Ohlášky z 19. 5. 2019

 

DNES SLAVÍME 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

 

• V pondělí bude památka sv. Bernardina ze Sieny, kněze
• V pátek svátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ


• Dnes se koná Svatojánská sbírka na arcidiecézi.
• Další část minikatecheze před eucharistickým kongresem: Minule jsme mluvili o tom, že při mši následujeme Krista, který „chléb lámal“. Dnes budeme mluvit o tom, že jej – spolu s vínem – dával svým učedníkům.
Bůh stvořil člověka tak, že musí jíst a píst, bez pokrmu se neobejde. Ale aby lidem došlo, že ve skutečnosti se – více než bez jídla a pití – neobejdou bez Boha, stává se sám Boží Syn pokrmem a nápojem. A to, co v našem životě působí normální strava: totiž že udržuje život, dává sílu, také radost a jiskru, to nám nadpřirozeným způsobem dává přijímání eucharistie: udržuje náš život až tak, že bude trvat věčně, dává sílu mít rádi druhé, dává našemu vnitřnímu životu radost a jiskru Ducha svatého.
Kdykoli jíme normální pokrm, ten se v nás mění v naše tělo. Naše tělo si přizpůsobí jídlo. Ale kdykoli přijímáme eucharistický pokrm, děje se něco opačného. Ježíš v eucharistii je živý, on je silnější – a on si přizpůsobí nás. Svatým přijímáním se stáváme Ježíši podobnými: Už nežijeme my, ale žije v nás on. Můžeme mít rádi, jako měl on. Můžeme lámat a dávat svůj život pro druhé jako on. Můžeme žít věčně jako on. Jako byl on bez hříchu, tak také my dostáváme sílu hříchu odolat. Jako bylo jeho tělo vzkříšeno, tak bude také naše. Díky eucharistii.