wayne berndt mBr. Wayn biskupem v Japonsku

Svatý otec František po přijetí rezignace biskupa diecéze Naha, Mons. Berarda Toshio Oshikawy OFMConv., jmenoval novým biskupem této diecéze br. Wayna Berndta OFMCap. (63 let), dosavadního faráře Yonabaru.

Je to první biskup-cizinec v Japonsku od roku 1941, kdy poslední dva katoličtí biskupové-cizinci rezignovali v důsledku začátku války v Pacifiku. Vysvěcen bude 12. února 2018.
Br. Wayne Berndt OFMCap., se narodil 15. května 1954 ve Fitchburgu, diecéze Worcester, USA. Do Řádu menších bratří kapucínů vstoupil v New Yorku (USA). První sliby složil 16. srpna 1976. Do Japonska dorazil roku 1981. Zde studoval japonštinu v Tokiu až do roku 1983. Na kněze byl vysvěcen 21. května 1983 v New Yorku. Pak vykonával tyto služby: 1983-1984 farní vikář v Miyako (diecéze Naha); 1984-1986 farní vikář v Koza/Futenma/Awase (diecéze Naha); 1986-1997 farář ve Futenma (diecéze Naha); 1986-1998 mimořádný docent na Univerzitě v Riukyus (diecéze Naha); 1994-2000 kustod kapucínské kustodie; 2000-2002 farář v Kumagaya (diecéze Saitama); 2001-2005 služba v imigračním centru Open House (diecéze Saitama); 2002-2005 farář v hiagashi Mytsuyama (diecéze Saitama); 2005-2010 farář v Omiya a služba v imigračním centru (diecéze Saitama); 2009-2014 kustod kapucínské kustodie; 2010-2014 farář v Oroku (diecéze Naha); od roku 2014 farář v Yonabaru (diecéze Naha).
Diecéze Naha má 6 200 katolíků ve 13 farnostech. Slouží jím osm diecézních kněží a čtyři stálí jáhni. Diecéze patří do prefektury Okinawa, včetně nejjižnějšího ostrova blízko Thaiwanu. Během II. Světové války v bitvě o Okinawu zahynulo celkem 200 000 lidí. V této prefektuře jsou stále vojenské základny USA. Po válce byla Okinawa pod správou USA až do roku 1972 a místní katolická komunita byla oddělena od Japonska a dočasně svěřena do péče apoštolského vikariátu na Guam.
Nový biskup, jak je zjevné z jeho životopisu, má za sebou bohatou pastorační zkušenost i zkušenosti s vedením v rámci Řádu. Po více než třiceti letech v Japonsku získal výbornou znalost japonštiny, což mu umožňuje velmi dobře působit ve své diecézi, jejíž kulturu i historii zná velmi dobře. Řád menších bratří kapucínů je hrdý na tohoto svého syna, který je povolaný k této náročné službě. Ať sám Nejvyšší provází jeho kroky.