johncorriveau mRozhovor s Johnem Corriveau

V lednu navštívil naši generální kurii bývalý generální ministr a při té příležitosti poskytl následující rozhovor.

 

John Corriveau – menší bratr kapucín, generální ministr Řádu v letech 1994-2006, od roku 2008 je biskupem diecése Nelson v Kanadě.

Jaké dary od Pána jste dostal během své služby generálního ministra; s jakými obtížemi jste se naopak musel vypořádat? Jak se dařilo františkánskému charismatu Řádu a jak se vyvíjelo v onom období – a jak jste ho vnímal v té době jako generální ministr? Na tyto otázky odpovídal br. John během rozhovoru na generální kurii v Římě v lednu 2017.

„Jsme řád bratří – říká bratr John – a naším vtělením teologie společenství je bratrský život. Stali jsme se skutečně světovým bratrským společenstvím, a to je velký dar. Ale je ještě jeden velký dar. Církve materiálně bohaté se staly závislými na chudých církvích a františkánům – být závislí na chudých bratřích jenom prospívá. (…) Moci sloužit jako generální ministr bylo největším vyznamenáním v mém životě, jelikož ve františkánské tradici generální ministr není ten, kdo poroučí, ale je nástupcem sv. Františka. František nebyl nikdy někým, kdo by vládl druhým. Byl tím, kdo vyzýval lidi k tomu, aby žili podle evangelia. (…) V daných letech jsem byl svědkem velkého rozvoje charismatu. Ale nic se nestane za jeden rok. Začalo to roku 1982 novými konstitucemi. V tom období jsme začali asimilovat eklesiologii II. Vatikánského koncilu a předefinovávat identitu Církve v našem Řádu vzhledem k jednotě. (…) My jako Řád jsme také předešli myšlenky Jana Pavla II. Roku 2000 v Nuovo Millenio Ineunte v č. 43 papež napsal, že musíme prohloubit spiritualitu společenství. Bez spirituality společenství by struktura společenství byla jen maškarádou a ne živou skutečností. (…) Domnívám se, že to bylo autentické znamení Ducha Svatého, který v nás působí a volá nás k tomu, abychom byli tím, čím máme být. A pro to máme mnoho krásných a praktických příkladů z našeho bratrského života a ve způsobu, jakým působíme ve světě. (…) Domnívám se, že kapucíni mohou znovu objevovat své charisma ve světě tak, že ho budou žít. Svatý František nezačal pojmem. Svatý František začal svým vztahem s Ježíšem Kristem. Svým vztahem s Ježíšem, svým vztahem s Otcem. To ho přivedlo k tomu, aby žil bratrským životem. Bratrský život byl pro něj stále rostoucím úkolem a tak je tomu i pro nás. O to se snažíme den po dni, a také ve vztazích s našimi lidmi. Rozvíjíme své charisma pro lidi. Rozvíjíme své charisma tak, že ho žijeme mezi sebou, s lidmi i vůči světu okolo nás. Bratrské společenství není jen pojem. Je to živá realita. (…) Nejme izolovaná bratrská společenství. Náležíme k velikému světovému společenství bratří. (…) Žádná kultura nemá absolutní odpověď. Odpověď přichází prostřednictvím naslouchání druhému, a tak se bude naše charisma ve světě dále vyvíjet a vzkvétat. Ale to není naše dílo, je to dílo Ducha Svatého, který v nás působí a učí nás žít podle Krista způsobem sv. Františka. A myslím si, že se to děje. Věřím, že to bude pokračovat dál, jelikož to jde mimo nás – je to dílo Ducha Svatého, který v nás působí. (…) Žiji své povolání jako biskup podle toho, kým jsem. (…) Snažím se být věrný svému povolání a stále být bratrem. Věřím, že to je můj úkol. Vnést svou bratrskou tvář do sboru biskupů. To je mé povolání, abych byl bratrem různými způsoby. (…) A na konec… chci dále žít bratrství ve světě. Žijeme dynamikou vztahů mezi námi, Trojice je tajemstvím Božích vztahů a vyzývá nás k tomu, abychom vytvářeli stále hlubší vztahy mezi námi. Čím víc vstupujeme do vztahů mezi námi a s okolním světem, tím hlouběji se noříme do Božího tajemství. Tehdy dále rozvíjíme tento dar, protože náš Řád je bratrským společenstvím, které žije podle evangelia ve světě.“

Níže si můžete pustit celý rozhovor v originále.