Solanus mBlahořečení v Detroitu

25. dubna 2017 řádné zasedání kardinálů a biskupů Kongregace pro svatořečení uznalo mimořádné uzdravení, které je připisováno přímluvě ctihodnému Francescovi Solanovi Caseymu (1870-1957), kapucínskému knězi z provincie Calvary (USA).

4. května 2017 svatý otec František schválil podepsání dekretu, který otvírá cestu k blahořečení, k němuž, jak doufáme, dojde letos před koncem roku 2017 v Detroitu.