Fr. Mauro JÖHRI
ŘÁD MENŠÍCH BRATŘÍ KAPUCÍNŮ
GENERÁLNÍ MINISTR


Č. j. 00936/13


Prováděcí dekret ke Konstitucím
a k Nařízením generálních kapitul

 

Se začátkem platnosti Konstitucí a Nařízení generálních kapitul (NGK),
k čemuž došlo 8. prosince 2013,
dochází i ke změnám ve strukturách Řádu.

 

Generální ministr,

 

aby uzpůsobil tyto struktury nové legislativě,
vydává tento

 

DEKRET


Provinční kapituly
NGK v čl. 8/18.1 upravují slavení provinční kapituly: “Provincie, které mají sto nebo méně bratří, slavní kapituly s přímou účastí; provincie, které mají více než sto bratří slaví kapitulu pomocí delegátů. Nicméně i provincie, které mají více než sto bratří mohou slavit kapitulu s přímou účastí, a ze spravedlivých důvodů, provincie, které mají sto bratří nebo méně, mohou slavit kapitulu pomocí delegátů”.

Vzhledem k tomu se stanoví, že provincie, které svolaly provinční kapitulu ještě před tím, než vstoupila v platnost nová legislativa, ji budou slavit způsobem, který platil v době, kdy ji svolávaly. Provincie, které budou muset svolat provinční kapitulu poté, co vstoupily v platnost nové předpisy, nechť se zachovají v souladu s nimi.

 

Provinciím, které mají více než sto bratří a slavily kapitulu s všeobecnou účastí a nyní by měly slavit kapitulu pomocí delegátů a nemají v Jednacím řádu kapituly určen způsob volby delegátů, generální ministr se souhlasem své rady uděluje dispens od NGK č. 8/18.1, aby se nejbližší kapitula slavila ještě s všeobecnou účastí. Na kapitule bude určen a schválen způsob volby delegátů, který pak bude zapsán do Jednacího řádu kapituly. Jestliže však by i další kapitula měla být se všeobecnou účastí, provinční ministr, ať se postará o průzkum v provincii a o uzpůsobení Jednacího řádu podle zvolené varianty

Provincie, které po začátku platnosti nové legislativy by chtěly změnit způsob slavení, ať postupují při průzkumu podle toho, co stanoví NGK č. 8/18.2.

 

Kustodie
Správní oblasti, které se nazývaly vice provincie obdrží název kustodie. Zachovají si stejnou strukturu, která jim byla dána ustavujícím dekretem, ať už se to týká územních hranic nebo složení členů, kteří jsou jim připsáni či počtu rádců, které volí na kapitule.

 

Generální vice provincie se nyní nazývají generálními kustodiemi.
Provinční vice provincie se nyní nazývají provinčními kustodiemi.

 

Generální kustodie jsou (všechny závisí na generálním ministrovi):

  * Arábie

  * Čad-Střední Afrika

  * Kongo

  * Nikaragua-Costa Rica-Panama

  * Guatemala-Honduras-Salvador

  * Etiopie

  * Keňa

  * Libanon

  * Mozambik

 

Provinční kustodie jsou (každá závisí na své provincii):

  * Angola                                    (prov. Benátky)

  * Bělorusko                               (prov. Varšava)

  * Amazonie Roraima                  (prov. Umbrie)

  * Západní Brazílie                      (prov. Rio Grande do Sul)

  * Capo Verde                            (prov. Piemonte)

  * Dominikánská republika - Haiti (prov. Rio Grande do Sul)

  * Ekvádor                                 (prov. Španělsko)

  * Nirmala                                  (prov. sv. Josefa, Kerala)

  * Mexiko-Texas                         (prov. Španělsko)

  * Pákistán                                (prov. Belgie)

  * Papua Nová Guinea                (prov. Pennsylvánie)

  * Portoriko                               (prov. Pennsylvánie)

  * Jižní Africa                             (prov. Irsko)

  * Ukrajina                                (prov. Krakov)

  * Mariánské ostrovy-Havaj        (prov. New York)

  * Venezuela                             (prov. Španělsko)

  * Zambie                                 (prov. Irsko)

 

Správní oblasti, které se nazývaly kustodie zůstávají kustodiemi, zachovají si stejnou strukturu, která jim byla dána ustavujícím dekretem, ať už se to týká územních hranic nebo složení členů, kteří jsou jim připsáni či počtu rádců, které volí na kapitule.

 

Provinčními kustodiemi jsou: (potvrzeno – každá závisí na své provincii)

  * Benin                                (prov. Picena)

  * Bulharsko                          (prov. Krakov)

  * Kamerun                           (prov. Lombardie)

  * Korea                               (prov. Irsko)

  * Pobřeží slonoviny               (prov. Lombardie)

  * Japonsko                           (prov. New York)

  * Malajsie-Singapur              (prov. Filipíny)

  * Severní Mexiko                 (prov. Západní Amerika – CA)

  * Nigérie                             (prov. Toskánsko)

  * Nový Zéland                     (prov. Irsko)

  * Paraguay                         (prov. Paraná - s.ta Caterina)

  * Prem Jyoti                       (prov. S. Francis Kerala)

  * Rumunsko                       (prov. Neapol)

  * Švédsko                          (prov. Varšava)

  * Turecko                           (prov. Emilia - Romagna)

  * Uganda                           (prov. Karnataka)

  * Zimbabwe                       (prov. Tamil Nadu Jih)

Jakmile by se podmínky správní oblasti změnily tak , že by bylo vhodné změnit počet rádců, ať se o to postará kompetentní autorita při zachování č. 136,2 Konstitucí a nechá to zanést do Jednacího řádu kapituly.

 

Konference vyšších představených
Prezidenti konferencí vyšších představených ať se postarají způsobem, který uznají za vhodný, aby určili kritéria výběru delegáta konference, který se posílá na generální kapitulu, jak to stanoví NGK v č. 8/8.

 

Prezidenti konferencí, ať se postarají o překlad Konstitucí a NGK do jazyků, jež spadají do jejich kompetence, aby pak mohly být schváleny generálním ministrem a jeho radou. I když bude překlad schválen, originálním vydáním zůstává vydání v italštině, ke kterému je třeba přihlédnout v případě sporů o text.

 

Platnost nové legislativy
S tím, jak vstupují v platnost nové Konstituce a NGK, každý předpis podřízeného práva, který by s nimi byl v rozporu, se ruší.

 

Ministři a místní představení, jako kompetentní autority, ať se co nejdříve postarají o to, aby přizpůsobili Jednací řády, stanovy a další dokumenty novým předpisům, s použitím nové terminologie a nového číslování a kde je to zapotřebí, ať se pak obrátí na kapitulu, aby to potvrdila.

 

Generální a provinční ministr ať písemně potvrdí kustodovi jeho pravomoci, které mu svěřují a určí ty, které si ponechávají, jak to žádají čísla 20,1 a 136,6 Konstitucí.

 

Cokoliv je s tímto v rozporu, se ruší.fr. Mauro JÖHRI
generální ministr OFMCap.


fr. Clayton Jaison FERNANDES
generální sekretář OFMCap.


Dáno v Římě, na naší generální kurii dne 9. prosince 2013