juniori2018 mEvropské setkání bratří juniorů

Řím. „Bylo by opravdu hezké, kdyby všichni naši mladí bratři junioři a studenti z Evropy mohli strávit pár dní pospolu.“

Tato slova, která generální ministr pronesl během zasedání generální rady v září 2016, byla počátkem svolání prvního setkání evropských bratří juniorů a studentů, kterého se zúčastnilo asi 200 mladých bratří ve formaci snad ze všech správních oblastí Evropy, které doprovázeli jejich formátoři. K setkání došlo ve dnech 8.–12. července 2018 v Římě v naší Mezinárodní koleji sv. Vavřince z Brindisi. Motem tohoto setkání bylo „Condordes Spiritu Volabimus“ (Svorni v Duchu budeme létat).
Setkání připravili mladí zástupci bratří juniorů a studentů z různých správních oblastí Evropy, kteří spořádaně ale i s mladistvým nadšením navrhli hlavní body programu, kterými byli: modlitba, naslouchání, sdílení, svědectví, návrhy do budoucna, a to vše v duchu radostného bratrství.
V neděli 8. - v den příjezdu – večer po nešporách se ukázalo, že vše jde velmi dobře. V prostoru před kolejí jsme se všichni sešli a navzájem si nabízeli pochutiny, které každá skupina přivezla ze své rodné země.
V pondělí dopoledne generální ministr, br. Mauro Jöhri, povyprávěl některé episody, které zažil během dvanácti let své služby. Postupně nás vzal od Islandu po Kapverdy, od Keni po Rakousko. Br. Mauro nám vyprávěl o bratřích, kteří svým životem i svou prací vydávají svědectví o síle i kráse života, který dal Pán bratřím.
Odpoledne pak bratři Charles Alphonse a Jaime Rey (z generální rady pro formaci) představili některé důležité prvky nového Ratia formationis, zvláště ty, které se týkají počáteční formace. Po této prezentaci následovala další, kde nám byla představena „bratrská společenství pro Evropu“. Br. Pio Murat, generální rádce nás seznámil se záměry tohoto projektu. Br. Ivan Scicluna nás uvedl do života takového společenství ve Spellu a br. Wojciech Głowacki, kvardián komunity, nám sdělil, co pro něj a jeho povolání znamená žít v takové komunitě.
10-tého ráno se mladí evropští kapucíni vydali do Assisi. Ve městě sv. Františka z Assisi předsedal mši svaté br. Štefan Kožuh, generální vikář. Pak skoro všichni přítomní šli uctít ostatky sv. Františka a pomodlit se za všechny bratry Řádu. Provinční ministr Umbie, br. Matteo Siro, pak pozval všechny mladé bratry do Domus laetitiae, kde jim nabídl dobrý oběd. Pouť jsme zakončili modlitbou v Porciunkuli.
Ve středu 11. br. Hugo Mejia Morales, generální rádce, který je pověřený péčí o misie, představil téma misijní evangelizace. Obzvláště důležité bylo seznámení s „kapucínským voluntariátem“, který sdružuje dobrovolníky, kteří jsou ochotní spolupracovat s našimi bratry v misiích. Br. Pawel Szymala, delegát z Turecka nás seznámil se situací naší přítomnosti v zemi, kde ani církev nemá žádné oficiální uznání a je vystavena různým kontrolám a restrikcím. Br. Carmelo Saia, vězeňský kaplan z Palerma pomocí příběhů a videa představil, co znamená přinášet evangelium vězňům. Dopoledne bylo zakončeno eucharistií, které předsedal br. Francesco Neri, rektor koleje. Večer jsme navštívili Věčné město. Během závěrečného půldne, ve čtvrtek 12., se bratři shromáždili do různých skupin, aby vyhodnotili setkání. Na závěr měl mši svatou generální ministr.

Převzato z webu generální kurie, kde najdete i bohatou fotodokumentaci.