Josef Zdislav Falta (1925–2013)

 

Zdislav Falta se narodil v Hradci Králové a při křtu dostal jméno Josef. V roce 1928 se celá rodina přestěhovala do Opočna, kde působili bratři kapucíni, což se ukázalo jako klíčové pro jeho pozdější řeholní povolání. Po maturitě na gymnáziu v roce 1944 začal studovat bohosloví v královéhradeckém semináři. V roce 1949 jej biskup Mořic Pícha vysvětil na kněze. Svou diecézní etapu začal v Chotěboři, následovaly Štoky, po ukončení povinné vojenské služby pak Polná, Ostružno, Golčův Jeníkov a Herálec, kde skončil v roce 1992.

 

Zdislav 11

Zleva: Libor Pinkava, Zdislav Falta

 

Paralelně s oficiálním životem diecézního kněze vedl bratr Zdislav také tajný život bratra kapucína. Řeholní hábit přijal až v roce 1979, byť volání k řeholnímu životu vnímal už v Opočně. Tehdy alespoň vstoupil do Sekulárního františkánského řádu. První sliby jako bratr kapucín složil v roce 1982 a doživotní o šest let později.

 

Zdislav 13

Zleva: Libor Pinkava, Bonfil Bošek, Zdislav Falta

 

Možnost života v řeholní komunitě se bratru Zdislavovi otevřela až po listopadu 1989. V roce 1992 se přestěhoval na Hradčany, kde postupně působil jako kvardián, rektor kostela, provinční sekretář, ale také třeba jako vyhledávaný překladatel z němčiny a latiny. V roce 2007 se mu však do té míry zhoršil a zkomplikoval zdravotní stav, že musel být přestěhován do Charitního kněžského domova ve Staré Boleslavi, kde v roce 2013 také zemřel.

 

  • Narození: 29. července 1925
  • Vstup do řádu (obláčka): 11. srpna 1979
  • Věčné sliby: 1. října 1988
  • Kněžské svěcení: 29. června 1949
  • Úmrtí: 10. srpna 2013
  • Pohřben v kapucínském hrobě na hřbitově v Praze na Břevnově.

Kapucíni v médiích

 

Radio Proglas

 

br. Cyril Komosný o pronásledování církve
premiéra 3. 3. 2015  přehrát pořad
 
Mezi kontinenty aneb kapucíni otevřeně vypravují o svém životě
premiéry 3. 1.–26. 2. 2014  přehrát pořady 
 
br. Dismas Tomaštík: Radost z Boha přesahuje míru bolesti
premiéra 21. 5. 2013 | o pořadu | přehrát pořad

br. Radek Navrátil: Všechny cesty vedou do Říma
premiéra 7. 5. 2013 | o pořadu 

 

br. Pacifik Matějka: Josef odpouští svým bratrům. Výklad na Genesis 50,15-26
premiéra 25.06.2017 | přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. Výklad na Izaiáš 66,5-15
premiéra 22.01.2017 | přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Vzpoura proti Mojžíšovi a Áronovi. Výklad na Numeri 14,01-25
premiéra 09.10.2016 | přehrát pořad

 

 

br. Pacifik Matějka: Mojžíšův dialog s Hospodinem. Výklad na Exodus 33,12-23
premiéra 05.06.2016 
| přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Výklad na Izajáš 59,1-14
premiéra 20. 03. 2016 | přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil. Výklad na Exodus 15,1-18
premiéra 22. 11. 2015 | přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno. Výklad na Izaiáš 50,10b-11
premiéra 25. 10. 2015 | přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Já jsem dobrý Pastýř. Výklad na Jan 10,1-18
premiéra 17. 05. 2015 | přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Vykonám soud mezi ovcí vykrmenou a ovcí hubenou. Výklad na Ezechiel 34,17-31
premiéra 10. 05. 2015 | přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty. Výklad na Žalm 37,23-40
premiéra 14. 12. 2014 | přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Nevzrušuj se kvůli svévolníkům. Výklad na Žalm 37,1-22
premiéra 07. 12. 2014 | přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Hospodine, kdo smí pobývat ve tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Výklad na Žalm 15
premiéra 13. 4. 2014 | přehrát pořad

 

Kapucíni ve Fulneku…
premiéra 14. 3. 2015 | přehrát pořad

 

Rozhovor s br. Josefem Cyrilem Komosným u příležitosti 350. výročí posvěcení olomouckého kapucínského kostela Zvěstování Páně
premiéra 10. 4. 2011 | přehrát pořad

 

Dva světy ticha
premiéra 18. 12. 2010 | přehrát pořad

 

br. Rafael Budil o slavení Vánoc v olomouckém klášteře
premiéra 25. 10. 2010 | přehrát pořad

 

 

Česká televize

 

Křesťanský magazín: Obnova Kapucínských zahrad v Brně
premiéra 30. 9. 2018 | přehrát pořad

ČT 24 Regiony: Brno zkoumá mumii barona Trencka
premiéra 25. 2. 2017 | přehrát pořad

Historie.cs: „Ti s kapucí“
premiéra 19.12. 2015 | přehrát pořad

Křesťanský magazín: Společenství svatého Josefa v Dolanech
premiéra 25.10. 2015 | přehrát pořad

Kapucíni v Praze (na Novém Městě)
premiéra 27.10. 2013 | o pořadu | přehrát pořad

Blázen z La Verny
premiéra 25. 12. 2010 | o pořadu | přehrát pořad

Mizející místa domova: Mariasorg
premiéra 24. 7. 2010 | o pořadu | přehrát pořad

Zasvěcení: Kapucíni
premiéra 26. 6. 2010 | o pořadu | přehrát pořad

Světci a svědci: Pater Pio
premiéra 4. 5. 2008 | o pořadu | přehrát pořad

Dokument „Klášterní čas“ z roku 1938 | přehrát pořad

 

Ústav pro studium totalitních režimů

 

Životopis br. Vavřince Zimmermanna

kapucininarusi mKapucíni v Rusku

Před patnácti lety, tj. roku 2003 otevřeli kapucíni svůj první dům v Rusku ve městě Voroněž (diecéze Saratov), které má milion obyvatel a sto dvacet katolíků. Je to malinká katolická menšina v této veliké zemi, která je většinově pravoslavná.

Číst dál...

Papežské buly

 

Apoštolský list Cum dilecti filii vydaný roku 1219 papežem Honoriem III.

Bula Cum secundum vydaná roku 1220 papežem Honoriem III.

Bula Pro dilectis vydaná roku 1220 papežem Honoriem III.

Bula Solet annuere vydaná roku 1223 papežem Honoriem III.

Bula Mira circa nos vydaná roku 1228 papežem Řehořem IX.

Bula Quo elongati vydaná roku 1230 papežem Řehořem IX.

Bula Quoniam abundavit vydaná roku 1237 papežem Řehořem IX.

Bula Ordinem vestrum vydaná roku 1245 papežem Inocencem IV.

Bula Nec insolitum vydaná roku 1254 papežem Alexandrem IV.

Bula Exiiit qui seminat vydaná roku 1279 papežem Mikulášem III.

Bula Exivi de paradiso vydaná roku 1312 papežem Klementem V.

Bula Illa quae vydaná roku 1435 papežem Evženem IV.

Bula Ite vos vydaná roku 1517 papežem Lvem X.

Breve Cum nuper vydaná roku 1526 papežem Klementem VII.

Bula Religionis zelus vydaná roku 1528 papežem Klementem VII.

Bula Inter multiplices curas vydaná roku 1529 papežem Klementem VII.

Breve Superioribus diebus vydané roku 1535 papežem Pavlem III.

Bula Exponi nobis vydaná roku 1536 papežem Pavlem III.

Bula Pastoralis officii cura vydaná roku 1560 papežem Piem IV.

Breve Cum dilectus filius vydané roku 1571 papežem Piem V.

Bula Ex nostri pastoralis officii vydaná roku 1574 papežem Řehořem XIII.

Breve Ecclesiae militantis vydané roku 1608 papežem Pavlem V.

Bula Alias felicis recordationis vydaná roku 1619 papežem Pavlem V.

Bula Salvatoris et Domini vydaná roku 1627 papežem Urbanem VIII.

 

Kapucínské dokumenty

 

 Zápisky sv. Vavřince z Brindisi - De rebus Austriae et Bohemiae.

MostKapucínský klášter v Mostě

Klášter v Mostě patří mezi trojici kapucínských konventů, které byly zbourány. Zatímco u jihlavského kláštera nebo kláštera v Mariánské u Jáchymova bychom možná nějakou tu cihlu ještě našli, mostecký klášter stejně jako celé královské město zmizel kvůli těžbě uhlí v nenávratnu.

   Číst dál…

OpocnoKapucínský klášter v Opočně

Východočeské Opočno je naše poslední letošní zastávka na kapucínském putování. Stěny zdejšího kláštera byly svědkem toho, jak fungovala komunistická „péče“ o staré a nemocné řeholníky.

  Číst dál…