Josef Bohumil Podhorný (1915–2002)

Bohumil Podhorný pocházel z Vojtěchova (dnes součást obce Hvozd) na Prostějovsku. Pravděpodobně od roku 1928 se stal studentem internátního kapucínského gymnázia v Olomouci (Serafínská škola). V srpnu 1933 vstoupil do noviciátu v Praze na Hradčanech a po složení prvních slibů (1934) odjel na studia filozofie do holandského Breust-Eijsdenu. V roce 1937 se vrátil a na kapucínském teologickém učilišti v Olomouci pokračoval v přípravě na kněžství. V září 1937 zde složil věčné sliby a v červnu 1940 přijal kněžské svěcení. Následující rok ještě věnoval studiu teologie a poté začal v Olomouci působit především jako zpovědník. V roce 1942 byl přeložen na Hradčany, po dvou letech do Olomouce, pak ještě do Brna a od roku 1946 se stal členem komunity ve Fulneku, kde byl veden jako „conventualis“, tedy bratr konající nejrůznější práce podle rozhodnutí kvardiána.

Bohumil 11

V roce 1949 vtrhla do kláštera Státní bezpečnost a zatkla některé členy fulnecké komunity kvůli poskytnutí azylu dvěma lidem, kteří o něj žádali. P. Agathangel Sovadina (1912–1975) byl v roce 1950 odsouzen na čtyři roky vězení a br. Rajmund Zrebený na deset měsíců. V souvislosti s tímto případem byli zatčeni a pět měsíců drženi ve vazbě také P. Fidél Hořín (1904–1977) a bratr Bohumil, který se po propuštění v únoru 1950 vrátil do svého kláštera ve Fulneku.

Dlouho si v něm však nepobyl, protože v dubnu téhož roku navštívila Státní bezpečnost klášter znovu (akce „K“) a řeholníky odvezla do internace. Další osud bratra Bohumila není zcela znám. Pravděpodobně strávil nějaký čas v internaci v bývalém redemptoristickém klášteře v Králíkách a velmi pravděpodobně v červnu 1950 absolvoval komunistické politické školení v České Kamenici, což byla tehdy podmínka pro propuštění z internace a navrácení do duchovní správy. V polovině září 1951 se nacházel v internačním klášteře v Broumově, odkud StB odstěhovala všechny řeholníky a naopak sem začala koncentrovat nejrůznější řeholní sestry. Bratr Bohumil zde působil jako zpovědník školských sester.

V říjnu 1954 se ve svých 39 letech musel přestěhovat do kněžského domova důchodců na Moravci, což byl trest za to, že odmítl jít k volbám. V červnu 1956 se však sestrám svatého Vincence podařilo obměkčit příslušné orgány, takže bratr Bohumil dostal „státní souhlas“ a mohl se přestěhovat k vincentkám na Černou Horu (okres Blansko). Po třech letech služby však opět skončil na Moravci. Nicméně od května 1960 začal znovu působit u řeholních sester, tentokrát šlo o Kongregaci Školských sester de Notre Dame ve Vejprtech; později za nimi jezdil také do Turčianských Teplic. Od listopadem 1966 už byl veden v oficiální evidenci jako kněz Arcidiecéze pražské.

Bohumil Podhorny 01

Zleva: Bohumil Podhorný, Serafín Beníček, Ezechiel Kindermann

Další kněžská etapa bratra Bohumila byla spojena se Šedými sestrami svatého Františka: v letech 1969–1974 působil v Broumově, poté v Rudné u Karlových Varů, odkud se v roce 1977 přestěhoval do Oseku u Duchcova a v roce 1993 opět do Prahy. U „šedých sester“ zůstal až do jara 2000, kdy si zlomil ruku a musel se přestěhovat na Hradčany, aby se o něj mohli bratři postarat. A protože se časem (mimochodem ve svých 85 letech) začal cítit pastoračně málo vytížený a k „šedým sestrám“, které rekonstruovaly jeho pokoj, se zatím vrátit nemohl, rozhodil sítě, aby zjistil, kde by ještě mohl být k užitku. A tak se dostal do kněžského Charitního domova ve Staré Boleslavi, kam odjel v červnu 2000 s rozzářeným obličejem, protože, jak často opakoval, „tam má úkol“. Nicméně po půl roce provizoria do domova nastoupil řádný duchovní správce. Bratr Bohumil se stáhl do ústraní, aby udělal místo mladším; poté i jemu začalo ubývat sil a brzy onemocněl; následoval osud stařečků, kterým sloužil. Poslední dva roky svého pozemského putování prožil povětšinou na lůžku, v tiché modlitbě; smysl pro humor ho však neopustil. Těšil se na pravidelné návštěvy bratra Josefa, společnou modlitbu breviáře i výměnu nejnovějších vtipů. Zemřel 30. prosince 2002.

Při vzpomínkách na bratra Bohumila je ještě nutné zmínit dva jeho charakteristické rysy: neúnavnost v hlásání evangelia a všudypřítomnost. Ze svých nejkrásnějších promluv sestavil sbírku listů, které neustále kopíroval a rozdával lidem na rušných pražských křižovatkách. Na tento svůj tiskový apoštolát pravděpodobně utratil všechny prostředky, které si vydělal nebo vyžebral, a nutně je nepotřeboval k obživě. Co se týká jeho všudypřítomnosti, i přes potíže s chůzí nikdy nechyběl na žádných věčných slibech bratří, kněžském svěcení či jiné celoprovinční akci. V roce 1997 se dokonce – i přes snahu ochranky – vetřel do blízkosti papeže Jana Pavla II., aby mu předal svůj dopis. Z téže doby se také zachovala fotografie spolkového kancléře Helmuta Kohla, který v rámci hnutí „Víra bez hranic“ navštívil Prahu. Kdo myslíte, že stojí vedle něj a třepe mu rukou?

 • Narození: 16. května 1915
 • Vstup do řádu (obláčka): 1. srpna 1933
 • Věčné sliby: 17. září 1937
 • Kněžské svěcení: 29. června 1940
 • Úmrtí: 30. prosince 2002
 • Pohřben v kapucínském hrobě na hřbitově v Praze na Břevnově.

Josef Felicián Macháč (1915–2003)

Felicián Macháč pocházel z Mořkova na Novojičínsku. Po ukončení zdejší obecné školy odešel na gymnaziální studia do serafínské internátní školy při kapucínském klášteře v Olomouci. V roce 1932 vstoupil do noviciátu, který byl tehdy v Praze na Hradčanech. Po prvních slibech (1933) byl spolu s dalšími bratry-juniory poslán na studium filozofie do holanského Breust-Eijsdenu. V roce 1936 se vrátil do Olomouce, kde na čerstvě otevřeném (1935) kapucínském teologickém učilišti studoval další tři roky. V roce 1938 zde složil věčné sliby a v roce 1939 přijal kněžské svěcení.

Felician Machac 01

Následující rok ještě dokončoval teologická studia a poté začal působit v kapucínském klášteře v Chrudimi. V roce 1945 odešel jako kaplan do kláštera v Třebíči, kde pomáhal na tehdejší kapucínské faře v Jejkově. Léta 1947–1948 strávil jako poslední představený (kvardián) kláštera v Chrudimi. V roce 1948 totiž kapucíni přenechali tento klášter Společnosti Božího slova (verbisté), které tak chtěli pomoci při rozšiřování jejich misie ze Slovenska také do Čech. A tak se bratr Felicián znovu ocitl v Třebíči, kde až do násilné komunistické akce „K“ působil jako katecheta, zpovědník sester a nakonec i kvardián.

Po záboru kláštera Státní bezpečností v dubnu 1950 byl bratr Felicián internován ve sběrném klášteře v Želivi, odkud byl propuštěn v roce 1952. A protože nesměl působit jako kněz, začal pracovat jako dělník v brněnských teplárnách. Později přestoupil do Kovopodniku města Brna a poté do Fučíkových závodů, kde pracoval jako pomocný dělník, později jako frézař a nakonec jako slévač u strusky. Deset let před odchodem do důchodu prožil u benzínového čerpadla v brněnském ČSAD.

Felician Machac 02

Díky uvolnění režimu v roce 1968 a díky pozvánkám od spolubratří, kteří žili v zahraničí, se bratr Felicián vydal na cesty po významných poutních místech. Navštívil západní Německo, Rakousko, Francii a Itálii, kde vedle Benátek a Neapole zavítal také do San Giovanni Rotondo a setkal se P. Piem. Pozvání ho zavedlo rovněž do tureckého Efezu, kde jako správce kaple Zesnutí Panny Marie působil jeho spolužák z Breustu P. Filibert.

Rok 1968 přinesl bratru Feliciánovi také „státní souhlas“ pro bezplatnou pomoc v kněžské službě. V rámci svých možností začal vypomáhat v kapucínském kostele Nalezení svatého Kříže v Brně, kde už od roku 1952 žil a jako kooperátor působil jeho spolubratr P. Emil Boreček (1915–2001), zaštítěný kapitulním vikářem Ludvíkem Horkým, oficiálním duchovním správcem kostela. Bývalý klášter, v němž se nacházely depozitáře Moravského muzea, se postupně stal místem setkávání bratří kapucínů, jejichž řád oficiálně neexistoval a případné snahy o obnovení řeholního života podléhaly sankcím podle § 178 trestního zákona o maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi. Bratr Felicián se snažil v klášteře účastnit alespoň společné modlitby breviáře a společného jídla. Kolem roku 1970 se do „komunity“ jako kvardián vrátil také P. Eduard Dospiva (1910–1971). Po jeho smrti jej směl nahradit P. Longin Novák (1914–1977), který do té doby žil v soukromém sklepním bytě. Do kláštera tajně docházel rovněž P. Klétus Petěrka (1914–1987), který nesměl kněžsky působit a rovněž bydlel v soukromém bytě. Od roku 1973 nebo 1974 začal přicházet i P. Martin Ptáček (1920–1993).

Emil Borecek 03

Bratr Felicián se do brněnského kláštera natrvalo přestěhoval těsně před Listopadem, v roce 1988, a po obnovení řeholního života v roce 1990 se stal plnohodnotným členem první komunity. Od roku 1989 dojížděl nějaký čas do Zlína-Štípy, kde duchovně pečoval o komunitu Milosrdných sester svatého Kříže. Zemřel 17. října 2003 v ranních hodinách a byl pohřben 25. října na Ústředním hřbitově v Brně.

 • Narození: 14. března 1915
 • Vstup do řádu (obláčka): 1. srpen 1932
 • Věčné sliby: 16. srpna 1938
 • Kněžské svěcení: 26. června 1939
 • Úmrtí: 17. října 2003
 • Pohřben v kapucínském hrobě na Ústředním hřbitově v Brně.

Josef Zdislav Falta (1925–2013)

Zdislav Falta se narodil v Hradci Králové a při křtu dostal jméno Josef. V roce 1928 se celá rodina přestěhovala do Opočna, kde působili bratři kapucíni, což se ukázalo jako klíčové pro jeho pozdější řeholní povolání. Po maturitě na gymnáziu v roce 1944 začal studovat bohosloví v královéhradeckém semináři. V roce 1949 jej biskup Mořic Pícha vysvětil na kněze. Svou diecézní etapu začal v Chotěboři, následovaly Štoky, po ukončení povinné vojenské služby pak Polná, Ostružno, Golčův Jeníkov a Herálec, kde skončil v roce 1992.

Zdislav 11

Zleva: Libor Pinkava, Zdislav Falta

Paralelně s oficiálním životem diecézního kněze vedl bratr Zdislav také tajný život bratra kapucína. Řeholní hábit přijal až v roce 1979, byť volání k řeholnímu životu vnímal už v Opočně. Tehdy alespoň vstoupil do Sekulárního františkánského řádu. První sliby jako bratr kapucín složil v roce 1982 a doživotní o šest let později.

Zdislav 13

Zleva: Libor Pinkava, Bonfil Bošek, Zdislav Falta

Možnost života v řeholní komunitě se bratru Zdislavovi otevřela až po listopadu 1989. V roce 1992 se přestěhoval na Hradčany, kde postupně působil jako kvardián, rektor kostela, provinční sekretář, ale také třeba jako vyhledávaný překladatel z němčiny a latiny. V roce 2007 se mu však do té míry zhoršil a zkomplikoval zdravotní stav, že musel být přestěhován do Charitního kněžského domova ve Staré Boleslavi, kde v roce 2013 také zemřel.

 • Narození: 29. července 1925
 • Vstup do řádu (obláčka): 11. srpna 1979
 • Věčné sliby: 1. října 1988
 • Kněžské svěcení: 29. června 1949
 • Úmrtí: 8. srpna 2013
 • Pohřben v kapucínském hrobě na hřbitově v Praze na Břevnově.

Kapucíni v médiích

 

Radio Proglas

 

br. Cyril Komosný o pronásledování církve
premiéra 3. 3. 2015  přehrát pořad
 
Mezi kontinenty aneb kapucíni otevřeně vypravují o svém životě
premiéry 3. 1.–26. 2. 2014  přehrát pořady 
 
br. Dismas Tomaštík: Radost z Boha přesahuje míru bolesti
premiéra 21. 5. 2013 | o pořadu | přehrát pořad

br. Radek Navrátil: Všechny cesty vedou do Říma
premiéra 7. 5. 2013 | o pořadu | přehrát pořad

br. Radek Navrátil: Rozjímání o vykoupení
premiéra 29. 3. 2013 | o pořadu | přehrát pořad

Rozhovor s br. Dominikem Vinahorou: „Pane, tady jsi mě zavolal, zde jsem“
premiéra 24. 7. 2012 | o pořadu | přehrát pořad

350. výročí posvěcení klášterního kostela v Olomouci  
premiéra 21. 4. 2011 | o pořadu | přehrát pořad

Myšlenka na den

Jak se modlí kapucíni?
premiéra 4. 9. 2009 | o pořadu | přehrát pořad

br. Radek Navrátil: Kapucinát aneb Kapucínská ubytovna pro studenty
premiéra 29. 12. 2009 | o pořadu | přehrát pořad

Vzpomínky br. Libora Pinkavy na život v Protektorátu a totalitě
premiéry 8. a 15. 3. 2009 | o pořadu | přehrát 1. díl, 2. díl

br. Pacifik Matějka: Josef odpouští svým bratrům. Výklad na Genesis 50,15-26
premiéra 25.06.2017 | o pořadu | přehrát pořad

br. Pacifik Matějka: Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. Výklad na Izaiáš 66,5-15
premiéra 22.01.2017 | o pořadu | přehrát pořad

br. Pacifik Matějka: Vzpoura proti Mojžíšovi a Áronovi. Výklad na Numeri 14,01-25
premiéra 09.10.2016 | o pořadu | přehrát pořad

br. Pacifik Matějka: Mojžíšův dialog s Hospodinem. Výklad na Exodus 33,12-23
premiéra 05.06.2016 
| o pořadu | přehrát pořad

br. Pacifik Matějka: Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Výklad na Izajáš 59,1-14
premiéra 20. 03. 2016 | o pořadu | přehrát pořad

br. Pacifik Matějka: Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil. Výklad na Exodus 15,1-18
premiéra 22. 11. 2015 | o pořadu | přehrát pořad

br. Pacifik Matějka: Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno. Výklad na Izaiáš 50,10b-11
premiéra 25. 10. 2015 | o pořadu | přehrát pořad

br. Pacifik Matějka: Já jsem dobrý Pastýř. Výklad na Jan 10,1-18
premiéra 17. 05. 2015 | o pořadu | přehrát pořad

br. Pacifik Matějka: Vykonám soud mezi ovcí vykrmenou a ovcí hubenou. Výklad na Ezechiel 34,17-31
premiéra 10. 05. 2015 | o pořadu | přehrát pořad

br. Pacifik Matějka: Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty. Výklad na Žalm 37,23-40
premiéra 14. 12. 2014 | o pořadu | přehrát pořad

br. Pacifik Matějka: Nevzrušuj se kvůli svévolníkům. Výklad na Žalm 37,1-22
premiéra 07. 12. 2014 | o pořadu | přehrát pořad

br. Pacifik Matějka: Hospodine, kdo smí pobývat ve tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Výklad na Žalm 15
premiéra 13. 4. 2014 | o pořadu | přehrát pořad

Kapucíni ve Fulneku…
premiéra 14. 3. 2015 | přehrát pořad

Rozhovor s br. Josefem Cyrilem Komosným u příležitosti 350. výročí posvěcení olomouckého kapucínského kostela Zvěstování Páně
premiéra 10. 4. 2011 | přehrát pořad

Dva světy ticha
premiéra 18. 12. 2010 | přehrát pořad

br. Rafael Budil o slavení Vánoc v olomouckém klášteře
premiéra 25. 10. 2010 | přehrát pořad

 

Televize Noe

 

Slavnostní mše svatá k oslavě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Dolní Bojanovice
premiéra 5. 6. 2016 | přehrát pořad

Bez hábitu naživo: z kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech
premiéra 18. 11. 2015 | přehrát pořad

Bez hábitu naživo: z kláštera sester klarisek-kapucínek ve Šternberku
premiéra 14. 1. 2015 | přehrát pořad

GOODwillBOY: Život v klášteře
premiéra 14. 5. 2010 | přehrát pořad

Bez hábitu: Kapucíni
premiéra 29. 10. 2007 | přehrát pořad

 

Česká televize

 

Křesťanský magazín: Obnova Kapucínských zahrad v Brně
premiéra 30. 9. 2018 | přehrát pořad

ČT 24 Regiony: Brno zkoumá mumii barona Trencka
premiéra 25. 2. 2017 | přehrát pořad

Historie.cs: „Ti s kapucí“
premiéra 19.12. 2015 | přehrát pořad

Křesťanský magazín: Společenství svatého Josefa v Dolanech
premiéra 25.10. 2015 | přehrát pořad

Kapucíni v Praze (na Novém Městě)
premiéra 27.10. 2013 | o pořadu | přehrát pořad

Blázen z La Verny
premiéra 25. 12. 2010 | o pořadu | přehrát pořad

Mizející místa domova: Mariasorg
premiéra 24. 7. 2010 | o pořadu | přehrát pořad

Zasvěcení: Kapucíni
premiéra 26. 6. 2010 | o pořadu | přehrát pořad

Světci a svědci: Pater Pio
premiéra 4. 5. 2008 | o pořadu | přehrát pořad

Dokument „Klášterní čas“ z roku 1938 | přehrát pořad

 

Ústav pro studium totalitních režimů

 

Životopis br. Vavřince Zimmermanna

kapucininarusi mKapucíni v Rusku

Před patnácti lety, tj. roku 2003 otevřeli kapucíni svůj první dům v Rusku ve městě Voroněž (diecéze Saratov), které má milion obyvatel a sto dvacet katolíků. Je to malinká katolická menšina v této veliké zemi, která je většinově pravoslavná.

Číst dál...

Papežské buly

 

Apoštolský list Cum dilecti filii vydaný roku 1219 papežem Honoriem III.

Bula Cum secundum vydaná roku 1220 papežem Honoriem III.

Bula Pro dilectis vydaná roku 1220 papežem Honoriem III.

Bula Solet annuere vydaná roku 1223 papežem Honoriem III.

Bula Mira circa nos vydaná roku 1228 papežem Řehořem IX.

Bula Quo elongati vydaná roku 1230 papežem Řehořem IX.

Bula Quoniam abundavit vydaná roku 1237 papežem Řehořem IX.

Bula Ordinem vestrum vydaná roku 1245 papežem Inocencem IV.

Bula Nec insolitum vydaná roku 1254 papežem Alexandrem IV.

Bula Exiiit qui seminat vydaná roku 1279 papežem Mikulášem III.

Bula Exivi de paradiso vydaná roku 1312 papežem Klementem V.

Bula Illa quae vydaná roku 1435 papežem Evženem IV.

Bula Ite vos vydaná roku 1517 papežem Lvem X.

Breve Cum nuper vydaná roku 1526 papežem Klementem VII.

Bula Religionis zelus vydaná roku 1528 papežem Klementem VII.

Bula Inter multiplices curas vydaná roku 1529 papežem Klementem VII.

Breve Superioribus diebus vydané roku 1535 papežem Pavlem III.

Bula Exponi nobis vydaná roku 1536 papežem Pavlem III.

Bula Pastoralis officii cura vydaná roku 1560 papežem Piem IV.

Breve Cum dilectus filius vydané roku 1571 papežem Piem V.

Bula Ex nostri pastoralis officii vydaná roku 1574 papežem Řehořem XIII.

Breve Ecclesiae militantis vydané roku 1608 papežem Pavlem V.

Bula Alias felicis recordationis vydaná roku 1619 papežem Pavlem V.

Bula Salvatoris et Domini vydaná roku 1627 papežem Urbanem VIII.

 

Kapucínské dokumenty

 

 Zápisky sv. Vavřince z Brindisi - De rebus Austriae et Bohemiae.