Solanus mBlahořečení F. S. Caseyho

V sobotu 18. listopadu 2017 byl blahořečen P. František Solanus Casey, jako první kapucín z USA, který byl povýšen k úctě oltáře.
K blahořečení došlo na velkém Fordově stadionu v Detroitu, za přítomnosti 70 tisíc lidí nejen z USA, ale i z ostatních zemí Ameriky.

Při slavné mši koncelebrovalo několik stovek kněží, 25 biskupů a tři kardinálové – mezi nimiž byl i kapucín O’Malley, arcibiskup Bostonu. Kardinál Angelo Amato, prefekt kongregace pro svatořečení sám vyhlásil nového blahoslaveného. Při kázání řekl: „Blahoslavený Fratišek Solanus Casey dosáhl svatosti zde, ve Spojených státech amerických tak, že každý den vystupoval po stupíncích, které vedou ke spojení s Bohem prostřednictvím lásky k potřebným lidem. Druhé lidi, především ty chudé, nevnímal jako přítěž nebo překážku na své cestě k dokonalosti, ale jako cestu ke světlu božské záře.“