vicariatoarabia m100 let v Arábii

20. března 2017 se katedrála sv. Josefa v Abu Dhabi stala svědkem historické slavnosti: „Vybudování církve v Arábii“ neboli sto let působení Toskánské kapucínské provincie v Arabském vikariátu.

Br. Angelo Fiumicelli, který je ve svých 91 letech na odpočinku v Itálii, a br. Eugenio Mattioli, který je ještě aktivní, se oba svým entusiasmem i nadáním postarali o to, že to byl nezapomenutelný den pro všechny.

Po slavnostní liturgii, která se slavila pod otevřeným nebem, následovaly diskuze a videoprezentace. K biskupovi Paulu Hinterovi OFMCap. (apoštolskému vikáři jižní Arábie) se přidali speciální hosté: papežský nuncius arcibiskup Francisco Padilla z Kuvajtu, generánlí ministr kapucínského řádu, br. Mauro Jöhri z Říma; provinciál Toskánské provincie z Florencie, br. Valerio Mauro a 43 kněží z farností vikariátu a asi 2 000 věřících.

Svěřit misii konkrétní provincii řeholního řádu velmi napomohlo stabilnímu rozvoji církve v dané oblasti: 1) plynulý přísun misionářů; 2) týmového ducha a společné nasazení; 3) aktivní účast mateřské církve a podporu volontariátu. V Arábii nebylo cílem obrácení muslimů, ale pastorační péče o tisíce migrujících pracovníků, kteří pocházejí z celého světa.

Od začátku misie v Adenu, tj. od roku 1916 , vydrželi toskánští kapucíni ve velmi těžkých podmínkách a během sta let vybudovali na poloostrově místní církev. S rozvojem ropného průmyslu došlo k velkému přílivu pracovníků do Golfského zálivu. Velkodušnost a otevřenost vlád zemí Golfského zálivu umožnila kapucínům založit další misie v Bahrainu (1939), v Arabských emirátech a Ománu (1960) a taktéž v dalších zemích Golfského zálivu.

Následně, v době služby biskupa Gremoliho, apoštolského vikáře v období 1976 až 2005, který byl posledním biskupem pocházejícím z Toskánska, provincie už nemohla vycházet vstříc požadavkům na další misionáře, kteří by sloužili desítkám tisíců katolíků, kteří přijíždějí do Golfského zálivu. Z tohoto důvodu se biskup Gremoli obrátil na další kapucínské provincie v Indii, v Libanovu a na Filipínách, aby pomohly.

Ačkoliv církev migrantů v Golfském zálivu je na hranici svých možností, i tak z ní vyzařuje úsilí kněží, řeholníků a laiků, aby byla univerzální církví, která je jednotná v různosti národů, kultur a církevních tradic.

Br. Eugenio Mattioli zde oslavil i diamantové jubileum (60 let) svého kněžského svěcení. Byl posledním toskánským kapucínem ve vikariátu a nejdéle sloužil v misiích.

Můžete shlédnout i desetiminutové video dokumentující staletou historii církve v Arábii.