Sliby 2016 150 135Čas slibů

V kapucínském kostele v Olomouci složili do rukou našeho provinciála Bonaventury své sliby bratři Samuel a Konrád.

Bratr Samuel skládal věčné sliby, a to 23. července 2016. Můžete se podívat na několik fotografií nejen ze slibů, ale také ze zákulisí slavnosti.

Samuel sliby 485

Bratr Konrád skládal své první sliby, a to 6. srpna 2016. Tím započalo jeho další formační období – juniorát. A když už jsme se takto sešli, oslavili jsme i čtyřicátiny našeho bratra Maxmiliána.

Sliby 2016 Konrad 485

[8. srpna 2016]