kostelprasiva mZa sv. Antonínem? Na Prašivou!

U příležitosti blížícího se svátku sv. Antonína z Padovy se připojujeme k pozvání farnosti Dobrá, které se v letošním roce podařilo získat ostatky sv. Antonína přímo z baziliky sv. Antonína v Padově.

Proto u příležitosti letošní velké pouti na Prašivou (Beskydy), kde se nachází kostelík sv. Antonína, budou zde tyto ostatky slavnostně uloženy.

pout prasiva 2018