Duch obnova Olomouc 2018Adventní duchovní obnova u kapucínů v Olomouci

Srdečně vás zveme do našeho kláštera v Olomouci na duchovní obnovu, která se uskuteční každý adventní čtvrtek od 18 h – 6., 13. a 20. prosince 2018.

 

Hlavním tématem duchovní obnovy, která bude probíhat v refektáři kláštera (vstup přes kostel), je tentokrát Cesta k vnitřnímu pokoji.

 

Setkání budou začínat chvílí ztišení a uvědomění si Boží přítomnosti. Tuto částí bude provázet br. Radek. Navazující přednáška bude v režii bratra Rafaela, který pomocí Božího slova přiblíží možnosti vstupu do vnitřního pokoje a nastíní také překážky, které tomu mohou bránit.

 

Setkání budou zpestřena horkým čajem připraveným bratřími z bylin z kapucínské zahrady a sladkostmi z kapucínské kuchyně.

 

Těšíme se na každého z vás.

 

[7. listopadu 2018]