Olomouc kostel 485

Příležitosti v Olomouci

Individuální přijetí svátostí (zpověď, eucharistie) v Olomouci u kapucínů v době epidemie.
Pro vysvětlení našich postojů citujeme z listu provinciála br. Dismase Tomaštíka ze dne 17. 3. 2020     

 

 

 

“Drazí  bratři,

celý svět je podroben těžké zkoušce a mobilizuje veškeré síly do boje proti největšímu nepříteli, kterým se stal zboubný koronavirus. Ten postupně zamořuje i naši republiku a dotýká se i naši provincie. Naše vláda zavádí přísná opatření k prevenci a ochánění obyvatel. Žádám všechny komunity, aby tato nařízení dodržovala a řádně respektovala. Nejúčinější ochrana proti nákaze je izolace, mít co nejmenší kontakt s lidmi. Proto žádám bratry, aby se především zdržovali doma, vycházeli z kláštera jen opravdu v nezbytných případech a využili tento čas k modlitbě, bratrství, duchovní četbě, studiu, užitečným pracím v domě, odpočinku, k čemuž patří i výjezdy do přírody. Rovněž bude nutné omezit návštěvy z venku ať už do kláštera nebo do kostela. Proto zrušte všechny setkávámí i malých skupin v našich prostorách, nepřijímejte osobní návštěvy, pokud se nejedná o zjevně potřebná sekání a kontakty. Co se týká zpovědi a ostatních svátostí, jen ve vážných případech. V takových situacích klidně riskujme nákazu, protože služba nemocným je pro nás důležitější než naše zdraví. V minulosti naši bratři ve službně lidem nakaženým morem umírali. Povzbuzujte věřící, ať zůstávají doma, že nemožnost určitý čas přicházet na bohoslužby nebo adorovat v kostelích se stává příletžitostí uctívat Boha v duchu a pravdě, že Jeho milosti nejsou uzavřeny pouze v chrámech. On nám přichází na pomoc, i když se modlíme skrytě ve svém pokojíku…”

 

Jakmile se situace změní budeme vám plně k dispozici.

Vaši bratři kapucíni