o. PioOslava sv. otce Pia z Pietrelciny v Praze u sv. Josefa, náměstí Republiky

Provincie kapucínů v ČR vás srdečně zve na oslavu výročí 50 let od jeho smrti a 100 let od stigmatizace svatého otce Pia z Pietrelciny a ve dnech 21.-22. září a 18.-19. října 2018.

 

 

 

 PROGRAM:

 

 Pátek 21. září
       18.00  mše svatá s kázáním o otci Piovi
                  adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
                  uctění ostatků sv. otce Pia
                  noční bdění před Eucharistií a relikvií sv. otce Pia

 

Sobota 22. září
       11.00  slavná mše svatá - celebruje provinciál br. Dismas Tomaštík
                  OFMCap spolu s bratry z celé provincie

 

18. a 19. října (Oba dny mají paralelní program!)

      15.00 korunka k Božímu Milosrdenství
                adorace před Nejsvětější svátostí

      16.00 první přednáška
                možnost uctění ostatků sv. otce Pia

      17.30 růženec

      18.00 mše svatá a nešpory

      19.00 pohoštění v klášteře

      20.00 druhá přednáška
                adorace před Nejsvětější svátostí
                možnost uctění ostatků sv. otce Pia
                noční bdění

 

      Možnost svátosti smíření 13.30 – 17.45 h.
      V mezičase prostor pro osobní modlitbu

 

Plakátek ke stažení