Br Samuel Oton Sidin mBr. Samuel biskupem

21. prosince 2016 svatý otec František jmenoval biskupem diecéze Sintang (Indonésie) br. Samuela Otona Sidina, OFMCap., faráře farnosti sv. Františka z Assisi v Tebetu, Jakarta.


Samuel Oton Sidin, OFMCap. se narodil 12. prosince 1954 v Pontianaku. Po absolvování základní školy absolvoval malý seminář v Nyarumkopu. Roku 1977 vstoupil do Řádu menších bratří kapucínů, studia filozofie a teologie absolvoval v interdiecézním semináři v Pematangsiantaru v Medanu (Sumatra). Věčné sliby složil 18. července 1982 a na kněze byl vysvěcen 1. července 1984.
Po svém svěcení vykonával následující služby: 1984-1985: farní vikář v Nyarumkopu; 1985-1990: doktorandské studium spirituality na Antonianu v Římě; 1990-1993: submagistr noviců; 1993-1997: novicmistr; 1997-2003: provinční ministr. kapucínů v Pontianaku; 2003-2008: Vedoucí domu Rumah Pelangi a zodpovědný za ochrqanu lesů; 2009-2012: provinční ministr kapucínů v Pontianaku; od roku 2012: farář farnosti sv. Františka z Assisi v Tebetu, Jakarta.