panas3 mHrdinské ctnosti M. Costanzy Panas

Fabriano, 28. května 2017. Odpoledne o slavnosti Nanebevstoupení Páně ve Fabrianu (Itálie) v katedrále…

…která byla čerstvě znovu zpřístupněna po zemětřesení z loňského srpna a října, byl při slavnostní liturgii věřícím přečten dekret, schválený svatým otcem loni 10. října, který uznává za ctihodnou služebnici Boží matku Costanzu Panas, klarisku-kapucínsku.

panas1Bohoslužbě předsedal biskup Fabriana, Mons. Stefano Russo, který při té příležitosti oslavil i první výročí od jmenování biskupem. Přítomen byl i generální postulátor Řádu menších bratří kapucínů, br. Carlo Calloni, dále provinční ministr Marek, br. Marzio Calletti a vicepostulátor br. Lorenzo Carloni, který přečetl dekret, a konečně i početná skupina bratří kapucínů, kněží a věřících.

V kázání biskup připomněl, jak významnou osobností Fabriana byla ctihodná Maria Costanza, a mezi řádky vyzdvihl i nejvzácnější rysy její osobnosti: „Přijímala lidi, kteří přicházeli do kláštera, se zvláštní pozorností pak kněze, z nichž někteří se stali jejími duchovními syny, a svůj apoštolát rozšířila i za klášterní bránu svou četnou korespondencí. Přijímala je, aniž by dala najevo spěch, věnovala svůj čas, naslouchala se zájmem a s jistotou radila a rozdávala životní optimismus. Ve svých dopisech učila, jak odhalovat smysl některých životních situací, zvláště vyprahlostí a temnot, a to mistrovsky a přívětivě, jak to umí ten, kdo má zkušenost s podobným očišťováním a naučil se kráčet po stezce čisté víry. Ty, kdo za ní chodili, učila, jak si udržet vnitřní klid a radost v rámci svých omezení a slabostí, a jak mít pochopení pro sebe sama i pro druhé. S velkou vnímavostí pedagogicky rozvíjela víru a shromažďovala okolo sebe všechny kategorie lidí: děti, novicky, ty, které duchovně doprovázela, kněze i spolusestry.“

Bohužel, pokračoval biskup, dnes už klarisky-kapucínky ve Fabrianu nejsou a kostel, v němž se nacházejí ostatky ctihodné, je mimo provoz v důsledku zemětřesení, ale je naděje, že bude brzy znovu zpřístupněn. Nakonec vyzval, abychom vzhlíželi k mořské Madoně, která je tak drahá obyvatelům Fabriana, a jejíž zpodobnění se dočasně nachází v katedrále, ale již brzy bude znovu přeneseno do blízkosti hrobu ctihodné, která ji velmi uctívala.

Doufáme, že ctihodná bude brzy blahořečena, neboť je již v běhu diecézní proces, který zkoumá zázrak, který se měl stát na její přímluvu. Biskup vyzval všechny přítomné, aby se snažili stále více poznávat osobnost ctihodné Marie Costanzy, a aby napodobovali její ctnosti.

panas2panas3