arsenio malyZázrak potvrzen

20. ledna 2017 papež František přijal na audienci kardinála Angela Amata, S.D.B., prefekta Kongregace pro svatořečení.

Číst dál...

kard sean malyNový člen Kongregace

Svatý otec František jmenoval 14. ledna 2017 kardinála Seana Patricka O’Malleyho OFMCap., arcibiskupa Bostonu, předsedu Papežské komise pro ochranu nezletilých, členem Kongregace pro nauku víry.

Br Samuel Oton Sidin mBr. Samuel biskupem

21. prosince 2016 svatý otec František jmenoval biskupem diecéze Sintang (Indonésie) br. Samuela Otona Sidina, OFMCap., faráře farnosti sv. Františka z Assisi v Tebetu, Jakarta.

Číst dál...

Felix mmZesnul br. Felix

Oznamujeme, že byl milosrdným Otcem
do Božího království povolán náš spolubratr
Felix Jaroslav Tomeček OFMCap.

Číst dál...

Dumvzahpane2Křest knihy

O čtvrté neděli adventní byla ve fulneckém kapucínském kostele slavnostně pokřtěna nová publikace Dům v zahradě Páně.

Číst dál...

leopold malyVýročí narození sv. Leopolda

Roku 2016 uplynulo 150 let od narození svatého Leopolda Mandiće - roku 1866 v Montenegru. Tento maličký kapucín, kterého papež František v roce milosrdenství vybral pro celou církev za vzor přiblížení se tajemství Boží lásky. Jeho osobnost i živontí příběh jsou velmi zajímavé.
Číst dál...