Papežské buly

 

Apoštolský list Cum dilecti filii vydaný roku 1219 papežem Honoriem III.

Bula Cum secundum vydaná roku 1220 papežem Honoriem III.

Bula Pro dilectis vydaná roku 1220 papežem Honoriem III.

Bula Solet annuere vydaná roku 1223 papežem Honoriem III.

Bula Mira circa nos vydaná roku 1228 papežem Řehořem IX.

Bula Quo elongati vydaná roku 1230 papežem Řehořem IX.

Bula Quoniam abundavit vydaná roku 1237 papežem Řehořem IX.

Bula Ordinem vestrum vydaná roku 1245 papežem Inocencem IV.

Bula Nec insolitum vydaná roku 1254 papežem Alexandrem IV.

Bula Exiiit qui seminat vydaná roku 1279 papežem Mikulášem III.

Breve Cum nuper vydaná roku 1526 papežem Klementem VII.

Breve Superioribus diebus vydané roku 1535 papežem Pavlem III.

Breve Cum dilectus filius vydané roku 1571 papežem Piem V.

Bula Ex nostri pastoralis officii vydaná roku 1574 papežem Řehořem XIII.

Bula Alias felicis recordationis vydaná roku 1619 papežem Pavlem V.

 

Kapucínské dokumenty

 

 Zápisky sv. Vavřince z Brindisi - De rebus Austriae et Bohemiae.

TomasoDaOlera mProroctví o Bílé hoře

Dáváme tímto k dispozici u nás dosud málo známé proroctví našeho spolubratra – bl. Tomáše z Olery, který šest měsíců před vítězstvím katolických vojsk na Bílé hoře tuto bitvu viděl ve vidění – a předem o tom informoval i císaře.

Číst dál...

Farmaceutická historie kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech

 

Část I. Klášterní lékárna

 

Karel Nesměrák • Jana Kunešová

(článek zveřejňujeme s laskavým souhlasem autora a webu www.prolekare.cz)

 

Souhrn


Na základě studia archivních materiálů a zachovaného materiálního vybavení podává práce dosud neznámou historii lékárny v kapucínském klášteře v Praze na Hrad­čanech. Tato domácí lékárna vznikla okolo roku 1680 a byla provozována až do roku 1822. Stať přináší přehled a posloupnost v lékárně působících kapucínských lékár­níků. Je popsána farmaceutická literatura nacházející se v klášterní knihovně, včetně některých rukopisů. Je podán podrobný popis zachovaného vrcholně barokního zařízení lékárny spolu s ikonografickým rozborem jeho ojedinělé výzdoby.
Klíčová slova: farmaceutická historie • kapucíni • kláš­terní lékárny • baroko

 

Číst dál...

logo loreta

logo hrobka

logo hradcany

logo olomouc