oblacka 150Kapucínská obláčka

Stalo se tradicí, že na slavnost Panny Marie Královny andělů (2. srpna) naši postulanti oblékají hábit, čímž zahajují další fázi své řeholní formace – noviciát.

Obláčka proběhla v noviciátním domě na Kremnických Baních a bohoslužbu slova vedl slovenský novicmistr Peter Vician. Pamatujte prosím na naše bratry novice – Igora a Ginepra – v modlitbách i vy. Děkujeme.

Něco z atmosféry této důležité kapucínské události můžete nasát z připojených fotografií.

ob 03

[4. srpna 2017]