DNES SLAVÍME 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

 

• V pátek bude svátek Stolce svatého apoštola Petra
• V sobotu památka sv. Pokykarpa, biskupa a mučedníka

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

• Příští neděli se bude konat sbírka zvaná „Svatopetrský haléř“.
• Příští neděli po ranní mši svaté jste zváni do kláštera na kapučíno.