bula mDEN KAPUCÍNSKÉ RODINY

Naše kapucínská rodina se neskládá jen z bratří, kteří pocházejí z více než stovky národů, ale také z kontemplativních sester kapucínek a z dalších institutů zasvěceného života, které jsou přidružené k našemu Řádu, a z dalších sdružení a skupin, které se podílejí na našem duchovním dědictví.

 

Každého roku 3. července, kdy papež Klement V. Schválil naši kapucínskou reform bulou Religionis Zelus, máme příležitost oživit náš smysl pro duchovní rodinu.

 

V letošním roce, kdy 3. červenec připadá na úterý, se sejdeme, abychom jako kapucínská rodina vzdávali díky, sdíleli se a plánovali, co dál. Je to příležitost, abychom při modlitbě děkovali za velký dar kapucínského ideálu, který během pěti set let vzbudil četná hnutí a služby v církvi. Je to příležitost sejít se, vzájemně se navštívit, udržovat živé bratrské vztahy a navzájem se těšit z členů naší rodiny. Je to jedinečná příležitost, abychom si řekli o tom, co děláme, i o tom, co plánujeme ve vzájemné spolupráci.

 

Generální představení kongregací, kteří se nacházejí v Římě, se sejdou v klášteře sester kapucínek Nejsvětějšího Srdce, které budou v těch dnes slavit svou generální kapitulu. Při té příležitosti po bratrském rozhovoru budeme spolu s generálním ministrem slavit eucharistii a společně poobědváme. V letošním roce se chceme obzvláště věnovat tématu formace – výzvám i obtížím, se kterými se na tomto poli setkáváme.

 

Jsme zváni, abychom se i na provinční a místní úrovni stali protagonisty tohoto dne ve spolupráci s blízkými kláštery, jakož i se sestrami a bratry přidružených institutů. Každý z nás má tak příležitost učinit krok vpřed, podat ruku a rozvíjet smysl pro rodinu, abychom tak ještě více milovali svou identitu a obnovovali své nadšení šířit naše charisma ve službě Božímu lidu.

 

Br. Leonardo Ariel González
delegát generálního ministra
pro sestry kapucínky
a pro přidružené instituty Řádu

bula2 m