Silvestr 2018 150Pojďte se s námi na silvestra ztišit

Na poslední večer v tomto roce přicházíme s nabídkou, která vám umožní prožít silvestrovskou noc v jiném rozpoložení než obvykle.

 

K této příležitosti otevřeme náš kapucínský kostel Zvěstování Páně na Dolním náměstí v Olomouci na silvestra od 16 hodin. V 17 hodin budeme slavit letošní poslední mši svatou a po ní vystavíme Nejsvětější svátost. Kostel osvítíme jen svícemi a vánočními světly.

 

Po každé půlhodině ticha přečteme úryvek z Písma, který jsme pro tuto příležitost pečlivě vybrali. Po četbě budeme naslouchat meditativním skladbám a poté se vrátíme k vychutnávání ticha. V tomto rytmu se přeneseme až k půlnoci.

 

Vrcholem naší modlitby bude požehnání Nejsvětější svátostí, které přesně o půlnoci udělí náš provinciál bratr Dismas. A za zpěvu státní hymny a svatováclavského chorálu vstoupíme do Nového roku.

 

Silvestr 2018 485 

 

Na tuto netradiční silvestrovskou noc v našem kostele zveme úplně všechny. Stačí, pokud máte chuť se s námi ztišit a možná i poděkovat za setkání, která jste v uplynulém roce mohli prožít, anebo poprosit dobrého Boha o pomoc do roku nového.

 

Během večera se s vámi rádi osobně setkáme. Protože chceme tento silvestr prožít právě v atmosféře hlubokého modlitebního SETKÁNÍ. Přidejte se k nám, chcete-li.

 

Přejeme každému z vás radostné Vánoce.

 

[19. prosince 2018]