Uvedené knihy si můžete koupit ve všech našich konventech. Stačí o ně požádat bratry v místních komunitách nebo i přímo na provincialátě.

 

prameny1

 

prameny2

 

prameny3

 

versepsane postopach nemecem
   

 

 

prameny2

Mohli bychom se ptát, proč čerpat z Františkových životopisů, když máme přímo jeho spisy? Odpověď je jednoduchá: V jeho spisech není zachyceno mnoho historických událostí, které dokreslují jak atmosféru doby, tak i podhoubí, ze kterého Františkovy ideály vyrůstaly.

V tomto díle Františkánských pramenů se setkáváme s nejstaršími životopisy, které vznikaly v letech 1226–1243. Tedy od smrti našeho světce do výzvy generálního ministra Crescencia z Jesi (4. 10. 1244), který pobídl bratry, aby sepsali všechny vzpomínky na sv. Františka.

Druhý svazek obsahuje tyto legendy:
Okružní list bratra Eliáše o smrti svatého Františka
Posvátná úmluva svatého Františka s paní Chudobou
Tomáš z Celana: První životopis svatého Františka
Tomáš z Celana: Chórová legenda
Jindřich ďAvranches: Veršovaná legenda o sv. Františkovi
Julián ze Špýru: Oficium o svatém Františkovi
Julián ze Špýru: Život svatého Františka

 • Redigoval, poznámkami a úvody opatřil: Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.
 • Překlad: J. B. Štivar, Štepánka Popková, Jan Janoušek, Juvenál Valíček, Helena Andresová
 • Vydavatel: Tomáš Ježek – Ottobre 12
 • Rok vydání: 2003
 • Počet stran: 337 ISBN 80-86528-24-3

prameny3

Legendy z let 1240–1253 vycházejí ze dvou základních potřeb bratří té doby. Jednak chtěli do předchozích životopisů doplnit další známé události z Františkova života. Jednak se potřebovali vyrovnat s přeměnou původního bratrstva ve skutečný řeholní řád, což právě odrážejí spisy z této doby.

Třetí svazek obsahuje tyto legendy:
O začátku neboli založení řádu
Legenda tří druhů
Tomáš z Celana: Druhý životopis svatého Františka
Tomáš z Celana: Pojednání o zázracích blaženého Františka

 • Redigoval, poznámkami a úvody opatřil: Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.
 • Překlad: Anastáz Polášek, Štěpánka Ráchel Popková, Bernard Bartoň, J. B. Štivar, 
 • Vydavatel: Tomáš Ježek – Ottobre 12
 • Rok vydání: 2008
 • Počet stran: 350
 • ISBN 978-80-86528-18-2

nemecem

„Počátek kapucínské reformy je třeba hledat v 16. století, kdy vrcholil proces postupného štěpení a znovuslučování františkánského řádu, který začal již za života svatého Františka ve snaze přibližovat se ve změněných životních podmínkách vždy nově prvotnímu ideálu evangelního života, jak jej ukázal svatý František,“ stojí v úvodu knihy, která načrtává dějiny naší provincie až do roku 1999.

 • Napsal a uspořádal: Pacifik Miroslav Matějka OFMCap.
 • Vydavatel: Refugium Velehrad-Roma, s. r. o.
 • Rok vydání: 1999
 • Počet stran: 130
 • ISBN 80-86045-30-7

 

 

postopach

Kniha představuje autentický kapucínský kalendář svatých. Je seřazen podle liturgických slavení a poskytuje životopisný profil našich bratří a sester, jejichž svatost byla oficiálně uznána církví, ať už svatořečením nebo blahořečením. Ve stručnější podobě přidává také životopisy našich ctihodných a sluhů a služebnic Božích, abychom tak měli při ruce co nejbohatší a nejrozmanitější pohled na projevy svatosti, jež Duch svatý vzbudil v našem řádu až do dneších dnů.

 • Uspořádal: Costanzo Cargnoni OFMCap.
 • Překlad: Tomáš Parma
 • Vydavatel: Karmelitánské nakladatelství
 • Rok vydání: 2007
 • Počet stran: 450
 • ISBN 978-80-7195-025-7

 

 

Všechno, co svatý František napsal či nadiktoval, je svědectvím o síle Ducha, která se v něm projevovala. Proto je velmi užitečné znát historii každého jeho spisu, ale ještě užitečnější je umět v nich nalézt to, co Pán Františkovi zjevil, a znovu to objevovat pro svůj život.

Jeho spisy jsou bohatým zdrojem inspirace pro všechny, kdo kráčejí životem v duchu Františkově, i pro všechny křesťany, kteří pododobně jako světec z Assisi ve své době chtějí „obnovit Boží dům“. Stejně jako tehdy i dnes František říká svým věrným: „Začněme, bratři, neboť až dosud jsme udělali jen málo nebo nic.“

Svatá Klára nám také zanechala několik písemných svědectví o tom, co inspirovalo život její i jejích sester. Našemu čtenáři budou jistě zvláště blízké čtyři listy svaté Anežce České. A to nejen proto, že píše naší světici, ale i pro svůj velmi bohatý obsah, který může posloužit jako inspirace k rozjímání nad tím, co je vlastně v životě důležité.

 

 • Redigoval, poznámkami a úvody opatřil: Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.
 • Překlad: Markéta Koronthályová a J. B. Štivar
 • Vydavatel: Tomáš Ježek – Ottobre 12
 • Rok vydání: 2001
 • Počet stran: 212 ISBN 80-86528-02-2