nemecem

„Počátek kapucínské reformy je třeba hledat v 16. století, kdy vrcholil proces postupného štěpení a znovuslučování františkánského řádu, který začal již za života svatého Františka ve snaze přibližovat se ve změněných životních podmínkách vždy nově prvotnímu ideálu evangelního života, jak jej ukázal svatý František,“ stojí v úvodu knihy, která načrtává dějiny naší provincie až do roku 1999.

  • Napsal a uspořádal: Pacifik Miroslav Matějka OFMCap.
  • Vydavatel: Refugium Velehrad-Roma, s. r. o.
  • Rok vydání: 1999
  • Počet stran: 130
  • ISBN 80-86045-30-7

 

 

Nekrologium Provincie kapucínů v ČR

 

Každý den si všechny kapucínské komunity připomínají bratry a dobrodince řádu, jejichž úmrtí připadají na konkrétní datum. Kéž jsou jejich duše pojaty do svazku věčného života!

 

1. LEDNA
1641 Vídeň-Město [AT] P. Šimon z Bambergu [DE] (vst. 1621; nar. ?)
1667 Vídeň-Město [AT] P. Marek z Vídně [Wien: AT] (vst. 1635; nar. ?)
1719 Praha-Hradčany P. Angelus z Jihlavy (vst. 1678; nar. ?)
1725 Praha-Hradčany br. Mikuláš z Uherského Hradiště (vst. 1682; nar. 1653); švec
1745 Vratislav [PL] P. Donulus z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1696; nar. 1677)
1754 Svídnice [PL] P. Vendelín z Olomouce (vst. 1711; nar. 1692)
1762 Roudnice P. Samuel z Jihlavy (vst. 1720; nar. 1700)
1821 Praha-Hradčany br. Ivan z Korouhve (vst. 1819; nar. ?); student teologie
–––
1860 Chrudim br. Didak WAIGNER (vst. 1827; nar. 1806); kuchař
1927 Sušice br. Melitus CAHA (vst. 1904; nar. 1879)


2. LEDNA
1639 Brno P. Bazil z Prahy (vst. 1605; nar. ?); konvertita z luteránství
1660 Brno br. Petr z Brna (vst. 1637; nar. ?)
1713 Fulnek br. Faustýn z Benešova (vst. 1667; nar. ?)
1742 Zákupy br. Modest z Hannoveru [DE] (vst. 1697; nar. 1669)
1762 Čes. Budějovice br. Akursius z Vyškova (vst. 1720; nar. 1700)
1779 Litoměřice P. Artemius z České Lípy (vst. 1760; nar. 1740)
1790 Znojmo P. Pavlín ze Znojma (vst. 1750; nar. 1731)
1804 Mnich. Hradiště P. Timotej z Prahy (vst. 1747; nar. 1728); profes-jubilant
1812 Kyjov P. Silverius z Martinkovic (vst. 1764; nar. 1745); pensionovaný kaplan Arcidiecéze olomoucké.
1814 Zákupy P. Karel z České Lípy (vst. 1755; nar. 1735); profes-jubilant, zasloužilý kvardián
–––
1860 Třebíč br. Nikasius VITÁČEK [Witaczek] (vst. 1817; nar. 1795); zahradník
1872 Olomouc P. Vincenc KARÚZO [Caruso] (vst. 1815; nar. 1788); profes-jubilant, r. 1837 včleněn do Českomoravské provincie


3. LEDNA
1634 Vídeň-Město [AT] P. Marin z Öttingenu [Etingen: DE] (vst. 1627; nar. ?)
1661 Sušice br. Jakub z Prahy (vst. 1633; nar. ?)
1665 Kremže [AT] P. Tobiáš z Frisingenu [LU] (vst. 1622; nar. ?); zasloužilý novicmistr, prov. definitor a kustod
1684 Prudnik [PL] P. Konstantin z Opole (vst. 1660; nar. ?)
1712 Brno P. Bonifác z Prahy (vst. 1661; nar. ?); kazatel v olomoucké katedrále, profes-jubilant
1723 Vyškov P. Maxmilián z Mohelnice (vst. 1712; nar. 1692); německý kazatel
1736 Mnich. Hradiště P. Mořic z Vyškova (vst. 1714; nar. 1697)
1763 Čes. Budějovice P. Oldřich z Českých Budějovic (vst. 1726; nar. 1705)
1775 Most P. Filip z Prahy (vst. 1727; nar. 1710)
1813 Praha-Hradčany P. Otto z Kostelce n. Labem (vst. 1763; nar. 1738); profes-jubilant
–––
1865 Třebíč P. Lambert JAŠEK [Jaschek] (vst. 1832; nar. 1810); zpovědník, zemřel nenadále
1883 Třebíč P. Tadeáš FRAJS [Freis] (vst. 1813; nar. 1794); definitor a administrátor farnosti, kněz-jubilant, senior provincie


4. LEDNA

1651 Vídeňské N. Město [AT] br. Berard z Biberachu [DE] (vst. 1615; nar. ?)
1672 Villach [AT] br. Rudolf z Marburgu [DE] (vst. 1640; nar. ?)
1704 Mikulov P. Oktavián z Prahy (vst. 1679; nar. 1658)
1719 Brno br. Chrysant z Fulneka (vst. 1696; nar. ?); soukeník
1723 Praha-Hradčany br. Pavlín z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1670; nar. ?); z noviciátu kleriků přešel k bratrům laikům
1737 Čes. Budějovice br. Bonaventura z Welsu [AT] (vst. 1691; nar. 1667); kramář
1744 Praha-Nové Město P. Gualbert z Hradce (vst. 1696; nar. 1674)
1753 Břeh [PL] P. Sekundus z Otmuchova [PL] (vst. 1717; nar. 1701); zasloužilý vikář
1753 Kyjov br. Rajmund z Chrudimi (vst. 1709; nar. 1689); prknař
1768 Kyjov P. Anián z Pernštejna (vst. 1742; nar. 1723)
1803 Šternberk P. Justýn z Opavy (vst. 1775; nar. 1755); kaplan v Arcidiecézi olomoucké
1800 Sokolov P. Jakub z Horního Slavkova (vst. 1760; nar. 1740)
1810 Kolín P. Elektus z Velkého Horšína (vst. 1755; nar. 1736); zasloužilý provinční definitor, profes-jubilant
–––
1857 Praha-Hradčany P. Filibert MITTELBACH (vst. 1830; nar. 1811); sekretář provincie
1911 Sušice br. Prokop KOHOUT (vst. 1877; nar. 1842); vynikající sběrač almužen
1916 Praha-Hradčany br. Oktavián VÍTEK (vst. 1915; nar. 1892); klerik-novic, zemřel v nemocnici Na Františku
1941 Brno P. Inocenc NEUMANN (vst. 1891; nar. 1866); profes-jubilant

 

5. LEDNA
1640 Čes. Budějovice P. Antonín z Mnichova [München: DE] (vst. 1621; nar. ?); zemřel morem
1689 Vratislav [PL] br. Emilián z Curychu [CH] (vst. 1646; nar. ?)
1736 Most P. Jan Pavel z Horního Slavkova (vst. 1721; nar. 1702)
1743 Opočno P. Ildefons z Rychnova (vst. 1688; nar. 1668); kněz-jubilant
1752 Most P. Bazil ze Svídnice [PL] (vst. 1704; nar. 1683)
1781 Mikulov P. Hilarius z Pavlova (vst. 1742; nar. 1724); lektor, vikář a novicmistr
1789 Kolín P. Silván z Týnce (vst. 1771; nar. 1752); arcijáhen v Kutné Hoře
1797 Praha-Hradčany br. Antonín Felix z Velkých Kunětic (vst. 1753; nar. 1734); trvalý klerik
1802 Zákupy P. Eberhard z Loučky (vst. 1745; nar. 1723); kněz-jubilant
1803 Šternberk P. Justýn z Opavy (vst. 1775; nar. 1755); administrátor na expozituře ve Šternberku
1803 Šternberk P. Eduard z Třebíče (vst. 1775; nar. 1751) administrátor na expoziturách v Popovicích a Šternberku
1823 Praha-Strahov P. Jaroslav z Nymburka (vst. 1780; nar. 1759); zámecký kaplan v Železném Brodu
–––
1832 Třebíč P. Jeroným SVOBODA (vst. 1815; nar. 1786); administrátor farnosti v Třebíči
1879 Most P. Hilarius MARTINEC (vst. 1839; nar. 1821); zasloužilý provinciál a gen. kustod, biskupský notář v Litoměřicích
2008 Mostiště prelát Mons. P. Ludvík HORKÝ (nar. 1913); od r. 1999 čestný kapucín, děkan kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, dlouholetý správce kapucínského kostela v Brně v době potlačení řádu a obětavý zpovědník v tomto kostele


6. LEDNA
1648 Vídeň-Město [AT] br. Izidor ze Šerdinku [Schärding: AT] (vst. 1636; nar. ?)
1663 Vídeň-Město [AT] br. Vitál z Moravy (vst. 1614; nar. ?)
1667 Vídeň-Město [AT] br. Virgil z Moravy (vst. 1643; nar. ?)
1684 Brno P. Arsenius z Lužice (vst. 1660; nar. ?)
1753 Zákupy P. Fidel z Kašperských Hor (vst. 1705; nar. 1680)
1769 Vyškov P. Ildefons z Roušperka (vst. 1720; nar. 1699)
1798 Opočno P. Matěj z Divišova (vst. 1747; nar. 1722); profes-jubilant
1804 Olomouc P. Archelaus ze Žatce (vst. 1756; nar. 1738); zasloužilý lektor teologie, 25 roků zpovědník a teolog olomouckého arcibiskupa kardinála knížete Antonína Teodora Colloredo
1810 Olomouc br. Benno z Chomutova (vst. 1770; nar. 1749); kuchař
–––
1843 Chrudim br. Florián JAWUREK (vst. 1813; nar. 1789); vrátný a zahradník
1886 Odry P. Albín ÉRLICH [Ehrlich] (vst. 1837; nar. 1820); zasl. definitor, zemřel v nemocnici
1939 Bratislava P. Kazimír HASÁK (vst. 1871; nar. 1854); profes-jubilant
1951 Opočno P. Albert ŠTEFKA (vst. 1893; nar. 1874)


7. LEDNA
1667 Nisa [PL] br. Eustach z Frankfurtu [DE] (vst. 1654; nar. ?)
1717 Chrudim br. Zacheus z Čech (vst. 1666; nar. ?)
1721 Mikulov br. Bernardin z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1688; nar. 1663); truhlář
1737 Chrudim br. Silvestr z Otmuchova [PL] (vst. 1730; nar. 1707)
1740 Brno br. Baltazar ze Znojma (vst. 1688; nar. 1665); profes-jubilant, soukeník
1747 Praha-Hradčany br. Koloman z Nových Hradů (vst. 1690; nar. 1671); profes-jubilant
1747 Fulnek P. Fortunát z Pojsdorfu [Poysdorf: AT] (vst. 1715; nar. 1691)
1759 Roudnice P. Jan František z Přibyslavi (vst. 1721; nar. 1703)
1802 Pavlov P. Erhard z Mikulova (vst. 1757; nar. 1737); mimořádný zpovědník sester Alžbětinek na St. Brně, administrátor expozitur na Petrově a v Pavlově
1806 Praha-Nové Město P. Řehoř z Prahy (vst. 1757; nar. 1739); zasl. administrátor na expozituře v Praze na Novém Městě
1806 Brno br. Mansvet z Brna (vst. 1762; nar. 1743); zemřel v klášteře při ošetřování nemocných vojáků
 

8. LEDNA
1613 Vídeň-Za Hr. [AT] br. Ondřej z Kodoňa [Codogno:: IT] (vst. ?; nar. ?); člen Benátské provincie, zemřel morem
1666 Gmunden [AT] P. Rudolf z Frank [Franken: DE] (vst. 1630; nar. ?)
1683 Rumburk P. Bruno z Českých Budějovic (vst. 1646; nar. ?); první superior v Opočně a v Rumburku, pohřben ve farním kostele
1684 Brno P. Cherubín z Cách [Aachen: DE] (vst. 1658; nar. ?); zemřel v Rosicích
1701 Fulnek br. Marcelín z Drnholce (vst. 1698; nar. ?); student filozofie
1707 Praha-Hradčany br. Oldřich z Milovic (vst. 1679; nar. ?)
1800 Olomouc P. Havel z Prostějova (vst. 1749; nar. 1726); profes-jubilant, zemřel náhle
 

9. LEDNA
1623 Mikulov P. Zacheus z Vasrburku [Wasserburg: DE] (vst. 1604; nar. ?)
1647 Vídeň-Město [AT] P. Tomáš z Gincburku [Günzburg: DE] (vst. 1618; nar. ?)
1674 Praha-Nové Město P. Kasiodor z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1667; nar. ?); student filozofie
1690 Praha-Nové Město P. Řehoř z Českých Budějovic (vst. 1641; nar. ?)
1718 Chrudim P. Adjut z Prahy (vst. 1712; nar. 1692); student filozofie
1743 Brno br. Paschal z Hostinného (vst. 1715; nar. 1693); soukeník
1744 Kolín br. Šimon z České Lípy (vst. 1740; nar. 1716); student filozofie
1785 Brno br. Richard z Vilémova (vst. 1760; nar. 1741)
1801 Terezín P. Klaudián z Litoměřic (vst. 1759; nar. 1741); zasl. místní kurát ve Slavkově u Čes. Krumlova, zemřel jako kaplan vojenské posádky v Terezíně
1823 Zákupy P. Gervasius ze Semanína (vst. 1761; nar. 1744); zasl. kurát v Šumburku, kněz-jubilant
1823 Třebíč P. Tertulián z Třebíče [příjm. Předovský] (vst. 1764; nar. 1743); první řádový administrátor farnosti Třebíč-Jejkov, a to po dobu 20 let, kněz-jubilant
–––
1876 Praha P. Jan Nepomuk ÚL [Uhl] (vst. 1828; nar. 1800); lektor pastorální teologie, dvakrát provinciál, zemřel v nemocnici Na Františku
1903 Třebíč br. Antonín MILER [Müller] (vst. 1854; nar. 1836)


10. LEDNA
1644 Linec [AT] P. Rafael z Komárna [SK] (vst. 1603; nar. ?)
1726 Olomouc br. Nikodém z Mikulova (vst. 1682; nar. 1659)
1756 Mikulov P. Iluminát z Prahy (vst. 1711; nar. 1693); třikrát provinční definitor
1775 Olomouc P. Gandulf z Hradce Králové (vst. 1727; nar. 1707); lektor teologie
1777 Zákupy br. Felix ze Sokolova (vst. 1715; nar. 1694); profes-jubilant, soukeník
1788 Fulnek P. Jukund z Velkých Hoštic (vst. 1743; nar. 1721)
1806 Olomouc P. Jukundin z Nového Šaldorfu (vst. 1761; nar. 1743); zasl. lektor teologie, po 19 let administrátor expozitury v Nových Sadech u Olomouce
1806 Štarnov P. Rajmund z Vacenovic (vst. 1776; nar. 1758); administrátor expozitury ve Štarnově
1814 Mnich. Hradiště P. Kastor z Kolešovic (vst. 1762; nar. 1743); profes-jubilant, vrátil se z duchovní správy a byl posledním představeným v Mnichově Hradišti
–––
1883 Chrudim P. Filip LEKEŠ [Lekesch] (vst. 1835; nar. 1804); zpovědník
1910 Mariánská P. Wolfgang ŠMARDA [Schmarda] (vst. 1879; nar. 1858); zasl. definitor


11. LEDNA
1622 Padova [IT] P. Jeroným z Verony [IT] (vst. 1578; nar. ?); vojenský kaplan v Maďarsku (1601), pak dvakrát vicekomisař našeho gen. komisariátu (1605-08; 1611-12), a dále provinciál Tyrolské provincie (1608-11) a Benátské provincie (1612-15)
1754 Most P. Blažej ze Slezska (vst. 1716; nar. 1695)
1817 Chrudim br. Valentýn z Jičína (vst. 1775; nar. 1752); švec
1826 Kolín P. Bertold z Litomyšle [příjm. Zebra] (vst. 1772; nar. 1750); profes-jubilant, dvakrát prov. definitor, zasl. provinciál (1812-1818)
 

12. LEDNA
1629 Vídeň-Město [AT] P. Albert z Landshutu [DE] (vst. 1609; nar. ?)
1648 Pasov [DE] P. Roman z Benátek [IT] (vst. 1640; nar. ?); student teologie
1722 Roudnice P. Kašpar z Českých Budějovic (vst. 1675; nar. 1653)
1723 Vratislav [PL] P. Donát z Jihlavy (vst. 1680; nar. 1662)
1725 Zákupy P. Prosper z Chvalšin (vst. 1695; nar. ?)
1760 Olomouc br. Rudolf z Koblence [DE] (vst. 1712; nar. 1688); sedlář
1767 Praha-Nové Město P. František Borgiáš z Kutné Hory (vst. 1737; nar. 1717)
–––
1838 Brodek P. Valentýn TAUDE (vst. 1775; nar. 1757); kněz-jubilant, pensionovaný farář v Brodku v Arcidiecézi olomoucké
1844 Golčův Jeníkov P. Rochus DEISSINGER (vst. 1778; nar. 1760); kněz-jubilant, farář v Diecézi královehradecké
1882 Horšovský Týn br. Maurus FIŠER [Fischer] (vst. 1857; nar. 1831)
1890 Kolín br. Florián MERC [Mertz] (vst. 1865; nar. 1847); kuchař a zahradník


13. LEDNA
1648 Mikulov P. Germán z Hallu [AT] (vst. 1662; nar. ?)
1728 Žatec br. Maurus z Fulneka (vst. 1684; nar. ?); soukeník
1735 Sušice P. Bernard z Prachatic (vst. 1687; nar. 1669)
1742 Nisa [PL] br. Silvestr z Fulneka (vst. 1737; nar. 1714); soukeník
1759 Roudnice P. Melchiades z Raspenavy (vst. 1734; nar. 1715)
1818 Opočno P. Benignus z Jirkova [příjm. Fridrich] (vst. 1765; nar. 1747); provinciál, provinční definitor, novicmistr, profes-jubilant
–––
1844 Zákupy br. Pavel BOCH (vst. 1806; nar. 1780); vrátný, soukeník
1846 Nová Ves P. Josef Maria ŠTROBEL [Strobel] (vst. 1780; nar. 1761); kněz-jubilant, osobní děkan a farář v Diecézi královéhradecké
1850 Chrudim br. Bruno KVAPIL [Kwapil] (vst. 1814; nar. 1793); krejčí


14. LEDNA
1606 Štýrský Hradec [AT] P. František z Tyrolska [AT] (vst. ?; nar. ?); v komisariátu jen hostoval, byl to neobyčejně horlivý řeholník, který si dopřával jen 2 hodiny spánku, aby co nejvíce času mohl věnovat práci a modlitbě
1661 Vídeň-Město [AT] P. Viktorín ze Švýcarska [CH] (vst. 1626; nar. ?)
1664 Čes. Budějovice P. David ze Slezska (vst. 1636; nar. ?)
1690 Chrudim P. Geminián z Reina [AT] (vst. 1650; nar. ?); zasloužilý kvardián ve Znojmě
1738 Svídnice [PL] P. Dominik z Jihlavy (vst. 1685; nar. 1667); profes-jubilant
1738 Litoměřice br. Václav ze Znojma (vst. 1691; nar. 1668); kramář
1782 Čes. Budějovice P. Optacián z Nymburka (vst. 1751; nar. 1730)
1784 Zákupy P Marin z České Lípy (vst. 1741; nar. 1723)
1825 Žerotice P. Egidius z Boršova (vst. 1772; nar. 1748); farář v Diecézi brněnské, profes-jubilant
–––
1831 Olomouc br. Bernard BÉZE [Böse] (vst. 1801; nar. 1775); krejčí


15. LEDNA
1647 Praha-Hradčany br. Otto z Korutan [AT] (vst. 1622; nar. ?); novicmistr bratří laiků
1723 Kyjov br. Řehoř z Libé (vst. 1676; nar. ?)
1762 Roudnice P. Zenobius z Bíliny (vst. 1734; nar. 1712)
1766 Kyjov P. Leonard z Litoměřic (vst. 1719; nar. 1699)
–––
1829 Náměšť n. Osl. P. Ondřej KÝNL [Kühnl] (vst. 1762; nar. 1743); kněz-jubilant, zámecký kaplan
1965 Navarov P. Mansvet STON (vst. 1912; nar. 1893); katecheta, ředitel III. řádu, zpovědník sester, profes-jubilant; zemřel v charitním domově, pohřben v Bludově


16. LEDNA

1653 Vídeň-Město [AT] P. Ludvík z Rovereta [IT] (vst. 1629; nar. ?)
1669 Znojmo br. Albín z Lince [AT] (vst. 1668; nar. ?); student-novic
1688 Horšovský Týn P. Oldřich ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1662; nar. ?)
1723 Fulnek P. Kazimír z České Lípy (vst. 1693; nar. ?)
1729 Prudnik [PL] P. Silvius z Kladska [Kłodsko: PL] (vst. 1691; nar. 1671)
1746 Horšovský Týn P. Germán z Komárova (vst. 1718; nar. 1698)
1752 Olomouc br. Fabián z Jablonného (vst. 1750; nar. 1728); košíkař
1807 Praha P. Jeremiáš z Mělníka (vst. 1765; nar. 1747); zemřel v nemocnici Na Františku
1814 Roudnice br. Kryšpinián z České Lípy (vst. 1763; nar. 1742); soukeník
–––
1939 Litoměřice br. Peregrin KUMPF (vst. 1886; nar. 1856)

 

17. LEDNA
1626 Conegliano [IT] [Koneljano] P. Ambrož z Florencie [IT] (vst. 1585; nar. 1563); byl jedním z 13 zakladatelů, blízký přítel sv. Vavřince z Brindisi a jeho řádný zpovědník, v letech 1614-1617 působil v Olomouci
1634 Znojmo br. Primus z Bavorska [DE] (vst. ?; nar. ?)
1672 Fulnek P. Alois z Gautingu [DE] (vst. 1643; nar. ?); byl to člověk s neobyčejným smyslem pro humor a v Horním Rakousku přivedl mnoho luteránů zpět do katolické církve
1706 Praha-Hradčany br. Engelbert z Kraselova (vst. 1664; nar. ?); ve světě Jindřich Felix Zaborský, rytíř ze Zbrloha, pán v Kraselově
1709 Vratislav P. Kolumbán z Hraniček (vst. 1688; nar. ?)
1719 Vyškov P. Vít z Hradce Králové (vst. 1682; nar. 1662)
1730 Brno P. Vojtěch z Chrudimi (vst. 1693; nar. 1674)
1757 Fulnek P. Klaudián z Českého Krumlova (vst. 1711; nar. 1688)
1759 Olomouc P. Serenus z Prahy (vst. 1709; nar. 1691)
1779 Praha-Hradčany P. Ubald z Lanškrouna (vst. 1715; nar. 1694); kněz-jubilant
1793 Mariánská P. Kolumbán z Litoměřic (vst. 1738; nar. 1716); profes-jubilant
1793 Zákupy br. Šimon ze Švacu [Schwaz: AT] (vst. 1741; nar. 1719); profes-jubilant
1826 Hlavňovice P. Gandulf z Hluboké (vst. 1775; nar. 1752); místní kaplan v Diecézi českobudějovické, profes-jubilant
–––
1871 Znojmo P. Lukáš FICHT (vst. 1820; nar. 1802); zasl. prov. definitor, zpovědník, duchovní správce u sester Alžbětinek na Starém Brně, profes-jubilant


18. LEDNA
1627 Casale P. Hyacint z Casale [IT] (vst. 1600; nar. ?); světským jménem Federico z Natta, hrabě z Alsiana, člen benátské provincie, jeden ze zakladatelů naší provincie, nositel dvojího doktorátu, apoštolský misionář, odmítl kardinálskou hodnost
1645 Pasov [DE] P. Abrahám z Pfaffenhofenu [DE] (vst. 1629; nar. ?)
1705 Roudnice br. Zacheus z Teplé (vst. 1651; nar. ?); profes-jubilant
1708 Vyškov P. Severus z Mnichova [München: DE] (vst. 1671; nar. ?)
1712 Brno P. Auxencius ze Starého Města na Moravě (vst. 1694; nar. 1672)
1743 Zákupy br. Erasmus ze Sokolova (vst. 1729; nar. 1707)
1792 Skalice P. Florencián z České Lípy (vst. 1761; nar. 1739); člen kláštera v Zákupech, zemřel na své expozituře
1796 Znojmo P. Prokop z Mikulova [příjm. Schubert] (vst. 1752; nar. 1734); poslední provinciál Českomoravské provincie před rozdělením a první provinciál odloučené Moravské provincie (1780-83; 1783-85)
1806 Dolní Újezd P. Justus z Bakaru [HR] (vst. 1759; nar. 1740); administrátor na expozituře v Arcidiecézi olomoucké
1810 Skalice P. Nikodém z České Třebové (vst. 1775; nar. 1752); člen kláštera v Opočně, zemřel na expozituře v Diecézi královéhradecké
–––
1832 Fulnek P. Jan WEBER (vst. 1770; nar. 1754); administrátor na expozituře ve Fulneku, zpovědník a duch. správce u sester Alžbětinek na St. Brně, definitor znovu spojené provincie, kněz-jubilant


19. LEDNA
1651 Vídeňské N. Město [AT] P. Honorát z Bambergu [DE] (vst. 1628; nar. ?)
1719 Sokolov P. Reginald [Palatinus] (vst. 1659; nar. ?); kněz-jubilant
1735 Praha-Hradčany P. Koloman z Olomouce [příjm. Kerner] (vst. 1690; nar. 1672); zasl. lektor filozofie, třikrát provinciál
1764 Opočno P. Viktorín z Dobrušky (vst. 1730; nar. 1708)
1782 Mikulov br. Jáchym z Třebíče (vst. 1770; nar. 1750); punčochař
1806 Fulnek br. Celsus z Valtéřovic (vst. 1759; nar. 1740); pekař
–––
1931 Žatec P. Gabriel MATĚJČEK (vst. 1874; nar. 1855)


20. LEDNA
1689 Znojmo br. Mořic z Mohuče [DE] (vst. 1638; nar. ?); profes-jubilant
1696 Mikulov P. Vavřinec z Tyrolska [AT] (vst. 1653; nar. ?)
1754 Kolín P. Eleuterius z Kolína (vst. 1706; nar. 1684)
1772 Brno P. František Josef z České Lípy (vst. 1723; nar. 1699); lékař, šestkrát provinční definitor, kustod, zasloužilý vizitátor provincie
1779 Vyškov P. Florid z Brna (vst. 1767; nar. 1748)
1799 Korkusova Huť P. Kunibert z Podvoří (vst. 1753; nar. 1734); 14 let misionářem v Moskvě, potom lokalista na expozituře v Diecézi českobudějovické
1800 Litoměřice br. Josef z Kravař (vst. 1759; nar. 1724); cukrář
–––
1883 Sokolov P. Kalasán KUMPF (vst. 1858; nar. 1837)


21. LEDNA
1641 Praha-Hradčany P. Silverius z Tyrolska [AT] (vst. 1624; nar. ?)
1653 Vídeň-Město [AT] br. Valerius z Tyrolska [AT] (vst. 1611; nar. ?)
1654 Štýr [AT] P. Serenus z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1639; nar. ?)
1670 Vídeň-Město [AT] br. Filip z Frank [Franken: DE] (vst. 1630; nar. ?)
1670 Olomouc P. Ondřej z Mohelnice (vst. 1640; nar. ?)
1696 Praha-Hradčany br. Donát z Tyrolska [AT] (vst. 1648; nar. ?)
1756 Olomouc br. Benedikt z Olomouce (vst. 1711; nar. 1681); nalezenec, otec chudých, 40 let vrátný
1760 Vyškov P. Evžen z Prahy (vst. 1703; nar. 1684); kněz-jubilant
1763 Fulnek P. Kazimír z Tošovic (vst. 1723; nar. 1704)
1772 Mikulov P. Florenc z Rynoltic (vst. 1721; nar. 1703); profes-jubilant
1779 Brno br. Karel z Náchoda (vst. 1746; nar. 1725); lékárník v klášteře
1784 Litoměřice P. Josef z Bohdalic (vst. 1734; nar. 1714); profes-jubilant
1795 Brno P. Teodor z Mikulova (vst. 1770; nar. 1751)
–––
1853 Fulnek P. Bartoloměj SVOZIL (vst. 1814; nar. 1792)
1853 Opočno br. František HERBE (vst. 1828; nar. 1792); mýdlař, vrátný
1861 Praha P. Florid ŠIFNER [Schiffner] (vst. 1834; nar. 1808); zasl. novicmistr a duchovní vůdce bratří laiků, zemřel v nemocnici Na Františku
1939 Brno P. Pavlín KRKOŠKA (vst. 1885; nar. 1866); profes-jubilant, zemřel v nemocnici Milosrdných bratří


22. LEDNA
1661 Benátky [IT] P. Jan Baptista z Padovy [IT] (vst. 1604; nar. ?); člen naší provincie, novicmistr, kněz-jubilant
1661 Linec P. Bonaventura z Kolína n. R. [DE] (vst. 1613; nar. ?)
1684 Znojmo P. Marius z Rýdu [Ried: AT] (vst. 1661; nar. ?)
1700 Olomouc P. Hyacint z Polska (vst. 1675; nar. ?); přestoupil ke kapucínům již jako kněz z řádu reformovaných františkánů
1726 Jihlava P. Fulgenc z Jihlavy (vst. 1683; nar. 1662)
1731 Praha-Nové Město P. Alberik z Vartenberka (vst. 1713; nar. 1689)
1745 Jihlava br. Matouš z České Lípy (vst. 1704; nar. 1676); soukeník
1761 Fulnek P. Floribert z Brna (vst. 1722; nar. 1697)
1789 Fulnek P. Germán z Nového Jičína (vst. 1746; nar. 1723)
–––
1871 Znojmo br. Ivo JAHODA (vst. 1832; nar. 1815); ošetřovatel nemocných
1940 Bratislava br. Ondrej RADVÁNI (Radvanyi) (vst. 1911; nar. 1885); roku 1932 byl k nám přeřazen z Vídeňské provincie na základě připojení Slovenska


23. LEDNA
1645 Vídeňské N. Město [AT] P. Longin z Rajnfeldenu [Rheinfelden: AT] (vst. 1637; nar. ?)
1742 Znojmo P. Konstantin z Fulneku (vst. 1726; nar. 1709)
1756 Žatec P. Január z Mostu (vst. 1718; nar. 1700)
1760 Most P. Prokop z Chomutova (vst. 1710; nar. 1694)
1782 Rumburk P. Silvius ze Šluknova (vst. 1729; nar. 1711); profes-jubilant
1786 Olomouc P. Korsinus z Podštátu (vst. 1732; nar. 1711); profes-jubilant
1788 Praha-Nové Město P. Ezechiel z Prahy (vst. 1754; nar. 1734)
–––
1891 Doudleby br. Marius ŠMÍD [Schmidt] (vst. 1884; nar. 1864); student 4. ročníku teologie, zemřel u příbuzných
1907 Praha-Hradčany br. Dagobert LOUŠTIL (vst. 1906; nar. 1887); bratr laik – novic; zemřel po 3/4 roku v noviciátu na střevní tyfus
1963 Brno Mons. Karel ČERNÝ (nar. 1879) od roku 1948 čestný kapucín, katecheta, po 2. světové válce se nabídl k duchovní službě v internačních táborech pro Němce, v letech 1950-1961 obětavě spravoval kapucínský kostel v Brně.


24. LEDNA
1657 Vídeň-Město [AT] P. Jan František z Padovy [IT] (vst. 1623; nar. ?); ještě jako aspirant byl poslán do Vídně a obláčku měl v Mikulově, jako stavitel vedl stavbu mnoha nových klášterů
1666 Vídeň-Město [AT] br. Masseo ze Savojska [FR] (vst. 1614; nar. ?)
1701 Fulnek br. Zeno ze Sokolova (vst. 1680; nar. 1659)
1703 Budějovice br. Jimram z Jihlavy (vst. 1662; nar. ?)
1725 Znojmo P. Elizeus z Libavé (vst. 1693; nar. 1675)
1732 Praha-Hradčany P. Benvenut z Třeboně (vst. 1719; nar. ?)
1783 Olomouc br. Nikasius z Olomouce (vst. 1751; nar. 1731); lékárník
1785 Brno P. Amand z Lucemburku [Luxembourg: LU] (vst. 1743; nar. 1728); sliby skládal v Lucembursku
1797 Znojmo P. Firmus z Jihlavy (vst. 1754; nar. 1738); kooperátor v Třebíči, zemřel na expozituře ve vojenské nemocnici ve Znojmě
1799 Opočno P. Ferdinand z Doks (vst. 1746; nar. 1728); profes-jubilant
1808 Olomouc P. Felicissimus ze Znojma (vst. 1763; nar. 1745); zemřel raněn mozkovou mrtvicí
1811 Sušice br. Humilis z Klagenfurtu [DE] (vst. 1774; nar. 1749); švec
–––
1856 Kolín br. Valentýn JEDEK (vst. 1821; nar. 1797)
1857 Znojmo br. Fruktuosus CHMELA (vst. 1815; nar. 1795); vrátný
1888 Fulnek P. Felicián BAJER [Bayer] (vst. 1830; nar. 1800); ošetřovatel nemocných, kněz-jubilant
1890 Znojmo br. Rainer TRÍB [Trieb] (vst. 1888; nar. 1869); bratr laik, beze slibů


25. LEDNA
1623 Kremže [AT] P. Antonín z Vídně [Wien: AT] (vst. 1602; nar. ?)
1635 Kremže [AT] br. Cyril [z ?] (vst. 1634; nar. ?); klerik-novic
1695 Litoměřice P. Celsus z Olomouce (vst. 1642; nar. ?); profes-jubilant
1704 Zákupy P. Wolfgang z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1678; nar. ?)
1714 Praha-Hradčany br. Gerard z Jihlavy (vst. 1693; nar. ?)
1728 Roudnice P. Justus z Prahy (vst. 1695; nar. ?)
1730 Praha-Hradčany br. Eliáš z Kjelče [Kiełcz: PL] (vst. 1691; nar. 1670); tkadlec
1754 Praha-Hradčany P. Ezechiel z Ostrova nad Ohří (vst. 1715; nar. 1696)
1778 Sokolov br. Melchior z Kraslic (vst. 1738; nar. 1713); poslíček
1790 Praha-Hradčany P. Nazarius ze Světlé (vst. 1760; nar. 1742)
1794 Praha-Hradčany P. Viktor z Karlových Varů [příjm. Lippert] (vst. 1744; nar. 1728); lektor filozofie a teologie, čtyřikrát definitior, třikrát provinční vikář, jednou místoprovinciál, zasl. římský kustod, profes-jubilant, velmi plodný spisovatel, odešel na věčnost plný zásluh
1814 Olomouc P. Bonosus z Moravské Ostravy (vst. 1756; nar. 1736); misionář, kněz-jubilant
–––
1886 Praha-Hradčany br. Hypolit KÝNL [Kühnel] (vst. 1847; nar. 1822)
1887 Znojmo br. Engelbert KERŠNER [Koerschner] (vst. 1830; nar. 1809); profes-jubilant, švec


26. LEDNA
1644 Vídeňské N. Město [AT] P. Remigius z Yberlingenu [Überlingen: DE] (vst. 1624; nar. ?)
1651 Vídeň-Město [AT] br. Jeroným z Bambergu [DE] (vst. 1616; nar. ?)
1661 Gmunden [AT] P. Zikmund z Lince [AT] (vst. 1631; nar. ?)
1661 Vídeň-Město [AT] br. Florián z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1655; nar. ?)
1706 Praha-Hradčany P. Václav z Mladé Boleslavi (vst. 1667; nar. ?)
1712 Žatec P. Masseo [Palatinus] (vst. 1671; nar. ?)
1713 Olomouc br. Antonín ze Štýru [Steyr: AT] (vst. 1677; nar. ?)
1726 Zákupy P. Vincenc z Vratislavi [PL] (vst. 1680; nar. 1663)
1730 Sokolov P. Albín z Kynžvartu (vst. 1691; nar. ?)
1772 Sušice br. Abrahám z Poličky (vst. 1752; nar. 1732)
1777 Mnich. Hradiště P. Hermolaus z Lanškrouna (vst. 1723; nar. 1697); profes-jubilant
1797 Praha-Hradčany P. Evženián ze Žamberka (vst. 1755; nar. 1736)
1806 Olomouc P. Január z Kunovic (vst. 1756; nar. 1737); prov. definitor
1812 Přísečnice P. Felicián z Přísečnice (vst. 1777; nar. 1758); farář v Diecézi litoměřické
–––
1860 Opočno br. Samuel PEK [Peck] (vst. 1827; nar. 1801); soukeník
1944 Tiškovka [RU] br. Wolfgang CHRISTL (vst. 1937; nar. 1920); klerik, padl ve válce
1951 Opočno br. Martinián KRÁL (vst. 1888; nar. 1870); profes-jubilant, krejčí
1975 Dolní Žandov P. Josafat KONEČNÝ (vst. 1928; nar. 1909); administrátor na několika farnostech v Diecézi plzeňské, pohřben v Mariánských Lázních


27. LEDNA
1657 Vídeň-Město [AT] P. Ludvík z Rózenhajmu [Rosenheim: DE] (vst. 1614; nar. ?); třikrát proviciál, dvakrát generální definitor za německy mluvící země, úspěšný kazatel proti luteránům, těšil se velké vážnosti u císaře
1667 Vídeňské N. Město [AT] br. Martinián z Biberachu [DE] (vst. 1638; nar. ?)
1751 Praha-Hradčany P. Rudolf z Komárova (vst. 1706; nar. 1684)
1778 Zákupy P. Adrián z Broumova (vst. 1721; nar. 1701); profes-jubilant
1778 Sokolov P. Kleofáš ze Sokolova (vst. 1730; nar. 1709)
1783 Kolín P. František z Čáslavi (vst. 1746; nar. 1728); zasl. vikář
1792 Brno P. Rogacián z Německé Libavé (vst. 1749; nar. 1727); apoštolský misionář, duch. správce v nemocnici u sester Alžbětinek na Starém Brně
–––
1844 Olomouc P. Azariáš HAVLÍK (vst. 1828; nar. 1786); zpovědník
1957 Moravec br. Kristýn JONÁŠ (vst. 1903; nar. 1878); vrátný a výrobce balzámu


28. LEDNA
1684 Brno P. Klétus z Příbrami (vst. 1676; nar. 1656); student filozofie, zemřel morem a byl pochován na zahradě
1685 Praha-Nové Město P. Emanuel z Prahy (vst. 1649; nar. ?)
1713 Praha-Hradčany P. Ignác z Prahy (vst. 1665; nar. ?)
1713 Fulnek br. Inocenc z Rakouska [AT] (vst. 1681; nar. 1655)
1760 Praha-Hradčany P. Karpofor z Horažďovic (vst. 1752; nar. 1732); student filozofie
1760 Fulnek P. Modest z Valašského Meziříčí (vst. 1713; nar. 1692)
1761 Čes. Budějovice P. Cyril z Chebu (vst. 1730; nar. 1712)
1772 Brno P. Benignus z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1721; nar. 1699); profes-jubilant, zemřel v poslušnosti
1800 Sokolov br. Florid z Chvalšin (vst. 1760; nar. 1733); tkadlec
1813 Jasenná P. Cyprián z Přerova (vst. 1776; nar. 1756); administrátor farnosti v Bystřici pod Hostýnem
–––
1909 Roudnice br. Felix STANĚK (vst. 1891; nar. 1863)


29. LEDNA
1692 Praha-Nové Město P. Tertulián z Plzně (vst. 1673; nar. ?)
1701 Vyškov P. Julián z Vratislavi [Wrocław: PL] (vst. 1681; nar. 1664); kazatel pro Němce
1752 Kyjov P. Bartoloměj z Lobodic (vst. 1720; nar. 1701)
1782 Praha-Hradčany P. Filibert z Vršovic (vst. 1726; nar. 1708); český kazatel, profes-jubilant, zasloužilý kvardián
1786 Praha-Nové Město br. Štěpán z Klenčí (vst. 1754; nar. 1730); pekař
1804 Rumburk br. Firminián z Horního Litvínova (vst. 1755; nar. 1729); dříve čeledín
1814 Zákupy P. Kryštof z Číhan (vst. 1760; nar. 1740); profes-jubilant
1819 Cheb P. Telesfor ze Žatce (vst. 1774; nar. 1755); katecheta na gymnáziu, místní kaplan v Libešicích
–––
1997 Praha P. Marek MAYER (vst. 1931; nar. 1913); doktor teologie a licenciát biblických věd, ředitel teologického učiliště, spirituál kněž. semináře, profes-jubilant; zemřel v nemocnici Pod Petřínem


30. LEDNA
1636 Roudnice br. Arnošt z Mnichova [München: DE] (vst. 1631; nar. ?); student teologie
1647 Vídeňské N. Město [AT] P. Matouš z Verony [IT] (vst. 1615; nar. ?)
1647 Bruck a. d. L. [AT] br. Matěj z Friuli [IT] (vst. 1617; nar. ?); ve světě baron z Gelmony
1732 Most P. Irenej ze Svídnice [PL] (vst. 1706; nar. 1681)
1740 Kolín br. Fabricián z Hradce Králové (vst. 1732; nar. 1717); trvalý klerik
1742 Teplice P. Antonín Maria z Mostu (vst. 1710; nar. 1692); kvardián v Žatci, je pohřben v Teplicích
1776 Kyjov P. Ursicin z Holešova (vst. 1733; nar. 1710)
1824 Rudná P. Kolumbus z Jáchymova (vst. 1780; nar. 1757); duch. správce v Rudné u Nejdku
–––
1879 Opočno P. Bonaventura HRACHOVEC (vst. 1832; nar. 1807); zpovědník
1905 Litoměřice P. Probus ŠEBEK (vst. 1843; nar. 1823); senior provincie, kněz-jubilant


31. LEDNA
1630 Vyškov P. Serafín z Mnichova [München: DE] (vst. 1615; nar. ?)
1706 Praha-Nové Město br. Bohumír z Karlových Varů (vst. 1689; nar. 1661); lékárník
1708 Prudnik P. Bedřich z Vansova (vst. 1674; nar. 1651)
1713 Praha-Hradčany P. Fabián z Ingolštatu [Ingolstadt: DE] (vst. 1662; nar. ?); profes-jubilant
1714 Praha-Hradčany P. Florenc z Henrykówa [PL] (vst. 1681; nar. ?)
1729 Zákupy P. Linus z Vidnavy (vst. 1691; nar. 1670)
1756 Opočno br. Prokop ze Zákup (vst. 1722; nar. 1691); zahradník
1760 Praha-Nové Město br. Cyprián z Brtnice (vst. 1710; nar. 1690); řezník
1762 Mikulov P. Severus ze Znojma (vst. 1743; nar. 1726)
1763 Praha-Nové Město P. Rembert ze Skutče (vst. 1728; nar. 1707)
1779 Znojmo P. Kolumbus z Olomouce (vst. 1727; nar. 1708); profes-jubilant
1798 Chrudim P. Tobiáš z Českých Budějovic (vst. 1746; nar. 1722); profes-jubilant
1813 Praha-Hradčany br. Lev z Prunéřova (vst. 1757; nar. 1736); profes-jubilant, pilař
–––
1873 Brno br. Rudolf KÍS [Kies] (vst. 1827; nar. 1810); vrátný
1893 Praha-Hradčany br. Emanuel STANĚK (vst. 1889; nar. 1869); student teologie


1. ÚNORA
1654 Praha-Hradčany br. Anselm z Gmundenu [AT] (vst. 1642; nar. ?)
1658 Štýr [AT] P. František ze Slezska (vst. 1614; nar. ?); úspěšný misionář na území Zelené Hory [PL], prefekt uherské misie, čtyřikrát provinční definitor
1672 Bruck a. d. L. [AT] P. Hugolín z Bozenu [IT] (vst. 1633; nar. ?)
1676 Praha-Nové Město P. Kristýn z Brna (vst. 1642; nar. ?)
1726 Litoměřice br. Kryšpinián z Jihlavy (vst. 1723; nar. ?); klerik
1758 Kyjov P. Julius z Plzně (vst. 1720; nar. 1700)
1762 Čes. Budějovice br. Medard z Hroznětína (vst. 1708; nar. 1684); profes-jubilant, švec
1778 Olomouc P. Priskus z Olomouce (vst. 1744; nar. 1727)
1796 Opočno br. Pacifik z Roudnice (vst. 1757; nar. 1733)
1796 Fulnek br. Ivo z Pruškova [Prószków: PL] (vst. 1750; nar. 1727)
1824 Praha-Hradčany br. Tobiáš z Doubí (vst. 1768; nar. 1748); profes-jubilant, mlynář
–––
1873 Znojmo P. Aurel HAUZVIRT [Hauswirth] (vst. 1828; nar. 1805)
1976 Praha P. Bonaventura CHMELAŘ (vst. 1926; nar. 1910); profes-jubilant, katecheta


2. ÚNORA
1630 Vídeň-Město [AT] br. Cyril z Val di Nonu [IT] (vst. 1627; nar. ?); klerik
1653 Vídeň-Město [AT] br. Barnabáš z Bolzana [IT] (vst. 1613; nar. ?); zemřel na pouti do Říma
1672 Čes. Budějovice br. Mikuláš z Českých Budějovic (vst. 1638; nar. ?)
1673 Vídeň-Město [AT] br. Dominik ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1630; nar. ?)
1697 Brno P. Melchior z Bavorska [DE] (vst. 1653; nar. ?)
1701 Žatec P. Samuel z Bíliny (vst. 1658; nar. ?)
1728 Komorní Hrádek P. Jan Maria z Kutné Hory (vst. 1708; nar. 1652); doktor teologie a církevního práva, apoštolský protonotář
1733 Znojmo P. Nazarius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1673; nar. 1652); kněz-jubilant, senior provincie, pětkrát prov. definitor, dvakrát římský kustod, provinciál (1703-05), velmi nadaný, znalec scholastiky, vynikající v horlivosti o řeholní kázeň
1771 Mnich. Hradiště P. Jan Josef z Prahy (vst. 1760; nar. 1709); ve světě hrabě František Josef z Valdštejna, syn zakladatelky Pražské Lorety, otec pěti dětí, ke kapucínům vstoupil 3 roky po smrti své manželky
1784 Mikulov P. Sofoniáš z Mikulova (vst. 1728; nar. 1710); zasl. profes-jubilant
1790 Opočno br. Pankrác z Prahy (vst. 1762; nar. 1734); truhlář
1800 Brno br. Sebastián z Velatic (vst. 1759; nar. 1738)
1806 Roudnice P. Benedikt z Bíliny (vst. 1759; nar. 1740); smrtelně se nakazil od nemocných
–––
1849 Olomouc P. Pavel PALÁNEK (vst. 1820; nar. 1796); zasl. provinční sekretář
1880 Chrudim br. Gracián ŠILINSKÝ [Schillinsky] (vst. 1860; nar. 1842); až do smrti měl jen časné sliby


3. ÚNORA
1621 Vídeň-Město [AT] br. Tomáš z Bavorska [DE] (vst. 1619; nar. ?); student filozofie; v rozkvětu mládí byl shledán zralým pro nebe
1665 Kremže [AT] br. Josef z Vídně [Wien: AT] (vst. 1640; nar. ?)
1699 Kolín P. Irenej z Čáslavi (vst. 1685; nar. ?)
1733 Znojmo P. Nazarius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1673; nar. 1652)
1741 Sokolov P. Patrik z Vídně [Wien: AT] (vst. 1710; nar. 1694); nedělní kazatel
1759 Čes. Budějovice br. Menander z České Lípy (vst. 1735; nar. 1717); soukeník
1789 Brno br. Probus z Vyškova (vst. 1764; nar. 1744)
1790 Horšovský Týn P. Korbinián z Mělníka (vst. 1756; nar. 1737); zasl. misionář
1807 Horšovský Týn P. Bonaventura z Ouštěku [příjm. Worbs] (vst. 1756; nar. 1735); misionář a zasl. duch. správce v ukrajinském Něžině, profes-jubilant
–––
1846 Sušice P. Florin ČIP [Czipp] (vst. 1828; nar. 1801)
1917 Litoměřice P. Petr ACHTERLING (vst. 1863; nar. 1840); senior provincie, profes-jubilant


4. ÚNORA
1641 Vídeň-Město [AT] P. Aleš z Burgundska [Bourgogne: FR] (vst. 1611; nar. ?); třikrát provinciál, odcházel z časnosti bohatý zásluhami
1646 Vídeňské N. Město [AT] br. Cyprián z Lotringenu [DE] (vst. 1587; nar. ?); muž vynikající zbožností a poslušností
1685 Praha-Hradčany P. Anastáz z Prahy (vst. 1646; nar. ?); loretánský sakristán, autor díla »Paprsek chudoby«, muž bezúhonného života
1697 Mikulov P. Jindřich z Jihlavy (vst. 1659; nar. ?); zasl. apoštolský misionář v Míšni a Sasku, dvakrát provinciál, římský kustos, provinční definitor a vizitátor
1701 Brno br. Roman [Palatinus] (vst. 1675; nar. ?)
1708 Prudnik [PL] br. Marek ze Skalice [SK] (vst. 1684; nar. ?); kramář
1737 Prudnik [PL] br. Engelmar ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1707; nar. 1669); rybář
1774 Vyškov P. Wilibald z Hradce Králové (vst. 1746; nar. 1727)
1798 Praha-Hradčany P. Alipius z Litoměřic [příjm. Slanina] (vst. 1755; nar. 1734); první provinciál oddělené české provincie, zvolen čtyřikrát (1783-98)
1811 Žatec P. Hermenegild z Teplé (vst. 1759; nar. 1739); profes-jubilant
1824 Kolín P. Klement z Řezna [Regensburg: DE] (vst. 1800; nar. 1781)
–––
1853 Praha P. Eduard DĚKANOVSKÝ [Dekanowsky] (vst. 1834; nar. 1815); katecheta z chrudimského kláštera, zemřel v nemocnici Na Františku
1862 Chrudim br. Romuald POLÁČEK [Polaczek] (vst. 1826; nar. 1796); soukeník
1869 Mariánská br. Teodor ŠUBRT [Schubert] (vst. 1815; nar. 1797); profes-jubilant, kuchař a zahradník
1898 Znojmo P. Eusebius VIRFL [Würfel] (vst. 1878; nar. 1848); ředitel III. řádu


5. ÚNORA
1715 Praha-Nové Město P. Florián z Litoměřic (vst. 1677; nar. 1657)
1758 Praha-Hradčany br. Jan Evangelista z Podlesí (vst. 1749; nar. 1728); písař
1770 Praha-Hradčany br. Juniper z Pojsdorfu [Poysdorf: AT] (vst. 1716; nar. 1691); profes-jubilant; obchodník s obilím
1788 Znojmo br. Izaiáš z Moravského Berouna (vst. 1737; nar. 1718); profes-jubilant, krejčí
1793 Rumburk P. Hermogenes z Chřibské (vst. 1751; nar. 1731)
1795 Habartice P. Florus z Benešova (vst. 1775; nar. 1757); kaplan v Habarticích
1807 Sokolov P. Kasián ze Sokolova (vst. 1761; nar. 1745)
–––
1937 Žatec P. Lukáš MLADÝ (vst. 1872; nar. 1847); prov. definitor a zasl. katecheta, notář litoměřického biskupství, profes-jubilant


6. ÚNORA
1708 Praha-Hradčany P. Rafael z Chomutova (vst. 1656; nar. ?); apoštolský misionář v Míšni a Sasku, novicmistr, stavitel rumburského kláštera, profes-jubilant
1729 Břeh [PL] br. Bedřich z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1683; nar. 1662); kupec
1733 Chrudim br. Primus ze Sušice (vst. 1701; nar. 1678); tkadlec
1759 Mikulov br. Antonín ze Strakonic (vst. 1713; nar. 1686); švec
1771 Mnich. Hradiště br. Jakub z Olomouce (vst. 1728; nar. 1699); zahradník
1779 Fulnek br. Gorgonius z Horního Slavkova (vst. 1724; nar. 1700); lékárník
–––
1872 Odry P. Heřman FABIÁN (vst. 1827; nar. 1804); člen fulneckého kláštera, zemřel v nemocnici Milosrdných sester III. řádu sv. sv. Františka


7. ÚNORA
1635 Mikulov br. Daniel z Bolzana [IT] (vst. 1610; nar. 1592)
1653 Praha–N.M. P. Jan Karel z Českých Budějovic (vst. 1638; nar. ?)
1656 Benátky [IT] P. Sabino z Benátek [Venezia: IT] (vst. 1600; nar. 1580); přišel do naší provincie r. 1606 ještě jako student, po roce 1617 se vrátil do Benátské provincie
1670 Litoměřice br. Cherubín z Moravy (vst. 1617; nar. ?); profes-jubilant
1679 Horšovský Týn br. Ludvík z Bavorska [DE] (vst. 1633; nar. ?)
1694 Vratislav [PL] P. Hypolit z Českého Krumlova (vst. 1641; nar. ?)
1713 Čes. Budějovice br. Florián z Nowe Rudy [PL] (vst. 1685; nar. ?)
1764 Kyjov br. Probus z Prahy (vst. 1758; nar. 1737); zlatník
1768 Čes. Budějovice br. Angelín z Hustopečí (vst. 1768; nar. 1748); klerik-novic
1769 Znojmo P. Karel z Lokte (vst. 1712; nar. 1690); kněz-jubilant
 

8. ÚNORA
1665 Kremže [AT] P. Leopold z Pasova [Passau: DE] (vst. 1650; nar. ?)
1672 Linec [AT] br. Felix z Kladska [Kłodsko: PL] (vst. 1629; nar. ?)
1707 Opočno P. Teobald z Třebechovic (vst. 1659; nar. ?)
1707 Olomouc P. Urban z Innsbrucku [AT] (vst. 1659; nar. ?)
1725 Praha-Nové Město P. Krescenc z Roudnice (vst. 1683; nar. 1664);
1752 Olomouc P. Liberát z Prahy (vst. 1699; nar. 1679); profes-jubilant
1760 Roudnice P. Wolfgang z Chrudimi (vst. 1742; nar. 1722)
1766 Most P. Zachariáš z Otovic (vst. 1738; nar. 1715)
1771 Znojmo P. Serapion z Nové Horky [příjm. Ridel] (vst. 1719; nar. 1699); provinciál, profes-jubilant
1800 Fulnek P. Deicola z Moštěnic (vst. 1742; nar. 1723); lektor, teolog olomouckého arcibiskupa, kněz-jubilant
1801 Rumburk P. Partenius ze Žatce (vst. 1764; nar. 1742)
1813 Litoměřice P. Cyril z Českých Budějovic (vst. 1761; nar. 1743); profes-jubilant
–––
1925 Sokolov br. Sebald KÝNL [Kühnl] (vst. 1863; nar. 1845); sakristán a vrátný, profes-jubilant


9. ÚNORA
1640 Pasov [DE] P. Elizeus z Frank [Franken: DE] (vst. 1627; nar. ?)
1657 Mödling [AT] P. Dominik z Vídně [Wien: AT] (vst. 1609; nar. ?)
1684 Nisa [PL] br. Marek z Krnova (vst. 1682; nar. 1659); zemřel před složením slibů
1686 Praha-Nové Město P. Bertold ze Slezska (vst. 1636; nar. ?); zasl. prov. definitor a kustod, profes-jubilant
1713 Brno br. Kryšpín z Tyrolska [AT] (vst. 1682; nar. 1659)
1741 Fulnek br. Kasián z Vidnavy (vst. 1685; nar. 1663); profes-jubilant, kovář
1745 Svídnice [PL] P. Řehoř z Prahy (vst. 1732; nar. 1713)
1761 Žatec P. Longin z Ostrova (vst. 1706; nar. 1686); profes-jubilant
1767 Brno P. Jan z Brna (vst. 1720; nar. 1702)
1800 Roudnice P. Bartoloměj z Němčic (vst. 1752; nar. 1731); zasl. lektor teologie
1818 Fulnek P. Felix z Bílovce (vst. 1761; nar. 1744); novicmistr, profes-jubilant, administrátor v Dlouhé Louce u Vratislavi [PL]
–––
1879 Opočno br. Fortunát MITTELBACH (vst. 1845; nar. 1814)


10. ÚNORA
1645 Vídeň-Město [AT] P. Martin z Vídně [Wien: AT] (vst. 1609; nar. ?)
1700 Prudnik [PL] br. Matouš z Bavorska [DE] (vst. 1659; nar. ?)
1702 Prudnik [PL] P. Fidel z Šenova (vst. 1675; nar. 1654)
1745 Sušice P. Rochus z Českého Krumlova (vst. 1714; nar. 1692)
1761 Jihlava br. Lev z Broumova (vst. 1699; nar. 1679); profes-jubilant, soukeník
1780 Jihlava P. Valentýn z Jihlavy (vst. 1724; nar. 1706); profes-jubilant
1783 Opočno P. Chrysogon z Poličky (vst. 1719; nar. 1702); kněz-jubilant
1792 Olomouc P. Servilián z Olomouce (vst. 1760; nar. 1742)
1799 Žatec P. Ivo z Chomutova (vst. 1750; nar. 1729)
1802 Most br. Klement z Prahy (vst. 1759; nar. 1732); truhlář
–––
1830 Znojmo br. Felix ŠIFR [Schiffer] (vst. 1776; nar. 1753); profes-jubilant, vinař


11. ÚNORA
1606 Praha-Hradčany P. Jan Baptista z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1598; nar. 1576); spoluzakladatel provincie, ze vznešeného rodu, do Prahy přišel roku 1602 ještě jako student
1626 Linec [AT] P. Jakub z Uher (vst. ?; nar. ?); datum a místo obláčky není známo
1648 Linec [AT] P. Vilém z Bolzana [IT] (vst. 1604; nar. ?); kronikář, misionář
1660 Vídeň-Město [AT] br. Iluminát z Kladska [Kłodsko: PL] (vst. 1631; nar. ?)
1713 Brno br. Amand z Březové (vst. 1708; nar. 1687); klerik, student filozofie
1741 Sokolov P. Donacián z Kraslic (vst. 1723; nar. 1703)
1780 Brno P. Stanislav ze Šatavy (vst. 1726; nar. 1708); novicmistr, profes-jubilant
–––
1863 Vídeň-Město [AT] P. Fridolín HAJNEMAN [Heinemann] (vst. 1828; nar. 1812); lektor církevních dějin a katecheta na reálce ve Znojmě, zemřel u konventuálů
1907 Zákupy P. Generosus SOUKUP (vst. 1846; nar. 1820); čestný definitor, senior provincie, kněz-jubilant
1922 Mariánská P. Mikuláš [ze Švýcarska] [CH] (vst. ?; nar. ?); katecheta


12. ÚNORA
1613 Vídeň [AT] P. Kornelius z Bajé [Bayeux: FR]; spoluzakladatel naší provincie, původem z Normandie
1625 Benátky [IT] P. Jan z Benátek [Venezia: IT] (vst. 1575; nar. ?); třikrát provinciál Benátské provincie a dvakrát generální komisař naší provincie, jednou generální definitor (1618-25)
1737 Praha-Hradčany br. Egid ze Štýru [Steyr: AT] (vst. 1682; nar. 1658); profes-jubilant
1759 Mnich. Hradiště P. Mikuláš z Prahy (vst. 1715; nar. 1696)
1763 Praha-Hradčany br. Achác z Chrudimi (vst. 1715; nar. 1693); švec
1790 Louka u Znojma P. Ivan ze Znojma (vst. 1767; nar. 1750); kooperátor na expozituře
1820 Šumvald P. Kristián z Červeněvsi (vst. 1768; nar. 1752); místní duch. správce v Šumvaldu
–––
1859 Zákupy P. Viktorín JEKL [Jöckl] (vst. 1819; nar. 1797); lektor a katecheta


13. ÚNORA
1665 Kremže [AT] br. Eusebius z Brna (vst. 1644; nar. ?)
1718 Žatec P. Eduard z České Lípy (vst. 1691; nar. ?)
1729 Sušice br. Hilarion z Příbrami (vst. 1681; nar. 1658); soukeník
1730 Třebíč br. Benno z Jirkova (vst. 1690; nar. 1669)
1731 Litoměřice P. Engelhard z Kolína (vst. 1693; nar. 1674)
1738 Litoměřice br. Benignus ze Znojma (vst. 1693; nar. 1669); sklář
1746 Opočno P. Gothard z Kutné Hory (vst. 1730; nar. 1713); sváteční kazatel
1758 Čes. Budějovice br. Jan Nepomuk z Račice (vst. 1733; nar. 1712); barvíř
1758 Čes. Budějovice P. Servilius z Prahy (vst. 1739; nar. 1720)
1765 Zákupy P. Zacheus z České Kamenice (vst. 1721; nar. 1701)
1770 Rumburk br. Edmund ze Sokolova (vst. 1720; nar. 1696); košíkař
1826 Most P. Renát z Mostu (vst. 1819; nar. 1847); přestoupil od konventuálů, provinční definitor
–––
1852 Sokolov P. Ambrož ŠRAJBR [Schreiber] (vst. 1815; nar. 1789); zasl. vikář a ošetřovatel
1993 Praha-Hradčany P. Arnošt JURÁŠEK (vst. 1934; nar. 1917); lektor, profes-jubilant


14. ÚNORA
1650 Štýr [AT] P. Sixtus z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1626; nar. ?)
1711 Most br. Silván ze Strakonic (vst. 1710; nar. 1682); beze slibů
1736 Praha-Hradčany P. Heřman [Palatinus] (vst. 1699; nar. 1682)
1742 Olomouc P. Jan Chrysostom z Prahy (vst. 1701; nar. 1681)
1770 Mnich. Hradiště P. Kalist z Kašovic (vst. 1715; nar. 1694); profes-jubilant
1776 Mikulov P. Markvard z Mostu (vst. 1737; nar. 1717)
1788 Brno P. Genuin z Brna (vst. 1744; nar. 1727)
1826 Chrudim P. Donulus z Roudnice (vst. 1777; nar. 1755); 30 let katecheta na základní škole
–––
1846 Horšovský Týn P. Oktavián KÓL [Kohl] (vst. 1833; nar. 1807)
1894 Opočno P. Placid DUSIL (vst. 1852; nar. 1833)
1951 Opočno P. Karel TOUFAR (vst. 1887; nar. 1867); senior provincie, profes-jubilant; strýc umučeného P. Josefa Toufara z Čihoště


15. ÚNORA
1698 Vyškov P. Heřman z Prahy (vst. 1662; nar. ?)
1710 Fulnek br. Maxmilián ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1670; nar. ?)
1738 Praha-Nové Město br. Albán z Jihlavy (vst. 1736; nar. 1718); exnovic bez slibů, soukeník
1738 Znojmo br. Arnošt z Jihlavy (vst. 1695; nar. 1671); soukeník
1781 Mělník P. Dacián z Kyšperku (vst. 1765; nar. 1745)
1784 Sokolov br. Prosper z Kladska [Kłodsko: PL] (vst. 1744; nar. 1717); tkadlec
1786 Sušice br. Salustián z Prahy (vst. 1736; nar. 1717); krejčí
1795 Chrudim P. Ernbert z Hradce Králové (vst. 1756; nar. 1734); administrátor v Dačicích
1814 Olomouc br. Ondřej z Držovic (vst. 1811; nar. 1791); klerik, student 2. ročníku filozofie
–––
1907 Zákupy br. Eligius HRUBEŠ [Hrubesch] (vst. 1861; nar. 1842)
1937 Třebíč br. Matyáš KOKEŠ (vst. 1886; nar. 1862); profes-jubilant


16. ÚNORA

1625 Vídeňské N. Město [AT] P. Cherubín z Hainburgu [AT] (vst. 1603; nar. ?); zemřel morem, pro bohatství zásluh byl přenesen do nebeského Jeruzaléma
1690 Znojmo br. Jovita z Jihlavy (vst. 1682; nar. 1661)
1726 Vídeň-Město [AT] urozená paní Polyxéna SKRBENSKÁ roz. Příchovská (nar. ?); velká dobroditelka naší Českomoravské provincie
1731 Rumburk br. Kornelius z Moravské Třebové (vst. 1688; nar. 1665); ve světě Jiří, šlechtic z Echlerů
1731 Žatec P. Eusebius z Ostrova nad Ohří (vst. 1708; nar. 1688)
1768 Mikulov br. Didak z Chrudimi (vst. 1710; nar. 1686); profes-jubilant krejčí
1770 Rumburk P. Epifanius z Chomutova (vst. 1731; nar. 1710)
1795 Fulnek br. Ondřej z Nového Jičína (vst. 1754; nar. 1727); soukeník
1796 Opočno P. Pantaleon z Litomyšle (vst. 1745; nar. 1726); profes-jubilant
–––
1866 Žatec P. Salustián DEISTLER (vst. 1847; nar. 1829)

 

17. ÚNORA
1664 Pasov [DE] P. Patrik z Lotrinska [Lorraine: FR] (vst. 1625; nar. ?)
1696 Most br. Rudolf z Litoměřic (vst. 1661; nar. ?)
1715 Horšovský Týn P. Kalist z Břehu [PL] (vst. 1686; nar. ?); ve světě Jan Bedřich z Falkenhahnu
1741 Břeh [PL] P. Eduard z Otmuchova [PL] (vst. 1719; nar. 1699)
1753 Praha-Nové Město P. Cézarius z Opočna (vst. 1696; nar. 1670); kněz-jubilant
1760 Chrudim P. Abundius z Bohdanče (vst. 1717; nar. 1697)
1784 Vyškov P. Agripín ze Žadlovic (vst. 1752; nar. 1731); 15 let misionář, zasl. kazatel
1809 Znojmo br. Jakub z Kaňku (vst. 1771; nar. 1745); písař
–––
1857 Rumburk br. Norbert VOJTA [Woyta] (vst. 1825; nar. 1792); vrátný
1876 Brno P. Jáchym MILER [Müller] (vst. 1836; nar. 1810)


18. ÚNORA
1634 Praha-Hradčany P. Zeno z Rózenhajmu [Rosenheim: DE] (vst. 1622; nar. ?)
1650 Linec [AT] br. Jan z Ajchštetu [Eichstätt: DE] (vst. 1625; nar. ?)
1663 Vídeň-Město [AT] P. Josef z Bolzana [IT] (vst. 1625; nar. ?); večer před smrtí prosil zcela zdráv svého zpovědníka o generální zpověď s odůvodněním, že má brzy zemřít
1665 Gmunden [AT] P. Abrahám z Wasserburgu [DE] (vst. 1650; nar. ?)
1692 Znojmo P. Nikodém z Tyrolska [AT] (vst. 1661; nar. ?)
1704 Zákupy br. Marián z Laufenburgu [AT] (vst. 1659; nar. ?)
1704 Třebíč br. Klement z Jihlavy (vst. 1690; nar. 1670); soukeník
1714 Jihlava br. Jáchym z Fulneka (vst. 1684; nar. ?); tkadlec
1745 Nisa [PL] P. Altman z Otmuchova [PL] (vst. 1729; nar. 1709)
1747 Litoměřice P. Jáchym z Vlčic (vst. 1711; nar. 1690)
1775 Čes. Budějovice P. Roman ze Sušice (vst. 1726; nar. 1707)
1776 Olomouc P. Jiří Antonín z Českých Budějovic (vst. 1741; nar. 1722); zasl. lektor a kazatel
1807 Most P. Jodok z Litoměřic (vst. 1757; nar. 1740); profes-jubilant, zasl. superior v Mariánské
1816 Praha-Hradčany br. Pius z Opočna (vst. 1766; nar. 1743); kuchař
–––
1832 Slavkov P. Osvald HEBLER [Haebler] (vst. 1772; nar. 1752); kněz-jubilant, kaplan v Diecézi českobudějovické
1873 Fulnek br. Eduard PEROUTKA (vst. 1863; nar. 1847); kuchař a zahradník
1971 Šternberk P. Klement HUDEC (vst. 1908; nar. 1890); profes-jubilant, duchovní správce v nemocnici u boromejek; pohřben v Olomouci
2001 Neuburg [DE] P. Rainhard NISSER (vst. 1935; nar. 1915); kněz-jubilant, po odsunu do Německa vyhledávaný zpovědník, i přes odloučení uchovával vřelý vztah ke své domovské provincii; pohřben v Eichstättu


19. ÚNORA
1651 Jihlava P. Josef z Ilže [Iłże: PL] (vst. 1611; nar. ?); zasl. apoštolský misionář a rekatolizátor, senior provincie
1658 Vídeň-Město [AT] P. Antonín z Val di Nonu [IT] (vst. 1640; nar. ?)
1662 Praha-Hradčany br. Izák z Čech (vst. 1648; nar. ?)
1691 Praha-Hradčany P. Lambert ze Slezska (vst. 1647; nar. ?)
1725 Mikulov P. Hugo z Železného Města [Eisenstadt: AT] (vst. 1684; nar. 1663)
1730 Chrudim P. Tomáš z Rosic (vst. 1721; nar. 1700); student filozofie
1731 Mikulov P. Servác z Horšovského Týna (vst. 1690; nar. 1670); dvakrát provinční definitor, kustod Slezska a loretánský vikář
1738 Svídnice [PL] br. David z Kynžvartu (vst. 1693; nar. 1665); soukeník
1788 Litoměřice br. Petronius z Mnichova Hradiště (vst. 1767; nar. 1745); tkadlec
1796 Praha P. Heřman z Postoloprt (vst. 1755; nar. 1737); provinční sekretář
–––
1840 Olomouc P. Kristián SPONER (vst. 1829; nar. 1809)
1856 Roudnice P. Ludvík NINGER (vst. 1813; nar. 1791); profes-jubilant, zasl. sekretář, provinční definitor a vikář
1893 Praha-Hradčany P. Wilibald GRECER [Gretzer] (vst. 1829; nar. 1807); senior provincie, kněz-jubilant, biskupský notář v Litoměřicích
1893 Litoměřice br. Anicet ČÁBELA (vst. 1888; nar. 1867); student 3. roč. teologie


20. ÚNORA

1664 Bruck a. d. L. [AT] br. Michael ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1642; nar. ?)
1694 Praha-Nové Město br. Arnošt z Moravy (vst. 1667; nar. ?)
1724 Jihlava P. Kristián z Jihlavy (vst. 1684; nar. ?)
1813 Znojmo br. Ignác z Milovic (vst. 1776; nar. 1746); voják
1826 Most br. Cyril z Valkeřic (vst. 1774; nar. 1750); profes-jubilant, převozník
–––
1868 Most P. Václav KOKERT [Kockert] (vst. 1834; nar. 1810)
1880 Olomouc br. Alexandr HRABAL (vst. 1869; nar. 1841); zemřel s časnými sliby

 

21. ÚNORA
1629 Vídeň-Město [AT] br. Jovita z Val di Nonu [IT] (vst. 1627; nar. ?); student filozofie
1658 Praha-Nové Město P. Samuel z Valtelliny [IT] (vst. 1647; nar. ?)
1670 Linec [AT] br. Atanáš ze Slezska (vst. 1636; nar. ?)
1670 Praha-Hradčany br. Abrahám z Fassatalu [AT] (vst. 1665; nar. ?); klerik
1698 Horšovský Týn P. Dionýz z Bavorska [DE] (vst. 1650; nar. ?)
1704 Třebíč P. Adolf z Jihlavy (vst. 1690; nar. ?)
1708 Třebíč br. Justýn z Mostu (vst. 1684; nar. 1656)
1711 Jihlava P. Modest z Rennersdorfu (vst. 1686; nar. 1664)
1733 Olomouc P. František Tomáš z Náchoda (vst. 1690; nar. 1670)
1748 Roudnice br. Rafael z Jihlavy (vst. 1716; nar. 1694); soukeník
1758 Praha-Hradčany P. Šimon z Mikulova (vst. 1744; nar. 1728)
1760 Mělník P. Marek z Dobrušky (vst. 1738; nar. 1717)
1769 Praha-Nové Město P. Hilarion z Prahy (vst. 1740; nar. 1721)
1771 Mikulov P. Teodor z Mikulova (vst. 1715; nar. 1694); profes-jubilant
–––
1833 Habartice P. Sperát ELGETH (vst. 1764; nar. 1743); kněz-jubilant, kaplan v Diecézi českobudějovické
1919 Rumburk br. Celsus MAUČ [Mautsch] (vst. 1904; nar. 1880); účasten v 1. světové válce
1929 Praha P. Eduard FICA (vst. 1884; nar. 1862); zemřel v nemocnici Na Františku


22. ÚNORA
1697 Olomouc P. Norbert z Jelení Hory [PL] (vst. 1666; nar. ?)
1708 Praha-Nové Město br. Haštal z Plánic (vst. 1686; nar. 1661)
1729 Brno P. Kristýn z Českých Budějovic (vst. 1689; nar. 1666)
1741 Břeh [PL] P. Juniper z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1700; nar. 1679)
1758 Čes. Budějovice P. Hermenegild z Mostu (vst. 1711; nar. 1691)
1787 Vyškov P. Anaklet z Brna (vst. 1760; nar. 1743)
1793 Horšovský Týn P. Turibius z Chrástu (vst. 1739; nar. 1721); profes-jubilant, zasloužilý zpovědník a kurát v nemocnici sester Alžbětinek na Starém Brně
–––
 

23. ÚNORA
1655 Vídeň-Město [AT] P. Inocenc z Val di Nonu [IT] (vst. 1628; nar. ?)
1673 Waidhofen [AT] P. Lukáš ze Slezska (vst. 1631; nar. ?)
1701 Praha-Hradčany P. Bonagracia z Českého Krumlova (vst. 1689; nar. 1668)
1721 Litoměřice P. Štěpán z Horšovského Týna (vst. 1676; nar. 1656); zasl. kazatel
1752 Kolín br. Hilarius z Jihlavy (vst. 1710; nar. 1693); soukeník
1752 Sušice br. Samuel ze Strakonic (vst. 1716; nar. 1691); voják
1785 Chrudim P. Agricola z Opočna (vst. 1727; nar. 1707); kněz-jubilant, senior provincie
1827 Brno P. Longin z Hory sv. Václava (vst. 1769; nar. 1744); po 11 let administrátor farnosti Šafov, kněz-jubilant
–––
1845 Znojmo P. Martin ČEGLEJ [Czegley] (vst. 1811; nar. 1785); zasl. prov. definitor, 20 let zpovědník a duchovní správce v nemocnici u sester Alžbětinek na St. Brně
1905 Sokolov br. Paschal CEMLER (vst. 1867; nar. 1837)


24. ÚNORA
1615 Brno P. Rufin z Verony [IT] (vst. 1587; nar. ?); spoluzakladatel naší provincie, budovatel kláštera v Brně a pozdější zasl. představený
1619 Praha-Hradčany P. Serafín z Frankfurtu [DE] (vst. 1603; nar. ?)
1664 Brno P. Kalist z Hajdendorfu [Heidendorf: AT] (vst. 1616; nar. ?)
1673 Vídeň-Město [AT] br. Sebastián z Frajburku [Freiburg: DE] (vst. 1642; nar. ?)
1674 Brno P. Maxmilián z Kremže [Krems: AT] (vst. 1657; nar. ?); zasl. lektor studia v Brně
1682 Nisa [PL] P. Arnošt ze Švarc-achu [Schwarzach: AT] (vst. 1658; nar. ?)
1715 Mikulov P. Archangel z Kutné Hory (vst. 1674; nar. 1656)
1758 Litoměřice P. Akvilín z Českých Budějovic (vst. 1717; nar. 1700)
1758 Žatec P. Medard z České Lípy (vst. 1743; nar. 1722)
1822 Praha-Hradčany P. Ábel ze Sokolova (vst. 1762; nar. 1743); kněz-jubilant, sváteční kazatel a vychovatel hraběte Roberta z Nosticů-Rhinků
–––
1870 Mělník br. Expeditus RESL [Roessel] (vst. 1820; nar. 1798); ošetřovatel, profes-jubilant, zemřel raněn mrtvicí
1872 Fulnek P. Tomáš BOŠOVSKÝ [Boschowsky] (vst. 1811; nar. 1791); senior provincie, profes-jubilant
1920 Brno P. Anselm CORN [Zorn] (vst. 1867; nar. 1842); profes-jubilant, zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří


25. ÚNORA
1602 Štýrský Hradec [AT] P. František z Askoli [Ascoli: IT] (vst. 1568; nar. ?); byl jedním z 13 zakladatelů, člen Ankonské provincie
1648 Vídeň-Město [AT] P. Marek z Wangenu [DE] (vst. 1607; nar. ?); člen švýcarské provincie, zasl. německý kazatel v Praze v kostele Panny Marie pod řetězem, zasloužilý provinční definitor
1685 Vídeň-Město [AT] P. Emerich z Komárna [příjm. Sinelli] (vst. 1643; nar. 1622); kníže, úspěšný kazatel proti luteránům, inspektor kapucínských misií v Čechách, představený katolické misie v okruhu vídeňské nunciatury, od r. 1680 vídeňský biskup, rakouský premiér, císařův důvěrný rádce, kardinál
1690 Most P. Fabricián z Innsbrucku [AT] (vst. 1661; nar. ?)
1704 Třebíč br. Filip ze Sokolova (vst. 1682; nar. 1661)
1712 Opočno P. Atanáš z Prahy (vst. 1690; nar. 1668)
1725 Brno br. Jodok z Jihlavy (vst. 1696; nar. 1672); soukeník
1736 Praha-Hradčany br. Vít ze Cvetlu [Zwetel: AT] (vst. 1684; nar. 1660); profes-jubilant, švec
1759 Chrudim P. Benedikt z Prahy (vst. 1753; nar. 1734); student filozofie
1783 Most br. Anaklet z Vídně [Wien: AT] (vst. 1764; nar. 1741); truhlář
1791 Most P. Fidel z Janského Vrchu (vst. 1755; nar. 1737)
1797 Mnich. Hradiště P. Eleazar z Mnichova Hradiště (vst. 1757; nar. 1735)
1799 Uhřínovice P. Akvilín z Jihlavy (vst. 1758; nar. 1740); kaplan v Uhřínovicích
1806 Kolín P. Gelasius z Opočna (vst. 1757; nar. 1738); kaplan v Lískově
1807 Třebíč P. Palmác z Rájce (vst. 1745; nar. 1727); kněz-jubilant, zasl. superior v Mariánské
1820 Mutěnín P. Marcelín z Českých Budějovic (vst. 1774; nar. 1754); kaplan ve Vlkýši u barona Wiedersperga
–––
1867 Litoměřice P. Adjut BIRL (vst. 1826; nar. 1806)
1884 Opočno P. Michael FIŠER [Fischer] (vst. 1825; nar. 1802)


26. ÚNORA

1630 Rovereto [IT] br. Viktor z Bergama [IT] (vst. ?; nar. ?); 1618 se vrátil do své provincie
1630 Peschiera [IT] br. Fabián z Bergama [IT] (vst. 1605; nar. 1580); v naší provincii asi 1606-1618
1649 Linec [AT] P. Makarius z Gmundenu [AT] (vst. 1633; nar. ?)
1660 Vídeň-Město [AT] br. Bernardin z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1642; nar. ?); zbožný bratr, který ač sám byl nemocen, po 17 let trpělivě ošetřoval nemocné bratry
1744 Most P. Adrián z Krynična [Kryniczno: PL] (vst. 1687; nar. 1666); kněz-jubilant, novicmistr
1752 Fulnek br. Zikmund z Českého Brodu (vst. 1734; nar. 1710); kuchař
1771 Žatec P. Jodok z Mostu (vst. 1712; nar. 1693); kněz-jubilant
1784 Brno P. Florián z Láji [Laa a.d.T.: AT] (vst. 1752; nar. 1734); provinční sekretář
1818 Roudnice P. Renát z Brandejsa (vst. 1757; nar. 1739); profes-jubilant
–––
1875 Opočno P. Julián FRÍDL [Friedl] (vst. 1818; nar. 1791); kněz-jubilant
1876 Chrudim P. Teofil CUMSANDE [Zumsande] (vst. 1833; nar. 1813); katecheta
1993 Znojmo P. Amand ŠVEJCAR (vst. 1937; nar. 1918); profes-jubilant; děkan

 

27. ÚNORA
1691 Čes. Budějovice br. Melchior z Prahy (vst. 1651; nar. ?)
1704 Olomouc P. Severin z Chomutova (vst. 1666; nar. ?)
1719 Praha-Hradčany br. Burchard z Prahy (vst. 1661; nar. ?); profes-jubilant; voják
1719 Mikulov P. Cherubín z Tyrolska [AT] (vst. 1667; nar. ?); profes-jubilant
1723 Chrudim P. Oktavián z Prahy (vst. 1704; nar. 1683)
1731 Opočno P. Cyrinus z Hustopečí (vst. 1725; nar. ?); student filozofie
1760 Jihlava P. Kvirín z Jihlavy (vst. 1716; nar. 1699)
1760 Roudnice P. Anaklet z Opočna (vst. 1742; nar. 1724)
1776 Vyškov P. Heribert z Kunovic (vst. 1750; nar. 1729)
1779 Most P. Krescenc z Prahy (vst. 1748; nar. 1730); exmisionář
1781 Kolín P. Karloman z Komorního Hrádku (vst. 1751; nar. 1733)
–––
 

28. ÚNORA
1613 Praha-Hradčany br. Marin z Mnichova [München: DE] (vst. 1611; nar. ?); student, zemřel v službě nemocným morem
1621 Vídeň-Město [AT] br. Dionýz z Bressanone [IT] (vst. 1615; nar. ?)
1694 Praha-Hradčany P. Baltazar z Bruneggu [CH] (vst. 1653; nar. ?)
1703 Znojmo br. Simplicián z Jihlavy (vst. 1687; nar. 1667)
1705 Prudnik br. Medard z Kladska [Kłodsko: PL] (vst. 1702; 1682); klerik
1714 Kyjov P. Blažej z Prachatic (vst. 1695; nar. ?)
1729 Olomouc br. Achác z Jihlavy (vst. 1685; nar. 1665); soukeník
1734 Horšovský Týn P. Chrysant z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1686; nar. 1668)
1753 Třebíč br. Lukáš z Kozlova (vst. 1732; nar. 1702); pilař
1768 Fulnek br. Január z Ornau [DE] (vst. 1724; nar. 1694); sedlář
1770 Chrudim P. Fabián z Chrástu (vst. 1709; nar. 1688); kněz-jubilant, senior provincie
1798 Brno P. Gotfríd z Třebíče (vst. 1750; nar. 1737); penzionovaný kaplan ve Velkých Lovčicích
1819 Horšovský Týn P. Severián z Českých Budějovic (vst. 1763; nar. 1741); kněz-jubilant, pensionovaný kaplan
1827 Třebíč br. Trankvilín z Kunštátu (vst. 1760; nar. 1740); profes-jubilant, senior bratří laiků; parukář
–––
1845 Sankt Pölten [AT] P. Aurelián TAUDE (vst. 1781; nar. 1760); kněz-jubilant, pensionovaný děkan meziříčský
1885 Opočno br. David PLICNER [Plitzner] (vst. 1830; nar. 1792); profes-jubilant, ošetřovatel
1939 Pezinok [SK] br. Sofoniáš KRÁSŇANSKÝ [Krasznyánszky] (vst. 1880; nar. 1862); profes-jubilant
1944 Gavrilov [RU] br. Hugolín HAJNRYCH [Heinrich] (vst. 1932; nar. 1913); člen Sudetského generálního komisariátu, byl zastřelen ve válce
1945 Praha br. Gracián KÉNIG [König] (vst. 1905; nar. 1884); bojoval v 1. sv. válce, zemřel v nemocnici Pod Petřínem


29. ÚNORA
1804 Sokolov P. Adam z Horšovského Týna (vst. 1755; nar. 1737)
–––
 

1. BŘEZNA
1642 Řím [IT] P. Karel z Rovereta [IT] (vst. 1616; nar. ?)
1674 Praha-Hradčany br. Fortunát z Tridentu [IT] (vst. 1616; nar. ?); profes-jubilant, spolupracovník P. Valeriána Magni
1703 Znojmo P. Šimon z Brna (vst. 1647; nar. ?); profes-jubilant
1713 Brno P. Petr z Pasova [DE] (vst. 1677; nar. ?)
1728 Čes. Budějovice br. Adam z Velešína (vst. 1722; nar. ?); student filozofie
1730 Svídnice [PL] P. Onufrius z České Lípy (vst. 1681; nar. 1656)
1735 Horšovský Týn P. Nikodém z České Lípy (vst. 1692; nar. 1674)
1739 Praha-Hradčany P. Romedius z České Lípy (vst. 1689; nar. 1670); profes-jubilant
1739 Brno P. Felix z Brna (vst. 1714; nar. 1695)
1760 Jihlava P. Ansbert z Jihlavy (vst. 1703; nar. 1685); profes-jubilant
1762 Sokolov P. Lev z Lokte (vst. 1714; nar. 1693)
1770 Kyjov P. Irenej z Prahy (vst. 1738; nar. 1721)
1797 Praha P. Damascén z Pětipsů (vst. 1760; nar. 1741); zemřel v nemocnici Na Františku
–––
1853 Zákupy P. Kornelius RAJNDLER [Reindler] (vst. 1829; nar. 1811)
1855 Chrudim P. Maurus POSSELT (vst. 1829; nar. 1800)
1907 Kolín br Bruno PRŮCHA (vst. 1859; nar. 1832)
1945 Badenweiler [DE] br. Robert KRATOCHVÍL (vst. 1937; nar. 1920); klerik, padl ve válce


2. BŘEZNA
1647 Mikulov br. František ze Štýrského Hradce [Graz: AT] (vst. 1602; nar. ?)
1687 Vyškov P. Rafael z Litoměřic (vst. 1676; nar. 1658)
1705 Chrudim P. Rogerius z Lišova (vst. 1667; nar. ?)
1706 Znojmo P. Marián z Lucemburku [Luxembourg: LU] (vst. 1657; nar. ?); dvakrát prov. definitor
1713 Olomouc br. Ezechiel ze Znojma (vst. 1691; nar. 1668)
1716 Prudnik [PL] P. Hypolit ze Slezska (vst. 1668; nar. ?)
1728 Most P. Emanuel z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1688; nar. 1668)
1745 Nisa [PL] br. Marcián z Kladska [Kłodsko: PL] (vst. 1743; 1717); sládek, zemřel morem
1758 Čes. Budějovice br. Sigisbert z Jihlavy (vst. 1722; nar. 1700); soukeník
1758 Chrudim P. Oliverius z Jindřichova Hradce (vst. 1743; nar. 1724)
1779 Kolín P. Jáchym z Písku (vst. 1747; nar. 1722)
1785 Brno br. Serapion z Fulneka (vst. 1756; nar. 1733); soukeník
1821 Žatec P. Karpofor z Mostu (vst. 1761; nar. 1743); kněz-jubilant
 

3. BŘEZNA
1631 Vídeň-Město [AT] br. Fidel z Vídně [Wien: AT] (vst. 1626; nar. ?); student teologie
1639 Tulln [AT] br. Rupert z Bavorska [DE] (vst. 1626; nar. ?)
1666 Wolfsberg [AT] P. Bonaventura z Valzé [Walsee: AT]; zasl. kazatel pro Němce, kázal u sv. Jakuba v Brně
1684 Vyškov P. Jáchym z Kostelce (vst. 1671; nar. ?)
1710 Čes. Budějovice P. Eligius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1688; nar. 1668)
1713 Praha-Nové Město P. Ladislav z Opočna (vst. 1693; nar. 1674); lektor filozofie
1731 Praha-Hradčany P. Dionýz z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1685; nar. 1666)
1747 Kyjov P. Paschasius z Jihlavy (vst. 1693; nar. 1672); profes-jubilant
1789 Fulnek br. Severin z Horšovského Týna (vst. 1750; nar. 1723); řemenář
1807 Znojmo P. Trankvilín z Olomouce (vst. 1743; nar. 1725); kněz-jubilant
–––
1841 Zákupy P. Ignác KOTTERMANN (vst. 1831; nar. 1804)
1945 Görlitz [DE] P. Gabriel FRANC [Franz] (vst. 1931; nar. 1914); padl ve válce


4. BŘEZNA
1607 Štýrský Hradec [AT] P. Marián z Landsbergu [DE] (vst. 1605; nar. ?); vstoupil ke kapucínům jako benediktinský převor v Augsburgu [DE]
1613 Praha-Hradčany br. Štěpán z Čech (vst. 1610; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1713 Brno br. Abrahám z Českých Budějovic (vst. 1708; nar. 1687); student filozofie
1719 Břeh [PL] br. Aleš ze Slezska (vst. 1688; nar. 1652)
1724 Praha-Hradčany P. Remigius z Bruntálu (vst. 1677; nar. ?)
1791 Brno P. Oktavius z Brna (vst. 1747; nar. 1728); lektor
1816 Brno P. Beda z Českého Krumlova (vst. 1754; nar. 1732); kněz-jubilant, senior Moravské provincie
–––
1898 Sokolov P. Gustav BERNFUSS (vst. 1833; nar. 1813); čtyřikrát provinciál, zasl. definitor a kustod, kněz-jubilant
1914 Praha P. Germán HEGER (vst. 1864; nar. 1842); zemřel v nemocnici Na Františku


5. BŘEZNA
1629 Verona [IT] P. Amedeus z Verony [IT] (vst. ?; nar. ?); v letech 1602-04 vicekomisař naší začínající provincie, celkem sedmkrát provinciál v Benátské provincii a mnohokrát prov. definitor
1640 Vídeň-Město [AT] br. Severin z Bavorska [DE] (vst. 1636; nar. ?); student filozofie
1766 Sušice br. Eusebius z Poříčí (vst. 1734; nar. 1699); stavitel
1801 Brno P. Antelm z Brna (vst. 1750; nar. 1730); profes-jubilant, lektor
 

6. BŘEZNA
1606 Praha pražský arcibiskup kníže Zbyněk BERKA z Lipé a Dubé (nar. 1551; arcibiskupem 1592-1606); vynikající dobrodinec našeho řádu, který pozval kapucíny do Čech, po mnoho let obětavě připravoval jejich příchod diplomatickými jednáními a jakožto velmistr řádu křížovníků s červenou hvězdou jim poskytl i potřebné zázemí do počátků
1648 Vídeň-Za Hr. [AT] P. Leonard z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1622; nar. ?)
1709 Znojmo P. Pius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1671; nar. ?)
1769 Praha-Hradčany br. Benno z Popic (vst. 1731; nar. 1709); hudebník
1771 Kyjov P. Egid z Třebíče (vst. 1754; nar. 1734)
1777 Kolín P. Jan Baptista z Pelhřimova (vst. 1722; nar. 1700); profes-jubilant
1818 Třebíč br. Bartoloměj z Jihlavy (vst. 1756; nar. 1732); profes-jubilant, švec
1818 Brno P. Kvído z Jihlavy (vst. 1758; nar. 1740); zasl. brněnský kněz-jubilant, senior Moravské provincie
–––
1867 Brno br. Alán KUDERNA (vst. 1844; nar. 1826); ošetřovatel, zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří
1880 Mělník P. Teodor MACH (vst. 1845; nar. 1819)


7. BŘEZNA
1624 Kremže [AT] br. Roman z Bavorska [DE] (vst. 1615; nar. ?); klerik
1692 Vratislav [PL] br. Marcián z Tyrolska [AT] (vst. 1651; nar. ?)
1717 Rumburk br. Bazil z Mimoně (vst. 1706; nar. ?); soukeník
1743 Prudnik [PL] br. Kvirín z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1691; nar. 1673); profes-jubilant
1747 Žatec br. Metoděj ze Sokolova (vst. 1717; nar. 1690); střihač vlny
1717 Horšovský Týn P. Achileus z Horšovského Týna (vst. 1753; nar. 1731)
1810 Prostějov P. Oldřich z Čejče (vst. 1765; nar. 1747); kaplan v nemocnici v Prostějově
–––
1837 Sušice P. Řehoř ZAJPL [Seipel] (vst. 1818; nar. 1786), provinční historik


8. BŘEZNA
1656 Vídeň-Město [AT] P. Jan Maria z Mnichova [München: DE] (vst. 1618; nar. ?)
1657 Praha-Nové Město P. Kazimír z Bressanone [IT] (vst. 1627; nar. ?)
1658 Vídeň-Město [AT] P. Jan z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1635; nar. ?)
1663 Nisa [PL] br. Lukáš ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1656; nar. ?)
1746 Olomouc P. Knut z Litomyšle (vst. 1708; nar. 1689)
1759 Sušice br. Řehoř z Přibyslavi (vst. 1717; nar. 1691); truhlář
1763 Chrudim P. Walfríd z Kutné Hory (vst. 1719; nar. 1700)
1781 Opočno br. Eligius z Chrudimi (vst. 1744; nar. 1720); jirchář
1784 Sokolov br. David z Prahy (vst. 1738; nar. 1719); malíř
1795 Roudnice P. Reginald z Jablonného (vst. 1762; nar. 1744); kaplan v Diecézi litoměřické
1802 Fulnek P. Ludvík z Bystřice pod Lopeníkem (vst. 1756; nar. 1738); kaplan ve farním kostele ve Fulneku
1804 Most P. Honorát z Mostu (vst. 1751; nar. 1732); profes-jubilant
–––
1885 Olomouc br. Lauto JELÍNEK [Jelinek] (vst. 1851; nar. 1823); ošetřovatel nemocných


9. BŘEZNA
1607 Štýrský Hradec [AT] P. Řehoř z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1604; nar. ?); vstoupil již jako kněz a ještě jako kandidát byl poslán do Vídně, kde byl oblečen
1648 Čes. Budějovice P. Jan Baptista z Vlčova (vst. 1623; nar. ?)
1688 Brno P. Bazil z Bavorska [DE] (vst. 1647; nar. ?)
1730 Žatec P. Renát z Kolína nad Rýnem [Kölln: DE] (vst. ?; nar. ?); člen Rýnsko-Vestfálské provincie, slavný kazatel proti luteranismu, autor duchovních knih; poté, co jej hrabě Globen vyhostil, odešel do Čech, kde ve Valči odevzdal svou duši Bohu, pohřben v Žatci
–––
1896 Most br. Senen VANÍČEK [Waniczek] (vst. 1840; nar. 1818); profes-jubilant


10. BŘEZNA
1677 Olomouc P. Cyril ze Slezska (vst. 1635; nar. ?)
1691 Vratislav [PL] br. Urban z Jihlavy (vst. 1676; nar. ?)
1791 Brno P. Rainhard z Jevíčka (vst. 1752; nar. 1732)
1795 Praha-Hradčany P. Herkulán z Českých Budějovic (vst. 1751; nar. 1731)
1795 Praha-Hradčany P. Kvirín z Pyšné (vst. 1761; nar. 1741)
1800 Nové Sady br. Sarkander z Laufenburgu [CH] (vst. 1758; nar. 1736); kostelník na expozituře v Nových Sadech
1807 Fulnek P. Eligius z Jihlavy (vst. 1755; nar. 1737); profes-jubilant
 

11. BŘEZNA
1663 Vídeň-Město [AT] P. Berard ze Saska [DE] (vst. 1619; nar. ?)
1684 Pezinok [SK] P. Pavlín z Prahy (vst. 1662; nar. ?); misionář
1692 Litoměřice P. Oktavius z Jihlavy (vst. 1670; nar. ?)
1699 Brno P. Kandid z Českého Krumlova (vst. 1657; nar. ?)
1717 Mikulov br. Akursius z Kaplic (vst. 1679; nar. ?); pekař
1735 Olomouc P. Kašpar z Roudnice (vst. 1715; nar. 1691)
1739 Praha-Hradčany P. Gedeon z Kadaně (vst. 1689; nar. 1667)
1753 Vyškov P. Achác z Prahy (vst. 1714; nar. 1695)
1766 Brno P. Klétus z Příboru (vst. 1755; nar. 1736)
1772 Olomouc br. Ámos z Kvašňovic (vst. 1745; nar. 1725); krejčí
1776 Žatec P. Gratus z Údlic (vst. 1742; nar. 1723)
1793 Olomouc P. Verekund z Olomouce (vst. 1743; nar. 1726); profes-jubilant
1796 Rumburk P. Lev z Kadaně (vst. 1757; nar. 1738)
1800 Chrudim br. Zikmund z Litomyšle (vst. 1753; nar. 1731); profes-jubilant, mlynář
1823 Libčany P. Tercius z Třebechovic (vst. 1767; nar. 1747); profes-jubilant, zemřel jako farář v Diecézi královéhradecké
–––
1970 Ráby P. Jiří HAVRÁNEK (vst. 1914; nar. 1893); profes-jubilant, učitel češtiny a matematiky na serafínské škole v Praze, duch. správce kongregace Dcer křesťanské lásky v Rábech u Pardubic, pohřben do rodinného hrobu v Dolní Dobrouči


12. BŘEZNA
1649 Pasov [DE] br. Fabián z Tyrolska [AT] (vst. 1621; nar. ?)
1665 Kremže [AT] P. Richard z Lóru [Lohr: DE] (vst. 1641; nar. ?); lektor filozofie
1680 Kolín br. Gabriel z Belgie (vst. 1656; nar. ?)
1685 Nisa [PL] br. Kasián z Ořechova [Orzechów: PL] (vst. 1665; nar. ?)
1695 Nisa [PL] P. Elzearius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1636; nar. 1670); kněz-jubilant, architekt opočenského kláštera
1733 Olomouc P. Evarist z Opavy (vst. 1724; nar. 1702)
1746 Znojmo P. Cherubín z Jihlavy (vst. 1698; nar. 1683)
1758 Praha-Hradčany P. Anselm ze Znojma (vst. 1742; nar. 1724)
1761 Znojmo P. Natanael ze Znojma (vst. 1730; nar. 1711)
1793 Litoměřice br. Roman z Mikulášovic (vst. 1752; nar. 1729); kupec
–––
1847 Praha-Hradčany br. Marcelín HOŘEJŠÍ [Hořegšj] (vst. 1846; nar. 1826); klerik-novic


13. BŘEZNA
1660 Waidhofen [AT] br. Teodul z Mnichova [München: DE] (vst. 1621; nar. ?); magistr bratří laiků
1675 Praha-Nové Město P. Osvald z Čech (vst. 1654; nar. ?)
1716 Znojmo br. Ondřej z Nojburku [Neuburg: DE] (vst. 1674; nar. 1649)
1724 Čes. Budějovice br. Richard z Karlových Varů (vst. 1661; nar. ?); profes-jubilant
1741 Břeh [PL] br. Hugolín z Tyrolska [AT] (vst. 1684; nar. 1660); profes-jubilant; truhlář
1742 Břeh [PL] P. Lazar z Hraniček (vst. 1697; nar. 1679)
1762 Sušice P. Symforián z Rychnova (vst. 1728; nar. 1706)
1764 Litoměřice br. Klaudius z Prahy (vst. 1737; nar. 1718); tesař
–––
1995 Olomouc P. Jindřich LAKOMÝ (vst. 1928; nar. 1912); dlouholetý správce kapucínského kostela v Olomouci


14. BŘEZNA
1667 Vídeň-Město [AT] P. Jimram ze Štaufenu [Staufen: DE] (vst. 1630; nar. ?)
1670 Vídeň-Město [AT] br. Maxmilián z Moravy (vst. 1630; nar. ?); zbožný sběrač almužen, který uměl o každém mluvit jen dobře, na smrt se připravoval jako na velkou slavnost, prosil bratry, aby spolu s ním chválili Boha a zemřel s mariánskou písní na rtech
1708 Zákupy P. Tadeáš z Frank [Franken: DE] (vst. 1659; nar. ?); lektor filozofie
1752 Žatec P. Mamert z Karlových Varů (vst. 1728; nar. 1709)
1760 Praha-Hradčany P. Servilián z Prahy (vst. 1723; nar. 1706)
1771 Třebíč P. Lukáš z Litavy (vst. 1711; nar. 1684); kněz-jubilant, senior provincie
1791 Praha-Hradčany P. Melchiades z Polep (vst. 1759; nar. 1741)
1796 Praha-Hradčany P. Petronius z Března (vst. 1746; nar. 1722); novicmistr
1799 Zábrdovice P. Protasius z Brna (vst. 1774; nar. 1752); kaplan v Tasově, zemřel ve vojenské nemocnici
1800 Fulnek P. Rafael z Milotic (vst. 1769; nar. 1751)
–––
1832 Člunek P. Apolinář PLOTTNER (vst. 1775; nar. 1753); kněz-jubilant, zemřel jako farář ve farnosti
1895 Sokolov P. Silván KRAJSL [Kreissel] (vst. 1850; nar. 1831); čtyřikrát provinční definitor


15. BŘEZNA
1614 Vídeň-Za Hr. [AT] br. Bazil z Kapfenbergu [DE] (vst. 1608; nar. ?)
1630 Vídeň-Město [AT] P. Sebastián z Ehingenu [DE] (vst. 1610; nar. ?)
1672 Vídeň-Město [AT] br. Tobiáš ze Švýcarska (vst. 1628; nar. ?); horlivý řeholník a velký milovník svaté chudoby
1673 Olomouc br. Ondřej z Českých Budějovic (vst. 1625; nar. ?)
1692 Kolín P. Malachiáš z Brunhausenu [DE] (vst. 1652; nar. ?); loretánský sakristán
1733 Olomouc P. Donát z Chojné [PL] (vst. 1716; nar. 1698); lektor teologie
1739 Most P. Sabín z Jihlavy (vst. 1696; nar. 1677)
1758 Žatec br. Zachariáš ze Sedmihorek (vst. 1732; nar. 1699); švec
1765 Praha-Nové Město P. Jeroným z Prahy (vst. 1710; nar. 1692); profes-jubilant
1777 Kolín br. Bernard z Kutné Hory (vst. 1737; nar. 1718); krejčí
1807 Chrudim br. Menander z Křivoklátu (vst. 1760; nar. 1734); košíkař
–––
1871 Roudnice br. Mikuláš RADLIČKA [Radliczka] (vst. 1825; nar. 1802); vrátný a ošetřovatel
1884 Praha br. Salvator SALM (vst. 1858; nar. 1836); zemřel v nemocnici Na Františku
1980 Třebíč P. Kasián VÁLEK (vst. 1930; nar. 1912); profes-jubilant;


16. BŘEZNA1619 Mikulov P. Michael z Itálie [IT] (vst. ?; nar. ?); datum obláčky není známo1648 Vídeň-Za Hr. [AT] P. Leonard z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1622; nar. ?)1668 Burgundsko [FR] P. Dionýz z Burgundska [Bourgogne: FR] (vst. 1644; nar. ?)1704 Horšovský Týn P. Faustýn z Rožmberka (vst. 1670; nar. ?)1743 Čes. Budějovice P. Aleš z Prudniku [PL] (vst. 1710; nar. 1687); novicmistr1744 Čes. Budějovice br. Cyril z Kolína (vst. 1715; nar. 1694); švec1762 Rumburk P. Cyprián z Boru [Playstein: DE] (vst. 1715; nar. 1690)1779 Kyjov br. Gerard z Kyjova (vst. 1724; nar. 1696); profes-jubilant; krejčí1789 Čes. Budějovice P. Vojtěch z Českých Budějovic (vst. 1763; nar. 1740)1801 Chvalín P. Maxmilián ze Znojma (vst. 1761; nar. 1744); zemřel jako místní kaplan v brněnské diecézi1806 Polička P. Kašpar z Prahy (vst. 1775; nar. 1757); zasl. katecheta v Chrudimi, kaplan a ředitel hlavní školy v Poličce1807 Sokolov P. Dorotej z Ostrova nad Ohří (vst. 1768; nar. 1751)–––1852 Kolín P. Fidel PISKÁČEK [Piskacžek] (vst. 1810; nar. 1781); zpovědník1902 Praha br. Arnold BĚLOHLÁVEK (vst. 1870; nar. 1841); zemřel v nemocnici Na Františku1987 Olomouc br. Fulgenc KOŘÍNEK (vst. 1937; nar. 1910); profes-jubilant, kostelník, švec


17. BŘEZNA
1614 Praha-Hradčany br. Marek z Krnova (vst. 1612; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1695 Nisa [PL] P. Elzearius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1636; nar. ?); profes-jubilant
1702 Třebíč br. Rajmund z Jihlavy (vst. 1665; nar. ?)
1714 Brno P. Didak z Jihlavy (vst. 1675; nar. ?)
1732 Sokolov P. Simplicián z České Lípy (vst. 1689; nar. 1669)
1742 Čes. Budějovice P. David z Trutnova (vst. 1716; nar. 1692)
1767 Třebíč P. Klementin z Borové (vst. 1761; nar. 1742); student filozofie
1788 Sokolov P. Perfekt z Šibic (vst. 1747; nar. 1730)
1797 Prudnik [PL] br. Gervasius z Měděné [Miedziana: PL] (vst. 1752; nar. 1733); sluha
–––
1837 Záhoří P. Achác KRUIS (vst. 1778; nar. 1754); kněz-jubilant, farář a osobní děkan ve Strakonicích
1841 Zákupy br. Mansvet GROCH (vst. 1809; nar. 1789); kostelník
1886 Opočno br. Josef JALOVECKÝ [Jalowetzky] (vst. 1838; nar. 1820)
1905 Praha-Hradčany br. Martin JEHLÍK (vst. 1871; nar. 1851)
1977 Brno P. Longin NOVÁK (vst. 1934; nar. 1914); zpovědník sester
1988 Čes. Budějovice P. Gaudenc KAŠÍK (vst. 1930; nar. 1913); profes-jubilant, ředitel a učitel češtiny na serafínské škole v Třebíči; pohřben ve Zhoři u Jihlavy


18. BŘEZNA

1638 Štýr [AT] P. Petr Antonín z Itálie [IT] (vst. 1616; nar. ?)
1708 Most br. Viktorín z Českého Krumlova (vst. 1660; nar. ?)
1711 Opočno P. Ladislav ze Žatce (vst. 1668; nar. ?)
1717 Chrudim br. Daniel z Otmuchova [PL] (vst. 1711; nar. 1690); student filozofie
1733 Kolín P. Jaroslav z Prahy (vst. 1689; nar. 1671)
1749 Sušice P. Jan z Poříčí (vst. 1733; nar. 1709)
1768 Opočno P. Damián z Prahy (vst. 1734; nar. 1717)
1771 Praha-Hradčany P. Vilém z Jihlavy (vst. 1736; nar. 1717)
1780 Brno P. Maturus ze Znojma (vst. 1744; nar. 1727); kazatel v katedrále
1793 Most P. Altman z Českých Budějovic (vst. 1745; nar. 1723); zasl. apoštolský misionář v Rusku
1796 Opočno P. Venanc ze Sušice (vst. 1749; nar. 1727)
1806 Rumburk P. Julius ze Záhořan (vst. 1758; nar. 1739)
1806 Mariánská P. Nikomed ze Žatce (vst. 1759; nar. 1737); pochován v Jáchymově
–––
1860 Rumburk P. Daniel POKORNÝ [Pokorny] (vst. 1829; nar. 1810)
1879 Horšovský Týn P. Kristián RUBNER (vst. 1868; nar. 1848); zpovědník
1918 Fulnek br. Kryšpín KUPČÍK (vst. 1861; nar. 1838); profes-jubilant

19. BŘEZNA
1614 Praha-Hradčany br. Pius z Fascie [IT] (vst. 1612; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1664 Linec [AT] P. Albín z Braunau [AT] (vst. 1660; nar. ?); vstoupil do řádu kapucínů již jako kněz
1689 Most P. Ignác z Judenburgu [AT] (vst. 1650; nar. ?)
1690 Sokolov br. Pavlín z Toužimi (vst. 1661; nar. ?)
1747 Vratislav [PL] P. Juniper z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1741; nar. 1723); student filozofie
1786 Praha br. Absolon z Poděbrad (vst. 1782; nar. 1764); student v c. & k. generálním semináři
1805 Opočno br. Jan Evangelista z Prahy (vst. 1759; nar. 1733)
–––
1947 Brno br. Benedikt HUMPLÍK [Humplik] (vst. 1899; nar. 1879)
1952 Banská Bystrica [SK] P. Saturnin HANÁK (vst. 1932; nar. 1915); katecheta, přejet autem v době nucené vojenské služby u pomocného technického praporu v Komárně [SK]; pohřben v Kolíně


20. BŘEZNA
1619 Verona [IT] P. Ludvík z Verony [IT] (vst. 1595; nar. 1574); zasl. první superior a stavitel klášterů v Linci a v Mostě, do Čech byl poslán roku 1602 ještě jako student
1653 Vídeň-Město [AT] br. Pacifik z Tyrolska [AT] (vst. 1612; nar. ?)
1653 Praha-Hradčany P. Bonaventura z Neapole [Napoli: IT] (vst. 1627; nar. ?)
1653 Vídeň-Město [AT] P. Gervasius z Čech (vst. 1643; nar. ?); misionář v Dolním Rakousku
1686 Olomouc P. Paschal z Českých Budějovic (vst. 1659; nar. ?)
1691 Praha-Hradčany P. Maurus z Českých Budějovic (vst. 1659; nar. ?)
1704 Třebíč br. Prokop z Jihlavy (vst. 1690; nar. 1668)
1710 Nisa [PL] P. Nilus z České Lípy (vst. 1694; nar. 1673)
1739 Nisa [PL] br. Cherubín z Gryfówa [PL] (vst. 1714; nar. 1688); pilař
1786 Vyškov P. Humilis z Velkých Lovčic (vst. 1738; nar. 1719)
–––
1943 Seredina Buda [UA] P. Kalist BIRKE (vst. 1928; nar. 1911); lektor, zemřel jako sanitář ve válce na ruské frontě při záchraně zraněného
1955 Altötting [DE] P. Wolfram PROCHÁZKA [Prohaska] (vst. 1913; nar. 1895); katecheta, zpovědník, roku 1946 odsunut do Německa, až do smrti zůstal členem naší provincie
1964 Praha P. Pacifik SRŠEŇ (vst. 1946; nar. 1925); na kněze jej tajně vysvětil tajný biskup Kajetán Matoušek, zemřel v době nesvobody mimo klášter

21. BŘEZNA
1670 Kolín br. Sebald z Mnichova [München: DE] (vst. 1644; nar. ?)
1673 Kremže [AT] br. Robert z Feldkirchu [AT] (vst. 1653; nar. ?)
1680 Brno P. Gilbert z Českého Krumlova (vst. 1659; nar. ?)
1695 Praha-Hradčany P. Řehoř z Tachova (vst. 1671; nar. ?)
1702 Břeh [PL] P. Rudolf z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1688; nar. ?)
1704 Čes. Budějovice P. Bernardin z Prahy (vst. 1661; nar. ?)
1727 Praha-Nové Město br. Bruno z Jaroměřic (vst. 1674; nar. ?); profes-jubilant, krejčí
1733 Olomouc P. Josef z Pyšel (vst. 1724; nar. 1707); student teologie
1758 Moskva [RU] P. Kilián z Velkého Meziříčí (vst. 1733; nar. 1710); viceprefekt moskevské misie
1771 Mikulov br. Heřman z Jihlavy (vst. 1721; nar. 1696); soukeník
1785 Třebíč P. Josafat ze Stanovic (vst. 1745; nar. 1727)
1808 Most br. Jindřich ze Žatce (vst. 1757; nar. 1730); profes-jubilant, sklář
1814 Třebíč P. František Antonín z Jihlavy (vst. 1753; nar. 1733) kněz-jubilant
1814 Březí P. Marcelín z Třebíče (vst. 1763; nar. 1744); profes-jubilant, místní kaplan v Dubňanech a Březí
1815 Brno P. Maurus z Prahy (vst. 1757; nar. 1740); kněz-jubilant, farář v kostele sv. Jakuba v Brně
1818 Znojmo P. Teopist z Mikulova (vst. 1761; nar. 1744); kněz-jubilant, prov. definitor
–––
1828 Litoměřice br. Kryšpín PANOVIC [Panowitz] (vst. 1807; nar. 1783); krejčí
1879 Zákupy P. Longin FRIČ [Fritsch] (vst. 1832; nar. 1815)


22. BŘEZNA
1661 Praha-Hradčany P. Anaklet z Greinburgu [AT] (vst. 1637; nar. ?); zasl. lektor teologie, pětkrát provinční definitor a též český kustod
1719 Znojmo P. Samuel z Jihlavy (vst. 1695; nar. ?)
1722 Sušice P. Justýn z Chotěšova (vst. 1662; nar. ?); kněz-jubilant
1727 Praha-Hradčany P. Placid z Hodonína [příjm. Breüer] (vst. 1684; nar. 1666); lektor teologie, zasl. prov. definitor, provinciál, římský kustod
1728 Sokolov P. Aurel z Českého Krumlova (vst. 1690; nar. 1667)
1743 Nisa [PL] br. Marcián z Jihlavy (vst. 1692; nar. 1666); profes-jubilant; soukeník
1752 Vratislav [PL] P. Amand z Prudniku [PL] (vst. 1713; nar. 1695)
1757 Kolín P. Venanc z Prahy (vst. 1698; nar. 1680); kněz-jubilant
1767 Roudnice br. Haštal z Českých Budějovic (vst. 1721; nar. 1701); písař
1769 Žatec P. Florin z Chomutova (vst. 1715; nar. 1695); profes-jubilant
1796 Chrudim br. Blažej z Bezděkova (vst. 1758; nar. 1732); sluha
1822 Praha-Hradčany br. Absolon z Tlustomostů [Tłustomosty: PL] (vst. 1773; nar. 1746); výborný lékárník
1827 Kolín P. Antonín z Polné (vst. 1815; nar. 1789)
–––
1990 Sokolov P. Jan Nepomuk BUBENÍK (vst. 1925; nar. 1907); profes-jubilant, senior provincie, farář v Sokolově; zemřel v nemocnici


23. BŘEZNA
1607 Vídeň-Město [AT] P. Amancius z Janova [Genova: IT] (vst. ?; nar. ?); z velmi slavného rodu Marchiorů z Malaspiny, přišel roku 1606
1671 Vídeň-Město [AT] br. Antonín z Falce [Pfalz: DE] (vst. 1634; nar. ?)
1709 Roudnice br. Január z Fulneka (vst. 1670; nar. ?)
1726 Vratislav [PL] br. Tibor z Fulneka (vst. 1675; nar. ?); profes-jubilant, tkadlec
1744 Žatec P. Kristýn ze Žatce (vst. 1730; nar. 1710)
1764 Kyjov P. Silverius z Prahy (vst. 1732; nar. 1713)
1770 Most P. Zeno z Mostu (vst. 1722; nar. 1705)
1800 Postoloprty P. Jan Nepomuk z Mostu (vst. 1775; nar. 1758); kaplan na děkanství v Postoloprtech
–––
1841 Kolín P. Marián PLICKA [Plitzka] (vst. 1821; nar. 1794); vikář a kazatel v děkanském kostele
1850 Chrudim P. Albert VYRAZIL [Wirasil] (vst. 1829; nar. 1807); promovaný katecheta


24. BŘEZNA
1661 Sušice P. Mansvet z Lince [Linz: AT] (vst. 1662; nar. ?)
1668 Most br. Izaiáš z Lince [Linz: AT] (vst. 1662; nar. ?); student filozofie
1684 Litoměřice P. Irenej ze Strakonic (vst. 1667; nar. ?)
1745 Nisa [PL] P. Valerius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1710; nar. 1693)
1769 Praha-Hradčany P. Rafael z Ostrova nad Ohří (vst. 1724; nar. 1706)
1773 Roudnice P. Bonagracia z Prahy (vst. 1730; nar. 1710)
1799 Žatec P. Petr z Karlových Varů (vst. 1756; nar. 1738)
1799 Prackovice n. L. P. Menander z Linavy (vst. 1772; nar. 1752); kaplan v litoměřické diecézi
1815 Most P. Adjut z Jirkova (vst. 1763; nar. ?); profes-jubilant, lektor, vychovatel dětí knížat Lobkowiczů
1827 Pěkná P. Ananiáš z Českých Budějovic (vst. 1769; nar. 1753); kněz-jubilant, místní kaplan v Diecézi českobudějovické
1827 Praha P. Prokop z Basbergu [DE] (vst. 1777; nar. 1753); včleněn z Provincie štýrské, vrátil se z duchovní správy v Křišťanovicích, zemřel v nemocnici Na Františku
–––
1830 Zákupy P. Barnabáš ŽÁK [Žak] (vst. 1813; nar. 1795)
1861 Znojmo br. Maternus HÁJEK [Hajek] (vst. 1817; nar. 1796); krejčí
1943 Chrudim br. Serafín VRZÁČEK (vst. 1892; nar. 1873); profes-jubilant


25. BŘEZNA
1634 Wels [AT] P. Ludvík z Birchštatu [Bürchstadt: DE] (vst. 1616; nar. ?)
1669 Nisa [PL] br. Justus z Bavorska [DE] (vst. 1651; nar. ?)
1694 Čes. Budějovice P. Akvilín z Horšovského Týna (vst. 1672; nar. ?)
1699 Vyškov br. Krescencián z Nowe Rudy [PL] (vst. 1672; nar. ?)
1749 Žatec P. Havel z Brna (vst. 1725; nar. 1705)
1749 Horšovský Týn br. Karpofor z Horažďovic (vst. 1745; nar. 1725)
1760 Litoměřice P. Kamil z Brna (vst. 1739; nar. 1720)
1826 Růžová P. Lazar z Teplic (vst. 1772; nar. 1752); profes-jubilant, 29 let farářem v Diecézi litoměřické
–––
1886 Olomouc P. Irenej KOPÁČEK [Kopaček] (vst. 1864; nar. 1845)
1929 Fulnek br. Rogerius ŠPAČEK [Spatschek] (vst. 1891; nar. 1869)
1945 Levice [SK] br. Efrém MONTAG (vst. 1935; nar. 1914); padl ve válce u řeky Hronu


26. BŘEZNA
1638 Benátky [IT] P. Bazil z Vičency [Vicenza: IT] (vst. 1598; nar. 1578); člen Benátské provincie, lektor filozofie, čtyřikrát definitor, poslední vicekomisař a první provinciál naší provincie (1618-21); v provincii byl v letech 1610-25, organizoval péči o nemocné morem a sám je ošetřoval
1638 Vídeň-Město [AT] P. Ambrož z Frajburku [Freiburg: DE] (vst. 1626; nar. ?)
1645 Vídeň-Město [AT] P. Jan Ondřej z Dolních Frank [Unterfranken: DE] (vst. 1624; nar. ?)
1681 Znojmo br. Zikmund z Frank [Franken: DE] (vst. 1634; nar. ?)
1686 Olomouc br. Michael ze Žatce (vst. 1684; nar. ?); po noviciátě, bez slibů, pochován v ochozu sv. Šebestiána pod zpovědnicí
1708 Brno P. Tertulián z Jihlavy (vst. 1692; nar. ?)
1755 Mikulov P. Ernbert z Brna (vst. 1725; nar. 1708)
1758 Opočno br. Egid z Míšně [Meissen: DE] (vst. 1737; nar. 1710); krejčí
1767 Sokolov P. Angelín z Jihlavy (vst. 1731; nar. 1709); lékárník
1769 Rumburk P. Gaudenc z Března (vst. 1739; nar. 1718)
1787 Sušice br. Tomáš z Nalžov (vst. 1765; nar. 1739); sklář
–––
1878 Znojmo P. Benedikt ŠTAJN [Stein] (vst. 1839; nar. 1819)
1879 Třebíč P. Benignus PFAJFR [Pfeifer] (vst. 1827; nar. 1807); profes-jubilant, zpovědník


27. BŘEZNA
1625 Vídeň-Město [AT] P. Jeroným z Yberlingenu [Überlingen: DE] (vst. 1612; nar. ?)
1645 Vídeň-Město [AT] P. Jeroným z Frank [Franken: DE] (vst. 1635; nar. ?)
1677 Most P. Adrián ze Znojma (vst. 1677; nar. ?); klerik-novic
1705 Roudnice P. Edilbert z Nymburka (vst. 1667; nar. ?)
1718 Litoměřice P. Desiderius z Českých Budějovic (vst. 1679; nar. ?)
1724 Brno P. Vilém z Brna (vst. 1696; nar. ?)
1736 Most P. Augustin z Brandejsa (vst. 1700; nar. 1683)
1742 Praha-Nové Město P. Vilém z Netolic (vst. 1724; nar. 1704)
1743 Opočno br. Prosper ze Strakonic (vst. 1716; nar. 1694); švec
1755 Roudnice P. Heřman z Prahy (vst. 1737; nar. 1715)
1770 Charkov [UA] P. Pankrác z Mnichova Hradiště (vst. 1742; nar. 1726); misionář v Rusku
1781 Most P. Mořic z Krásna (vst. 1736; nar. 1712)
1793 Třebíč P. Saturnin z Jičína (vst. 1739; nar. 1719); profes-jubilant, zasl. prefekt moskevské misie
1793 Šternberk P. Jonatas z Lednice (vst. 1768; nar. 1751); kaplan v Arcidiecézi olomoucké
1807 Třebíč P. Archangel z Mikulova (vst. 1756; nar. 1739); profes-jubilant, zasl. lektor, prov. definitor
1807 Třebíč br. Zacheus z Mikulova (vst. 1765; nar. 1745); švec, kostelník u sv. Ignáce v Jihlavě
–––
1879 Zákupy br. Vitál KELBL [Koelbl] (vst. 1850; nar. 1829)
1891 Třebíč P. Albert CHLUMECKÝ [Chlumetzky] (vst. 1855; nar. 1829); administrátor farnosti v Třebíči
1987 Boršice P. Klétus PETĚRKA (vst. 1932; nar. 1914); profes-jubilant, básník, pohřben v Brně


28. BŘEZNA
1675 Brno P. Andronik ze Slezska (vst. 1654; nar. ?)
1747 Praha-Hradčany br. Jovita z Jihlavy (vst. 1690; nar. 1669); profes-jubilant, soukeník
1768 Roudnice P. Dismas z Libochovic (vst. 1730; nar. 1712)
1784 Sušice P. Engelhard z Kolína (vst. 1731; nar. 1714); profes-jubilant
1789 Brno br. Fabián z Kašovic (vst. 1773; nar. 1749); truhlář
1807 Zákupy P. Modest z Březnice (vst. 1755; nar. 1734); misionář a duch. správce sester Alžbětinek na St. Brně
–––
1858 Roudnice br Tobiáš ČERNÝ [Czerny] (vst. 1827; nar. 1807); soukeník
1895 Sokolov br. Benvenut STEJSKAL (vst. 1868; nar. 1847)
1936 Střílky P. Leander ŠEVČÍK (vst. 1928; nar. 1911); student teologie, zemřel u svých rodičů

29. BŘEZNA
1661 Jihlava br. Ananiáš z Mnichova [München: DE] (vst. 1658; nar. ?); student filozofie
1672 Litoměřice P. Václav z Litoměřic (vst. 1650; nar. ?)
1720 Jihlava P. Mainard z Lešna [PL] (vst. 1686; nar. 1665)
1742 Olomouc P. Kryšpín z Čilce [příjm. Höhel] (vst. 1701; nar. 1671); římský kustod, dvakrát provinciál
1748 Moskva [RU] P. Hygin z Olomouce (vst. 1734; nar. 1716); misionář
1788 Brno P. Aleš z Liberce (vst. 1744; nar. 1725); zasl. misionář v Gruzii
1817 Rumburk br. Rochus z Žacléře (vst. 1770; nar. 1739); švec
–––
1850 Rumburk P. Pius KRAUTŠNAJDR [Krautschneider] (vst. 1827; nar. 1809); lektor morální teologie, prov. definitor, loretánský sakristán
1981 Praha br. Pavlín ŽÁČEK (vst. 1939; nar. 1922); kuchař a zahradník


30. BŘEZNA
1653 Vídeň-Město [AT] br. Wolfgang z Mnichova [München: DE] (vst. 1625; nar. ?)
1654 Čes. Budějovice P. Osvald ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1629; nar. ?)
1699 Praha-Nové Město br. Pius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1691; nar. 1667)
1702 Horšovský Týn P. Natanael z Frank [Franken: DE] (vst. 1667; nar. ?)
1741 Vyškov br. Jaroslav z Olomouce (vst. 1737; nar. 1721); student filozofie
1803 Fulnek P. Abdon ze Sedlce u Mikulova (vst. 1744; nar. 1722); kněz-jubilant, prov. definitor, provinciál, vizitátor Polska
–––
1830 Rumburk P. Antonín FAJNERMAN [Feinermann] (vst. 1800; nar. 1777)


31. BŘEZNA
1672 Kremže [AT] P. Zeno z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1635; nar. ?); zemřel náhle
1704 Čes. Budějovice P. Bernardin z Prahy (vst. 1661; nar. ?)
1721 Vyškov br. Sigisbert z Fulneka (vst. 1708; nar. ?); kožešník
1733 Litoměřice P. Efrém z Českých Budějovic (vst. 1692; nar. 1675)
1749 Horšovský Týn P. Alois z Chvalšin (vst. 1699; nar. 1679); profes-jubilant
1766 Nisa [PL] br. Gothard ze Životic (vst. 1733; nar. 1706); tkadlec
1769 Praha-Hradčany br. Damascén z Horšovského Týna (vst. 1734; nar. 1712)
1795 Kolín P. Fruktuos z Prahy (vst. 1761; nar. 1744)
1812 Praha-Hradčany P. Liphard z Hradce Králové (vst. 1745; nar. 1723); kněz-jubilant
–––
1857 Třebíč br. Oldřich MAREČEK [Maretschek] (vst. 1821; nar. 1797); vrátný, soukeník

1. DUBNA
1631 Cavarcere [IT] [Kavarčere] P. Jan Ondřej z Kodigora [Codigoro: IT] (vst. 1590; nar. ?); jeden ze zakladatelů naší provincie, do r. 1610 lektor filozofie v Praze, předtím provinciál Benátské provincie
1639 Oderzo [IT] P. Eusebius z Bergama [IT] (vst. ?; nar. ?); první superior v Mikulově (1613-14), první superior v Mostu (1616-17), první superior v Linci (1607-12), první superior v Kremži (1613-16), jeden ze zakladatelů provincie
1664 Litoměřice P. Serafín z Prahy (vst. 1657; nar. ?); ve světě Jiří Maxmilián hrabě Vratislav z Mitrovic, císařsko královský komoří, přísedící feudálního soudu v Praze a dvorní poradce
1699 Brno P. Zachariáš z Ústí nad Labem (vst. 1657; nar. ?); apoštolský misionář v Míšni a Sasku
1748 Nisa [PL] P. Bonitus z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1688; nar. 1669); kněz-jubilant
1789 Sušice br. Benedikt z Prahy (vst. 1756; nar. 1734); písař
1790 Tismice P. Olympius z Prahy (vst. 1754; nar. 1737); místní kaplan v Arcidiecézi pražské
1803 Loučná n. Desnou P. Rigobert z Klentnic (vst. 1769; nar. 1750); kaplan v Arcidiecézi olomoucké
1816 Třebenice P. Leonard z Třebenic (vst. 1761; nar. 1741); profes-jubilant, pensionovaný místní kaplan v Bezdědicích
–––
1917 Zákupy br. Kajetán ZAPPE (vst. 1909; nar. 1879)


2. DUBNA
1641 Pasov [DE] br. Marin ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1614; nar. ?)
1641 Kremže [AT] P. Roman z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1623; nar. ?)
1658 Olomouc P. Job z Rýdu [Ried: AT] (vst. 1628; nar. ?)
1663 Vídeň-Město [AT] P. Konstantin z Rottenburgu [DE] (vst. 1629; nar. ?)
1673 Znojmo P. Gerard ze Slezska (vst. 1635; nar. ?); lektor teologie, třikrát prov. definitor
1678 Praha-Hradčany P. Bernard ze Strážnice (vst. 1641; nar. ?)
1679 Brno P. Matouš z Teplé (vst. 1641; nar. ?)
1679 Praha-Hradčany br. Kornelius z Chrudimi (vst. 1673; nar. 1648)
1692 Praha-Nové Město P. Elizeus z Jihlavy (vst. 1683; nar. 1661); student teologie
1700 Brno br. Wolfgang z Lanškrounu (vst. 1682; nar. 1653); písař
1705 Praha-Hradčany P. Honorát z Prahy (vst. 1672; nar. ?)
1709 Praha-Nové Město P. Konrád z Kolína (vst. 1679; nar. ?)
1763 Praha-Nové Město P. Nonus z Hodonína (vst. 1757; nar. ?); student filozofie
1774 Praha-Hradčany P. Jan Petr z Puclic [příjm. Wostroczky] (vst. 1724; nar. 1696); kněz-jubilant, před vstupem farář v Petřvaldu, v řádě novicmistr, poslední kustod a první provinciál provincie Polska (1754-56)
1787 Roudnice P. Zeno z Chrudimi (vst. 1770; nar. 1750)
–––
1831 Zábrdovice P. Robert HANÁK [Hannak] (vst. 1771; nar. 1750); kněz-jubilant, farář v Diecézi brněnské, vyznamenán zlatým křížem Za zásluhy
1906 Brno br. Vilém AHLICH (vst. 1887; nar. 1865); zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří


3. DUBNA
1689 Praha-Hradčany br. Rochus z Roudnice (vst. 1640; nar. ?)
1702 Chrudim P. Arsenius z Hradce Králové (vst. 1685; nar. 1664)
1730 Litoměřice br. Augustin ze Stožce (vst. 1687; nar. 1660)
1753 Znojmo br. Otto z Poběžovic (vst. 1686; nar. 1664); profes-jubilant
1761 Znojmo P. Magnus z Olomouce (vst. 1738; nar. 1719); nedělní kazatel
1768 Zákupy P. Fabius z České Lípy (vst. 1731; nar. 1709)
1785 Žatec P. Demetrius ze Žatce (vst. 1770; nar. 1753)
1792 Olomouc P. Pius ze Štítů (vst. 1748; nar. 1720); duchovní správce v nemocnici u alžbětinek na Starém Brně
1801 Znojmo P. Albert z Prosiměřic (vst. 1763; nar. 1744)
1803 Opočno br. Andronik z Výsluní (vst. 1755; nar. 1733); košíkař
1806 Kolinec P. Rembert ze Stožce (vst. 1764; nar. 1747); farář v Diecézi českobudějovické
1807 Petrovice P. Michael z Karlových Varů (vst. 1749; nar. 1730); profes-jubilant, farář v Diecézi litoměřické
1808 Mělník P. Paschal z Pardubic (vst. 1766; nar. 1748); místní kaplan v Rané
1812 Brno br. Haštal z Nového Města (vst. 1768; nar. 1746); krejčí
1819 Mělník br. Felix z Českého Dubu (vst. 1760; nar. ?); trvalý terciář, profes-jubilant
–––
1880 Horšovský Týn br. Urban MAJER [Mayer] (vst. 1833; nar. 1815)
1894 Žatec P. Demetrius KLICNER [Klitzner] (vst. 1839; nar. ?); profes-jubilant, biskupský notář v Diecézi litoměřické


4. DUBNA
1634 Linec [AT] br. Makarius z Verony [IT] (vst. ?; nar. ?); společník sv. Vavřince z Brindisi
1712 Nisa [PL] P. Amand z Lince [Linz: AT] (vst. 1662; nar. ?); profes-jubilant
1714 Svídnice [PL] br. Jakub z Tyrolska [AT] (vst. 1682; nar. 1654)
1729 Olomouc P. Bartoloměj z Olomouce (vst. 1685; nar. ?)
1776 Horšovský Týn P. Jan z Nového Dvora (vst. 1732; nar. 1710)
1782 Znojmo P. Teofil z Žitenic (vst. 1735; nar. 1716); profes-jubilant
–––
1877 Litoměřice P. Teodosius HAUSNER (vst. 1834; nar. 1805); zpovědník


5. DUBNA
1628 Linec [AT] br. Martin z Itálie [IT] (vst. 1615; nar. ?)
1643 Štýr [AT] P. Alois z Dillingenu [DE] (vst. 1628; nar. ?)
1644 Vídeňské N. Město [AT] P. Cyprián z Bassana [IT] (vst. 1603; nar. ?); člen římské provincie a misionář v Čechách 1618-1619
1699 Znojmo P. Reginald z Bavorska [DE] (vst. 1640; nar. ?); kněz-jubilant
1748 Praha-Hradčany P. Helidor z Jindřichova Hradce (vst. 1698; nar. 1677); profes-jubilant
1762 Mikulov P. Martinián z Pastvin (vst. 1734; nar. 1716)
1785 Chrudim P. Jan Chrysostom ze Zaječic (vst. 1752; nar. 1732)
1787 Brno P. Sebald z Brna (vst. 1738; nar. 1721)
1799 Most br. Kornelius ze Skvořic (vst. 1763; nar. 1741); sklář
–––
1854 Zákupy P. Gerard TAGLÍBR [Taglieber] (vst. 1843; nar. 1808)


6. DUBNA
1635 Linec [AT] P. František z Monte Cassina [IT] (vst. 1604; nar. ?)
1710 Olomouc P. František z Lucemburska [LU] (vst. 1686; nar. 1665)
1748 Jihlava br. František z Fulneka (vst. 1738; nar. 1709); panoš
1755 Praha-Hradčany br. Bohumil z Teplé (vst. 1707; nar. 1683); pilař
1809 Roudnice P. Chrysogon z Pelhřimova (vst. 1761; nar. 1740)
1810 Roudnice P. Cyrinus z Rychnova (vst. 1760; nar. 1742); místní kaplan v Ohnišťanech
1820 Jindřichovice P. Bernardin ze Sokolova (vst. 1778; nar. 1759); kooperátor v Arcidiecézi pražské
–––
1859 Brno P. Fidel UNGER (vst. 1809; nar. 1787); vězeňský kaplan a mimořádný zpovědník sester Voršilek
1889 Nová Horka P. Viktorín HAJNCL [Heinzel] (vst. 1827; nar. 1809); profes-jubilant, kaplan na hradě Nová Horka
1895 Praha-Hradčany br. Didak BLAŠE [Blasche] (vst. 1880; nar. 1851)
1985 Aschaffenburg [Ašafenburk: DE] P. Alfons Maria FRANZ (vst. 1929; nar. 1913); po II. svět. válce odsunut do Německa, protože měl německou národnost, až do smrti však zůstal členem naší provincie
1985 Znojmo P. Evarist ROZSYPAL (vst. 1932; nar. 1913); profes-jubilant, rubricista, místní kaplan v Diecézi brněnské


7. DUBNA
1657 Brno P. Marin z Welsu [AT] (vst. 1634; nar. ?)
1661 Praha-Nové Město P. Silvius z Brajsgau: [Breisgau: DE] (vst. 1643; nar. ?); zemřel morem
1663 Vídeň-Město [AT] P. Konstanc z Rottenburgu [DE] (vst. 1629; nar. ?)
1694 Horšovský Týn P. Rogerius ze Šerdinku [Schärding: AT] (vst. 1652; nar. ?)
1699 Litoměřice P. Sabín z Českého Krumlova (vst. 1656; nar. ?)
1712 Praha-Hradčany br. Zachariáš z Krumlova (vst. 1659; nar. ?); profes-jubilant
1719 Horšovský Týn br. Konrád z Rakouska [AT] (vst. 1680; nar. 1656); punčochař
1723 Třebíč P. Jordán z Chebu (vst. 1690; nar. 1670)
1758 Praha-Nové Město P. Tibor z Prahy (vst. 1715; nar. 1698)
1769 Mnich. Hradiště P. Klementin z Horažďovic (vst. 1719; nar. 1695); profes-jubilant
1776 Opočno br. Alois z Trávníku u Cvikova (vst. 1771; nar. 1751); student filozofie
–––
1881 Litoměřice P. Rainer JANYŠ [Janisch] (vst. 1829; nar. 1799); profes-jubilant


8. DUBNA
1645 Štýr [AT] P. Bartoloměj ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1614; nar.)
1646 Znojmo br. Řehoř z Ellwangenu [DE] (vst. 1629; nar. ?)
1649 Linec [AT] P. Valerián z Ellwangenu [DE] (vst. 1629; nar. ?)
1657 Praha-Hradčany br. Justýn z Mnichova [München: DE] vst. 1639; nar. ?)
1696 Olomouc P. Klement z Lužice [DE] (vst. 1668; nar. ?)
1752 Praha-Nové Město P. Valerián z Prahy (vst. 1698; nar. 1677); profes-jubilant
1752 Olomouc br. Roman z Opočna (vst. 1710; nar. 1691); hodinář
1785 Opočno P. Jozue z Prahy (vst. 1751; nar. 1732)
1797 Chrudim br. Pavel z Českých Budějovic (vst. 1749; nar. 1724); kožešník
1799 Zákupy P. Micheáš ze Žlutice (vst. 1751; nar. 1722); zasl. provinční definitor
–––
1829 Brno P. Vavřinec HLADÍK [Hladik] (vst. 1808; nar. 1787); prov. definitor
1835 Znojmo P. Filip HAUKE (vst. 1819; nar. 1796)
1924 Olomouc br. Kandid JEŽEK (vst. 1888; nar. 1853); vrátný


9. DUBNA
1700 Brno P. Valerián z Českého Krumlova (vst. 1649; nar. ?); profes-jubilant
1709 Zákupy br. Heřman z Hallu [AT] (vst. 1667; nar. ?)
1725 Prudnik [PL] P. Silvestr z Českých Budějovic (vst. 1684; nar. ?)
1728 Znojmo P. Hyacint z Vratislavi [PL] (vst. 1680; nar. ?); zasl. lektor filozofie
1766 Kyjov P. Barlaam z Velkého Meziříčí (vst. 1748; nar. 1729)
1781 Třebíč P. Josef z Propusti (vst. 1759; nar. 1741)
1795 Litoměřice P. Gamaliel z Hostouně (vst. 1751; nar. 1731)
1798 Německá Ruda P. Sofoniáš z Mikulova (vst. 1773; nar. 1753); zemřel jako kaplan v Arcidiecézi olomoucké
1799 Brno P. Montán z Biskupic (vst. 1739; nar. 1718); kněz-jubilant
1818 Pravlov P. Jan Petr ze Sedlce (vst. 1779; nar. ); farář v Diecézi brněnské
–––
1998 Altötting [DE] P. Mamert HERBINGER (vst. 1934; nar. 1917); bojoval ve 2. světové válce, po návratu z ruského zajetí byl odsunut do Německa, kde zůstal až do své smrti


10. DUBNA
1638 Tulln [AT] br. Ondřej z Pillersdorfu [AT] (vst. 1601; nar. ?)
1647 Linec [AT] br. Gothard ze Štýrského Hradce [Graz: AT] (vst. 1616; nar. ?)
1664 Mikulov P. Fidel z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1631; nar. ?)
1671 Mikulov P. Elizeus z Feldkirchu [AT] (vst. 1640; nar. ?)
1691 Praha-Hradčany P. Bartoloměj z Mostu (vst. 1657; nar. ?); zasl. prov. definitor
1708 Nisa [PL] br. Erasmus z Moravy (vst. 1668; nar. ?)
1728 Sušice P. Osvald z Vyškova (vst. 1707; nar. 1687)
1799 Roudnice P. Auspicius z Kutné Hory (vst. 1745; nar. 1726); profes-jubilant
1812 Sušice P. Didak ze Strakonic (vst. 1755; nar. 1735); kněz-jubilant
1817 Mor. Budějovice P. Šimon z Třebíče (vst. 1760; nar. 1744); kněz-jubilant, kaplan v Diecézi brněnské
1825 Žatec br. Onufrius ze Zákup (vst. 1758; nar. 1739); profes-jubilant krejčí
 

11. DUBNA
1671 Olomouc br. Otmar z Tyrolska [AT] (vst. 1651; nar. ?)
1692 Brno P. Paschal z Čech (vst. 1686; nar. ?); student filozofie
1694 Most br. Dionýz z Frank [Franken: DE] (vst. 1653; nar. ?)
1700 Praha-Nové Město P. Eliáš z Kladska [Kłodsko: PL] (vst. 1688; nar. 1669)
1709 Praha-Hradčany P. Lukáš z Prahy (vst. 1666; nar. ?)
1733 Zákupy br. Abrahám z Opočna (vst. 1705; nar. 1683); švec
1741 Vratislav [PL] P. Gebhard z Grodkówa [PL] (vst. 1695; nar. 1678)
1792 Olomouc br. Tadeáš z Nového Jičína (vst. 1756; nar. 1734); jirchář
1814 Drnovice P. Sigfríd z Mohelnice (vst. 1773; nar. 1750); farář v Diecézi brněnské
–––
 

12. DUBNA
1630 Vyškov P. Serafín z Mnichova [München: DE] (vst. 1615; nar. ?)
1696 Olomouc P. Vilibald z Levenštajnu [Löwenstein: DE] (vst. 1680; nar. ?)
1725 Třebíč P. Oldřich z Karlových Varů (vst. 1688; nar. 1669)
1741 Praha-Hradčany P. Teobald z Prahy (vst. 1709; nar. 1692)
1746 Olomouc P. Ferdinand z Uherského Hradiště (vst. 1701; nar. 1678)
1748 Brno P. Arsenius z Prahy (vst. 1714; nar. 1695)
1755 Vyškov P. Anastáz z Jihlavy (vst. 1718; nar. 1700)
1758 Opočno P. Osvald z Kyjova (vst. 1729; nar. 1710)
1780 Opočno P. Werner z Rychnova (vst. 1729; nar. 1709); profes-jubilant
1784 Litoměřice br. Teofil z Neustupova (vst. 1751; nar. 1728); truhlář
1789 Horšovský Týn P. Jan František z Horního Slavkova (vst. 1760; nar. 1739)
1796 Brno P. Firmát z Prahy (vst. 1745; nar. 1726); profes-jubilant
1802 Chrudim P. Pavel z Chrudimi (vst. 1754; nar. 1734); profes-jubilant
1815 Vyškov P. Barnabáš z Blízkovic (vst. 1757; nar. 1739); kooperátor v Diecézi brněnské
–––
1866 Praha-Nové Město P. Emanuel CHLAD [Chladt] (vst. 1826; nar. 1802)
1879 Praha-Hradčany P. Berard DVOŘÁČEK [Dwořaczek] (vst. 1842; nar. 1819); prov. definitor a první loretánský kustod


13. DUBNA
1654 Linec [AT] br. Placid z Řezna [Regensburg: DE] (vst. 1634; nar. ?)
1670 Praha-Hradčany P. Jan František z Mnichova [München: DE] (vst. 1639; nar. ?)
1678 Praha-Hradčany br. Benedikt ze Zlatých Hor (vst. 1674; nar. 1650); klerik
1685 Vratislav [PL] br. Elektus z Hradce Králové (vst. 1662; nar. ?)
1705 Mikulov br. Felicián z Bavorska [DE] (vst. 1646; nar. ?); profes-jubilant
1740 Praha-Nové Město P. Benno z Olešnice (vst. 1716; nar. 1698)
1752 Praha-Hradčany P. Gereon z Brna (vst. 1743; nar. 1722); student filozofie
1754 Chrudim P. Gordián z Prahy (vst. 1720; nar. 1702)
1778 Praha-Hradčany br. Jeroným ze Žamberka (vst. 1727; nar. 1708); profes-jubilant, písař
1815 Brno P. Klétus z Jihlavy (vst. 1766; nar. 1748); kaplan v Borech
1825 Litoměřice P. Probus z Mostu (vst. 1770; nar. 1754); profes-jubilant, zpovědník litoměřického biskupa Vincence Eduarda Mildeho
 

14. DUBNA
1649 Vídeň-Město [AT] br. Dionýz z Bressanone [IT] (vst. 1615; nar. ?)
1657 Praha-Hradčany br. Bertold z Bíliny (vst. 1638; nar. ?)
1687 Chrudim P. Roman z Českého Krumlova (vst. 1649; nar. ?)
1695 Zákupy br. Gaudenc ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1659; nar. ?)
1696 Most br. Hilarius z Českého Krumlova (vst. 1695; nar. ?); klerik-novic
1697 Praha-Hradčany br. Kašpar z Bavorska [DE] (vst. 1660; nar. ?)
1705 Sušice br. Sigisbert z Tyrolska [AT] (vst. 1661; nar. ?)
1721 Horšovský Týn P. Teofil z Mikulova (vst. 1673; nar. 1654)
1734 Praha-Nové Město br. Remigius z Dillingenu [DE] (vst. 1694; nar. 1668); pilař
1790 Chrudim br. Jiří ze Smidar (vst. 1730; nar. 1708); profes-jubilant, řemenář
–––
 

15. DUBNA
1632 Vídeňské N. Město [AT] P. Cherubin z Maďarska [HU] (vst. 1604; nar. ?)
1653 Gmunden [DE] br. Osvald z Moravy (vst. 1629; nar. ?)
1655 Vídeň-Město [AT] P. Daniel z Frank [Franken: DE] (vst. 1628; nar. ?)
1683 Praha-Hradčany br. Simplicián z Algoj [Allgäu: DE] (vst. 1646; nar. ?)
1714 Vratislav P. Juvenál ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1661; nar. ?)
1758 Opočno br. Blažej z Olešnice (vst. 1729; nar. 1708); kožešník
1759 Praha-Hradčany br. Servilián z Litomyšle (vst. 1718; nar. 1691); švec
1806 Opočno P. Michelangel z Osečan (vst. 1737; nar. 1721); senior provincie, kněz-jubilant
1805 Fulnek P. Erik z Fulneka (vst. 1763; nar. 1743); kooperátor v Arcidiecézi olomoucké
1808 Zákupy P. Kvirik z České Kamenice (vst. 1761; nar. 1742); kazatel ve farním kostele
–––
 

16. DUBNA
1631 Brno P. Archangel z Mnichova [München: DE] (vst. 1617; nar. ?)
1654 Pasov [DE] P. František z Bruku [Bruck a. d. L.: AT] (vst. 1625; nar. ?)
1686 Brno P. Cyrinus z Vald-zé [Waldsee: DE] (vst. 1653; nar. ?)
1694 Čes. Budějovice br. Kašpar z Čech (vst. 1650; nar. ?)
1700 Mikulov P. Dominik ze Slezska (vst. 1656; nar. ?)
1740 Olomouc br. Teofil z Lanškrouna (vst. 1701; nar. 1668); písař
1764 Olomouc P. Tertulián ze Sedmihorek (vst. 1723; nar. 1702)
1777 Brno P. Achác z Nového Jičína (vst. 1753; nar. 1734)
1796 Žatec P. Petr z Postoloprt (vst. 1764; nar. 1744)
–––
1842 Horšovský Týn P. Ábel ESTERAJCHR [Oestereicher] (vst. 1826; nar. 1803); administrátor farnosti
1844 Litoměřice P. Valerián KÝNL [Kühnl] (vst. 1827; nar. 1810); zasl. novicmistr
1863 Brno P. Gabriel PORČ [Portsch] (vst. 1812; nar. 1794); profes-jubilant, novicmistr, zasl. vězeňský kaplan
1880 Most br. Gervasius DONÁT [Donat] (vst. 1845; nar. 1819)
1898 Brno br. Pankrác GLAUŠ [Glausch] (vst. 1858; nar. 1833); zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří


17. DUBNA
1628 Brno br. Martin z Bavorska [DE] (vst. 1605; nar. ?)
1716 Opočno P. Kasiodor z Police (vst. 1675; nar. ?)
1729 Olomouc br. Michael ze Slezska (vst. 1686; nar. 1666)
1741 Břeh [PL] P. Auxencius z Jeseníku (vst. 1712; nar. 1693)
1751 Jihlava P. Hortulán z Lanškrouna (vst. 1727; nar. 1703)
1808 Praha-Hradčany P. František Felix ze Šťáhlavic (vst. 1754; nar. 1733); profes-jubilant
1811 Opočno P. Brikcius z Polné (vst. 1757; nar. 1736); kněz-jubilant
1813 Brno P. Felix z Prahy (vst. 1801; nar. 1781); kaplan třebíčské farnosti, zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří
–––
1832 Meclov P. Krescenc SÝS [Syss] (vst. 1776; nar. 1757); kněz-jubilant, pensionovaný správce farností v Nemanicích a Meclově
1842 Praha P. Romedius MAKOVSKÝ [Makausky] (vst. 1781; nar. 1757); profes-jubilant, pensionovaný kaplan v Hlavicích, zemřel v nemocnici Na Františku
1854 Třebíč br. Cherubín JITNER [Jüttner] (vst. 1814; nar. 1788); vrátný, pekař


18. DUBNA
1631 Brno br. Iluminát z Bavorska [DE] (vst. 1622; nar. ?)
1672 Kremže [AT] P. Izák z Dettelbachu [DE] (vst. 1638; nar. ?); horlivý zpovědník
1699 Vyškov br. Norbert z Retče [Retz: AT] (vst. 1682; nar. 1660); obchodní kontrolor
1705 Vyškov P. Aleš z Chomutova (vst. 1659; nar. ?)
1728 Brno P. Vincenc ze Svídnice [PL] (vst. 1720; nar. 1700); student filozofie
1729 Praha-Hradčany br. Blažej z Olomouce (vst. 1718; nar. 1690); knihvazač
1734 Vratislav [PL] P. Magnus z Černých Bud (vst. 1693; nar. 1673)
1734 Jihlava P. Reginald z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1700; nar. 1683)
1758 Opočno P. Eleuterius z Rychnova (vst. 1751; nar. 1733); student filozofie
1790 Roudnice P. Serenus z Velvar (vst. 1748; nar. 1727)
–––
1962 Šitbořice P. Evžen KONEČNÝ (vst. 1931; nar. 1914); zemřel jako administrátor v Přibyslavicích


19. DUBNA
1640 Vídeňské N. Město [AT] br. Sebastián z Algoj [Allgäu: DE] (vst. 1625; nar. ?)
1651 Vídeň-Město [AT] P. Egid z Frajburku [Freiburg: DE] (vst. 1640; nar. ?)
1661 Praha-Nové Město P. Akursius z Lince [Linz: AT] (vst. 1650; nar. ?); zemřel morem
1669 Praha-Hradčany br. Václav z Českých Budějovic (vst. 1628; nar. ?)
1742 Rumburk P. Ivan ze Svídnice [Świdnica: PL] (vst. 1688; nar. 1667); profes-jubilant
1792 Chrudim P. Eustach z Prahy (vst. 1741; nar. 1723); profes-jubilant
1799 Čes. Budějovice P. Gunter z Havlíčkova Brodu (vst. 1763; nar. 1745); místní kaplan v Bukovsku
1813 Březí P. Antonín ze Strakonína (vst. 1763; nar. 1746); profes-jubilant, kaplan v Diecézi brněnské
–––
1902 Olomouc P. Floribert ŠINDLER [Schindler] (vst. 1847; nar. 1828); profes-jubilant


20. DUBNA
1616 Vídeň-Město [AT] P. Fortunát z Verony (vst. 1587; nar. ?); jeden ze zakladatelů naší provincie; v komisariátu 1600-1608, pak byl prvním gen. komisařem ve Štýrsku (1608-13) a zemřel jako kvardián ve Vídni
1692 Praha-Hradčany P. Zachariáš z Jihlavy (vst. 1684; nar. ?); student teologie
1732 Chrudim P. Hubert ze Svinné (vst. 1688; nar. 1666)
1754 Mikulov P. Pavel z Bečova (vst. 1712; nar. 1691)
1755 Zákupy P. Zosym z České Lípy (vst. 1738; nar. 1720)
1762 Třebíč P. Reginald z Třebíče (vst. 1735; nar. 1714)
1768 Most br. Wolfgang ze Žandova (vst. 1731; nar. 1703); koželuh
1793 Apia [WS] P. Nilus z Křenové (vst. 1762; nar. 1741); zemřel jako polní kurát v pruské armádě
–––
1899 Brno P. Lev KELER [Köhler] (vst. 1861; nar. 1842); zasl. provinciál (1884-90) a definitor, generální kustod, ředitel III. řádu, katecheta, konsistorní rada v Brně
1935 Praha-Hradčany br. Abdon MIHULE (vst. 1925; nar. 1862) v letech 1893-1925 ženat s papežským dispensem, následně s povolením znovu vstoupil do řádu poté, co tak učinila i jeho žena a dcera (1924)


21. DUBNA
1631 Brno P. Klétus z Bavorska [DE] (vst. 1631; nar. ?); kněz-novic, před smrtí složil sliby
1640 Villach [AT] P. Jeroným z Bressanone [IT] (vst. 1604; nar. ?); dvakrát provinciál naší provincie (1630-33) a pětkrát prov. definitor
1653 Roudnice P. Pavel z Frankfurtu (vst. 1623; nar. ?)
1661 Brno P. Germán z Bavorska [DE] (vst. 1638; nar. ?)
1664 Vídeň-Město [AT] P. Erasmus z Biberachu [DE] (vst. 1629; nar. ?); lektor teologie, pětkrát provinční definitor, příkladně horlivý i během těžké nemoci, ceněný rádce a spisovatel
1669 Olomouc P. Petr z Českého Krumlova (vst. 1644; nar. ?)
1680 Praha-Nové Město P. Hyacint z Pasova [DE] (vst. 1673; nar. 1652); student teologie, zemřel morem
1700 Vyškov br. Didak [Palatinus] (vst. 1656; nar. ?); profes-jubilant
1760 Freyberg [DE] P. Jordán z Jihlavy (vst. 1724; nar. 1707); vojenský kaplan u pěší legie, je pochován v Mostu
1773 Praha-Hradčany P. Eduard z Mikulovic (vst. 1742; nar. 1725); prov. definitor a římský kustod
1795 Rumburk br. Emerich z Českých Budějovic (vst. 1764; nar. 1741); soukeník
 

22. DUBNA
1628 Čes. Budějovice P. Inocenc z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1616; nar. ?)
1649 Vídeň-Město [AT] P. Matěj ze Sv. Huberta v Lotrinsku [Saint-Hubert: FR] (vst. 1625; nar. ?)
1683 Praha-Nové Město P. Alfons ze Strakonic (vst. 1647; nar. ?)
1695 Litoměřice P. Cyril z Horažďovic (vst. 1659; nar. ?)
1696 Fulnek br. Germán z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1683; nar. 1655)
1721 Budějovice br. Dionýz z Kaplic (vst. 1677; nar. 1657); kovář
1755 Brno P. Václav ze Strakonic [příjm. Pfeffer] (vst. 1706; nar. 1691); provinciál (1737-40) a pětkrát definitor
1760 Třebíč P. Nikander z Jihlavy (vst. 1728; nar. 1709)
1770 Roudnice P. Amancius z Opočna (vst. 1723; nar. 1702)
1776 Roudnice P. Leoncius z Mikulova (vst. 1739; nar. 1722)
1791 Sokolov br. Leonard z Kraslic (vst. 1757; nar. 1730); rukavičkář
1817 Rumburk P. Walfríd ze Sokolova (vst. 1764; nar. 1744); kněz-jubilant
1820 Sušice P. Floribert z Hořic (vst. 1761; nar. 1741); kněz-jubilant
1827 Blšany P. Maternus z Křišťanovic (vst. 1780; nar. 1761); farář v Diecézi litoměřické
–––
1831 Želeč P. Leodegar WOLF (vst. 1778; nar. 1759); profes-jubilant, přes 30 let farářem v Diecézi litoměřické
1861 Praha P. Elektus PETRUS (vst. 1834; nar. 1814); kazatel a misionář, zemřel v nemocnici Na Františku
1864 Praha P. Roman SOBOTKA (vst. 1830; nar. 1804); zemřel v nemocnici Na Františku


23. DUBNA
1652 Wels [AT] P. Bernardin z Olomouce (vst. 1628; nar. ?)
1667 Nisa [PL] P. Placid z Prahy (vst. 1660; nar. ?)
1669 Vídeň-Město [AT] br. Kandid ze Švýcarska [CH] (vst. 1667; nar. ?)
1700 Čes. Budějovice P. Antonín Maria z Prahy (vst. 1689; nar. 1671)
1704 Nisa [PL] P. Valtr z Veltlína [Valtellina: IT] (vst. 1662; nar. ?)
1721 Roudnice br. Stanislav ze Žáru (vst. 1677; nar. ?)
1758 Fulnek P. Sperát z Tovačova (vst. 1743; nar. 1725)
1758 Horšovský Týn br. Hortulán z Ostrova nad Ohří (vst. 1717; nar. 1690); panoš
1760 Brno P. Baltazar z Pelhřimova (vst. 1715; nar. 1697)
1763 Kyjov P. Teodorik z Litomyšle (vst. 1729; nar. 1709)
1784 Mikulov br. Servác ze Studnic (vst. 1736; nar. 1712); truhlář
1786 Zákupy P. Gothard ze Šejb (vst. 1747; nar. 1727)
1808 Most P. Justinián z Mostu (vst. 1751; nar. 1728); kněz-jubilant
–––
2000 Olomouc P. Metoděj SLÁDEK (vst. 1940; nar. 1924); po sedm let "Matka představená" a novicmistr sester kapucínek, překladatel a autor formační literatury pro bratry, kněz-jubilant, 23 let prov. definitor


24. DUBNA
1613 Brno br. Michael z Mnichova [München: DE] (vst. 1613; nar. ?); klerik-novic, oblečen těsně před smrtí
1691 Jihlava br. Václav z Prahy (vst. 1671; nar. ?)
1704 Nisa [PL] P. Valtr z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1662; nar. ?)
1743 Sokolov br. Justus z Mlýnské (vst. 1720; nar. 1693); řemenář
1750 Most P. Tadeáš z Henrykówa [PL] (vst. 1710; nar. 1690)
1776 Žatec P. Krescenc z České Lípy (vst. 1730; nar. 1708)
1784 Třebíč P. Alfons z Mikulova (vst. 1740; nar. 1723); zasl. provinční definitor
1800 Rumburk br. Florencius z Jablonného (vst. 1764; nar. 1741); truhlář
1805 Horšovský Týn br. Řehoř z Oldřišovic [Oldrzyszowice: PL] (vst. 1760; nar. 1732); dříve klášterní čeledín
1812 Rumburk P. Adolf z Liberce (vst. 1752; nar. 1731); kněz-jubilant
–––
1980 Kelč br. Vít PITRUN (vst. 1925; nar. 1908); profes-jubilant

25. DUBNA
1647 Štýr [AT] P. Bonaventura z Braunau [AT] (vst. 1621; nar. ?)
1664 Linec [AT] br. Lukáš z Tyrolska [AT] (vst. 1615; nar. ?)
1664 Linec [AT] br. Lucius z Hallu [AT] (vst. 1644; nar. ?)
1667 Vídeň-Město [AT] P. Bernard z Benátek (vst. 1607; nar. ?); ještě jako klerik byl poslán do naší začínající provincie
1667 Praha-Hradčany P. Bazil z Ajre [Ayre: BE] (vst. 1613; nar. ?); profes-jubilant, apoštolský misionář, po 38 let teolog a poradce pražského arcibiskupa kardinála Harracha
1695 Sušice br. Abrahám z Dačic (vst. 1692; nar. 1674); student filozofie
1709 Chrudim br. Rudolf z Tachova (vst. 1696; nar. ?)
1751 Brno br. Hugo z Jihlavy (vst. 1731; nar. 1711); soukeník
1759 Kyjov P. Severin z Prahy (vst. 1729; nar. 1712)
1763 Litoměřice br. Barlaam z Jihlavy (vst. 1728; nar. 1707); punčochař
1776 Fulnek P. Beatus z Libavé (vst. 1751; nar. 1732)
1813 Olomouc P. Josef z Janského Vrchu (vst. 1762; nar. 1743); profes-jubilant, definitor, uznávaný lektor teologie
–––
1848 Planá P. Aleš HRABAL [Hraball] (vst. 1833; nar. 1814); člen komunity v Horšovském Týně, zemřel u svého rodného bratra – děkana
2003 Burghausen [DE] P. Viktricius BERNDT (vst. 1933; nar. 1915); byl německý Čech a po 2. světové válce zůstal v Německu; své tělo odkázal anatomickému institutu Univerzity Mnichov [DE]


26. DUBNA
1719 Praha-Hradčany br. Teodol z Trutnova (vst. 1668; nar. ?); profes-jubilant, postřihač vlny
1734 Praha-Hradčany br. Eusebius z Hranic (vst. 1689; nar. 1670); krejčí
1738 Prudnik [PL] P. Jiří z Jeseníku (vst. 1714; nar. 1696)
1756 Brno br. Anselm ze Šumperka (vst. 1710; nar. ?); soukeník
1764 Litoměřice P. Magnetik z Hradce Králové (vst. 1744; nar. 1724); slavnostní kazatel
1768 Třebíč P. Jindřich z Českých Budějovic (vst. 1721; nar. 1702); mimořádný zpovědník sester Alžbětinek na Starém Brně
–––
1861 Roudnice br. Rafael KLAUSAR (vst. 1815; nar. 1796); vrátný, dříve klášterní čeledín
1873 Žatec P. Kandid FIŠBACH [Fischbach] (vst. 1829; nar. 1807)
1891 Roudnice P. Šimon GRÜNDIG (vst. 1827; nar. 1807); kněz-jubilant, senior provincie, biskupský vikář v Diecézi litoměřické
1926 Praha-Nové Město P. Řehoř KOTT (vst. 1882; nar. 1863); provinciál (1916-19); konsistorní rada v Hradci Králové


27. DUBNA
1656 Vídeň-Město [AT] br. Timotej z Feldkirchu [AT] (vst. 1639; nar. ?)
1668 Praha-Nové Město br. Martin z Moravy (vst. 1643; nar. ?)
1702 Nisa [PL] P. Auxencius ze Štorcingenu [Stortzingen: DE] (vst. 1661; nar. ?); zasl. lektor filozofie
1720 Třebíč P. Florencián z Litoměřic (vst. 1681; nar. 1662)
1726 Brno P. Ezechiel z Brna (vst. 1681; nar. 1664)
1744 Olomouc br. Martin z Jihlavy (vst. 1688; nar. 1671); profes-jubilant, soukeník
1745 Roudnice P. Jan Nepomuk z Poličky (vst. 1707; nar. 1674); vstoupil ke kapucínům již jako farář
1785 Olomouc P. Generosus ze Sušice (vst. 1744; nar. 1722); 30 let sběrač almužen, zemřel raněn mrtvicí
1787 Fulnek P. Rajmund z Kyjova (vst. 1732; nar. 1715); profes-jubilant, zasl. polský provinciál
1790 Chrudim br. Leopold z Loun (vst. 1745; nar. 1721); koželuh
–––
1857 Chrudim P. Kvído KOPECKÝ [Kopezky] (vst. 1827; nar. 1804); vězeňský kaplan
1869 Chrudim P. Matouš MACH (vst. 1828; nar. 1805)


28. DUBNA
1657 Pasov [DE] br. Alexandr z Bruselu [BE] (vst. 1634; nar. ?)
1675 Praha-Nové Město P. Viktorín z Prahy (vst. 1667; nar. ?); student filozofie
1686 Fulnek P. Otto z Českého Krumlova (vst. 1667; nar. ?)
1687 Praha-Hradčany P. Nicefor z Kutné Hory (vst. 1652; nar. ?)
1708 Olomouc br. Cyril ze Švýcarska [CH] (vst. 1671; nar. ?)
1709 Praha-Nové Město br. Gervasius z Mergent-hajmu [Mergentheim: DE] (vst. 1669; nar. ?)
1713 Mnich. Hradiště P. Erhard z Dobrušky (vst. 1693; nar. 1669)
1754 Žatec br. Ondřej [Palatinus] (vst. 1720; nar. 1696); tkadlec
1774 Kyjov P. Pelagius z Moštěnic (vst. 1740; nar. 1719)
1788 Rumburk P. Cherubín z Třeboně (vst. 1746; nar. 1725)
1808 Litoměřice P. Vít z Hostouně (vst. 1760; nar. 1742); lektor a prov. definitor
–––
1879 Fulnek P. Arnošt GOKERT [Gockert] (vst. 1821; nar. 1804); kněz-jubilant, prov. definitor
1880 Sušice P. Gothard TESAŘ [Tesarz] (vst. 1833; nar. 1801); zpovědník


29. DUBNA
1708 Vyškov br. Cherubín z Nowe Rudy [PL] (vst. 1697; nar. ?)
1719 Roudnice br. Rufin z Fulneka (vst. 1711; nar. ?); tesař
1726 Praha-Hradčany P. Hilarius ze Šongau [Schongau: DE] (vst. 1665; nar. ?); kněz-jubilant, 36 roků kazatel v katedrále ve Vratislavi, prov. definitor
1732 Vratislav [PL] P. Zachariáš z Jihlavy (vst. 1692; nar. 1675)
1736 Praha-Hradčany P. Lucián z Prahy [příjm. Hlawaczek] (vst. 1699; nar. 1683); provinční kronikář, římský kustod, čtyřikrát prov. definitor, provinciál (1731-34)
1742 Čes. Budějovice br. Adrián z Kjelče [Kiełcz: PL] (vst. 1727; nar. 1704); jirchář
1745 Brno P. Josafat z Jihlavy (vst. 1696; nar. 1678)
1763 Kyjov P. Kancián z Brna (vst. 1727; nar. 1710)
1774 Praha-Nové Město br. Gumar z Krásné Lípy (vst. 1744; nar. ); kuchař
1795 Mladá Boleslav P. Martin z Loun (vst. 1759; nar. 1739); člen komunity v Mnichově Hradišti
1816 Kolín P. Izaiáš z Pelhřimova (vst. 1764; nar. 1744); profes-jubilant
1822 Znojmo br. Kryštof z Dolního Recbachu [Unterretzbach: AT] (vst. 1765; nar. 1743); profes-jubilant, dříve klášterní čeledín
–––
1849 Mariánská P. Konstantin FIRSTENMIL [von Fürstenmüll] (vst. 1827; nar. 1808); zemřel náhle


30. DUBNA
1625 Fosombrone [IT] blahoslavený P. Benedikt z Urbina [příjm. Passionei] (vst. 1589; nar. 1560); doktor filozofie a doktor práv, v naší provinci v letech 1600-1602
1634 Štýr [AT] P. Michelangel z Vídně [Wien: AT] (vst. 1603; nar. ?)
1656 Linec [AT] P. Gotfríd z Mnichova [München: DE] (vst. 1631; nar. ?)
1660 Vídeň-Město [AT] P. Simeon z Řezna [Regensburg: DE] (vst. 1618; nar. ?)
1718 Praha-Nové Město P. Serafín ze Sušice [příjm. Ludwigkowsky] (vst. 1677; nar. 1655); čtyřikrát prov. definitor, provinciál (1700-03)
1758 Jihlava br. Onufrius z Fulneka (vst. 1723; nar. 1699); soukeník
1760 Praha-Nové Město P. Elektus z Kosmonos (vst. 1714; nar. 1692)
–––
 

1. KVĚTNA
1629 Vídeň-Město [AT] br. Vincenc z Bruneku [Bruneck: AT] (vst. 1608; nar. ?)
1634 Pasov [DE] P. Vincenc z Lody [Lodi: IT] (vst. 1617; nar. ?)
1639 Vídeň-Město [AT] P. Prokop z Českých Budějovic (vst. 1628; nar. ?)
1699 Vyškov br. Tobiáš z Fulneka (vst. 1670; nar. ?)
1701 Sušice P. Rogacián z Jihlavy (vst. 1689; nar. 1667)
1714 Fulnek br. František z Itálie (vst. 1674; nar. 1655); kupec
1715 Chrudim P. Protasius z Litoměřic (vst. 1655; nar. ?); kněz-jubilant, senior provincie
1715 Nisa [PL] P. Bedřich ze Slezska (vst. 1702; nar. ?)
1716 Praha-Hradčany br. Felix ze Stropnic (vst. 1667; nar. ?); písař
1717 Vyškov P. Sigisbert z Hranic (vst. 1662; nar. ?); profes-jubilant, zpovědník hraběnky z Collalto
1731 Čes. Budějovice P. Angelín z Kaplic (vst. 1691; nar. 1667)
1736 Praha-Hradčany P. Albert z Brna (vst. 1689; nar. 1669)
1747 Budějovice P. Meinrad z Lokte (vst. 1720; nar. 1701)
1761 Znojmo P. Libor z Kraslic (vst. 1711; nar. 1692); zasl. prov. definitor, první kustod Polska
1780 Fulnek P. Iluminát ze Znojma (vst. 1749; nar. 1730)
1782 Fulnek P. Libertin z Jihlavy (vst. 1729; nar. 1710); profes-jubilant
1795 Žatec P. Nabor z Třebušic (vst. 1744; nar. 1721); profes-jubilant
1796 Znojmo P. Edmund z Hory sv. Václava (vst. 1740; nar. 1723); profes-jubilant, knížecí vychovatel
–––
1866 Zákupy P. Řehoř KILIÁN (vst. 1839; nar. 1822); direktor III. řádu, zpovědník s. boromejek, misionář


2. KVĚTNA
1675 Znojmo P. Zikmund ze Znojma (vst. 1661; nar. ?)
1687 Vyškov P. Felix z Prahy (vst. 1661; nar. ?)
1716 Praha-Hradčany P. Konstantin z České Lípy (vst. 1689; nar. 1671); kazatel u Maltézských rytířů
1724 Třebíč br. Mořic z Jihlavy (vst. 1692; nar. 1670); soukeník
1747 Fulnek P. Jonatas z Olomouce (vst. 1718; nar. 1699)
1787 Most P. Rupert z Mostu (vst. 1755; nar. 1737)
1796 Žatec P. Licín z Berningenu (LT) (vst. 1756; nar. 1734)
1800 Praha-Hradčany P. Ambrož z Vinař (vst. 1773; nar. 1755)
–––
1859 Opočno br. Izidor JUST (vst. 1811; nar. 1786); vrátný, krejčí
1864 Fulnek P. Knut PIČKOVSKÝ [Pitschkowsky] (vst. 1829; nar. 1810)
1912 Chrudim P. Havel CÍGLER [Ziegler] (vst. 1864; nar. 1838); zdravotník


3. KVĚTNA
1631 Innsbruck [AT] blahoslavený br. Tomáš z Olery [IT] (vst. 1583; nar. 1563); důvěrný rádce prelátů, knížat i císaře Ferdinanda II.
1640 Vídeň-Město [AT] P. Kryštof z Bavorska [DE] (vst. 1614; nar. ?)
1647 Vídeň-Město [AT] P. Silván rytíř z Monte-Forte [IT] (vst. 1593; nar. ?); člen Benátské provincie a od r. 1605 spoluzakladatel naší provincie, dlouholetý novicmistr, definitor, kustod Dolního Rakouska
1661 Praha-Nové Město P. Konrád ze Slezska (vst. 1635; nar. ?)
1688 Svídnice [PL] P. Aurelián z Rýdu [Riedu: AT] (vst. 1658; nar. ?)
1723 Praha-N. M br. Vitál z Pardubic (vst. 1681; nar. 1654); písař
1727 Praha-Hradčany P. Petr Chrysolog z Litoměřic (vst. 1689; nar. 1654); před vstupem do řádu vystudovaný právník
1736 Vyškov P. Marek ze Sušice (vst. 1700; nar. 1679)
1783 Most P. Septimus z Mostu (vst. 1756; nar. 1734)
1786 Znojmo br. Felicián z Popic (vst. 1759; nar. 1733)
1808 Želešice P. Patrik ze Stanovic (vst. 1777; nar. 1753); místní kaplan v Diecézi brněnské
–––
1865 Praha-Nové Město P. Flavián SÝKORA [Sykora] (vst. 1829; nar. 1808); německý kazatel


4. KVĚTNA
1628 Vídeň-Město [AT] br. Felix z Kjaveny [Chiavenna: IT] (vst. 1603; nar. ?)
1647 Mikulov br. František z Hraniček (vst. 1624; nar. ?)
1653 Vídeň-Město [AT] P. Vavřinec z Mnichova [München: DE] (vst. 1614; nar. ?)
1705 Žatec P. Gotfríd z Brna (vst. 1656; nar. ?)
1707 Praha-Hradčany P. Metoděj z Moravy (vst. 1652; nar. ?); kněz-jubilant, senior provincie
1714 Praha-Hradčany P. Florentin z Frisingenu [LU] (vst. 1670; nar. ); ve světě Jan František Langing z Kyrsteinu
1751 Nisa [PL] br. Alexandr z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1712; nar. 1684); truhlář
1786 Chrudim br. Ananiáš z Rakovníka (vst. 1754; nar. 1729); cukrář
1792 Třebíč P. Jiří z Třebíče (vst. 1740; nar. 1723); profes-jubilant
–––
1844 Fulnek br. Metoděj JICHLE [Jüchle] (vst. 1801; nar. 1773); vrátný
1864 Most br. Jakub PREKL [Pröckl] (vst. 1813; nar. 1791); profes-jubilant, vrátný


5. KVĚTNA
1642 Linec [AT] br. Ivan z Reina [Rain: DE] (vst. 1620; nar. ?)
1646 Vídeň-Město [AT] P. Chrysostom z Mannersdorfu [AT] (vst. 1613; nar. ?); zasl. misionář
1646 Tulln [AT] br. Zacheus z Rakouska [AT] (vst. 1625; nar. ?)
1697 Praha-Nové Město P. Josef z Prahy (vst. 1662; nar. ?); ve světě Jan Maria Rudolf Kvidobald, hrabě z Thunů
1749 Brno P. Pavlín z Mikulova (vst. 1714; nar. 1691)
1778 Sušice P. Abundancius z Horažďovic (vst. 1743; nar. 1724)
1806 Praha-Hradčany P. Marek z Jiříkova (vst. 1766; nar. 1746)
–––
1894 Horšovský Týn P. Rajmund PACELT [Patzelt] (vst. 1865; nar. 1844); prov. definitor, římský kustod
1911 Most br. Liphard PECOLD [Petzold: DE] (vst. 1860; nar. 1836); profes-jubilant, vrátný


6. KVĚTNA
1639 Vídeň-Město [AT] br. Karel z Líncu [Lienz: AT] (vst. 1625; nar. ?)
1693 Praha-Nové Město P. Damascén z Českého Krumlova (vst. 1658; nar. ?); zasl. provinční definitor a římský kustod
1716 Praha-Hradčany br. Petr z Ratiboře [Racibórz: PL] (vst. 1678; nar. ?); švec
1737 Vratislav [PL] P. Andronik ze Svidnice [Świdnica: PL] (vst. 1675; nar. 1655); kněz-jubilant
1739 Chrudim P. Justýn z Rychnova (vst. 1709; nar. 1680)
1750 Vratislav [PL] P. Justinián z Glogówa [PL] (vst. 1737; nar. 1717)
1765 Vyškov P. Hubert z Černovic (vst. 1734; nar. 1712)
1773 Horšovský Týn P. Vít z Ostrova nad Ohří (vst. 1717; nar. 1700); kněz-jubilant
1773 Čes. Budějovice P. Marcelián z Cetvin (vst. 1739; nar. 1720)
1816 Chrudim P. Fortunát ze Žamberka (vst. 1757; nar. 1737); kněz-jubilant
–––
1834 Mutěnice P. Lukán MATĚNA [Matiena] (vst. 1781; nar. 1761); profes-jubilant, farář v Diecézi brněnské
1941 Žatec P. Kamil POSPÍŠIL (vst. 1887; nar. 1871); profes-jubilant, provinciál (1919-22)


7. KVĚTNA
1633 Praha-Hradčany P. Filip z Ferma [IT] (vst. 1602; nar. ?)
1686 Praha-Hradčany P. Benedikt z Plzně (vst. 1675; nar. ?)
1695 Sušice br. Marián z Českých Budějovic (vst. 1693; nar. 1675); klerik
1718 Praha-Nové Město P. Chrysostom z Prahy (vst. 1663; nar. ?); profes-jubilant, lektor filozofie
1723 Brno br. Pius z Rumburku (vst. 1719; nar. 1695); krejčí
1732 Brno P. Ludvík Antonín z Jihlavy [příjm. Czeppany] (vst. 1690; nar. 1668); definitor a vikář, dvakrát provinciál (1714-17; 1720-23)
1742 Litoměřice P. Maternus z Hořic (vst. 1713; nar. 1691)
1773 Mikulov P. Teopist z Mikulova (vst. 1718; nar. 1699); profes-jubilant
1794 Laškov P. Metoděj z Hustopečí (vst. 1746; nar. 1729); profes-jubilant
–––
1875 Třebíč br. Zikmund PALOUŠ [Pallausch] (vst. 1826; nar. 1797); ošetřovatel


8. KVĚTNA
1655 Štýr [AT] P. Elektus ze Saska [DE] (vst. 1617; nar. ?); bývalý protestant
1667 Linec [AT] br. Antonín Maria z Magdeburku [Magdeburg: DE] (vst. 1661; nar. ?)
1670 Čes. Budějovice P. Kapistrán z Vídně [Wien: AT] (vst. 1661; nar. ?)
1730 Žatec P. Izák z Olomouce (vst. 1691; nar. 1673)
1746 Kolín P. Faustýn ze Starého Mýta (vst. 1706; nar. 1684)
1758 Praha-Hradčany P. Elzearius z Poříčí (vst. 1721; nar. 1703)
1760 Mikulov P. Metoděj z Mikulova (vst. 1695; nar. 1674); kněz-jubilant, senior provincie
1763 Brno P. Adjut z Police (vst. 1721; nar. 1700)
1772 Chrudim P. Jakub z Hradce Králové (vst. 1736; nar. 1716); zpovědník a nemocniční kaplan u sester Alžbětinek na Starém Brně
1774 Sokolov P. Fidel z Chebu (vst. 1750; nar. 1730)
1782 Zákupy br. Remigius z Fjúme [Fiume: IT] (vst. 1734; nar. 1707); truhlář
1783 Kolín P. Job z Radomyšle (vst. 1724; nar. 1703); kněz-jubilant
1789 Chrudim P. Sulpicius z Rakovníka (vst. 1753; nar. 1735); prov. definitor
1791 Rumburk br. Michael z Českých Budějovic (vst. 1748; nar. 1723); soukeník
–––
1872 Praha-Hradčany P. Chrysant HIML [Himmel] (vst. 1828; nar. 1803); zasl. kazatel a zpovědník
1978 Velehrad P. Timotej KYSELÝ (vst. 1903; nar. 1886); kněz-jubilant, třikrát prov. definitor a jednou provinciál (1935-38), posledních 18 let duchovní správce řeholních sester cyrilometodějek na Velehradě


9. KVĚTNA
1613 Praha-Hradčany P. Bonaventura z Prudniku [PL] (vst. 1603; nar. ?); student, z rodu Hawelliů, zemřel morem
1671 Vídeň-Město [AT] P. Cherubín z Dillingenu [DE] (vst. 1628; nar. ?)
1719 Nisa [PL] P. Romuald z Mostu (vst. 1699; nar. ?)
1730 Čes. Budějovice P. Jindřich z Českých Budějovic (vst. 1684; nar. 1664)
1737 Prudnik [PL] P. Ananiáš ze Slezska (vst. 1695; nar. 1674)
1757 Čes. Budějovice P. Bonaventura z Českého Krumlova (vst. 1715; nar. 1693)
1772 Znojmo P. Osvald ze Šatova (vst. 1759; nar. 1738)
1773 Třebíč P. Maximin z Litomyšle (vst. 1735; nar. 1719)
1776 Most P. Liberius z Ostrova nad Ohří (vst. 1726; nar. 1706); profes-jubilant, první správce hospice v Mariánské, zpovědník a nemocniční kaplan u sester Alžbětinek na Starém Brně
1781 Brno P. Peregrin z Nového Města na Moravě (vst. 1733; nar. 1718)
1785 Čes. Budějovice br. Václav ze Štýru [Steyr: AT] (vst. 1738; nar. 1717); truhlář
1807 Žatec P. Remigius z Kraslic (vst. 1760; nar. 1742)
–––
1848 Holešov P. Blažej ŠTOLFA [Stolfa] (vst. 1827; nar. 1807); zasl. katecheta, farář v Arcidiecézi olomoucké, zemřel na tyfus
1851 Sušice br. Venanc LAJMA [Layma] (vst. 1828; nar. 1809); krejčí
1942 Mělník P. Ambrož SMÉKAL (vst. 1895; nar. 1878); provinční archivář, biskupský rada
1944 Rogačev [RU] br. Gothard REŠER [Röscher] (vst. 1937; nar. 1920); student teologie, padl ve válce


10. KVĚTNA
1622 Roudnice P. Pavlín z Vičency [Vicenza: IT] (vst. 1603; nar. 1581); zasl. magistr kleriků, člen Benátské provincie
1637 Vídeňské N. Město [AT] P. Jan z Bergama [IT] (vst. 1608; nar. ?); lektor a prov. definitor
1677 Chrudim br. Felix z Olomouce (vst. 1659; nar. ?)
1758 Znojmo P. Teodosius z Jihlavy (vst. 1716; nar. 1698)
1761 Čes. Budějovice P. Desiderius z Ostrova nad Ohří (vst. 1715; nar. 1696)
1767 Jihlava P. Mikuláš z Ronova (vst. 1733; nar. 1711)
1802 Rumburk br. Gilbert z Písečné (vst. 1761; nar. 1732); trvalý terciář
–––
1894 Mariánská P. František JANDA (vst. 1882; nar. 1863)
1917 Olomouc br. Optát ETTL (vst. 1858; nar. 1836); profes-jubilant; sakristán
1983 Moravec br. Prokop KVÍČALA (vst. 1921; nar. 1902); profes-jubilant; sakristán


11. KVĚTNA
1637 Vídeňské N. Město [AT] P. Jan z Lovere [IT] (vst. 1612; nar. ?); prov. definitor
1647 Korneuburg [AT] br. Kolumbán z Ajblinku [Aibling: DE] (vst. 1618; nar. ?)
1676 Brno P. Adrián ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1657; nar. ?)
1684 Břeh [PL] P. Gedeon z Itálie (vst. 1661; nar. ?); pohřben ve farním kostele
1690 Mikulov br. Lucián z Prahy (vst. 1650; nar. ?)
1694 Most br. Modest z Kaplic (vst. 1665; nar. ?)
1739 Rumburk P. Narcis z Jirkova (vst. 1711; nar. 1694)
1751 Praha-Nové Město br. Adam z Kašperských Hor (vst. 1697; nar. 1675); profes-jubilant, kuchař
1759 Olomouc P. Nikodém z Kutné Hory (vst. 1733; nar. 1709)
1773 Kunštát P. Antonín ze Svitav (vst. 1731; nar. 1713); provinční definitor, zasl. římský kustod, člen komunity v Brně, zemřel při pohřbívání
1792 Olomouc P. Cherubín z Lucemburska [LU] (vst. 1746; nar. 1729); sliby složil ve Francii
–––
1828 Zákupy br. Fidel FIŠER [Fischer] (vst. 1764; nar. 1741); profes-jubilant, senior bratří laiků


12. KVĚTNA
1643 Praha-Hradčany P. Honorius z Ingolštatu [Ingolstadt: DE] (vst. 1627; nar. ?)
1687 Praha-Hradčany P. Kolumbán ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1638; nar. ?)
1701 Vratislav [PL] P. Felicián ze Bruselu [BE] (vst. 1653; nar. ?)
1720 Mikulov P. Pankrác z Roudnice (vst. 1713; nar. 1694); student teologie
1734 Mnich. Hradiště P. Barnabáš z Vyškova (vst. 1681; nar. 1658); profes-jubilant
1772 Znojmo P. Hartman z Přítluk (vst. 1764; nar. 1748); student filozofie
1791 Fulnek br. Liberát z Jihlavy (vst. 1755; nar. 1732); soukeník
1807 Bystřec P. František Josef z Prahy (vst. 1759; nar. 1741); 17 let polní kaplan u Schröderova pluku, potom farář v Diecézi brněnské
–––
1826 Chrudim P. Nereus SUCHÝ [Suchy] (vst. 1805; nar. 1783); včleněn z Tyrolské provincie
1832 Sokolov P. Libor KÉLER [Köhler] (vst. 1779; nar. 1756); profes-jubilant
1854 Fulnek P. Jakub GRUND (vst. 1811; nar. 1789)


13. KVĚTNA
1629 Vídeň-Město [AT] br. Vincenc z Tyrolska [AT] (vst. 1608; nar. ?)
1666 Brno P. Ambrož z Lince [Linz: AT] (vst. 1638; nar?); byl úspěšným misionářem při rekatolizaci v Dolním Rakousku
1711 Litoměřice P. Kilián z Úvalů (vst. 1684; nar. 1665)
1711 Svídnice [PL] br. Hyacint z Plané (vst. 1685; nar. ?)
1725 Praha-Hradčany P. Ernbert z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1689; nar. ?); zasl. kazatel v olomoucké katedrále, vězeňský kaplan
1732 Brno br. Gothard z Jihlavy (vst. 1692; nar. 1671); zahradník
1733 Olomouc P. Romuald z Nového Jičína (vst. 1723; nar. 1704); student teologie
1748 Krakov [PL] P. Krescenc ze Ždánic (vst. 1714; nar. 1698); novicmistr, prov. vikář
1826 Budislavice P. Damián z Hořic (vst. 1768; nar. 1748); kněz-jubilant, farář v Diecézi českobudějovické
–––
1872 Praha P. Teobald MOULÍK [Maulik] (vst. 1834; nar. 1815); katecheta, ošetřovatel
1897 Písek P. Teodor TUREK (vst. 1890; nar. 1870); člen kláštera v Rumburku, zemřel u rodičů
1970 Litoměřice P. Ondřej FRGAL (vst. 1926; nar. 1908); nekompromisní kazatel, vězněn nacisty i komunisty
1975 Nová Horka P. Agathangel SOVADINA (vst. 1929; nar. 1912); duchovní správce sester sv. Kříže


14. KVĚTNA
1613 Praha-Hradčany br. Maxim z Mnichova [München: DE] (vst. 1611; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1713 Prudnik P. Inocenc z Jihlavy (vst. 1681; nar. 1664)
1716 Most P. Kryštof z Lužice [příjm. Lehmann] (vst. 1673; nar. 1653); novicmistr, dvakrát provinční definitor, český kustod, provinciál (1706-09), autor latinsky psaného dílka»Rozjímající kapucín«
1716 Roudnice P. Teodor z Dánska (vst. 1679; nar. 1659)
1739 Opočno P. Protasius ze Svinné (vst. 1699; nar. 1678)
1743 Praha-Hradčany P. Oliverius z Loučně (vst. 1695; nar. 1674)
1746 Most P. Tobiáš z Prahy (vst. 1707; nar. 1686)
1775 Sušice P. Marcel z Jindřichova Hradce (vst. 1746; nar. 1727)
1777 Vyškov P. Valerián z Doksů (vst. 1749; nar. 1730)
1779 Sušice P. Maternus ze Stožce (vst. 1743; nar. 1724)
1791 Sušice P. Tomáš z Prahy (vst. 1732; nar. 1712); kněz-jubilant
–––
1886 Praha-Hradčany br. Felix GROŠ [Grosch] (vst. 1830; nar. 1812); profes-jubilant
2001 Brno P. Emil BOREČEK (vst. 1934; nar. 1915); konzistorní rada v Brně, dlouholetý zpovědník kněží a řádových sester; zemřel v nemocnici u Milosrdných bratří


15. KVĚTNA
1557 Řím [IT] P. Bernardin z Asty [Asti: IT] [příjm. Palli] (vst. 1533; nar. 1485); obnovitel a druhý zakladatel kapucínského řádu po tragickém odpadu P. Bernardina Occhina ke kalvinismu
1625 Praha-Hradčany br. Ambrož z Prahy (vst. 1622; nar. ?); klerik
1649 Linec [AT] br. Protasius z Chebu (vst. 1617; nar. ?)
1661 Štýr [AT] P. Benedikt z Forch-hajmu [Forchheimu: DE] (vst. 1610; nar. ?); profes-jubilant, úspěšný misionář ve Štýrsku, prov. definitor a zasl. kustod Horního Rakouska, vizitátor
1664 Vídeňské N. Město [AT] P. Zachariáš z Mnichova [München: DE] (vst. 1622; nar. ?); novicmistr a mnohokrát kvardián, zemřel v pověsti svatosti
1707 Mnich. Hradiště P. Kornelius ze Slezska (vst. 1664; nar. ?)
1707 Horšovský Týn br. Ferdinand ze Štýrska (vst. 1688; nar. 1656)
1758 Praha-Hradčany P. Melchior ze Sloupu v Čechách (vst. 1749; nar. 1728); student teologie
1800 Rumburk P. Erasmus ze Žatce (vst. 1756; nar. 1737)
–––
1903 Most br. Nikomed MORI (vst. 1858; nar. 1836)


16. KVĚTNA
1644 Praha-Hradčany P. Izaiáš z Mnichova [München: DE] (vst. 1622; nar. ?)
1652 Čes. Budějovice P. Angel z Kostnice [DE] (vst. 1623; nar. ?)
1665 Mödling [AT] P. Virgil ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1628; nar. ?)
1705 Fulnek P. Arnošt z Chomutova (vst. 1682; nar. 1662)
1718 Olomouc P. Felicián z Horšovského Týna (vst. 1708; nar. 1688); student teologie
1742 Břeh [PL] br. Justýn z Fulneka (vst. 1725; nar. 1702); postřihač
1771 Praha-Nové Město P. Jan z Bydžova (vst. 1732; nar. 1711)
1789 Sušice P. Laurentin z Chrástu (vst. 1739; nar. 1720); profes-jubilant
1798 Horšovský Týn P. Hygin z Benešova (vst. 1749; nar. 1730)
1816 Mariánská P. Rainer ze Žatce (vst. 1754; nar. 1734); profes-jubilant, senior provincie, zasl. katecheta
–––
1827 Hustopeče P. František Ludvík GRIMM (vst. 1762; nar. 1746); kněz-jubilant, farář na odpočinku v Diecézi brněnské
1836 Most P. Marciál GUTH (vst. 1777; nar. 1755); profes-jubilant, farář na odpočinku v Diecézi litoměřické
1903 Rumburk P. Klement BRADÁČ (vst. 1885; nar. 1867); ředitel III. řádu, loretánský sakristán


17. KVĚTNA
1613 Praha-Hradčany br. Kryštof ze Slezska (vst. 1611; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1698 Kolín P. Romuald z Čech (vst. 1661; nar. ?)
1702 Zákupy P. Kryšpín ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1655; nar. ?)
1723 Mikulov P. Angelus z Umbrie [IT] (vst. ?; nar. ?); roku 1700 byl začleněn do naší provincie, sliby skládal v Itálii
1735 Rumburk br. Marin z Laufenburgu [CH] (vst. 1673; nar. ?); profes-jubilant
1736 Most P. Gilbert z Bílovce (vst. 1707; nar. 1683)
1755 Praha-Hradčany P. Arnošt z Mikulova (vst. 1705; nar. 1686)
1757 Olomouc P. Eligius z Jihlavy (vst. 1711; nar. 1691)
1779 Fulnek br. Šalomoun z Fulneku (vst. 1764; nar. 1744); soukeník
1799 Šternberk P. Jan Kapistrán z Nového Města na Moravě (vst. 1767; nar. 1748); místní kaplan v Arcidiecézi olomoucké
–––
1884 Kolín P. Gaudenc PLEŠ [Plesch] (vst. 1833; nar. 1813); profes-jubilant, zpovědník
2015 Praha-Hradčany P. Anastáz POLÁŠEK (vst. 1940; nar. 1923); duch. asistent sester kapucínek, kněz jubilant


18. KVĚTNA
1656 Vídeňské N. Město [AT] br. Bernhard z Bavorska [DE] (vst. 1629; nar. ?)
1663 Vídeň-Město [AT] br. Valentýn z Frajzinku [Freisingu: AT] (vst. 1642; nar. ?)
1720 Most P. Kasián z České Lípy (vst. 1693; nar. ?)
1729 Praha-Hradčany br. Emanuel z Libavé (vst. 1683; nar. 1653); voják
1731 Jihlava br. Hugo z Pjecek [Piecky: PL] (vst. 1691; nar. 1670); soukeník
1732 Prudnik [PL] P. Rajmund z Olomouce (vst. 1685; nar. 1668)
1742 Praha-Hradčany P. Medard z Jihlavy (vst. 1709; nar. 1687); slavnostní kazatel
1792 Chrudim br. Vilém z Malé Skalice (vst. 1738; nar. 1715); profes-jubilant, zahradník
1800 Olomouc br. Antonín z Prahy (vst. 1761; nar. 1740); zedník
1806 Mnich. Hradiště P. Kryšpinián z Horšovského Týna (vst. 1759; nar. 1737)
1826 Brno br. Didak z Brna (vst. 1806; nar. 1780); sakristán a osobní sekretář provinciála
–––
1828 Olomouc br. Heřman THUINER (vst. 1775; nar. 1747); profes-jubilant, vinař


19. KVĚTNA
1722 Fulnek br. Jiří z Tyrolska [AT] (vst. 1681; nar. 1657); krejčí
1772 Znojmo P. Zacheus z Nových Hradů (vst. 1765; nar. 1743); student filozofie
1812 Zákupy P. Basián z Krumpachu (vst. 1765; nar. 1749)
1821 Kolín P. František Borgiáš ze Skutče (vst. 1769; nar. 1752); profes-jubilant, polní kaplan
–––
1859 Praha-Hradčany P. Alipius KAŠPAR [Caspar] (vst. 1809; nar. 1788)
1920 Olomouc P. Hubert ETTL (vst. 1869; nar. 1850); profes-jubilant, čtyřikrát prov. definitor, římský kustod, zasl. provinciál (1890-99; 1908-11), arcibiskupský rada v Olomouci


20. KVĚTNA
1661 Praha-Hradčany P. Tomáš z Hallu [AT] (vst. 1634; nar. ?); zemřel morem
1742 Opočno P. Emilián z Kolína (vst. 1711; nar. 1694)
1759 Praha-Nové Město P. Jimram z Prahy (vst. 1711; nar. 1689)
1762 Horšovský Týn P. Lucián z Wusoké [PL] (vst. 1738; nar. 1715)
1791 Litoměřice P. Kamil z Jirkova (vst. 1775; nar. 1755)
–––
1994 Olomouc br. Michael ŠTĚRBA (vst. 1993; nar. 1972); exnovic, zemřel na klíšťovou encefalitidu


21. KVĚTNA
1650 Řím [IT] P. Václav z Bavorska [DE] (vst. 1629; nar. ?); dvakrát generální definitor, zemřel během generální kapituly
1667 Wels [AT] P. Florián ze Sankt Floriana [AT] (vst. 1623; nar. ?)
1669 Vídeň-Město [AT] P. Justýn z Mnichova [München: DE] (vst. 1627; nar. ?); zemřel v pověsti svatosti, vynikal pokorou, předpověděl i den své smrti
1697 Mikulov P. Cézar z Českého Krumlova (vst. 1665; nar. ?)
1726 Olomouc P. Sebastián ze Slezska (vst. 1664; nar. ?); kněz-jubilant, dvakrát prov. definitor, římský kustod a provinční vizitátor
1752 Sokolov P. Rufin z Poříčí (vst. 1720; nar. 1701)
1772 Chrudim P. Absolon z Úštěka (vst. 1765; nar. 1745); student filozofie
1773 Praha-Nové Město P. Pavel z Prahy (vst. 1731; nar. 1712)
1780 Vyškov P. Lukán z Kyjova (vst. 1744; nar. 1727)
1794 Fulnek br. Terencius z Kyjova (vst. 1736; nar. 1716); profes-jubilant, barvíř
1800 Zákupy P. Nemesius z Lobendavy (vst. 1752; nar. 1732)
–––
1969 Desná br. Didak JANČÁLEK (vst. 1928; nar. 1904); zedník a zahradník


22. KVĚTNA
1646 Levanto [IT] P. Jan z Bergama [IT] (vst. ?; nar. ?); spoluzakladatel naší provincie, dlouholetý provinční definitor (1617-35)
1664 Linec [AT] P. Elizeus z Bruntálu (vst. 1635; nar. ?); lektor teologie a provinční definitor
1754 Praha-Nové Město P. Placid z Prahy (vst. 1711; nar. 1688)
1781 Praha-Hradčany P. Auxilín z Velenic (vst. 1753; nar. 1732); provinční archivář a kronikář, zasloužilý lektor
1801 Fulnek br. Jan Nepomuk ze Znojma (vst. 1758; nar. 1736); švec
–––
1832 Loket P. Alois KUGLER (vst. 1810; nar. 1782); přestoupil ke kapucínům od reformovaných františkánů provincie Maďarska, zemřel u své sestry
1838 Třebíč P. Augustin ZACH (vst. 1813; nar. 1784)


23. KVĚTNA
1734 Znojmo P. Marin z České Lípy (vst. 1689; nar. 1670)
1735 Rumburk P. Maximin z Třeboně (vst. 1693; nar. 1671)
1778 Mikulov br. Alfons z Libavé (vst. 1737; nar. 1712); krejčí
1789 Opočno P. Marián z Chrudimi (vst. 1762; nar. 1744)
 

24. KVĚTNA
1650 Bruck a.d.L. [AT] br. Šimon z Ottenthalu [AT] (vst. 1636; nar. ?)
1704 Nisa [PL] P. Primus z Kraňska [AT] (vst. 1661; nar. ?)
1744 Praha-Nové Město br. Podiven z Chrudimi (vst. 1698; nar. 1671)
1745 Praha-Hradčany P. Gracián z Hlucholaz [Głuchołazy: PL] (vst. 1691; nar. 1669); profes-jubilant
1762 Třebíč P. Erik z Brna (vst. 1725; nar. 1706)
1770 Opočno P. Demetrius z Pozořic (vst. 1726; nar. 1704)
–––
1853 Fulnek P. Julius VAJZR [Weiser] (vst. 1822; nar. 1800)


25. KVĚTNA
1738 Olomouc br. Humilis z Litoměřic (vst. 1692; nar. 1672)
1748 Brno br. Severin z Vídně [Wien: AT] (vst. 1713; nar. 1688); krejčí
1758 Mikulov P. Julián z Ploškovic (vst. 1733; nar. 1714)
1761 Praha-Hradčany P. Florencián z Hlucholaz [Głuchołazy: PL] (vst. 1731; nar. 1711)
1771 Znojmo br. Albert z Litoměřic (vst. 1759; nar. 1734); kramář
1772 Čes. Budějovice P. Angelus z Chlumce (vst. 1742; nar. 1725); zasl. prefekt moskevské misie
1806 Písek P. Emanuel z Karlových Varů (vst. 1770; nar. 1751); kaplan v Diecézi českobudějovické
–––
1850 Praha-Hradčany br. Jiří CARDA [Czarda/Zarta] (vst. 1814; nar. 1792); švec
1899 Horšovský Týn br. Homobonus PÁNEK [Panek] (vst. 1866; nar. 1844)


26. KVĚTNA
1637 Vídeň-Město [AT] br. Demetrius z Mostu (vst. 1631; nar. ?); student teologie
1651 Znojmo P. Bernardin z Frank [Franken: DE] (vst. 1631; nar. ?)
1708 Brno P. Mořic z Chudenic (vst. 1674; nar. 1651)
1731 Roudnice P. Aurelián ze Svitav (vst. 1688; nar. ?)
1765 Znojmo br. Kristýn z Rumburku (vst. 1714; nar. 1693); profes-jubilant, tkadlec
1776 Brno P. Jan Petr z Troubska (vst. 1761; nar. 1744); slavnostní kazatel
1808 Kolín P. Gerard z Vršovic (vst. 1751; nar. 1731); kněz-jubilant, český definitor
1814 Praha-Hradčany P. Norbert ze Žatce (vst. 1761; nar. 1744); profes-jubilant, prov. definitor a loretánský sakristán, zemřel náhle
–––
1830 Sokolov br. Agatonik KLUG (vst. 1773; nar. 1750); profes-jubilant
1856 Litoměřice br. Oktavián SUSSMANN (vst. 1852; nar. 1831); student teologie
1871 Sušice br. Bonaventura HAVLÍČEK [Hawlicžek] (vst. 1827; nar. 1801); ošetřovatel, tkadlec
1882 Olomouc P. František JANÍK [Janiek] (vst. 1832; nar. 1803); profes-jubilant


27. KVĚTNA
1668 Vídeň [AT] P. Bernard z Nýs [Nice: FR] (vst. 1658; nar. 1623); misionář z Provincie benátské
1640 Benátky [IT] P. Kalist z Benátek (vst. 1581; nar. ?); prov. definitor, jeden ze zakladatelů provincie
–––
1840 Brno P. Firminián BAYER (vst. 1816; nar. 1797); zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří
1856 Budišov P. Emilián ŠIMEČEK [Schimecžek] (vst. 1830; nar. 1804); farář v Diecézi brněnské, zemřel náhle
1888 Opočno br. Liberát NOVÁK [Nowak] (vst. 1858; nar. 1837)
1941 Roudnice br. Benno PRŮCHA (vst. 1895; nar. 1872)


28. KVĚTNA
1640 Linec [AT] br. Jonáš z Algoj [Allgäu: DE] (vst. 1620; nar. ?)
1671 Roudnice P. Venanc z Nymburka (vst. 1654; nar. ?); utopil se
1671 Štýr [AT] br. Teofil z Brna (vst. 1666; nar. ?); student teologie
1671 Štýr [AT] br. Hypolit z Brna (vst. 1668; nar. ?); student filozofie
1680 Praha-Nové Město br. Bonifác z Českého Krumlova (vst. 1636; nar. ?); zemřel morem
1691 Praha-Hradčany P. Bertold ze Slavkova (vst. 1662; nar. ?); loretánský sakristán
1722 Sušice P. Fortunát ze Strakonic (vst. 1675; nar. ?)
1775 Horšovský Týn P. Engelmar z Horšovského Týna (vst. 1723; nar. 1705); profes-jubilant, novicmistr
1777 Vyškov P. Tomáš z Brna (vst. 1730; nar. 1712)
1795 Sokolov br. Markvard ze Sokolova (vst. 1740; nar. 1716); profes-jubilant, pekař
1800 Praha-Hradčany P. Ámos z Prahy (vst. 1766; nar. 1749); zasl. lektor, německý slavnostní kazatel
–––
1855 Brno P. Ambrož KLIMEK (vst. 1815; nar. 1796); po 29 let řádný profesor Starého zákona a orientálních jazyků na biskupském semináři v Brně
1948 Mnichov [DE] br. Zacheus BÉM [Böhm] (vst. 1897; nar. 1873); po 2. světové válce byl kvůli své národnosti odsunut do Německa
1959 Moravec br. Polykarp SLÁMA (vst. 1903; nar. 1881); profes-jubilant, kuchař, sběratel


29. KVĚTNA
1626 Brno P. Lev z Polska [PL] (vst. ?; nar. ?); kazatel vynikající pokorou a trpělivostí
1639 Vídeň-Město [AT] br. Jan z Českých Budějovic (vst. 1633; nar. ?); student teologie
1657 Vídeň-Město [AT] br. Kryštof ze Štraubingenu [Straubingen: DE] (vst. 1630; nar. ?)
1729 Praha-Nové Město P. Elektus z Pardubic (vst. 1680; nar. 1659)
1730 Praha-Hradčany P. Maxmilián z Fulneka (vst. 1675; nar. 1655); profes-jubilant
1735 Olomouc P. Bonus z Prahy (vst. 1708; nar. 1690); zemřel raněn mrtvicí
1772 Opočno P. Kamil z Třebíče (vst. 1760; nar. 1742); lektor filozofie
1791 Letovice P. Synesius z Mikulova (vst. 1757; nar. 1738); kaplan v Diecézi brněnské
–––
 

30. KVĚTNA
1651 Vídeň-Město [AT] br. Štěpán z Feldkirchu [AT] (vst. 1634; nar. ?)
1690 Opočno P. Ladislav z Bíliny (vst. 1650; nar. ?)
1753 Chrudim P. Silvestr z Prahy (vst. 1721; nar. 1700)
1755 Praha-Hradčany P. Makedonius z Prahy (vst. 1744; nar. 1727)
1779 Sušice P. Josef Maria z Kolína (vst. 1760; nar. 1740); slavnostní kazatel
1814 Podbořany P. Simeon ze Žatce (vst. 1764; nar. 1747); profes-jubilant, kaplan v Diecézi litoměřické
–––
1850 Praha-Hradčany br. Tibor BAUER (vst. 1812; nar. 1789); voják
1855 Brno br. Viktor KOTOUL [Kotaul] (vst. 1821; nar. 1802); sakristán a obuvník, původně krejčí


31. KVĚTNA
1669 Vídeň-Město [AT] P. Řehoř z Padovy [Padua: IT] (vst. 1613; nar. ?); profes-jubilant, šestkrát provinční definitor a římský kustod, novicmistr, jeho svatý život se těšil takové úctě, že i sám císař Leopold I. přišel na jeho jubilejní mši a vkleče přijal požehnání
1736 Žatec br. Albán z Úštěka (vst. 1682; nar. 1661); profes-jubilant, pilař
1741 Chrudim P. Marcel z Telče (vst. 1691; nar. 1672); profes-jubilant
1742 Brno P. Cecilius z Police (vst. 1708; nar. 1690)
1749 Prudnik [PL] P. Celsus z Otmuchova [PL] (vst. 1696; nar. 1675); profes-jubilant
1776 Fulnek br. Ludvík z Vídně [Wien: AT] (vst. 1744; nar. 1719); truhlář
1798 Mnich. Hradiště P. Masseo ze Žampachu (vst. 1760; nar. 1740)
1799 Praha-Hradčany br. Vavřinec z České Lípy (vst. 1755; nar. 1733); soukeník
1805 Lukov u Znojma P. Dominik ze Znojma (vst. 1768; nar. 1747); kaplan v Diecézi brněnské
1823 Stebno P. Kancius ze Žatce (vst. 1775; nar. 1755); kaplan v Diecézi litoměřické
–––
1853 Rychnov br. Serenus KUNC [Kunz] (vst. 1846; nar. 1828); student 2. ročníku teologie v Olomouci, zemřel u rodičů
1951 Semily br. Abdon BĚTÁK (vst. 1935; nar. 1915); kuchař, sakristán; pohřben v Pašovicích u Uher. Brodu


1. ČERVNA
1630 Verona [IT] P. Tomáš z Verony [IT] (vst. ?; nar. 1571); první brněnský kvardián a novicmistr, prov. definitor
1647 Vídeň-Město [AT] P. Petr z Mnichova [München: DE] (vst. 1615; nar. ?)
1647 Vídeň-Město [AT] P. Angel Maria z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1621; nar. ?)
1680 Praha-Nové Město P. David z Mikulova (vst. 1674; nar. 1652); student teologie, zemřel morem
1706 Budějovice br. Bohumil z Brna (vst. 1649; nar. ?); profes-jubilant
1719 Vratislav [PL] P. Jovita z Jihlavy (vst. 1681; nar. 1662); kazatel v olomoucké katedrále
1767 Moskva [RU] P. Tercius z Přehýšova (vst. 1747; nar. 1726); prefekt moskevské misie
1773 Znojmo br. Ambrož z Libavé (vst. 1730; nar. 1703); kožešník
1778 Zákupy P. Trofym z Dolní Světlé pod Luží (vst. 1755; nar. 1736)
1786 Jihlava br. Kajetán z Polné (vst. 1746; nar. 1721); švec
–––
1848 Znojmo br. Vendelín RESTL [Röstel] (vst. 1828; nar. 1805); zahradník, původně švec
1881 Třebíč P. Otmar SOKOL [Sokoll] (vst. 1814; nar. 1786); profes-jubilant, prov. definitor, čestný kaplan třebíčské farnosti


2. ČERVNA
1623 Roudnice br. Silvestr ze Saska [DE] (vst. 1617; nar. ?); student teologie
1680 Praha-Hradčany br. Jonáš z Čech (vst. 1670; nar. ?); zemřel morem
1698 Chrudim P. Antonín [dříve Ildefons] ze Štěkna (vst. 1675; nar. ?); utopil se při přechodu přes řeku
1716 Mikulov P. Martin z Bydžova (vst. 1693; nar. 1673)
1721 Horšovský Týn br. Sixtus ze Štýru [Steyr: AT] (vst. 1688; nar. 1665); pilař
1728 Třebíč br. Josafat z Litoměřic (vst. 1689; nar. 1666); punčochař
1729 Budějovice br. Erasmus z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1712; nar. ?); soukeník
1781 Kolín br. Barlaam z Bavorova (vst. 1763; nar. 1738); košíkař
1825 Žatec P. Jordán ze Sokolova (vst. 1774; nar. 1754)
–––
1848 Litoměřice br. Hermolaus PŘIKRYL (vst. 1846; nar. 1822); student teologie
1873 Praha-Nové Město P. Timotej NEČ [Netsch] (vst. 1830; nar. 1812); německý kazatel


3. ČERVNA
1666 Vídeň-Město [AT] P. Stanislav z Brandenburku [DE] (vst. 1639; nar. ?); úspěšný misionář v Dolním Rakousku
1684 Vyškov P. Teodorik z Brna (vst. 1653; nar. ?)
1770 Praha-Hradčany br. Reginald z Jihlavy (vst. 1717; nar. 1693); profes-jubilant, soukeník
1774 Praha-Nové Město P. Izák z Polné (vst. 1731; nar. 1709); zasl. lektor
1800 Žebětín P. Zosym z Kyjova (vst. 1755; nar. 1736); prov. definitor, první kapucínský kaplan na třebíčském zámku, kaplan v Diecézi brněnské
1807 Mělník P. Alán z Havlíčkova Brodu (vst. 1757; nar. 1740); profes-jubilant
–––
 

4. ČERVNA
1680 Praha-Hradčany P. Justýn z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1669; nar. ?); kněz, student teologie, kaplan v Praze na Malé Straně, zemřel morem a byl pohřben v lazaretu
1715 Olomouc P. Florin z Prahy (vst. 1700; nar. ?); zemřel na infekční nemoc
1726 Opočno P. Roman z Českého Krumlova (vst. 1686; nar. 1664)
1737 Olomouc P. Jiří Antonín z Českých Budějovic (vst. 1689; nar. 1666)
1748 Vyškov P. Gorgonius z Olomouce (vst. 1727; nar. 1703); německý kazatel
1772 Fulnek P. Jan Václav ze Žatce (vst. 1765; nar. 1746); student filozofie
1800 Brno P. Mansvet z Fryšavy (vst. 1761; nar. 1735); původně písař
1813 Obora P. Melchior z Příchovic (vst. 1776; nar. 1755); administrátor v Arcidiecézi pražské
–––
1833 Brno br. Siard BJENFUS [Bienfuss] (vst. 1829; nar. 1810); student teologie


5. ČERVNA
1626 Brno P. Daniel z Brna (vst. 1616; nar. ?)
1648 Štýr [AT] P. Angelik z Mnichova [München: DE] (vst. 1627; nar. ?)
1677 Praha-Nové Město P. Rupert z Frank [Franken: DE] (vst. 1641; nar. ?)
1704 Olomouc br. Pavel z Fulneku (vst. 1684; nar. ?)
1771 Praha-Nové Město br. Boleslav z Dlouhého Lánu (vst. 1730; nar. 1702); rolník
1778 Jihlava P. Jonáš z Jihlavy (vst. 1727; nar. 1708); profes-jubilant
1793 Rumburk br. Cyriak z Brausdorfu [DE] (vst. 1750; nar. 1727); kuchař
1826 Znojmo P. Gaudenc ze Šatova (vst. 1769; nar. 1750); kněz-jubilant, kdysi kaplan ve Střížově v Diecézi brněnské, prov. definitor na Moravě
–––
1833 Most P. Antonín RAJNICER [Reinitzer] (vst. 1771; nar. 1753); kněz-jubilant, slavnostní kazatel, novicmistr
1851 Žatec br. Fabián PANOVIC [Panowitz] (vst. 1813; nar. 1789); vrátný, krejčí
1867 Fulnek br. Hugo HOFFMANN (vst. 1823; nar. 1798); vrátný
1974 Praha-Hradčany P. Valerián FILIP (vst. 1930; nar. 1913); dlouholetý provinciál během období komunistické totality (1946-74)


6. ČERVNA
1631 Grimberg [PL] P. Atanáš z Valdenone [IT] (vst. 1616; nar. ?); misionář, zemřel morem
1653 Vídeň-Město [AT] br. Rufin ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1609; nar. ?); při plném zdraví prosil provinciála o svolení a požehnání, aby směl zemřít, třetího dne poté se těžce onemocněl a pátého dne pokojně zesnul
1660 Vídeň-Město [AT] P. Fortunát ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1617; nar. ?)
1676 Vídeň-Město [AT] P. Alexandr z Frymburku (vst. 1629; nar. ?); sedmkrát prov. definitor, dvakrát provinciál naší provincie (1665-68) a pak první provinciál odloučené provincie Rakouska (1673-76)
1712 Vratislav [PL] P. Zikmund z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1683; nar. 1656); původně vojenský důstojník
1742 Sušice P. Eliáš z Němčic (vst. 1700; nar. 1675)
1798 Roudnice P. Blažej z Lotouše (vst. 1754; nar. 1733); novicmistr, zpovědník sester Alžbětinek na Starém Brně a nemocniční kaplan
–––
 

7. ČERVNA
1670 Vídeňské N. Město [AT] P. Rajmund z Traunštejna [Traunstein: AT] (vst. 1655; nar. ?)
1680 Praha-Nové Město P. Bonaventura z Prahy (vst. 1661; nar. ?); zemřel morem
1695 Čes. Budějovice P. Natanael z Českého Krumlova (vst. 1651; nar. ?)
1711 Praha-Nové Město P. Kašpar z Horšovského Týna (vst. 1656; nar. ?); profes-jubilant
1730 Mikulov br. Wolfgang z Králík (vst. 1703; nar. 1682); původně písař
1730 Čes. Budějovice br. Teodul z Jihlavy (vst. 1729; nar. ?); klerik-novic
1737 Nisa [PL] br. František z Prahy (vst. 1732; nar. 1716); student filozofie
1778 Praha-Hradčany P. Simeon z Březí u Mikulova (vst. 1714; nar. 1696); kněz-jubilant, loretánský sakristán
–––
1853 Rumburk br. Daniel JUST (vst. 1810; nar. 1784); vrátný, původně krejčí
1945 Bitozeves P. Maxmilián HILBERT (vst. 1908; nar. 1887); zastřelen policisty při poválečném odsunu německého obyvatelstva


8. ČERVNA
1701 Litoměřice P. Damián z Vídně [Wien: AT]vst. 1656; nar. ?); první kvardián v Rumburku
1731 Horšovský Týn P. Damián z Cvikova [DE] (vst. 1706; nar. 1682)
1732 Praha-Nové Město br. Lukáš ze Sušice (vst. 1702; nar. 1680); krejčí
1756 Praha-Hradčany br. Bartoloměj z Wiltenu [AT] (vst. 1709; nar. 1684); krejčí
1779 Žatec P. Ondřej z Mostu (vst. 1732; nar. 1714)
–––
 

9. ČERVNA
1709 Roudnice P. Prokop z Valašského Meziříčí (vst. 1685; nar. ?)
1723 Břeh [PL] P. Amancius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1697; nar. ?)
1740 Sušice P. Hilarion z Litoměřic (vst. 1699; nar. 1678)
1746 Krakov [PL] P. Konstanc ze Svidnice [Świdnica: PL] (vst. 1723; nar. 1704); lektor teologie v Čechách i v Polsku
1752 Mikulov br. Marek z Brna (vst. 1723; nar. 1707); zedník
1783 Chrudim P. Amedeus z Poličky (vst. 1749; nar. 1725)
1816 Horšovský Týn br. Anastáz z Děčína (vst. 1768; nar. 1739); převozník
–––
1856 Litoměřice P. Linus KYPTA (vst. 1829; nar. 1806)
1876 Třebíč br. Dominik SPURNÝ [Spurny] (vst. 1828; nar. 1800)


10. ČERVNA
1665 Praha-Hradčany br. Vít z Ardingenu [NL] (vst. 1621; nar. ?); architekt
1671 Vídeň-Město [AT] P. Jan Baptista z Innsbrucku [AT] (vst. 1627; nar. ?); novicmistr, žil v důsledné osobní chudobě, zemřel v pověsti svatosti
1682 Roudnice P. Silvestr z Bíliny (vst. 1659; nar. ?); první kvardián na Opočně
1699 Fulnek P. Benno z Jihlavy (vst. 1682; nar. 1664)
1730 Most P. Jeroným z Loun (vst. 1671; nar. ?); kněz-jubilant, senior provincie
1768 Čes. Budějovice br. Bedřich z Trnové (vst. 1733; nar. 1712); krejčí
1772 Horšovský Týn P. Richard z Nového Dvora (vst. 1756; nar. 1737)
1800 Žatec br. Hugo z Litoměřic (vst. 1751; nar. 1727); košíkař
1809 Mělník P. Áron z Poznaně [PL] (vst. 1774; nar. 1748); kazatel a katecheta
–––
1859 Znojmo P. Robert KALINSKÝ [Kalinsky] (vst. 1827; nar. 1805)
1872 Kolín P. Fulgenc KOPŘIVA [Koprziwa] (vst. 1832; nar. 1811); katecheta
1880 Olomouc P. Mořic ŠRUTKA [Schrutka] (vst. 1822; nar. 1804); kněz-jubilant, provinční historik, dvakrát provinciál (1848-53), generální definitor (1853-59)


11. ČERVNA
1648 Vídeň-Město [AT] br. Desiderius z Virtemberska [Württemberg: DE] (vst. 1613; nar. ?)
1668 Olomouc br. Lambert ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1665; nar. ?); student filozofie
1717 Znojmo P. Chrysant z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1669; nar. ?); římský kustod, dvakrát prov. definitor a provinciál (1695-98)
1731 Sokolov P. Poncián z Jihlavy (vst. 1693; nar. 1673)
1737 Rumburk br. Hermagoras [dříve Agatonik] ze Sokolova (vst. 1720; nar. 1702)
1737 Znojmo br. Libor ze Sokolova (vst. 1699; nar. 1679); krejčí
1769 Žatec P. Florentin z Mimoně (vst. 1742; nar. 1724); slavnostní kazatel
1788 Břeh [PL] P. Kancián z Haluzic (vst. 1763; nar. 1744); člen olomouckého kláštera, zemřel náhle
1790 Praha-Hradčany P. Oliverius z Litoměřic (vst. 1758; nar. 1741)
1793 Znojmo P. Sekundián ze Znojma (vst. 1754; nar. 1735)
1821 Kolín br. Chrysogon z Opočna (vst. 1765; nar. 1746); profes-jubilant, kožešník
–––
1855 Litoměřice br. Martin RESL [Rössel] (vst. 1814; nar. 1789); tkadlec
1862 Kolín P. Vavřinec KOMOROVSKÝ (vst. 1808; nar. 1786); profes-jubilant


12. ČERVNA
1625 Vídeň-Město [AT] br. Štěpán z Verony [IT] (vst. 1605; nar. ?); pův. oblečen 1592 pro Benátskou provincii, roku 1605 oblečen podruhé pro naši provincii; vynikal trpělivostí a pokorou, po nočním chóru setrvával na modlitbách až do rána a často měl zjevení duší z očistce, kterým pomáhal svou modlitbou; během bitvy na Bílé hoře se modlil celou noc a časně ráno hlásil císaři Ferdinandu II., že katolická vojska vyhrála, vynikl mnoha zázraky, zemřel v pověsti svatosti a jeho pohřeb byl vítěznou oslavou.
1636 Vídeň-Město [AT] br. Severin z Rózenhajmu [Rosenheim: DE] (vst. 1626; nar. ?)
1695 Chrudim P. Damas z Českých Budějovic (vst. 1650; nar. ?)
1737 Znojmo br. František z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1715; nar. 1695); hrnčíř
1742 Fulnek br. Romedius z Krnova (vst. 1702; nar. 1677); poslíček
1760 Brno br. Richard ze Švechatu [Schwechat: AT] (vst. 1724; nar. 1698); řemenář
1762 Brno br. Florián z České Lípy (vst. 1723; nar. 1696); lékárník
–––
1856 Horšovský Týn P. Karel FORMÁNEK [Formanek] (vst. 1826; nar. 1823)
1983 London [CA] P. Anselm ŠPAČEK [SPACEY] (vst. 1928; nar. 1912); profes-jubilant; doktor círk. dějin, profesor círk. umění v Istanbulu, sekretář v exil. čsl. vládě, provinciál v Kanadě (1956-62), pohřben v Blennheimu [CA]


13. ČERVNA
1656 Vídeň-Město [AT] br. Martin z Vídně [Wien: AT] (vst. 1603; nar. ?)
1680 Praha-Nové Město br. Vitál z Braunau [AT] (vst. 1668; nar. ?); zemřel morem
1722 Opočno br. Emerich ze Sokolova (vst. 1684; nar. 1660); sklář
1729 Praha-Nové Město P. Severin z Prahy (vst. 1703; nar. 1684)
1738 Vyškov br. Narcis z Brna (vst. 1681; nar. 1661); profes-jubilant, řešetář
1784 Horšovský Týn P. Paschasius z Karlových Varů (vst. 1747; nar. 1727)
–––
1829 Mělník P. Abrahám POKORNÝ [Pokorny] (vst. 1772; nar. 1755); profes-jubilant, dvakrát prov. definitor, duchovní správce v Arcidiecézi pražské a poslední provinciál oddělené České provincie (1821-26)


14. ČERVNA
1633 Praha-Hradčany P. Bazil z Tyrolska [AT] (vst. 1619; nar. ?)
1652 Praha-Hradčany br. Jan z Čech (vst. 1631; nar. ?)
1655 Seitenstetten [AT] [Zajtnštetn] P. Rajmund z Mnichova [München: DE] (vst. 1628; nar. ?); zabit kladivem a pohřben ve svém klášteře Waidhofenu a. d. Y. [AT]
1693 Mikulov br. Job z Wasserburku [DE] (vst. 1651; nar. ?)
1704 Olomouc P. Krescencián z Chomutova (vst. 1661; nar. ?)
1760 Brno P. Nazarius z Brna (vst. 1716; nar. 1698)
1767 Kyjov P. Elizeus z Velkého Meziřící (vst. 1726; nar. 1703)
1778 Praha-Nové Město P. Tibor z Jelení (vst. 1761; nar. 1739); zemřel ve vojenské nemocnici
1808 Horšovský Týn br. Augustin z Libosvárů (vst. 1761; nar. 1734); kuchař
1811 Třebíč br. Edmund z Jihlavy (vst. 1761; nar. 1740); profes-jubilant, krejčí
1817 Mnich. Hradiště br. Jeroným ze Starého Smolivce (vst. 1776; nar. 1753); poslední bratr laik, který zde byl pochován
–––
 

15. ČERVNA
1720 Mikulov P. Ladislav z Prahy (vst. 1713; nar. 1693); student teologie
1748 Most P. Burchard z Mostu (vst. 1710; nar. 1691)
1806 Rumburk P. Silvius ze Šluknova (vst. 1762; nar. 1743)
–––
1832 Brno P. František KUBÁČEK [Kubaczek] (vst. 1808; nar. 1777); prov. definitor (1829-32)
1838 Hradec Králové br. Generosus ŠTANDERA [Standera] (vst. 1834; nar. 1809); student teologie, člen brněnského kláštera, zemřel na cestě k příbuzným


16. ČERVNA
1658 Vídeň-Město [AT] P. Norbert z Bregence [Bregenz: CH] (vst. 1636; nar. ?)
1676 Nisa [PL] P. Hilarion ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1661; nar. ?)
1729 Brno P. Anicet z Horšovského Týna (vst. 1703; nar. 1675)
1753 Opočno P. Augustin z Litomyšle (vst. 1736; nar. 1718)
1799 Praha-Karlov P. Paternus ze Světce (vst. 1761; nar. 1747); kaplan v duchovní správě
1802 Litoměřice P. Viktorín z Mostu (vst. 1764; nar. 1747)
1805 Olomouc P. Nikasius z Moravské Ostravy (vst. 1744; nar. 1725); kněz-jubilant, zasl. misionář v Rusku
–––
1867 Olomouc P. Chrysostom VÁLEČEK [Walleczek] (vst. 1829; nar. 1806); vězeňský kaplan, zemřel náhle


17. ČERVNA
1703 Praha-Hradčany P. Longin z Prahy (vst. 1650; nar. ?); profes-jubilant
1708 Žatec P. Iluminát ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1660; nar. ?)
1726 Sušice P. Filibert z Roudnice (vst. 1693; nar. ?)
1728 Opočno P. Tomáš z Chrudimi (vst. 1680; nar. 1659)
1798 Brno P. Maxencius ze Znojma (vst. 1745; nar. 1726); profes-jubilant, lektor
1818 Sokolov P. Wolfgang ze Žatce (vst. 1760; nar. 1743); kněz-jubilant, kaplan v Krásné Lípě v Diecézi litoměřické
–––
1835 Horšovský Týn P. Jan MARZY (vst. 1795; nar. 1777)


18. ČERVNA
1655 Pasov [DE] P. Desiderius z Pasova [Passau: DE] (vst. 1639; nar. ?)
1720 Brno P. Klaudius z Jihlavy (vst. 1685; nar. ?)
1754 Olomouc P. Adolf z Prahy (vst. 1705; nar. 1685)
1779 Žatec P. Ondřej Avelínský z Mostu (vst. 1732; nar. 1714)
–––
1860 Fulnek P. Havel ŠVIHAN [Swyhan] (vst. 1829; nar. 1801)


19. ČERVNA
1613 Praha-Hradčany br. Ludvík z Bavorska [DE] (vst. 1612; nar. ?); student teologie, ve světě svobodný pán z Tannberka, nakazil se morem ve službě nemocným
1635 Vídeň-Město [AT] P. Karel z Vratislavi [Wrocław: PL] (vst. 1603; nar. ?)
1667 Praha-Nové Město P. Vojtěch z Prahy (vst. 1644; nar. ?); ve světě baron Zeller z Rosenthalu, německý kazatel
1731 Most P. Martinián z Chomutova (vst. 1691; nar. ?)
1751 Jihlava br. Maxmilián z Fulneka (vst. 1750; nar. 1685); soukeník
1758 Praha-N. M P. Ignác z Českého Brodu (vst. 1734; nar. 1717)
1811 Křeč P. Wunibald z Horšovského Týna (vst. 1776; nar. 1755); farář v Diecézi českobudějovické
–––
1873 Znojmo P. Inocenc HAVELKA [Hawelka] (vst. 1820; nar. 1803); profes-jubilant
1931 Žatec P. Gabriel MATĚJČEK (vst. 1874; nar. 1855); kněz-jubilant


20. ČERVNA
1696 Praha-Hradčany P. Martin z Bíliny (vst. 1662; nar. ?); loretánský kazatel a sakristán
1671 Vídeň-Za Hr. [AT] P. Jan z Innsbrucku [AT] (vst. 1627; nar. ?)
1680 Praha-Nové Město br. Amand z Čech (vst. 1678; nar. ?); zemřel morem
1709 Brno P. Juvenál z Chomutova (vst. 1702; nar. 1684); student filozofie
1742 Brno P. Florentin z Brandýsa nad Labem (vst. 1702; nar. 1683)
1789 Olomouc P. Nivard z Prosdorfu [AT] (vst. 1747; nar. 1729); nem. kaplan u sester Alžbětinek na Starém Brně
1820 Přibyslavice P. Eliáš ze Znojma (vst. 1774; nar. 1753); farář v Diecézi brněnské
–––
1835 Praha-Hradčany P. Bernard VAŇOUŠEK [Waniauschek] (vst. 1773; nar. 1752); kněz-jubilant, farář v Prčicích v Arcidiecézi pražské, vikář České provincie a zasl. definitor Českomoravské provincie
1881 Mariánská br. Serafín WERNER (vst. 1841; nar. 1823)
1898 Praha P. Reginald BALZAR (vst. 1846; nar. 1827); profes-jubilant, zemřel v nemocnici Na Františku
1910 Olomouc br. Alexandr PYTLÍČEK (vst. 1904; nar. 1885); student teologie, zemřel na souchotiny
1937 Liége [BE] br. Gilbert FRGAL (vst. 1934; nar. 1917); student filozofie, zemřel v plicním sanatoriu v Belgii


21. ČERVNA
1664 Linec [AT] br. Lucián ze Slezska (vst. 1662; nar. ?); student filozofie
1680 Praha-Hradčany br. Demetrius z Děčína (vst. 1655; nar. ?); zemřel morem
1688 Praha-Nové Město P. Filibert z Prahy (vst. 1648; nar. ?)
1721 Čes. Budějovice P. Ivo z Českého Krumlova (vst. 1665; nar. ?); profes-jubilant
1723 Třebíč P. Rogát z Vansova (vst. 1680; nar. ?)
1727 Praha-Hradčany br. Zikmund z Jihlavy (vst. 1681; nar. ?); soukeník
1737 Vratislav [PL] P. Gaudenc z Prahy (vst. 1722; nar. 1706)
1757 Praha-Hradčany P. Probus z Jáchymova (vst. 1719; nar. 1700)
1765 Brno br. Sebastián z Hustopečí (vst. 1711; nar. 1692); profes-jubilant, košíkař
1803 Brno P. Teodosius z Klečeva [Kleczewo: PL] (vst. 1758; nar. 1739); vrátil se z duchovní správy, 10 let nemocničním kaplanem u sester Alžbětinek na Starém Brně
1816 Rumburk P. Gaudiosus z Karlových Varů (vst. 1761; nar. 1743); profes-jubilant, administrátor v Jestřebí v Diecézi litoměřické
–––
1887 Zákupy P. Richard GROSS (vst. 1830; nar. 1813); kněz-jubilant


22. ČERVNA
1648 Vídeň-Město [AT] br. Jáchym z Rózenhajmu [Rosenheim: DE] (vst. 1624; nar. ?)
1679 Mikulov br. Hugolín ze Švýcarska [CH] (vst. 1661; nar. ?)
1680 Praha-Nové Město br. Inocenc z Pardubic (vst. 1660; nar. ?); zemřel morem
1691 Olomouc P. Pavlín z Třebíče (vst. 1648; nar. ?); lektor, sedmkrát prov. definitor, římský kustod a zasl. provinční vizitátor
1713 Praha-Hradčany br. Vavřinec z Tyrolska [AT] (vst. 1679; nar. ?)
1758 Kolín P. Lucilián z Chotěboře (vst. 1739; nar. 1720)
1774 Kyjov P. Klement ze Studnice (vst. 1748; nar. 1729)
1777 Mnich. Hradiště P. Krescencián ze Sušice (vst. 1740; nar. 1721)
1812 Praha-Hradčany P. Donancián z Prahy (vst. 1755; nar. 1737); kněz-jubilant
1825 Tis P. Kristýn z Mníšku (vst. 1774; nar. 1752); profes-jubilant, kaplan v Arcidiecézi pražské
–––
1873 Znojmo P. Damascén MAČÍNEK [Matschinek] (vst. 1843; nar. 1822); katecheta na reálné škole


23. ČERVNA
1669 Vídeň-Město [AT] P. Augustin z Kostnice [DE] (vst. 1626; nar. ?); dómský kazatel v Brně u sv. Jakuba
1725 Praha-Hradčany br. Daniel z Hyršperka (vst. 1668; nar. ?); profes-jubilant
1729 Nisa [PL] P. Izidor z Prahy (vst. 1710; nar. 1690)
1757 Jihlava P. Leopold ze Svitav (vst. 1709; nar. 1690)
1779 Vyškov P. Jimram ze Staré Boleslavi (vst. 1753; nar. 1733)
1788 Praha-Nové Město P. Ezechiel z Prahy (vst. 1754; nar. 1734)
–––
1865 Rumburk P. Angelus MICHEL (vst. 1819; nar. 1792); pětkrát prov. definitor, jednou provinciál (1845-48)
1948 Praha-Hradčany br. Sebastián MIKEŠ (vst. 1897; nar. 1866); profes-jubilant


24. ČERVNA
1650 Pasov [DE] P. Nazarius ze Slezska (vst. 1636; nar. ?)
1715 Vyškov br. Jeremiáš z Olomouce (vst. 1691; nar. 1670)
1751 Praha-Nové Město P. Haštal z Bydžova (vst. 1719; nar. 1701)
1763 Zákupy P. Barnabáš z Mostu (vst. 1714; nar. 1696)
1775 Mikulov P. Barlaam z Uherského Hradiště (vst. 1766; nar. 1750); student teologie
–––
1999 Lomec u Vodňan P. Donát BARTÁK (vst. 1932; nar. 1914); kněz-jubilant, farář v Diecézi českobudějovické, duchovní správce Šedých sester sv. Františka; ppohřben v Lomci na hřbitově sester


25. ČERVNA
1657 Linec [AT] P. Modest z Mistelbachu [AT] (vst. 1636; nar. ?); obdivuhodně trpělivý a pokojný bratr v mnoha bolestivých operacích, které ve své nemoci musel prodělat
1680 Praha-Nové Město P. Elektus z Pjura [Piurò: IT] (vst. 1652; nar. ?); ve světě Jakub Serta, bohatý majitel dolů, financoval stavbu klášterů v Olomouci a Litoměřicích a později se nakazil morem při službě nemocným
1680 Kolín br. Matouš z Českých Budějovic (vst. 1677; nar. 1659); student filozofie, zemřel morem
1729 Litoměřice br. Faustýn z Osoblavy (vst. 1691; nar. 1671); punčochař
1740 Litoměřice P. Anaklet z Ostrova nad Ohří (vst. 1705; nar. 1688)
1773 Praha-Hradčany br. Celsus z Jihlavy (vst. 1709; nar. 1688); profes-jubilant, soukeník
1799 Litoměřice P. Koloman z Chomutova (vst. 1749; nar. 1729); profes-jubilant
–––
1887 Roudnice br. Rogerius KROPÁČEK [Kropaczek] (vst. 1845; nar. 1827)


26. ČERVNA
1663 Chrudim P. Tertulián z Bíliny (vst. 1655; nar. ?)
1670 Praha-Hradčany P. Archangel ze Strakonic (vst. 1631; nar. ?); úspěšný misionář v Dolním Rakousku
1672 Linec [AT] P. Michelangel z Deggendorfu [DE] [příjm. Krieger] (vst. 1634; nar. ?); šestkrát prov. definitor, římský kustod, třikrát provinciál (1650-53, 1656-59, 1662-65), lektor teologie, který nikdy nechyběl na modlitbě v chóru a obětavě konal přednášky i v době, kdy byl již vážně nemocný
1694 Praha-Hradčany br. Jindřich z Tyrolska [AT] (vst. 1681; nar. 1656)
1806 Praha-Hradčany br. Dominik z Bernartic (vst. 1754; nar. 1731); profes-jubilant, kdysi sekretář hraběte Jana Josefa z Valdštejna
1809 Brno P. Viktor z Jihlavy (vst. 1764; nar. 1745); kaplan v Syrovíně v Arcidiecézi olomoucké
–––
 

27. ČERVNA
1648 Linec [AT] P. Aleš z Brajs-achu [Breisach: DE] (vst. 1641; nar. ?)
1667 Vídeň-Město [AT] P. Kryštof z Podolí (vst. 1615; nar. ?); profes-jubilant
1680 Praha-N. M br. Rafael z Čech (vst. 1656; nar. ?); zemřel morem
1732 Břeh [PL] P. Kajetán z Čechnic [Czechnice] [PL] (vst. 1688; nar. 1668)
–––
1884 Zákupy P. Rupert SUMMER (vst. 1830; nar. 1807); profes-jubilant
1917 Mariazell [AT] P. Jan Nepomuk RUBRINGER (vst. 1881; nar. 1862); prov. definitor, římský kustod, farář v Třebíči v Diecézi brněnské, konzistorní rada, katecheta, vězeňský kaplan


28. ČERVNA
1645 Štýr [AT] br. Kosmas ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1613; nar. ?)
1705 Chrudim P. Ondřej z Opavy (vst. 1681; nar. 1662)
1748 Nisa [PL] P. Paschal z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1692; nar. 1672); profes-jubilant
1780 Vyškov P. Onufrius z Litomyšle (vst. 1761; nar. 1740); původně krejčí
1806 Mariánská br. Bohumír z Českých Budějovic (vst. 1766; nar. 1742); pilař
–––
1832 Železná P. Matouš PECH (vst. 1782; nar. 1762); profes-jubilant, farář v Arcidiecézi pražské
1877 Praha P. Remigius MISAŘ [Missarz] (vst. 1828; nar. 1803); zemřel v nemocnici Na Františku
1877 Skalná P. Kajetán HAFENRICHTER (vst. 1872; nar. 1844); zemřel u příbuzných, pohřben v Brně


29. ČERVNA
1680 Vídeň-Město [AT] P. Jovita z Dôle [FR] [příjm. Coquard] (vst. 1630; nar. ?); profes-jubilant, provinční architekt, provinciál (1668-71), následně gen. definitor (1671-78)
1756 Litoměřice P. Oktavián z Třebíče (vst. 1726; nar. 1707)
1760 Chrudim P. Štěpán z Litoměřic (vst. 1711; nar. 1693)
1762 Mikulov P. Kunibert z Waldsassenu [DE] (vst. 1711; nar. 1693); profes-jubilant
1779 Horšovský Týn br. Abrahám z Volyně (vst. 1734; nar. 1710); soukeník
1794 Chrudim P. Evarist z Litomyšle (vst. 1737; nar. 1717); profes-jubilant
–––
1980 Würzburg [DE] [Vircburk] P. Bonifác BERGMEIER (vst. 1927; nar. 1910); lektor dogmatiky, po 2. světové válce odsunut r. 1946 do Německa, až do smrti však zůstal členem naší provincie


30. ČERVNA
1668 Vídeň-Město [AT] P. Arsenius z Vídně [Wien: AT] (vst. 1616; nar. ?); profes-jubilant
1671 Most br. Cyril z Benešova (vst. 1655; nar. ?)
1725 Žatec P. Theodosius z České Kamenice (vst. 1677; nar. ?)
1737 Jihlava br. Melchior z České Lípy (vst. 1691; nar. 1673); soukeník
1745 Prudnik [PL] P. Filip z Rožmberka (vst. 1680; nar. 1660); profes-jubilant, senior provincie
1761 Sokolov P. Kvirik ze Žatce (vst. 1731; nar. 1713)
1797 Praha-Nové Město P. Baltazar z Prahy (vst. 1755; nar. 1736); po zrušení kláštera se stal v klášterním kostele kaplanem
1805 Sušice br. Viktor z Českých Budějovic (vst. 1772; nar. 1749); sochař
–––
1838 Praha P. Hermenegild BALOUN [Ballaun] (vst. 1826; nar. 1802); loretánský kazatel, zemřel v nemocnici Na Františku


1. ČERVENCE
1665 Praha-Nové Město P. Barnabáš z Rakouska [AT] (vst. 1654; nar. ?)
1676 Nisa [PL] br. Roman z Bavorska [DE] (vst. 1648; nar. ?)
1716 Brno br. Elzearius z Wasserburgu [DE] (vst. 1679; nar. ?)
1742 Praha-Hradčany P. Bonifác z Jindřichova Hradce (vst. 1700; nar. 1684)
1765 Znojmo P. David z Polomu (vst. 1742; nar. 1723); misionář v Moskvě
1799 Chrudim P. Osmund z Prahy (vst. 1743; nar. 1727); profes-jubilant
1812 Praha-Hradčany br. Erhard z Třebíče (vst. 1780; nar. 1753); kuchař, původně tkadlec
–––
1846 Litoměřice P. Rudolf MATĚJČEK [Mathegczek] (vst. 1821; nar. 1805); katecheta na hlavní škole ve Znojmě
1965 Moravec br. Fabián NEČAS (vst. 1907; nar. 1861); profes-jubilant, kuchař, sakristán a zahradník


2. ČERVENCE
1658 Vídeň-Město [AT] P. Damián z Biberachu [DE] (vst. 1636; nar. ?)
1676 Nisa br. Január z Českých Budějovic (vst. 1671; nar. ?); student filozofie
1765 Kolín br. Job ze Smidar (vst. 1727; nar. 1706); řemenář
1774 Jihlava P. Heliodor z Jihlavy (vst. 1763; nar. 1745)
–––
1857 Sušice br. Lukáš NINGER (vst. 1816; nar. 1794); postřihač vlny


3. ČERVENCE
1625 Vídeň-Město [AT] P. Václav ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1617; nar. ?); ve světě Teodorik rytíř ze Schinenu
1655 Vídeň-Město [AT] br. Anastáz z Rózenhajmu [Rosenheim: DE] (vst. 1621; nar. ?); roku 1623 byl zasažen bleskem, avšak uzdravil se a žil ještě 32 roků
1667 Vídeň-Město [AT] br. Ananiáš z Hallu [AT] (vst. 1633; nar. ?)
1675 Nisa [PL] P. Bernard z Dubnice (vst. 1661; nar. ?)
1717 Kolín P. Patrik ze Žatce (vst. 1670; nar. ?)
1729 Svídnice [PL] P. Melchior z Pacova (vst. 1697; nar. 1679)
1759 Horšovský Týn P. Onufrius z Královce (vst. 1719; nar. 1701)
1792 Praha P. Edilbert z Kozlova (vst. 1751; nar. 1732); kaplan v Černém Potoku v Diecézi českobudějovické, zemřel v nemocnici Na Františku
1797 Olomouc P. Makarius z Olomouce (vst. 1749; nar. 1728)
–––
1845 Znojmo P. Prosper GERINGER [Goerringer] (vst. 1831; nar. 1813); promovaný lektor pastorální teologie, katechetiky a metodiky, katecheta na hlavní škole ve Znojmě


4. ČERVENCE
1642 Korneuburg [AT] br. Nazarius z Bavorska [DE] (vst. 1630; nar. ?); utopil se v Dunaji
1661 Wels [AT] P. Aurel z Lužice [DE] (vst. 1634; nar. ?)
1674 Sušice P. Jan Ludvík z Prahy (vst. 1646; nar. ?)
1706 Jihlava P. Augustin z Třeboně (vst. 1671; nar. ?)
1775 Jihlava br. Felix ze Žatce (vst. 1761; nar. 1737); kramář
1803 Brno br. Metoděj z Mikulova (vst. 1747; nar. 1722); profes-jubilant, mydlář
1825 Třebíč br. Prokop z Nového Jičína (vst. 1779; nar. 1753); trvalý terciář
–––
 

5. ČERVENCE
1613 Praha-Hradčany br. Lukáš z Bavorska [DE] (vst. 1610; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1689 Znojmo P. Romuald z Algoj [Allgäu: DE] (vst. 1638; nar. ?); profes-jubilant
1782 Praha br. Volusián z Nového Města na Moravě (vst. 1780; nar. 1761); student filozofie, zemřel v nemocnici Na Františku
1789 Roudnice P. Dekorosus z Kralup nad Vltavou (vst. 1768; nar. 1749)
1808 Praha-Hradčany br. Tryfon ze Skuhrova (vst. 1761; nar. 1744); trvalý klerik
 

6. ČERVENCE
1765 Horšovský Týn br. Pankrác z Jáchymova (vst. 1711; nar. 1688); profes-jubilant, hrnčíř
1771 Most P. Poncián ze Žatce (vst. 1736; nar. 1714)
1773 Most br. Fabián z Karlových Varů (vst. 1752; nar. 1730); mečíř
–––
 

7. ČERVENCE
1669 Pasov [DE] P. Mikuláš z Luky [Lucca: IT] (vst. 1621; nar. ?); vzdělaný kazatel a spisovatel, zvláště se proslavil svými mariánskými básněmi
1719 Olomouc P. Benedikt ze Stropnic (vst. 1686; nar. 1664)
1740 Zákupy P. Norbert z Brna (vst. 1698; nar. 1679)
1751 Čes. Budějovice P. Jan Aleš z Prahy (vst. 1676; nar. 1658); absolvent kazuistiky
1772 Znojmo br. Salvator z Brna (vst. 1768; nar. 1752); student filozofie
1782 Mnich. Hradiště P. Sancius z Ratají (vst. 1743; nar. 1727); mnohaletý novicmistr, muž zbožného života
1783 Opočno P. Malachiáš z Hradce Králové (vst. 1743; nar. 1724)
1801 Litoměřice P. Celestýn z Litoměřic (vst. 1752; nar. 1731)
1810 Rudolfov P. Nicefor z Českých Budějovic (vst. 1770; nar. 1750); administrátor v Diecézi českobudějovické
–––
1963 Altötting [DE] P. František Maria OTTO (vst. 1922; nar. 1893); při poválečných reparacích byl vysídlen roku 1946 do Německa, až do smrti však zůstal členem naší provincie

 

8. ČERVENCE
1664 Roudnice P. Samuel z Plzně (vst. 1615; nar. ?); profes-jubilant, novicmistr, pětkrát prov. definitor, prefekt apoštolské misie v Čechách, čtyřikrát provinciál (1639-42, 1646-49, 1653-56, 1659-62) a jednou generální definitor (1662-64)
1676 Nisa [PL] br. Felix z Rakouska [AT] (vst. 1674; nar. ?)
1680 Praha-Nové Město br. Kajetán z Brna (vst. 1678; nar. ?); zemřel morem
1704 Litoměřice P. Izák z Tyrolska [AT] (vst. 1665; nar. ?)
1743 Olomouc P. Abundancius z Třeboně (vst. 1708; nar. 1689)
1768 Rumburk P. Urban z Chomutova (vst. 1712; nar. 1693); profes-jubilant
1787 Praha-Hradčany br. Arnošt z Prahy (vst. 1754; nar. 1733); kramář
–––
1900 Rumburk br. Jindřich GAJER [Geier] (vst. 1874; nar. 1838); ošetřovatel nemocných


9. ČERVENCE
1631 Vídeň-Město [AT] br. Tibor z Falce [Pfalz: DE] (vst. 1624; nar. ?)
1680 Kolín br. Václav z Prahy (vst. 1628; nar. ?); profes-jubilant, zemřel morem
1680 Kolín P. Zeno z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1662; nar. ?); zemřel morem
1681 Mikulov P. František Maria z Brna (vst. 1634; nar. ?)
1714 Opočno P. Engelbert z Kolína (vst. 1686; nar. 1659)
1746 Brno br. Robustián ze Zákup (vst. 1744; nar. 1723); řezník
1817 Most P. Sanktus z Kunštátu (vst. 1769; nar. 1752); druhý kapucín jako kaplan na třebíčském zámku, polní kurát u pluku hraběte z Kolovrat, zemřel penzionován
–––


10. ČERVENCE
1634 Vídeň [AT] br. Lev ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1633; nar. ?); novic
1680 Praha-N.M. br. Gervasius z  Vratislavi [Wrocłav: PL] (vst. 1676; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1694 Praha-N.M P. Anselm z Mnichova [München: DE] (vst. 1652; nar. ?); profes jubilant
1696 Jihlava P. Bernardin z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1652; nar. ?)
1736 Praha-Nové Město br. Klaudius z Chotěboře (vst. 1695; nar. 1676); krejčí
1752 Most P. Filip z Lokte (vst. 1721; nar. 1702)
1757 Horšovský Týn P. Maurus z Ústí nad Labem (vst. 1721; nar. 1700)
1801 Znojmo br. Matouš ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1746; nar. 1719); profes-jubilant, pilař
–––
1956 Moravec P. Jan Chrysostom KLUČNIK (vst. 1902; nar. 1884); roku 1932 byl včleněn z Vídeňské provincie; pohřben v Pezinku
1963 Velký Újezd P. Justýn NEKULA (vst. 1897; nar. 1879); kněz jubilant, prov. definitor, spirituál


11. ČERVENCE
1633 Vídeň-Město [AT] br. Antonín z Val di Nonu [IT] (vst. 1622; nar. ?)
1671 Vídeň [AT] P. Kilián z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1628; nar. ?)
1680 Praha-Hradčany P. Amancius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1688; nar. ?); student teologie, zemřel morem a byl pochován v lazaretu
1680 Kolín P. František z Českého Krumlova (vst. 1672; nar. 1654); ve světě Václav Karel Josef Weidling, rytíř z Rittersberku, student morálky, zemřel morem
1680 Praha-Nové Město br. Onufrius ze Slezska (vst. 1677; nar. ?); klerik, zemřel morem
1711 Nisa [PL] P. Akvilín z Jihlavy (vst. 1694; nar. 1676)
1745 Fulnek P. Felix z Butovic (vst. 1687; nar. 1669); kněz-jubilant
1748 Zákupy P. Melchior z Karlových Varů (vst. 1729; nar. 1709)
1756 Praha-N.M. P. Brikcius ze Švábenic (vst. 1738; nar. 1719)
1781 Astrachaň [RU] P. Romuald z Mostu (vst. 1743; nar. 1725); prefekt misie v Rusku
1792 Olomouc P. Kvartus z Kučerova (vst. 1748; nar. 1726); prov. definitor a zasl. moravský kustod
–––
1923 Žatec P. Angelus KROB (vst. 1865; nar. 1842); zasl. provinciál, kněz-jubilant, senior provincie
1945 Brno br. Florián KOTYZA (vst. 1901; nar. 1876)
1952 Králíky P. Adrián MOZER (vst. 1898; nar. 1882); 1932 včleněn z Vídeňské prov.; pohřben v kryptě kostela


12. ČERVENCE
1613 Vídeň-Za Hr. [AT] br. Bonaventura z Bavorska [DE] (vst. ?; nar. ?)
1646 Vídeň [AT] P. Georg z Bavorska [DE] (vst. 1630; nar. ?)
1710 Praha-Hradčany P. Vilém z Bíliny (vst. 1656; nar. ?); prov. definitor, profes-jubilant
1737 Žatec P. Fabricián z Chomutova (vst. 1695; nar. 1678)
1780 Chrudim P. Jaroslav z Kláštera (vst. 1741; nar. 1722)
1784 Jihlava P. Oktavián z Jihlavy (vst. 1756; nar. 1740)
1801 Petrovice P. Hilarion ze Sušice (vst. 1769; nar. 1750); farář v Diecézi českobudějovické
–––
1977 Moravec br. Adjut MACEK (vst. 1931; nar. 1898); vrátný


13. ČERVENCE
1630 Praha-Hradčany br. Řehoř z Tyrolska [AT] (vst. 1622; nar. ?)
1646 Vídeň-Město [AT] P. Jiří z Bavorska [DE] (vst. 1630; nar. ?)
1651 Vídeňské N. Město [AT] br. Rainer z Vídeňského Nového Města [AT] (vst. 1651; nar. ?); laik novic
1676 Vratislav P. Evarist z Českého Krumlova (vst. 1655; nar. ?); první superior ve Svídnici [PL]
1679 Znojmo P. Antonín z Fassatalu [AT] (vst. 1638; nar. ?)
1680 Praha-Nové Město P. Silverius z Frank [Franken: DE] (vst. 1667; nar. ?); zemřel morem
1686 Praha-Hradčany P. Aurel z Českého Krumlova (vst. 1674; nar. 1651)
1752 Zákupy P. Rainer z Karlových Varů (vst. 1772; nar. 1701)
1772 Jihlava P. Evžen z Hustopečí (vst. 1747; nar. 1727)
1792 Praha-Nové Město P. Ondřej z Prunéřova (vst. 1757; nar. 1738); misionář v Moskvě a vysloužilý vojenský kaplan
 

14. ČERVENCE
1669 Mikulov P. Štěpán z Pasova [DE] (vst. 1626; nar. ?)
1709 Praha-Hradčany P. Anastáz z Kozlů (vst. 1677; nar. 1655)
1727 Mnich. Hradiště P. Jonáš z Lidic (vst. 1714; nar. 1694)
1781 Olomouc br. Fruktuosus z Čilce (vst. 1733; nar. 1707); krejčí
–––
1871 Rumburk P. Teodard GOLUMBEK (vst. 1828; nar. 1809)
1876 Roudnice P. Rigobert KNOTEK (vst. 1835; nar. 1800); duchovní správce u sester Alžbětinek na Starém Brně
1898 Rumburk br. Severin KOPÁČEK (vst. 1874; nar. 1852); sakristán


15. ČERVENCE
1680 Mikulov br. Klement ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1672; nar. ?); zemřel morem
1683 Praha-Hradčany br. Karel z Moravy (vst. 1634; nar. ?)
1700 Jihlava P. Serapion ze Slezska (vst. 1668; nar. ?)
1715 Vratislav [PL] br. František z Prahy (vst. 1714; nar. ?)
1732 Žatec P. Eustach z Jihlavy (vst. 1685; nar. 1666)
1733 Most br. Petronius z Rumburku (vst. 1708; nar. 1689); krejčí
1745 Svídnice [PL] P. Kandid z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1701; nar. 1681)
1752 Jihlava P. Florián z Gruševa [Gruszewo: PL] (vst. 1717; nar. 1698)
1793 Fulnek P. Bedřich z Nového Města na Moravě (vst. 1737; nar. 1713); profes-jubilant
1822 Praha P. František z Prahy (vst. 1772; nar. 1752); polní kaplan, profes-jubilant, zemřel v nemocnici Na Františku
–––
1839 Malešice P. Benedikt KOUTSKÝ [Kautsky] (vst. 1835; nar. 1807); zemřel v rodném domě
1873 Praha P. Alfons VOCEL [Wotzel] (vst. 1830; nar. 1806); ošetřovatel, zemřel v nemocnici Na Františku
1934 Litoměřice P. Bernardin VALÁŠEK (vst. 1891; nar. 1869)


16. ČERVENCE
1613 Praha-Hradčany P. Primus z Goricije [Gorizia: IT] (vst. 1602; nar. ?); student teologie, zemřel morem
1693 Most P. Linus z Bavorska [DE] (vst. 1651; nar. ?)
1697 Zákupy P. Michael z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1689; nar. 1666)
1703 Mikulov br. Dominik z Prahy (vst. 1686; nar. 1662)
1715 Kolín P. Cyprián ze Staňkova (vst. 1680; nar. 1661)
1760 Vyškov P. Ladislav z Jihlavy (vst. 1721; nar. 1703)
1772 Opočno P. Jan Nepomuk z Chotěšova (vst. 1747; nar. 1726)
1780 Chrudim br. Fidel z Českých Budějovic (vst. 1716; nar. 1688); profes-jubilant, pekař
–––
1857 Rudné br. Alois LUDE (vst. 1833; nar. 1817); zemřel při sběru almužen
1924 Opočno P. Augustin KUBES (vst. 1881; nar. 1862); zasl. provinciál (1911-16)


17. ČERVENCE
1642 Vídeň-Město [AT] br. Michael z Prahy (vst. 1615; nar. ?)
1642 Řím [IT] P. Antonín z Florencie [IT] (vst. 1627; nar. ?)
1728 Chrudim br. Šimon z Moravy (vst. 1678; nar. ?); řemenář
1730 Břeh [PL] P. Epifanius z Bruntálu (vst. 1688; nar. ?)
1736 Brno P. Sebastián z Bambergu [DE] (vst. 1702; nar. 1680)
1792 Olomouc P. Anastáz ze Starého Města u Uherského Hradiště (vst. 1755; nar. 1737)
1819 Jeřmanice P. Vincenc z Konopiště (vst. 1772; nar. 1752); místní kaplan v Diecézi litoměřické
–––
1921 Litoměřice P. Ildefons KOMÁREK (vst. 1883; nar. 1855); provinční definitor
1966 Moravec P. Egid PYTLÍČEK (vst. 1899; nar. 1882); čtyřikrát provinciál, farář, kněz-jubilant; zemřel v charitním domově, pohřben v Třebíči


18. ČERVENCE
1600 Praha-Hradčany P. Ambrož z Urbina [IT] (vst. ?; nar. 1547); šlechtic z rodu Ridolfi, lektor teologie, slavný teolog, člen picenské provincie, je jedním z prvních třinácti spoluzakladatelů naší česko-rakousko-štýrské provincie
1613 Praha-Hradčany P. Kryštof z Prahy (vst. ?, nar. ?); zemřel morem
1721 Třebíč br. Onufrius z Tyrolska [AT] (vst. 1671; nar. ?); profes-jubilant, myslivec
1737 Fulnek P. Bedřich z Prahy (vst. 1721; nar. 1701); loretánský sakristán
1766 Praha-Hradčany P. Jovita z Jihlavy (vst. 1720; nar. 1700); první superior v Mariánské
–––
1867 Praha-Hradčany P. Restitut LANGER (vst. 1819; nar. 1794); ředitel III. řádu
2011 Olomouc prof. MUDr. Dagmar Hauftová, CSc. (nar. 2.6.1927); dobrodinec olomouckého kláštera, po léta obětavě pečovala o zdraví bratří


19. ČERVENCE
1644 Linec [AT] br. Leonard z Moravy (vst. 1628; nar. ?)
1683 Brno P. Edmund z Předhradí (vst. 1646; nar. ?)
1707 Znojmo br. Zenobius z Moravy (vst. 1672; nar. ?)
1718 Praha-Hradčany br. Valentýn ze Slezska (vst. 1677; nar. ?); hrnčíř
1730 Litoměřice P. David z Třebíče (vst. 1683; nar. 1661)
1752 Brno br. Elzearius z Kynžvartu (vst. 1723; nar. 1700); krejčí
1757 Olomouc P. František z Prahy (vst. 1711; nar. 1692); zasl. provinční definitor
–––
1832 Olomouc br. Ferdinand HIRTH (vst. 1821; nar. 1783)


20. ČERVENCE
1611 Brixen [AT] P. Matěj ze Salò [IT] (vst. 1551; nar. 1535); šlechtic z rodu Bellintani, člen brixenské provincie, dvakrát gen. definitor, komisař a spoluzakladatel naší provincie, řádový historik, kněz-jubilant, muž svatého života
1634 Vídeň br. Lev ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1615; nar. ?)
1711 Olomouc P. Daniel z Prahy (vst. 1700; nar. 1681); student filozofie
1713 Mnich. Hradiště br. Vendelín z Pikardie [FR] (vst. 1692; nar. 1664)
1747 Brno P. Wilibald ze Starých Hradů (vst. 1696; nar. 1676); profes-jubilant
1789 Třebíč P. Juvenál z Drnholce (vst. 1735; nar. 1715); profes-jubilant
1802 Znojmo br. Martin z Hnanic (vst. 1747; nar. 1724); kožešník, profes-jubilant
1803 Třebíč P. Makedonius z Mikulova (vst. 1755; nar. 1737)
–––
1830 Brno P. Karel STEJSKAL [Steyskal] (vst. 1824; nar. 1796)
1855 Zákupy P. Arsenius KNEISEL (vst. 1842; nar. 1819)
1889 Opočno br. Ladislav KONWALINKA (vst. 1846; nar. 1806); trvalý klerik
1908 Most P. Leopold APPL (vst. 1891; nar. 1872); katecheta


21. ČERVENCE
1614 Brno br. Tibor z Friuli [IT]; je jedním ze třinácti zakladatelů naší provincie, zemřel morem a byl pohřben u otců minoritů
1645 Řím [IT] P. Klaudius z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1624; nar. ?)
1676 Horšovský Týn br. Maurus z Bavorska [DE] (vst. 1653; nar. ?)
1725 Brno P. Stanislav z Osečné (vst. 1709; nar. 1687)
1727 Znojmo br. Job z Olomouce (vst. 1693; nar. 1666); truhlář
1743 Mikulov P. Nivard z Klatov (vst. 1712; nar. 1695)
1755 Mnich. Hradiště P. Rupert z Třebenic (vst. 1718; nar. 1695)
1771 Praha-Hradčany P. Menander ze Středolesí (vst. 1738; nar. 1720)
1778 Opočno P. Hilarius z Hradce Králové (vst. 1750; nar. 1729)
–––
1976 Moravec br. Zeno DIVIŠ (vst. 1905; nar. 1887); sakristán, profes-jubilant, účastnil se I. světové války, pohřben je v Brně


22. ČERVENCE
1619 Lisabon [PT] Sv. VAVŘINEC Z BRINDISI (vst. 1675; nar. 1559); generální definitor, jednou generální ministr, ZAKLADATEL a dvakrát komisař naší provincie, pohřben byl ve španělském Villafranca del Bierzo. Ten, který byl přijat mezi svaté, ať se za nás přimlouvá! (Všichni odpoví: Amen)
1642 Vídeň-Město [AT] P. František Maria z Feldkirchu [AT] (vst. 1601; nar. ?); první klerik naší provincie, přijat do řádu sv. Vavřincem, kazatel u sv. Jakuba v Brně
1679 Praha-Hradčany P. Burchard z Brna (vst. 1642; nar. ?); novicmistr
1700 Praha-Nové Město P. Ansbert z Prahy (vst. 1651; nar. ?)
1713 Žatec br. Rafael z Horšovského Týna (vst. 1681; nar. ?)
1734 Fulnek P. Marcelián z Kladské Bystřice [PL] (vst. 1691; nar. 1662)
1743 Brno P. Pavlín z Brna (vst. 1684; nar. 1665); profes-jubilant
1744 Vratislav [PL] br. Josef z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1681; nar. 1659); soukeník, profes-jubilant
1747 Praha-Hradčany P. Pius z Mnichova Hradiště (vst. 1709; nar. 1690)
1777 Mikulov br. Filip z Mikulova (vst. 1727; nar. 1701)
1779 Znojmo P. Leodegar z Velké Střelné (vst. 1729; nar. 1711); profes-jubilant
1795 Rumburk P. Melitus z Brťova (vst. 1757; nar. 1738)
–––
1847 Žatec br. Damián KAČ [Katsch] (vst. 1814; nar. 1785); švec, vrátný
1887 Třebíč br. Hyacint MILER [Müller] (vst. 1844; nar. 1819)
1901 Praha br. Aurel HAJNC [Heinz] (vst. 1874; nar. 1853); zemřel v nemocnici Na Františku
1913 Velichov P. Florid LAMMEL (vst. 1865; nar. 1847); zemřel v sanatoriu


23. ČERVENCE
1647 Čes. Budějovice P. Pacifik ze Saska [DE] (vst. 1617; nar. ?); konvertita a misionář
1683 Praha-Nové Město P. Celestýn z Bíliny (vst. 1636; nar. ?)
1727 Vratislav [PL] br. Jeroným z Milána [Milano: IT] (vst. 1717; nar. ?); pecař
1777 Roudnice P. Ondřej z Brna (vst. 1731; nar. 1710); ve světě hrabě Jan Haslinger
1782 Žatec P. Vavřinec z Duchcova (vst. 1741; nar. 1722)
1791 Praha-Hradčany P. Jeroným z Řetenic (vst. 1755; nar. 1737); zasl. lektor teologie
1795 Praha-Hradčany P. Alexandr z Lini [Ligny-en-Barrois: FR] (vst. 1748; nar. 1724); voják, ve světě Josef Ignác z Barrois, zasl. provinční prokurátor
1809 Brno br. Benjamín z Roští (vst. 1809; nar. ?); laik-novic
 

24. ČERVENCE
11659 Freistadt [AT] br. Fidel z Feldkirchu [AT] (vst. 1633; nar. ?)
1706 Kolín br. Fortunát ze Slezska (vst. 1672; nar. ?)
1738 Praha-Hradčany P. Richard z Horního Slavkova (vst. 1679; nar. 1660); kněz-jubilant
1809 Znojmo P. Eulogius z Jihlavy (vst. 1767; nar. 1748)
–––
1922 Rumburk br. Kryštof ÉZR [Oeser] (vst. 1893; nar. 1859)


25. ČERVENCE
1645 Brno P. Michelangel z Pasova [Passau: DE] (vst. 1625; nar. ?)
1698 Olomouc br. Magnus z Mikulova (vst. 1659; nar. ?)
1727 Kolín br. Eustach z Čilce (vst. 1682; nar. 1659); poslíček
1747 Rumburk P. Daniel z Chomutova (vst. 1721; nar. 1700)
1769 Praha-Hradčany P. Fulgenc z Brna (vst. 1728; nar. 1711)
1773 Roudnice br. Placid z Poběžovic (vst. 1752; nar. 1724); košíkař
1802 Lochovice P. Izák z Českého Brodu (vst. 1775; nar. 1760); administrátor farnosti
1809 Sušice P. Boleslav z Kutné Hory (vst. 1754; nar. 1734); kněz-jubilant
–––
1918 Hlavice P. Celestýn MOC (vst. 1867; nar. 1845); profes-jubilant
1984 Lechovice P. Lev TROJEK (vst. 1929; nar. 1911); direktor studia, lektor, profes-jubilant, pohřben v Brně


26. ČERVENCE
1657 Štýr [AT] br. Kandid ze Štýru [Steyr: AT] (vst. 1657; nar. ?); klerik-novic, složil sliby na smrtelné posteli
1670 Vídeň-Město [AT] P. Jakub z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1637; nar. ?)
1680 Kolín br. Lev z Čech (vst. 1666; nar. ?); zemřel morem
1721 Jihlava P. Josef z Bydžova (vst. 1673; nar. 1653); ve světě Konstantin Ferdinand Austecký z Loukovic
1758 Vyškov P. Konkordius z Nezdic (vst. 1719; nar. 1698)
1771 Mikulov P. Angelik z Broumova (vst. 1745; nar. 1722)
1782 Horšovský Týn br. Cyprián z Krásné Lípy (vst. 1765; nar. 1734); košíkař
–––
1838 Brno P. Hugo ULLRICH (vst. 1780; nar. 1758); pensionovaný farář ve Vranově, profes-jubilant
1913 Sušice P. Bertold HOLOVSKÝ (vst. 1890; nar. 1868)


27. ČERVENCE
1613 Praha-Hradčany br. Ondřej z Cách [DE] (vst. ?; nar. ?); zemřel morem
1644 Vídeň-Město [AT] br. Bonaventura ze Štýrska [Steyrmark: AT] (vst. 1631; nar. ?)
1661 Vídeňské N. Město [AT] P. Josafat z Fuldy [DE] (vst. 1625; nar. ?)
1661 Roudnice br. Silvius z Frýdlantu (vst. 1641; nar. ?); utonul
1665 Pasov [DE] br. Oldřich z Landshutu [DE] (vst. 1625; nar. ?)
1667 Kremže [AT] br. Gothard Bavorska [DE] (vst. 1647; nar. ?)
1667 Wels [AT] br. Adrián z Mariánského Údolí (vst. 1661; nar. ?); student filozofie
1690 Žatec br. Mořic ze Sušice (vst. 1689; nar. 1661)
1723 Žatec P. Engelmar z Jaworówa [PL] (vst. 1689; nar. ?)
1741 Sokolov P. Barlaam z Merana [AT] (vst. 1708; nar. 1684)
1761 Praha-Hradčany P. Primus z Roudnice (vst. 1721; nar. 1706); zasl. polský provinciál
1823 Přemyslovice P. Florid z Libavé (vst. 1780; nar. 1759); farář v Arcidiecézi olomoucké
–––
1881 Rumburk br. Otto KLIMEŠ [Klimesch] (vst. 1837; nar. 1815)


28. ČERVENCE
1646 Linec [AT] P. Jan Pavel z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1634; nar. ?)
1666 Vídeň-Město [AT] P. Tadeáš z Bavorska [DE] (vst. 1613; nar. ?); profes-jubilant
1674 Praha-Hradčany P. Teodor ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1625; nar. ?)
1694 Most br. Klaudius z Moravy (vst. 1646; nar. ?)
1704 Zákupy P. Gerard ze Znojma (vst. 1669; nar. ?)
1751 Vratislav [PL] P. Celestýn z Bytomi [PL] (vst. 1710; nar. 1688); arcidiecézní penitenciář
1752 Most P. Gabriel z Mostu (vst. 1696; nar. 1675); profes-jubilant
1752 Mikulov br. Štěpán ze Sokolova (vst. 1715; nar. 1691); kožešník
1762 Znojmo P. Auracián z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1701; nar. 1683); zasl. provinční definitor, vizitátor, kněz-jubilant
1763 Třebíč P. Gunter z Kolína (vst. 1725; nar. 1702)
1790 Znojmo P. Angelus z Tošovic (vst. 1774; nar. 1755)
1813 Náměšť n. Osl. P. Jindřich z Třebíče (vst. 1761; nar. 1743); profes-jubilant, farář v Diecézi brněnské, zemřel náhle
–––
1833 Litoměřice P. Eusebius SÍBRT [Siebert] (vst. 1780; nar. 1760); obláčku a sliby skládal v Belgii, do naší provincie byl včleněn roku 1826, profes-jubilant


29. ČERVENCE
1604 Brno br. Julius z Benátek [IT] (vst. ?, nar. ?); již pouhý pohled na něj vybízel ke zbožnosti
1661 Salcburk [AT] P. Valerián z Milána [IT] (vst. 1602; nar. 1586); ve světě Maxmilián hrabě z Magni, lektor, třetí provinciál naší provincie, po 35 roků apoštolský misionář, diplomat, spisovatel, opakovaně odmítnul nabízenou kardinálskou hodnost, kněz-jubilant
1709 Fulnek br. Bartoloměj z Českých Budějovic (vst. 1665; nar. ?)
1714 Chrudim P. Bonaventura z Bušovic (vst. 1683; nar. 1660)
1744 Praha-Hradčany br. Tomáš z Horbu na Neckaru [DE] (vst. 1699; nar. 1675); tkadlec
–––
1920 Praha P. Roman CIHLAŘ (vst. 1866; nar. 1846); profes-jubilant, zasl. prov. definitor, zemřel v nemocnici Na Františku


30. ČERVENCE
1625 Budějovice br. Rufin z Mnichova [München: DE] (vst. 1624; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1645 Vyškov P. Pavlín z Mnichova [München: DE] (vst. 1621; nar. ?)
1658 Vídeň-Město [AT] P. Gabriel z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1629; nar. ?); misionář v Dolním Rakousku
1693 Sušice P. Vojtěch z Litoměřic (vst. 1662; nar. ?)
1737 Praha-Hradčany P. Sebald z České Skalice (vst. 1695; nar. 1672)
1738 Břeh [PL] br. Gabriel z Nowogródu [PL] (vst. 1692; nar. 1664); soukeník
1806 Praha-Hradčany br. Sigisbert z Chomutova (vst. 1758; nar. 1733); knihvazač
 

31. ČERVENCE
1666 Roudnice br. Vincenc z Mostu (vst. 1634; nar. ?)
1670 Praha-Hradčany P. Teodosius z Českých Budějovic (vst. 1648; nar. ?)
1781 Pětikostelí [HU] P. Meinrad z Chomutova (vst. 1749; nar. 1730); polní kurát u císařské legie
1798 Fulnek br. Damián z Mikulova (vst. 1769; nar. 1751); kuchař
–––
1841 Třebíč br. Serafín TURNER (vst. 1800; nar. 1776); kuchař


1. SRPNA
1659 Vídeň-Město [AT] P. Norbert z Mohuče [DE] (vst. 1627; nar. ?)
1685 Kolín P. Jakub z Horšovského Týna (vst. 1659; nar. ?)
1715 Brno br. Magnus z Horního Slavkova (vst. 1698; nar. ?)
1742 Kolín P. Oktavius z Litoměřic (vst. 1700; nar. 1677)
1771 Žatec br. Kryšpín z Fulneka (vst. 1753; nar. 1732); řezník
–––
1870 Žatec P. Beda HANIŠ [Hanisch] (vst. 1827; nar. 1799)


2. SRPNA
1628 Pasov [DE] P. Gabriel ze Štýrského Hradce [Graz: AT] (vst. 1603; nar. ?)
1680 Kolín br. Prokop z Českých Budějovic (vst. 1641; nar. ?); zemřel morem
1680 Kolín P. Jakobon z Vyškova (vst. 1662; nar. ?); zemřel morem
1741 Třebíč P. Pankrác z Prahy (vst. 1720; nar. 1697)
1754 Vratislav [PL] P. Rogerius z Krotošic [Krotoszyce: PL] (vst. 1751; nar. 1732)
1795 Zákupy P. Burchard ze Zákup (vst. 1750; nar. 1732)
1818 Praha-Hradčany br. Hortulán z Opočna (vst. 1759; nar. 1736); profes-jubilant, čeledín
–––
1925 Třebíč P. Antonín PODLAHA (vst. 1883; nar. 1863); provinční vikář


3. SRPNA
1623 Kremže [AT] br. Masseo z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1615; nar. ?); původně bratr laik, od roku 1622 v noviciátu kleriků
1659 Vídeň-Město [AT] P. Jiří ze Slezska (vst. 1610; nar. ?)
1731 Brno P. Kosmas ze Zvoleněvsi (vst. 1722; nar. 1700); student teologie
1772 Vyškov P. Klarus z Kladské Bystřice [PL] (vst. 1725; nar. 1705)
1772 Zákupy br. Cyril z Dincl-bachu [Dünzelbach: DE] (vst. 1744; nar. 1712); zlatník
1798 Brno br. Serafín z Jedřejovic [Jedrzejowice: PL] (vst. 1755; nar. 1733); švec
1811 Opočno P. Amián z Hradce Králové (vst. 1762; nar. 1743)
1819 Sušice P. Bazil z Ušáku (vst. 1811; nar. 1788)
–––
1835 Praha br. Libor JOŠT [Joscht] (vst. 1832; nar. 1814); student teologie, zemřel v nemocnici Na Františku


4. SRPNA
1652 Linec [AT] P. Dominik z Frank [Franken: DE] (vst. 1628; nar. ?); vynikající kazatel ve Vídni
1653 Praha-Nové Město P. Felicián z Čech (vst. 1636; nar. ?)
1712 Čes. Budějovice P. Urban z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1692; nar. 1674)
1713 Vratislav [PL] P. Teodor z Rózenhajmu [Rosenheim: DE] (vst. 1658; nar. ?); profes-jubilant
1719 Fulnek P. Jan Kapistrán z Olomouce (vst. 1690; nar. 1671)
1761 Třebíč P. Otto z Berouna (vst. 1722; nar. 1699)
1771 Praha-Hradčany P. Symforián z Jáchymova (vst. 1762; nar. 1745); student teologie
–––
1870 Žatec P. Ferdinand TIPPMANN (vst. 1814; nar. 1794); profes-jubilant


5. SRPNA
1638 Milán [IT] P. Hyacint z Koma [Como: IT] (vst. 1604; nar. ?); oblečen ve Vídni, avšak zůstal členem Benátské provincie, kam se vrátil před r. 1619
1649 Praha-Nové Město br. Kazimír z Prahy (vst. 1631; nar. ?)
1750 Praha-Nové Město br. Engelbert z České Lípy (vst. 1700; nar. 1680); profes-jubilant, soukeník
1779 Fulnek P. Ludvík Antonín z Třebíče (vst. 1736; nar. 1719); kazatel a loretánský sakristán ve Fulneku
1800 Olomouc br. Egid z Opočna (vst. 1758; nar. 1739); pekař, zemřel na vodnatelnost
 

6. SRPNA
1552 Benátky [IT] P. Matouš z Bascia [příjm. Serafini] (vst. 1525; nar. 1495); iniciátor kapucínské reformy, zemřel v pověsti svatosti jako potulný kazatel
1632 Linec [AT] P. Konstantin z Ellwangenu [DE] (vst. 1613; nar. ?)
1676 Praha-Hradčany br. Peregrin z Pelhřimova (vst. 1674; nar. 1654); student filozofie
1728 Opočno P. Fulgenc z Kremže [Krems: AT] (vst. 1717; nar. 1698)
1750 Žatec P. Kornelius z Mostu (vst. 1708; nar. 1686)
1751 Praha-Hradčany P. Otto ze Svinné (vst. 1690; nar. 1671); loretánský sakristán v Praze, kněz-jubilant a senior provincie
1753 Praha-Hradčany br. Kryšpín z Fulneka (vst. 1714; nar. 1688); švec
1755 Znojmo P. Gerard z Olomouce (vst. 1705; nar. 1686); profes-jubilant
1759 Praha-Hradčany P. Porfyrius z Prahy (vst. 1739; nar. 1719)
1778 Sušice P. Eusebius z Vimperka (vst. 1731; nar. 1710)
–––
1831 Hradisko u Ol. P. Hartman LAMBERTH (vst. 1776; nar. 1755); administrátor farnosti, později vojenský kaplan, profes-jubilant
1875 Horšovský Týn P. Eusebius BROJNL [Breunl] (vst. 1833; nar. 1809)
1906 Litoměřice br. Fabián HRUŠÁK (vst. 1865; nar. 1841)
1932 Praha P. Vojtěch NETÁL (vst. 1889; nar. 1871); zemřel v nemocnici Na Františku
1978 Praha br. Virgil MAREK (vst. 1932; nar. 1915); kuchař a zahradník


7. SRPNA
1666 Tulln [AT] P. Epifanius ze Štýru [Steyr: AT] (vst. 1633; nar. ?)
1697 Praha-Hradčany P. Gilbert z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1688; nar. 1669); student teologie
1718 Praha-Hradčany P. Matouš z Kalinowa [PL] (vst. 1681; nar. ?); kazatel v olomoucké katedrále
1731 Brno P. Geminián z Lešnice [Lesznice: PL] (vst. 1690; nar. 1670)
1764 Opočno br. Anaklet ze Slezských Zubkovic [Ząbkowice Śląskie: PL] (vst. 1722; nar. 1700); soukeník
1771 Zákupy P. Agapit z Brna (vst. 1741; nar. 1720)
1778 Brno br. Bazil z Mindels-hajmu [Mündelheim: DE] (vst. 1720; nar. 1696); profes-jubilant, lazebník
1788 Kyjov P. Didymus z Pardubic (vst. 1753; nar. 1734); kaplan u jezdeckého pluku
–––
1879 Žatec P. Egid WOLF (vst. 1828; nar. 1811); provinciál, biskupský notář, profes-jubilant
1881 Mariánská br. Stanislav BURIAN (vst. 1828; nar. 1799); profes-jubilant
1884 Znojmo P. Martinián RUSTLER (vst. 1830; nar. 1808); zpovědník, profes-jubilant
1887 Olomouc P. Leonard ZBOŘIL (vst. 1843; nar. 1816)


8. SRPNA
1640 Čes. Budějovice br. Lukáš ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1635; nar. ?); zemřel morem
1648 Vratislav [PL] br. Klaudián z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1693; nar. 1670); profes-jubilant, tkadlec
1704 Znojmo P. Bazil z Kaplic (vst. 1689; nar. 1668)
1709 Praha-Hradčany P. Pavel z Vyškova (vst. 1674; nar. 1657)
1756 Brno br. Jindřich ze Žatce (vst. 1743; nar. 1723); truhlář
1791 Brno P. Benjamín ze Znojma (vst. 1734; nar. 1716)
1792 Rumburk P. Celidonius z Dlouhého Luhu (vst. 1744; nar. 1724)
1802 Třebíč P. Leander z Brna (vst. 1744; nar. 1724); kněz-jubilant
1812 Sokolov P. Petr z Lokte (vst. 1761; nar. 1742); profes-jubilant
–––
1869 Žatec br. Kosmas HARNIŠ [Harnisch] (vst. 1813; nar. 1791); ošetřovatel, soukeník, profes-jubilant
1986 Tršice P. Oldřich HAJTMAR (vst. 1936; nar. 1917); katecheta, administrátor farnosti, profes-jubilant


9. SRPNA
1631 Most P. František Maria z Innsbrucku [AT] (vst. 1623; nar. ?); v Linci prožil kruté útrapy
1640 Čes. Budějovice br. Cyprián z Prahy (vst. 1614; nar. ?); zemřel morem
1649 Praha-Nové Město br. Heřman z Engenu [DE] (vst. 1641; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1649 Praha-Nové Město br. Emanuel z Moravy (vst. 1642; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1705 Vratislav [PL] P. Tobiáš z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1689; nar. ?)
1773 Astrachaň [RU] P. Apolinář z Kosmonos (vst. 1745; nar. 1727); misionář v Rusku
1774 Olomouc br. Vitál z Loun (vst. 1723; nar. 1703); švec, profes-jubilant
1804 Osvračín P. Faustus ze Sušice (vst. 1756; nar. 1736); kaplan v Diecézi českobudějovické
–––
1953 Moravec P. Mořic LUDVA (vst. 1899; nar. 1878); zpovědník sester, profes-jubilant


10. SRPNA
1703 Chrudim br. Kryštof z Čech (vst. 1660; nar. ?)
1719 Roudnice P. Jan Evangelista ze Svitav (vst. 1684; nar. 1665)
1726 Svídnice [PL] P. Germán z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1685; nar. ?)
1758 Čes. Budějovice P. Hermeland z Olomouce (vst. 1744; nar. 1726)
1766 Mariánská P. Ananiáš z Horšovského Týna (vst. 1737; nar. 1719)
1772 Horšovský Týn br. Primus ze Střihova (vst. 1733; nar. 1707); krejčí
1808 Jablonec P. Placid z Radla (vst. 1775; nar. 1755); kaplan v Rýnovicích v Diecézi litoměřické
–––
1832 Brno P. Ildefons KUNERT (vst. 1761; nar. 1745); zasl. moravský provinciál; kněz-jubilant, senior provincie
1835 Olomouc P. Jakobon KAZIMÍR [Casimir] (vst. 1772; nar. 1750); pensionovaný kaplan v Týně nad Bečvou, kněz-jubilant
1921 Mělník P. Felix FÁBERA (vst. 1887; nar. 1861)
2013 Stará Boleslav P. Zdislav FALTA (vst. 1979; nar. 1925); kněz jubilant, v období komunismu vstoupil do Řádu jako diecézní kněz, kvardián, provinční sekretář


11. SRPNA
1669 Vídeň-Město [AT] P. Probus z Loun (vst. 1661; nar. ?); student filozofie
1716 Brno br. Sebastián z Hustopečí (vst. 1681; nar. ?)
1790 Praha-Nové Město P. Roman z Netolic (vst. 1768; nar. 1748)
–––
1833 Žatec P. Poncián LEC [Letz] (vst. 1776; nar. 1754); profes-jubilant
1869 Fulnek P. Emil MITTELBACH (vst. 1837; nar. 1819); lidový misionář
1926 Třebíč br. Cyril VACEK (vst. 1872; nar. 1843); vrátný, profes-jubilant


12. SRPNA
1669 Nisa [PL] P. Placid z Bruku [Bruck a. d. L.: AT] (vst. 1639; nar. ?); úspěšný lidový misionář v Dolním Rakousku
1675 Znojmo P. Rogacián z Brna (vst. 1661; nar. ?)
1690 Most P. Hypolit z Jihlavy (vst. 1660; nar. ?)
1774 Mnich. Hradiště P. Polykarp z Kolína (vst. 1715; nar. 1692); novicmistr, profes-jubilant
1799 Nový Bydžov P. Lucius z Poděbrad (vst. 1760; nar. 1742); zemřel při návratu z Lázní Teplice
–––
1883 Litoměřice P. Antonín SALLMANN (vst. 1842; nar. 1818); biskupský notář
1934 Praha-Nové Město P. Norbert SMÉKAL (vst. 1891; nar. 1874); držitel válečného vyznamenání druhého stupně za zásluhy o vlast a lidstvo, brněnský konzistorní rada


13. SRPNA
1614 Praha-Hradčany br. Petr Chrysonus (vst. ?; nar. ?); cizinec, zemřel morem
1680 Praha-Hradčany P. Peregrin z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1660; nar. ?); zemřel morem
1729 Budějovice P. Heraklius z Pichorowic [PL] (vst. 1688; nar. 1668)
1744 Most P. Konrád z Jirkova (vst. 1751; nar. 1729)
1776 Brno br. Bonaventura z Horšovského Týna (vst. 1740; nar. 1721); krejčí
1810 Olomouc P. Marius ze Štětí (vst. 1759; nar. 1737); profes-jubilant, stižen mrtvicí
–––
1880 Praha-Hradčany P. Bedřich LUŽNÝ (vst. 1830; nar. 1803); zpovědník
1889 Kolín P. Maxmilián HABERHAUER (vst. 1827; nar. 1808); čestný definitor, kněz-jubilant, senior provincie, pražský arcibiskupský notář
1934 Chrudim P. Matěj ŠRAJBR [Schreiber] (vst. 1886; nar. 1865); zasl. definitor, konsistorní rada v Hradci Králové


14. SRPNA
1614 Brno P. Mikuláš z Rebštajnu [Rebstein: CH] (vst. ?; nar. ?); byl stižen morem ve službě lásky
1646 Korneuburg [AT] P. Markvard ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1626; nar. ?)
1680 Kolín br. Bernard z Bavorska [DE] (vst. 1658; nar. ?); zemřel morem
1719 Sokolov P. Probus z Jihlavy (vst. 1687; nar. ?)
1758 Vyškov P. Marius z Prahy (vst. 1719; nar. 1701)
1787 Znojmo P. Jan Sarkander ze Znojma (vst. 1755; nar. 1737); kaplan na zámku v Jaroslavicích, zemřel v klášteře
1790 Znojmo P. Auracián ze Znojma (vst. 1762; nar. 1746)
1814 Mělník P. Jan z Jičína (vst. 1764; nar. 1746); kaplan v Míčově
1819 Česká Lípa P. František Solán z Pokratic (vst. 1777; nar. 1759); děkan v Diecézi litoměřické
–––
1866 Brno br. Benno BENEŠ [Benesch] (vst. 1858; nar. 1838); sakristán


15. SRPNA
1645 Bruck a. d. L. [AT] br. Bernard z Vídně [Wien: AT] (vst. 1606; nar. ?); zemřel jako oběť lásky v službě nemocným morem
1647 Varšava [PL] P. Ferdinand z Lody [Lodi: IT] (vst. 1617; nar. ?); zasl. misionář v Polsku
1654 Bruck a. d. L. [AT] br. Samuel z Wangenu [DE] (vst. 1642; nar. ?); zemřel morem
1668 Praha-Nové Město P. Maxim z Prahy (vst. 1661; nar. ?)
1675 Praha-Hradčany P. Julián ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1631; nar. ?); pečlivě zaznamenal události celé provincie během počátečních 73 let
1720 Třebíč br. Jovita z Českého Krumlova (vst. 1717; nar. 1697); student filozofie
1818 Zákupy P. Placid z Lucemburska (vst. 1777; nar. 1751); obláčku měl v Lucembursku, do naší provincie přišel roku 1803
 

16. SRPNA
1701 Roudnice P. Libor z Mostu (vst. 1655; nar. ?)
1724 Praha-Hradčany P. Josef z Bíliny (vst. 1684; nar. 1663); loretánský sakristán, velmi slavný německý kazatel, šiřitel Loretánského bratrstva
1744 Kyjov P. Pantaleon z Prahy (vst. 1714; nar. 1696)
1786 Sokolov P. Protasius z Mníšku (vst. 1746; nar. 1724)
1786 Vyškov br. Kašpar z Tišnova (vst. 1742; nar. 1715); krejčí
1795 Praha-Hradčany br. Kristýn z Řezna [Regensburg: DE] (vst. 1764; nar. 1741); ranhojič
1810 Sušice P. Donát z Břví (vst. 1758; nar. 1733); profes-jubilant
–––
1852 Roudnice P. Amand STRNAD (vst. 1828; nar. 1800)


17. SRPNA
1695 Praha-Hradčany P. Demetrius z Gincburku [Günzburg: DE] (vst. 1639; nar. ?); profes-jubilant
1708 Mikulov P. Felicián z Osoblavy (vst. 1685; nar. ?)
1717 Brno P. Karel z Jihlavy (vst. 1673; nar. 1648)
1750 Praha-Hradčany P. Konrád z Jirkova (vst. 1718; nar. 1699)
1794 Příbor P. Iluminát z Příbora (vst. 1780; nar. 1759); kaplan v Arcidiecézi olomoucké
1795 Praha P. Faustýn z Kolína (vst. 1748; nar. 1727); kaplan v Praze-Novém Městě, zemřel v nemocnici Na Františku
–––
1938 Praha-Hradčany P. Jukund DEMATTE (vst. 1895; nar. 1878); Ital, sekretář a dlouholetý novicmistr
1938 Chrudim P. Linus MANN (vst. 1887; nar. 1867); profes-jubilant


18. SRPNA
1614 Benátky [IT] P. Amancius z Belluna [Belluno: IT] (vst. 1603; nar. 1577); člen Benátské provincie, horlivý kazatel ve Vídni, před vstupem do řádu doktor lékařství
1625 Praha-Hradčany br. Barnabáš z Prahy (vst. 1622; nar. ?); student filozofie
1681 Jihlava br. Fulgenc z Příbrami (vst. 1679; nar. ?); student filozofie
1748 Zákupy P. Gerinus z Našiměřic (vst. 1715; nar. 1695)
1756 Praha-Hradčany br. Ananiáš z Jirkova (vst. 1693; nar. 1672); profes-jubilant
1767 Moskva [RU] P. Knut z Bochova (vst. 1746; nar. 1725); misionář v Rusku
1782 Mnich. Hradiště P. Benvenut z Police (vst. 1735; nar. 1709)
1819 Žatec P. Nikander z Ostrova nad Ohří [příjm. Rösch] (vst. 1760; nar. 1742); provinciál české provincie, kněz-jubilant
–––
1994 Moravec P. Matouš VÍCHA (vst. 1937; nar. 1920); lektor, admin. farnosti, profes-jubilant, pohřben v Olomouci


19. SRPNA
1705 Olomouc P. Anselm z Vilčkova [Wilczków: PL] (vst. 1659; nar. ?)
1769 Brno br. Marián z Waldsassenu [DE] (vst. 1719; nar. 1698)
1769 Bělá P. Terencián ze Skalice (vst. 1752; nar. 1732); zemřel při sbírání almužen
–––
1984 Žilina P. Hipolyt SEGEŤA (vst. 1930; nar. 1913); lektor filozofie, doktor teologie, pohřben ve Starojické Lhotě


20. SRPNA
1613 Praha-Hradčany P. František ze Slezska (vst. 1611; nar. ?); před vstupem ke kapucínům byl cisterciáckým převorem v Sedlci, zemřel morem
1644 Linec [AT] br. Egid z Lotrinska [Lorraine: FR] (vst. 1609; nar. ?)
1674 Sokolov P. Emilián z Prahy (vst. 1643; nar. ?)
1709 Budějovice br. Ondřej z Třebíče (vst. 1705; nar. 1683); student filozofie
1746 Brno P. František Antonín z Jihlavy (vst. 1719; nar. 1700)
1748 Praha-Nové Město P. Amedeus z Klatov (vst. 1693; nar. 1674); profes-jubilant
1749 Most br. Ivo z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1689; nar. 1669); knihkupec, profes-jubilant
1784 Rumburk P. Romulus z Třeboně (vst. 1739; nar. 1719)
–––
1837 Dolní Kralovice P. Izidor WAGNER (vst. 1780; nar. 1761); farář a biskupský sekretář, profes-jubilant
1931 Brugge [BE] P. Monald Van de WALLE (vst. 1914; nar. 1894); kvardián a ředitel serafínské školy v Mostu, zemřel na dovolené


21. SRPNA
1630 Znojmo P. Bazil ze Švýcarska [CH] (vst. 1624; nar. ?)
1630 Verona [IT] P. Marek z Istrie [IT] (vst. 1592; nar. 1577); 1616-18 horlivý kazatel v naší provincii
1647 Vídeň-Město [AT] br. Teodosius z Rakouska [AT] (vst. 1644; nar. ?); student filozofie
1647 Vídeň-Za Hr. [AT] P. Pius z Augšpurku [Augsburg: DE] (vst. 1619; nar. ?)
1654 Bruck a. d. L. [AT] P. Mořic z Nonsbergu [AT] (vst. 1621; nar. ?); byl to první správce hrobky ve Vídni
1665 Vídeň-Město [AT] P. Cézarius z Mnichova [München: DE] (vst. 1637; nar. ?)
1680 Kolín P. Rogát z Prahy (vst. 1661; nar. ?); zemřel morem
1685 Praha-Nové Město P. Severin z Čech (vst. 1639; nar. ?)
1692 Svídnice [PL] P. Blažej z Burghausenu [DE] (vst. 1665; nar. ?)
1784 Kyjov P. Paternus ze Ždánic (vst. 1759; nar. 1702)
1757 Kyjov P. Gelasius z Křečkova (vst. 1725; nar. 1705)
1809 Žatec br. Izák z Karlových Varů (vst. 1755; nar. 1732); profes-jubilant
 

22. SRPNA
1648 Bruck a. d. L. [AT] P. Barnabáš z Vídně [Wien: AT] (vst. 1629; nar. ); zemřel morem
1680 Praha-Hradčany br. Wolfgang z Kaplic (vst. 1661; nar. ?); zemřel morem
1718 Brno P. František Antonín z Jihlavy (vst. 1690; nar. 1669)
1742 Čes. Budějovice P. Leonard z Českých Budějovic (vst. 1681; nar. 1665); kněz-jubilant
1805 Chrudim P. Vendelín z Rakovníka (vst. 1753; nar. 1734); dvakrát provinční definitor, profes-jubilant
1823 Sokolov br. Jan z Nojburku ve Falci [Neuburg: DE] (vst. 1761; nar. 1735); písař, profes-jubilant
–––
1841 Chrudim br. Vitál SÍBRT [Siebert] (vst. 1813; nar. 1794); kuchař
1847 Fulnek P. Eligius TIPPMANN (vst. 1828; nar. 1807)
1869 Znojmo P. Vincenc JILICH [Jüllich] (vst. 1825; nar. 1795); zasl. zpovědník
1879 Sušice P. Bernardin SPINA (vst. 1827; nar. 1796); profes-jubilant
1884 Fulnek br. Peregrin ZIMMER (vst. 1822; nar. 1804); soukeník, profes-jubilant, senior provincie


23. SRPNA
1722 Praha-Hradčany br. Jeroným z Litomyšle (vst. 1674; nar. ?); krejčí
1724 Prudnik [PL] br. Bohumír z Potštátu (vst. 1707; nar. ?); kožešník
1755 Chrudim P. Antonín z Rychnova (vst. 1732; nar. 1712)
1766 Čes. Budějovice br. Justýn z Rychnova (vst. 1743; nar. 1718); soukeník
–––
1914 Most br. Mamert MILER [Müller] (vst. 1860; nar. 1841); profes-jubilant; zemřel na úplavici
1938 Olomouc br. Kryštof JUŘENA (vst. 1932; nar. 1915); student teologie


24. SRPNA
1718 Třebíč br. Ambrož z Kaplic (vst. 1684; nar. ?)
1764 Žatec P. Hartman ze Sokolova (vst. 1721; nar. 1701)
1767 Roudnice P. Atanáš z Brtnice (vst. 1716; nar. 1699); profes-jubilant
–––
1902 Roudnice br. Modest NEPOKOJ (vst. 1895; nar. 1869); zahradník

 

25. SRPNA
1680 Kolín P. Jeremiáš z Českých Budějovic (vst. 1647; nar. ?); zemřel morem
1680 Kolín br. Markvard ze Štraubingenu [Straubingen: DE] (vst. 1674; nar. 1646); zemřel morem
1704 Litoměřice br. Modest z Moravy (vst. 1661; nar. ?)
1720 Kolín br. Izák z Opočna (vst. 1693; nar. 1675); krejčí
1747 Praha-Hradčany P. Malachiáš z Krnova (vst. 1694; nar. 1669); profes-jubilant
1808 Mnich. Hradiště br. Klaudius z Děčína (vst. 1764; nar. 1742); prknař
–––
1982 Šilhéřovice P. Leopold TKAČÍK (vst. 1936; nar. 1918); duchovní správce v nemocnici

 

26. SRPNA
1667 Roudnice P. Jáchym z Feldkirchu [AT] (vst. 1637; nar. ?)
1671 Kremže [AT] P. Sebastián z Litoměřic (vst. 1646; nar. 1627); zemřel nenadále cestou na kapitulu do Vídně
1671 Kremže [AT] br. Onufrius z Ebelsbergu [AT] (vst. 1648; nar. ?); vynikající kuchař, všemi oblíbený bratr
1729 Kolín P. Teodorik z Litoměřic (vst. 1690; nar. 1672)
1782 Chrudim br. Benignus z Jiřetína (vst. 1739; nar. 1716); tkadlec
1789 Pancevo [RS] P. Magnus z Litomyšle (vst. 1761; nar. 1743); polní kaplan u pluku Wartensleben, zemřel ve vojenském prostoru
–––
1869 Brno P. Bernard RŮŽIČKA [Ružicžka] (vst. 1814; nar. 1796); ošetřovatel, profes-jubilant


27. SRPNA
1623 Vídeň-Město [AT] br. Pavel z Verony [IT] (vst. 1617; nar. ?); podjáhen, byl zabit v chóru bleskem
1653 Znojmo br. Klement z Landshutu [DE] (vst. 1651; nar. ?); student filozofie
1672 Most P. Kosmas z Mnichova [München: DE] (vst. 1650; nar. ?)
1693 Praha-Hradčany P. Gelasius z Lišova (vst. 1678; nar. 1659)
1720 Brno P. Markvard z Příbrami (vst. 1668; nar. ?); profes-jubilant
1762 Praha-Hradčany P. Kasián z Toužimi (vst. 1720; nar. 1698)
–––
1884 Gräfenberg [DE] P. Ubald VOJTĚCH [Wogtech] (vst. 1842; nar. 1824); zasl. definitor, českobudějovický notář a prokurátor, čestný občan města Sušice, zemřel v lázních
1975 Praha br. Paschal POVOLNÝ (vst. 1929; nar. 1896); kuchař, sakristán, vrátný


28. SRPNA
1626 Čes. Budějovice P. Ondřej z Dolců (vst. 1613; nar. ?); zemřel na následky napadení ze strany jinověrců
1656 Vídeňské N. Město [AT] P. Rochus z Lince [Linz: AT] (vst. 1641; nar. ?); zemřel morem
1678 Innsbruck [AT] P. Martin z Příbora [příjm. Geyroar] (vst. 1635; nar. ?); dvakrát provinciál, zemřel při návratu z gen. kapituly v Římě
1694 Jihlava br. Virgil ze Štěpanova [Szczepanów: PL] (vst. 1692; nar. 1674); student filozofie
1729 Horšovský Týn P. Nicefor z Třeboně (vst. 1689; nar. 1665)
1764 Most P. Jan z Nojburku ve Falci [Neuburg: DE] (vst. 1732; nar. 1713); zasl. polský definitor
1796 Roudnice P. Mikuláš z Rudolfova (vst. 1757; nar. 1735)
1805 Chrudim br. Anselm z Chrudimi (vst. 1756; nar. 1730); hřebenář
1809 Znojmo P. Štěpán z Jiřic (vst. 1753; nar. 1734); kněz-jubilant
1814 Kamenice P. Konrád z Velké Bukoviny (vst. 1774; nar. 1756); penzionován z duch. správy v Diecézi litoměřické
–––
1995 Jiřetín P. Leonard SLEZÁK (vst. 1928; nar. 1909); duch. spráce u Voršilek, profes-jubilant, pohřben v Praze


29. SRPNA
1638 Praha-Hradčany P. Valentýn z Bavorska [DE] (vst. 1626; nar. ?)
1640 Brno br. Ondřej z Vídně [Wien: AT] (vst. 1612; nar. ?)
1640 Brno br. Lukáš z Bavorska [DE] (vst. 1635; nar. ?)
1645 Vídeň-Za Hr. [AT] br. Geminián z Engenu [AT] (vst. 1644; nar. ?); student filozofie
1649 Praha-Hradčany br. Markvard z Ajchštetu [Eichstätt: DE] (vst. 1646; nar. ?); student filozofie
1689 Praha-Hradčany br. Ambrož z Kostnice [DE] (vst. 1641; nar. ?)
1709 Kolín P. Lev z Chrudimi (vst. 1683; nar. 1660)
1741 Litoměřice br. Kašpar z Kyjova (vst. 1727; nar. 1708); sedlář
1746 Opočno P. Marcián z Klatov (vst. 1706; nar. 1688)
1771 Zákupy P. Filip z Nových Hradů (vst. 1725; nar. 1706)
–––
1860 Brno P. Sigfríd STEFFAN (vst. 1829; nar. 1803); v duch. službě na Špilberku, zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří
1890 Praha-Hradčany P. Bertold WEILER (vst. 1850; nar. 1823); loretánský sakristán, provinční sektretář


30. SRPNA
1649 Verona [IT] P. Jan Maria z Údyne [Udine: IT] (vst. 1597; nar. 1579); profes-jubilant, řeholník vynikající učením a svatostí života, spisovatel duchovních děl, působil v Čechách v letech 1616-25
1660 Bruck a. d. L. [AT] br. Mikuláš z Hospitalu v Kraňsku [AT] (vst. 1642; nar. ?)
1662 Praha-Nové Město P. Silvestr z Jablonného (vst. 1621; nar. ?)
1689 Jihlava P. Maurus ze Znojma (vst. 1671; nar. ?)
1722 Rumburk P. Leopold z Minsteru [Münster: DE] (vst. 1674; nar. 1650); ve světě Kryštof Bernard Beddiger, rytíř ze Schwallenbergu
1740 Brno br. Donát z Opočna (vst. 1685; nar. 1666); švec, profes-jubilant
1765 Praha-Hradčany P. Izaiáš z Otmuchova [PL] (vst. 1712; nar. 1693); profes-jubilant
1771 Karlovy Vary P. Sigfríd z Mohelnice (vst. 1755; nar. 1736); nedělní kazatel v Praze na Hradčanech, pohřben je v Sokolově
1803 Litoměřice P. Restitut z Bavorova (vst. 1760; nar. 1739)
 

31. SRPNA
1662 Vídeň-Město [AT] br. Germán ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1625; nar. ?)
1680 Kolín br. Norbert z Horšovského Týna (vst. 1676; nar. 1655); student filozofie, zemřel morem
1712 Brno P. Rainhard z Jihlavy (vst. 1676; nar. 1657)
1767 Praha-Nové Město P. Jakobon z Pardubic (vst. 1724; nar. 1703)

 

1. ZÁŘÍ
1619 Kremže [AT] br. Masseo z Asola [IT] (vst. 1610; nar. ?)
1633 Most br. Hypolit z Krupky (vst. 1624; nar. ?); zemřel morem
1645 Vídeň-Město [AT] br. Felicián z Rózenhajmu [Rosenheim: DE] (vst. 1625; nar. ?); zemřel morem
1715 Litoměřice br. Jan Antonín ze Žatce (vst. 1711; nar. 1692); student filozofie
1718 Praha-Hradčany P. Gervasius z Třebnice [Trzebnica: PL] (vst. 1681; nar. ?)
1754 Litoměřice P. Donacián z Litovle (vst. 1743; nar. 1724)
1771 Brno br. Viktor z Příbrami (vst. 1755; nar. 1733); lékárník
1802 Olomouc P. Evžen z Mikulova (vst. 1773; nar. 1755)
1820 Praha-Hradčany P. Tomáš z Vrchlabí (vst. 1811; nar. 1785); provinční sekretář
–––
1885 Cheb P. Prosper BLOHMANN (vst. 1853; nar. 1832)
1908 Fulnek br. Kapistrán NAGEL (vst. 1858; nar. 1835); profes-jubilant


2. ZÁŘÍ
1634 Pasov [DE] P. Jeremiáš z Bavorska [DE] (vst. 1624; nar. ?)
1657 Vídeňské N. Město [AT] P. Rudolf ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1651; nar. ?)
1666 Kremže [AT] P. Marcel ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1635; nar. ?)
1697 Třebíč P. Lambert ze Štraubingenu [Straubingen: DE] (vst. 1668; nar. ?)
1698 Sokolov P. Alois z Poznaně [Poznań: PL] (vst. 1684; nar. ?)
1713 Praha-Nové Město P. Rochus z Českých Budějovic (vst. 1681; nar. 1659); zemřel morem
1720 Čes. Budějovice br. Edmund z Nowe Rudy [PL] (vst. 1706; nar. ?); soukeník
1754 Třebíč br. Arnošt z Rychnova (vst. 1741; nar. 1719); soukeník
1755 Roudnice br. Izák z Horního Slavkova (vst. 1725; nar. 1702); cínař
1759 Čes. Budějovice P. Justus z Čes. Krumlova (vst. 1729; nar. 1708)
1777 Brno P. Daniel z Chebu (vst. 1747; nar. 1722)
1784 Praha-Hradčany P. Abundius z Bohdanče (vst. 1760; nar. 1734); původním povoláním písař
1810 Praha-Staré Město P. Otmar z Prahy (vst. 1771; nar. 1754)
 

3. ZÁŘÍ
1624 Kremže [AT] P. Augustin z Mnichova [München: DE] (vst. 1614; nar. ?)
1639 Vídeň-Za Hr. [AT] P. Silvius z Prahy (vst. 1615; nar. ?)
1655 Vídeň-Město [AT] br. Leopold z Gumpoldskirchenu [AT] (vst. 1643; nar. ?)
1717 Vratislav [PL] br. Elektus z Tyrolska [AT] (vst. 1685; nar. ?); krejčí
1719 Brno P. Adeodat z Moravy (vst. 1661; nar. ?); ve světě Adolf rytíř ze Salawy, kněz-jubilant
1733 Chrudim P. Alfons ze Sýrovic (vst. 1688; nar. 1667)
1752 Mikulov br. Honorát z Vyžnice [Wyżnice: PL] (vst. 1706; nar. 1687); krejčí
1773 Opočno P. Protasius z Drhovle (vst. 1740; nar. 1723)
1778 Brno P. Simplicián z Bohdanče [příjm. Siruczek] (vst. 1737; nar. 1716); dvakrát provinciál, zemřel ve funkci
1780 Kolín br. Kasián z Tuchoměřic (vst. 1742; nar. 1716); zahradník
1788 Praha-Nové Město P. Hugo z Kutné Hory (vst. 1764; nar. 1744)
1793 Vídeň-Město [AT] P. Adalbero z Brucku a. d. L. [AT] (vst. 1748; nar. 1731); roku 1782 včleněn z Vídeňské provincie
1793 Čes. Budějovice P. Hyacint z Luk (vst. 1757; nar. 1739); vikář při českobudějovické katedrále
1799 Třebíč P. Aurelián z Lidic (vst. 1731; nar. 1713)
–––
1965 Moravec P. Rudolf ŠACHENHOFR [Schachenhofer] (vst. 1931; nar. 1914)
2017 Praha-Hradčany br. Josef GABARIK (vst. 1981; nar. 1954)


4. ZÁŘÍ
1615 Mikulov P. Petr ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. ?; nar. ?); cizinec
1645 Bruck a. d. L. [AT] P. Lambert ze Straubingu [DE] (vst. 1629; nar. ?); zemřel v poslušné službě nemocným morem
1666 Vídeň-Město [AT] P. Timotej z Wasserburgu [DE] (vst. 1654; nar. ?)
1693 Třebíč P. Chrysogon z Českých Budějovic (vst. 1658; nar. )
1713 Praha-Hradčany P. Arsenius z Vratislavi [PL] (vst. 1701; nar. 1681); zemřel morem
1750 Čes. Budějovice P. Valtr z Kladska [Kłodsko: PL] (vst. 1701; nar. 1681); zasl. provinční definitor
–––
1943 Sušice P. Richard RANDÁK (vst. 1887; nar. 1863); profes-jubilant
2010 Praha-Hradčany br. Vavřinec ZIMMERMANN; (vst. 1949; nar. 1923); jubilant, kuchař, zahradník, kvardián noviciátního domu


5. ZÁŘÍ
1645 Vídeň-Město [AT] P. David z Mnichova [München: DE] (vst. 1616; nar. ?)
1681 Litoměřice P. Ambrož z Prahy (vst. 1649; nar. ?)
1707 Praha-Hradčany P. Juniper ze Špýru [Speyer: DE] (vst. 1660; nar. ?)
1707 Zákupy P. Izidor z Krnova (vst. 1676; nar. ?)
1721 Roudnice br. Bonifác z Wasserburgu [DE] (vst. 1680; nar. ?)
1730 Brno br. Kryštof z Náměšti (vst. 1696; nar. ?); krejčí
1763 Žatec br. Eustach ze Sokolova (vst. 1755; nar. 1735); pekař
1797 Praha-Nové Město P. Eleuterius ze Žatce (vst. 1758; nar. 1739); zemřel v nemocnici Na Františku
–––
1854 Kolín br. Salvator DEMMELBAUER (vst. 1843; nar. 1820); kuchař a zahradník


6. ZÁŘÍ
1659 Vídeň-Město [AT] P. Oktavián z Cugu: [Zugu: CH] (vst. 1636; nar. ?); lektor a misionář
1661 Vídeň-Město [AT] P. Jan Damascén ze Štýrského Hradce [Graz: AT] (vst. 1616; nar. ?)
1724 Nisa [PL] P. Cecilius z Moravy (vst. 1668; nar. ?); profes-jubilant
1750 Olomouc P. Kasiodor z Prudniku [PL] (vst. 1716; nar. 1696)
1766 Opočno P. Benno z Prahy (vst. 1740; nar. 1722); právník
1772 Vyškov P. Bernard z Pelhřimova (vst. 1722; nar. 1704)
1776 Most P. Marciál z Mostu (vst. 1738; nar. 1717); právník
1783 Žatec P. Kandid z Českých Budějovic (vst. 1746; nar. 1724)
1783 Opočno br. Elzearius z Jedlí (vst. 1753; nar. 1731); sklář
1811 Sokolov P. Magnetik z Mostu (vst. 1764; nar. 1744)
–––
1863 Brno br. Sebald GRAF (vst. 1858; nar. 1838); kuchař


7. ZÁŘÍ
1634 Kremže [AT] br. Cyril z Frank [Franken: DE] (vst. 1633; nar. ?); student-novic
1680 Čes. Budějovice P. Cyprián z Teplé (vst. 1637; nar. ?); zemřel morem
1688 Brno br. Martin z Jihlavy (vst. 1671; nar. ?)
1751 Kyjov P. Rogerius z Prahy (vst. 1707; nar. 1688)
–––
1943 Olomouc Mons. Adolf HONIG (nar. 1857); čestný kapucín, generální představený vězeňské správy, komoří papeže Pia XII., kněz-jubilant


8. ZÁŘÍ
1655 Vídeň-Město [AT] br. Michael z Modeny (vst. 1611; nar. ?)
1680 Kolín P. Rajmund Falce [Pfalz: DE] (vst. 1670; nar. ?); zemřel morem ve službě nemocným
1698 Jihlava P. Jakub z Bavorska [DE] (vst. 1661; nar. ?)
1704 Brno P. Gereon z Českých Budějovic (vst. 1669; nar. ?)
1720 Litoměřice P. Wunibald z Javorné (vst. 1697; nar. ?)
1722 Mikulov br. Albert z Hrušovan nad Jevišovkou (vst. 1688; nar. 1661); kupec
1741 Prudnik [PL] br. Inocenc z Ebersbergu [DE] (vst. 1716; nar. 1685); sedlář
1743 Čes. Budějovice P. Gereon z Prahy (vst. 1707; nar. 1687)
1745 Žatec P. Angelik z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1688; nar. 1667); kněz-jubilant
1755 Olomouc br. Vavřinec z Forch-hajmu [Forchheim: DE] (vst. 1714; nar. 1688); tkadlec
1764 Mikulov P. Hugolín ze Žatce (vst. 1711; nar. 1694); zasloužilý definitor a vizitátor provincie, komisař Polska, profes-jubilant
1777 Český Brod P. Livin z Čáslavi (vst. 1754; nar. 1734)
1807 Kozlovice P. Bazil z Prostějova (vst. 1750; nar. 1733); kněz-jubilant, kaplan v Arcidiecézi olomoucké
–––
1846 Fulnek P. Ondřej LANGER (vst. 1817; nar. 1799)
1941 Brno br. Bartoloměj JÍZDNÝ (vst. 1886; nar. 1856); profes-jubilant, senior bratří laiků


9. ZÁŘÍ
1654 Kremže [AT] br. Placid ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1654; nar. ?); bratr laik-novic
1680 Praha-Hradčany P. Melchior z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1670; nar. ?); student teologie, zemřel morem
1709 Praha-Hradčany P. Karel ze Strachotína (vst. 1654; nar. ?); zasl. definitor a vizitátor provincie, profes-jubilant
1723 Chrudim P. Jakobon ze Staňkovic (vst. 1689; nar. 1668)
1741 Nisa [PL] P. Klaudius ze Šternberka (vst. 1719; nar. 1702)
1760 Sušice P. Erhard z Prahy (vst. 1713; nar. 1694); slavnostní kazatel v olomoucké katedrále
1770 Fulnek P. Emanuel z Markvartic (vst. 1728; nar. 1707)
1775 Litoměřice P. Gervasius z Prahy (vst. 1718; nar. 1695); kněz-jubilant
1780 Znojmo P. Jan Pavel z Novosedel (vst. 1736; nar. 1716)
1802 Sušice P. Primus z Vimperka (vst. 1761; nar. 1743)
1808 Žatec P. Hugolín ze Žatce (vst. 1749; nar. 1731); kněz-jubilant
–––
1962 Kozlovice br. Rafael STANĚK (vst. 1926; nar. 1892); kuchař, zahradník


10. ZÁŘÍ
1653 Bruck a. d. L. [AT] br. Jindřich z Vídeňského Nového Města [AT] (vst. 1641; nar. ?) utopil se Neziderském jezeře
1663 Vídeňské N. Město [AT] br. Matěj z Bavorska [DE] (vst. 1659; nar. ?); student filozofie
1680 Kolín P. Jeroným z Mikulova (vst. 1668; nar. ?); zemřel morem
1690 Olomouc br. Koloman z Brna (vst. 1633; nar. ?); profes-jubilant
1746 Zákupy P. Matěj z Jihlavy (vst. 1702; nar. 1682)
1811 Žatec br. Fakundus ze Stříbra (vst. 1772; nar. 1751); kupec
–––
1828 Kolín br. Jáchym KÓL [Kohl] (vst. 1812; nar. 1790); švec
1944 Most br. Jáchym RYŠAVÝ [Ryschawy] (vst. 1903; nar. 1874); účastnil se I. světové války
1999 Praha-Hradčany br. Timotej ČERVEŇ-MATLÁK (vst. 1977; nar. 1930); v letech 1986-1995 žil v emigraci v Bavorské provincii


11. ZÁŘÍ
1657 Vídeň-Město [AT] P. Teodor z Tyrolska [AT] (vst. 1650; nar. ?)
1671 Vídeň-Město [AT] P. Chrysogon ze Slezska (vst. 1629; nar. ?); zemřel nenadále
1702 Praha-Hradčany P. Gabriel z Ústí (vst. 1646; nar. ?); profes-jubilant
1762 Roudnice P. Heliodor z Bíliny (vst. 1748; nar. 1727)
1772 Opočno br. Florus z Prahy (vst. 1768; nar. 1750); student filozofie
1774 Vyškov P. Romedius z Horšovského Týna (vst. 1741; nar. 1723)
1826 Sušice P. Maxim z Chrastí (vst. 1774; nar. 1755); profes-jubilant
–––
1860 Brno br. Kryšpín WALTER (vst. 1806; nar. 1780); kožešník, obuvník, sakristán, profes-jubilant


12. ZÁŘÍ
1657 Vídeň-Město [AT] br. Simplex z Brna (vst. 1629; nar. ?)
1667 Brno br. Felix z Glogówa [PL] (vst. 1612; nar. ?); profes-jubilant
1672 Wels [AT] P. Onufrius z Tyrolska [AT] (vst. 1647; nar. ?)
1686 Mikulov P. Simplicián z Innsbrucku [AT] (vst. 1657; nar. ?)
1754 Praha-Hradčany P. Beatus z Horšovského Týna [příjm. Rudowsky] (vst. 1708; nar. 1687); archivář, pisatel celé poloviny svazků našich provinčních análů
1760 Sokolov P. Edilbert z Rychnova (vst. 1705; nar. 1683); profes-jubilant
1768 Praha-Hradčany P. Sanktus z Jihlavy (vst. 1722; nar. 1704)
1773 Čes. Budějovice P. Bruno z Českého Krumlova (vst. 1720; nar. 1699); profes-jubilant
–––
1827 Opočno P. Serafín HERCIK [Hertzig] (vst. 1766; nar. 1747); ve světě Antonín z Herzfeldu, farář v diecézi královéhradecké, kněz-jubilant
1920 Velichov P. Hilarius POKORNÝ (vst. 1866; nar. 1865); dvakrát provinciál, zemřel v sanatoriu


13. ZÁŘÍ
1634 Praha-Hradčany br. Severin z Mnichova [München: DE] (vst. 1634; nar. ?); student-novic
1634 Rakovník P. Serenus z Bavorska [DE] (vst. 1617; nar. ?); zemřel morem
1634 Pasov [DE] P. Tomáš z Ellwangenu [DE] (vst. 1621; nar. ?)
1659 Ravenna [IT] P. Anton Maria z Rojte [Reutte: AT] [příjm. Schyrl] (vst. 1627; nar. ?); vynikající matematik a hvězdář, vynálezce binokulárního Keplerova teleskopu
1665 Jihlava P. Kandid z Mnichova [München: DE] (vst. 1627; nar. ?)
1666 Mikulov br. Marián z Norimberka [DE] (vst. 1630; nar. ?)
1679 Nisa [PL] br. Otto z Rajnfeldu [Reinfeldu: DE] (vst. 1647; nar. ?)
1691 Mikulov P. Bohumír z Lince [Linz: AT] (vst. 1654; nar. ?)
1779 Sušice P. Volusián z Drahenic (vst. 1745; nar. 1726)
1812 Horšovský Týn P. Regalát z Jičína (vst. 1760; nar. 1742); profes-jubilant
 

14. ZÁŘÍ
1639 Vídeň-Město [AT] P. Romano z Lody [Lodi: IT] (vst. 1583); novicmistr, vicekomisař (1612) a provinciál (1621-24)
1645 Mikulov br. Agapit z Rakouska [AT] (vst. ?; nar. ?)
1646 Pasov [DE] P. Timotej z Innsbrucku [AT] (vst. 1638; nar. ?)
1661 Vídeňské N. Město [AT] br. Egid z Blumenfeldu [CH] (vst. 1635; nar. ?)
1680 Most br. Vít z Kadaně (vst. 1671; nar. ?); zemřel morem
1718 Kolín br. Markvard z Rychnova (vst. 1687; nar. 1658); panoš
1720 Mikulov br. Izaiáš z Libavé (vst. 1698; nar. ?); kupec
1734 Nisa [PL] P. Sigisbert ze Savojska [FR] (vst. 1711; nar. 1692)
1735 Olomouc P. Erasmus z Olomouce (vst. 1675; nar. 1659); kněz-jubilant
1736 Mikulov P. Január ze Švjenčechova [Święciechówa: PL] (vst. 1683; nar. 1661); profes-jubilant
1752 Litoměřice br. Mikuláš z Vídně [Wien: AT] (vst. 1717; nar. 1695); panoš
1759 Roudnice P. Podiven z Prahy (vst. 1722; nar. 1703)
1774 Vyškov br. Mořic z Mnichova Hradiště (vst. 1725; nar. 1698); koželuh
1777 Fulnek P. Tomáš z Tašendorfu [Markt Taschendorf: DE] (vst. 1733; nar. 1714)
1784 Rumburk P. Zefyrín z Chomutova (vst. 1727; nar. 1710); kněz-jubilant
1802 Zákupy br. Akursius z Chraberců (vst. 1762; nar. 1732); krejčí
1806 Žatec P. Leopold ze Žatce (vst. 1752; nar. 1734); profes-jubilant
1808 Praha-Hradčany P. Gabriel z Mostu (vst. 1749; nar. 1729); loretánský sakristán, kněz-jubilant
1820 Brno P. Fulgenc z Brna (vst. 1771; nar. 1753); dlouholetý zpovědník a duchovní správce v nemocnici u sester Alžbětinek
–––
1829 Praha-Hradčany P. Renát VARTOŠ [Wartosch] (vst. 1828; nar. 1763); emeritní farář v Michli, novic

 

15. ZÁŘÍ
1624 Kremže [AT] P. Augustin z Klagenfurtu [DE] (vst. 1613; nar. ?)
1644 Mikulov br. Mansvet z Itálie [IT] (vst. ?; nar. ?)
1672 Znojmo P. Irenej z Kicbílu [Kitzbühel: AT] (vst. 1652; nar. ?)
1713 Praha-Hradčany P. Řehoř z Pardubic (vst. 1695; nar. ?); zemřel morem
1757 Roudnice P. Hilarius z Pardubic (vst. 1699; nar. 1676); profes-jubilant
1759 Opočno P. Remigius z Rychnova (vst. 1722; nar. 1701)
1795 Brno P. Pacifik z Mikulova (vst. 1759; nar. 1740)
–––
1918 Radomlje [SI] br. Optát STON (vst. 1917; nar. 1899); zemřel ve válce na úplavici
1994 Ústí n. Orlicí Emanuel KRAMÁŘ (vst. 1931; nar. 1912); katecheta, duchovní správce sester, profes-jubilant; zemřel v nemocnici, pohřben v Olomouci


16. ZÁŘÍ
1666 Linec [AT] P. Kasiodor z Českých Budějovic (vst. 1651; nar. ?)
1750 Prudnik [PL] P. Virgil ze Sławic [PL] (vst. 1694; nar. 1674); profes-jubilant
1758 Fulnek br. Klaudián z Kunína (vst. 1755; nar. 1736); student filozofie
1763 Vyškov br. Kornelius ze Šluknova (vst. 1733; nar. 1710); soukeník
–––
1857 Rychtářov P. Anselm SOCHOR (vst. 1823; nar. 1799); zemřel v rodné vsi


17. ZÁŘÍ
1624 Kremže [AT] br. Masseo z Tridentu [IT] (vst. 1610; nar. ?); člen Benátské provincie, v Čechách od r. 1618
1644 Mikulov br. Agapit z Lince [Linz: AT] (vst. 1642; nar. ?); student filozofie
1646 Vídeň-Město [AT] P. Maxim z Detlbachu [Dettelbach: DE] (vst. 1631; nar. ?)
1680 Čes. Budějovice P. Cyprián z Čech (vst. 1637; nar. ?)
1713 Roudnice P. Damas ze Strakonic (vst. 1696; nar. 1677); zemřel morem
1729 Břeh [PL] br. Ambrož z Grískirchenu [Grieskirchen: AT] (vst. 1689; nar. 1662); truhlář
1753 Něžin [UA] P. Boleslav z Jindřichova Hradce (vst. 1721; nar. 1704); misionář v moskevské misii na Ukrajině v době, kdy dva další naši spolubratři tam byli zabiti
1756 Olomouc br. Pacifik ze Švýcarska [CH] (vst. 1709; nar. 1686); kovář
1767 Třebíč P. Eulogius z Mezilesí [PL] (vst. 1730; nar. 1709)
1778 Most P. Kosmas z Třebnic (vst. 1732; nar. 1710)
1795 Most br. Jovita ze Žatce (vst. 1747; nar. 1717); knihvazač
1795 Zákupy P. Gerinus z Mimoně (vst. 1749; nar. 1727)
1799 Litoměřice P. Inocenc z Kadaně (vst. 1759; nar. 1743)
–––
1959 Moravec P. Ignác KOHL (vst. 1898; nar. 1879); zpovědník, profes-jubilant


18. ZÁŘÍ
1645 Vídeň-Město [AT] br. Barnabáš z Lince [AT] (vst. 1641; nar. ?); student filozofie; zemřel morem
1668 Praha-Nové Město P. Medard z Čech (vst. 1658; nar. ?)
1732 Kyjov P. Bohumil z Jihlavy (vst. 1718; nar. 1707)
1745 Svídnice [PL] P. František Xaver z Itálie [IT] (vst. 1706; nar. 1683)
1767 Opočno P. Emilián z Hradce Králové (vst. 1743; nar. 1724)
1767 Brno br. Medard z Vyškova (vst. 1754; nar. 1731); kupec
1783 Roudnice P. Damas z Litoměřic (vst. 1760; nar. 1742)
1784 Mnich. Hradiště P. Amát ze Zákup (vst. 1740; nar. 1723); emeritní prefekt moskevské misie
1788 Sokolov P. Bernardin ze Sokolova (vst. 1733; nar. 1712); profes-jubilant
–––
1870 Praha-Nové Město br. Jindřich JOŠT [Joscht] (vst. 1827; nar. 1803); kuchař
1882 Olomouc P. Edmund BENEŠ [Benesch] (vst. 1829; nar. 1808); profes-jubilant
1943 Fulnek br. Hugo KREČMER [Kretschmer] (vst. 1887; nar. 1864); účastnil se I. světové války


19. ZÁŘÍ
1658 Vídeň-Město [AT] P. Adrián z Mnichova [München: DE] (vst. 1627; nar. ?)
1703 Mnich. Hradiště br. Mikuláš ze Žatce (vst. 1681; nar. 1655)
1709 Brno P. Medard z Tyrolska [AT] (vst. 1670; nar. ?)
1738 Chrudim P. Vitál z Horšovského Týna (vst. 1687; nar. 1669); profes-jubilant
1758 Roudnice P. Teodard z Lišova (vst. 1743; nar. 1721)
1762 Mnich. Hradiště br. Serafín z Prahy (vst. 1716; nar. 1694); sochař
 

20. ZÁŘÍ
1644 Vídeň-Město [AT] br. Adam z Lotrinska [Lorraine: FR] (vst. 1625; nar. ?)
1645 Vídeň-Město [AT] br. Sebastián ze Štýrského Hradce [Graz: AT] (vst. 1640; nar. ?)
1670 Vídeň-Město [AT] P. Ezechiel z Bambergu [DE] (vst. 1638; nar. ?); řeholník vynikající dobromyslností
1722 Mikulov P. Bernard z Otmuchówa [PL] (vst. 1713; nar. 1695); student teologie
1722 Znojmo br. Nikasius z Jihlavy (vst. 1682; nar. 1661); soukeník
1742 Vratislav P. Jeremiáš ze Zembic [Ziębice: PL] (vst. 1698; nar. 1678)
1766 Roudnice P. Jakub z Brťova (vst. 1734; nar. 1711)
1787 Sokolov br. Vendelín z Nojburku ve Falci [Neuburg: DE] (vst. 1763; nar. 1742); ranhojič
1788 Chrudim P. Izidor z Chotěboře (vst. 1729; nar. 1712); senior provincie, kněz-jubilant
1803 Zákupy br. Hilarius z Českých Budějovic (vst. 1752; nar. 1726); profes-jubilant
 

21. ZÁŘÍ
1634 Pasov [DE] br. Bernardin ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1617; nar. ?)
1641 Praha-Hradčany br. Bernardin z Neapole [Napoli: IT] (vst. 1634; nar. ?)
1724 Čes. Budějovice P. Damascén z Českých Budějovic (vst. 1684; nar. 1664)
1740 Vídeň-Město [AT] P. Koloman z Olomouce (vst. 1736; nar. 1717); lektor filozofie
1776 Most P. Patrik z Jirkova (vst. 1741; nar. 1722)
–––
1840 Brno P. Azariáš ŠEFR [Schäfer] (vst. 1769; nar. 1750); kněz-jubilant, farář u sv. Marie Magdaleny
1870 Brno P. Marius KRÁL (vst. 1821; nar. 1806)
1878 Sušice P. Pavel KLECAN (vst. 1863; nar. 1843)


22. ZÁŘÍ
1645 Vyškov P. Akursius z Vimperka (vst. 1637; nar. ?)
1645 Žatec br. Baltazar z Českých Budějovic (vst. 1650; nar. ?)
1670 Vídeň-Město [AT] br. Mikuláš z Rýdu [Ried: AT] (vst. 1668; nar. ?); student filozofie
1672 Linec [AT] br. Krescencián ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1655; nar. ?)
1720 Vyškov P. Maurus z Rojova (vst. 1691; nar. ?)
1762 Mikulov P. Klaudius z Jihlavy (vst. 1742; nar. 1723); lektor teologie
–––
1871 Olomouc P. Auxencius KOČVERA [Kociwera] (vst. 1827; nar. 1804)


23. ZÁŘÍ
1633 Most br. Placid z Českých Budějovic (vst. 1625; nar. ?); mnoho vytrpěl v Linci od jinověrců, zemřel morem
1658 Vídeň-Město [AT] br. Kleofáš z Korutan [Kärnten: AT] (vst. 1651; nar. ?)
1680 Roudnice br. Jáchym z Čech (vst. 1653; nar. ?)
1708 Mikulov br. Demetrius z Brna (vst. 1681; nar. 1653); soukeník
1748 Brno br. Felicián z Českých Budějovic (vst. 1701; nar. 1670); kovář
1779 Most P. Jan Evangelista z Mostu (vst. 1769; nar. 1749); student teologie v Brně
1781 Kolín P. Benno ze Stožce (vst. 1767; nar. 1749)
1788 Břeh [PL] P. David ze Starého Města (vst. 1771; nar. 1749)
1804 Brno P. Bonagracia z Brna (vst. 1768; nar. 1750); zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří
–––
1870 Praha-Hradčany P. Anselm JEŘÁBEK [Gerzabek] (vst. 1811; nar. 1790); zasl. provinční definitor, kněz-jubilant
1909 Praha-Hradčany br. Emilián PUŠ [Pusch] (vst. 1870; nar. 1847); zemřel na tyfus


24. ZÁŘÍ
1658 Linec [AT] P. Benedikt z Kronachu [AT] (vst. 1616; nar. ?); čtyřikrát provinční definitor, byl velmi drobné postavy
1671 Linec [AT] P. Masseo ze Štýrska [AT] (vst. 1663; nar. ?)
1712 Znojmo P. Jimram z Dísel-hajmu [Diesselheim: DE] (vst. 1665; nar. ?)
1722 Brno P. Radim z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1683; nar. 1661)
1748 Praha-Nové Město P. Timotej z Prahy (vst. 1694; nar. 1677); profes-jubilant
1754 Vyškov P. Egid ze Ždánic (vst. 1716; nar. 1700)
1774 Kolín P. Justýn z Kolína (vst. 1739; nar. 1721)
1784 Brno P. Anicet z Poudran (vst. 1729; nar. 1709); ve světě Tobiáš Felix Gerstl z Gerstenfeldu, profes-jubilant
–––
1861 Horšovský Týn br. Vít VODŇANSKÝ [Wodniansky] (vst. 1813; nar. 1792); hodinář
1902 Fulnek P. Pius KRICHENBAUER (vst. 1868; nar. 1846)
1953 Johannesbrunn br. Šimon FLECK (vst. 1895; nar. 1873); po II. světové válce byl odsunut do Německa
1988 Šitbořice P. Kryštof HOFFMANN (vst. 1948; nar. 1927); zemřel v nemocnici v Hustopečích jako farář v Šitbořicích


25. ZÁŘÍ
1613 Brno br. Michael z Mnichova [München: DE] (vst. 1613; nar. ?); student-novic
1705 Roudnice br. Celsus z Prahy (vst. 1667; nar. ?)
1732 Znojmo P. Teodul ze Šléglu [Schläglu: AT] (vst. 1686; nar. 1665)
1766 Vyškov br. Daniel z Ústí (vst. 1723; nar. 1699); košíkař
1769 Náměšť n. Osl. P. Kašpar z Vyškova (vst. 1735; nar. 1718)
1783 Olomouc br. Rudolf z Moravské Třebové (vst. 1760; nar. 1733); soukeník
1788 Třebíč br. Narcis z Olomouce (vst. 1740; nar. 1714)
–––
1839 Brno P. Teodor HINKE (vst. 1803; nar. 1779); pětkrát provinciál, nepřetržitě po dobu 21 let
1979 Praha br. Medard ŽÁČEK (vst. 1933; nar. 1915); kuchař, zahradník a sakristán


26. ZÁŘÍ
1701 Most br. Lukáš z Kaplic (vst. 1664; nar. ?)
1715 Olomouc br. Prosper z Brna (vst. 1687; nar. 1663); švec
1826 Most P. Karel Boromejský z Mostu (vst. 1760; nar. 1742); kněz-jubilant
1849 Murau [AT] P. Matouš z Komárova (vst. 1811; nar. 1789)
 

27. ZÁŘÍ
1634 Praha-Hradčany br. Zikmund z Bavorska [DE] (vst. 1625; nar. ?)
1655 Vídeň-Město [AT] P. Rafael z Detlbachu [Dettelbach: DE] (vst. 1629; nar. ?)
1668 Vídeň-Město [AT] P. Maurus z Andeksu [Andechs: DE] (vst. 1625; nar. ?)
1668 Vídeň-Město [AT] br. Pius z Gmundenu [AT] (vst. 1662; nar. ?); student teologie
1668 Kremže [AT] br. Urban z Bavorska [DE] (vst. 1651; nar. ?)
1679 Mikulov br. Hugolín z Opole [PL] (vst. 1676; nar. ?); student filozofie
1693 Horšovský Týn br. Elizeus z Čech (vst. 1650; nar. ?)
1772 Praha-Nové Město P. Firminián z Nojburku ve Falci [Neuburg: DE] (vst. 1729; nar. 1712); sedm let gen. sekretář v Římě, gen. komisař Polska, dvakrát provinciál
1773 Olomouc P. Jordán z Brna (vst. 1760; nar. 1743)
–––
1938 Praha P. Jakub ŠIMEK (vst. 1886; nar. 1865); člen kláštera v Horšovském Týně, profes-jubilant, zemřel v nemocnici Na Františku
1977 Moravec P. Fidel HOŘÍN (vst. 1922; nar. 1904); prefekt serafínské školy, lektor patrologie, duchovní správce u sester sv. Kříže ve Fryštáku; zemřel v charitním domově, pohřben v Lukově u Zlína


28. ZÁŘÍ
1634 Praha-Hradčany br. Jindřich z Bavorska [DE] (vst. 1627; nar. ?); student teologie
1649 Vídeňské N. Město [AT] br. Emanuel z Tyrolska [AT] (vst. 1649; nar. ?); student-novic
1680 Čes. Budějovice br. Hyacint z Moravy (vst. 1646; nar. ?); zemřel morem
1716 Praha-Hradčany br. Serafín ze Zlatých Hor (vst. 1712; nar. ?); ranhojič
1722 Prudnik [PL] P. Tertulián z Bruntálu (vst. 1710; nar. 1691)
1746 Čes. Budějovice br. Bohumil z Welsu [AT] (vst. 1741; nar. 1714); kupec
1749 Žatec P. Herkulán z Mostu (vst. 1710; nar. 1688)
1770 Třebíč P. Ambrož z Prahy (vst. 1752; nar. 1734)
1784 Vyškov br. Anicet z Opočna (vst. 1730; nar. 1711); řezník, profes-jubilant
1788 Třebíč P. Bonus z Pelhřimova (vst. 1737; nar. 1715); profes-jubilant
–––
1876 Horšovský Týn P. Jaroslav KINZL (vst. 1835; nar. 1808); ošetřovatel
1939 Brno P. Metoděj FRANK (vst. 1892; nar. 1873); nositel válečného vyznamenání za zásluhy, všemi ctěný pohřebník svatého života
1971 Senohraby br. Václav NOVÁK (vst. 1922; nar. 1902); kuchař, pohřben v Praze na Břevnově
1997 Fulnek P. Jan Evangelista VÍCHA (vst. 1940; nar. 1923); dlouholetý provinciál v době komunistické totality, uznávaný exercitátor, básník, profes-jubilant; pohřben v Choryni na hřbitově sester Sv. Kříže


29. ZÁŘÍ
1654 Bruck a. d. L. [AT] br. Samuel z Rakouska [AT] (vst. 1638; nar. ?); zemřel morem
1713 Praha-Nové Město P. Gotfríd z Pardubic (vst. 1700; nar. 1682); zemřel morem
1719 Mikulov P. Narcis ze Slezska (vst. 1676; nar. ?)
1733 Vratislav [PL] P. Šalomoun z Mohelnice (vst. 1718; nar. 1696)
1773 Rumburk P. Felicián z Ostrova nad Ohří (vst. 1719; nar. 1700); profes-jubilant
1804 Třebíč br. Koloman z Kolína (vst. 1751; nar. 1727); kuchař a krejčí, profes-jubilant
1809 Mariánská P. Jovita z Jáchymova (vst. 1760; nar. 1743); zasl. definitor
–––
1862 Horšovský Týn P. Klement KOLÁŘ [Kolarz] (vst. 1829; nar. 1800)
1892 Rumburk P. Alois JEŽEK [Gezek] (vst. 1842; nar. 1827); generální kustod a loretánský sakristán, profes-jubilant


30. ZÁŘÍ
1646 Pasov [DE] P. Gabriel z Bolzana [IT] (vst. 1626; nar. ?)
1653 Vídeň-Město [AT] br. Pavlín z Bavorska [DE] (vst. 1650; nar. ?)
1655 Praha-Hradčany br. Jonáš z Železného Města [Eisenstadt: AT] (vst. 1625; nar. ?)
1717 Most br. Benedikt z Prudniku [PL] (vst. 1681; nar. 1657); tkadlec
1718 Mikulov P. Amancius z Čech (vst. 1661; nar. ?); kněz-jubilant
1757 Most P. Inocenc z Nových Hradů (vst. 1714; nar. 1690)
1765 Fulnek P. Marek z Prahy (vst. 1760; nar. 1741); student filozofie
1773 Most br. Eliáš z Trutnova (vst. 1731; nar. 1708); truhlář
1776 Žatec P. Samuel z Bochova (vst. 1762; nar. 1737)
1780 Brno P. Isarius z Butovic (vst. 1745; nar. 1725); zasl. kustod a provinční vizitátor
1783 Horšovský Týn P. Kasidor z Brťova (vst. 1751; nar. 1731)
1802 Nepomyšl P. Teodor ze Žatce (vst. 1763; nar. 1745); kaplan v Diecézi litoměřické
–––
1909 Sušice br. Marcel MICHÁLEK (vst. 1870; nar. 1843)
1984 Osek nad Bečvou P. Optát BASLER (vst. 1934; nar. 1917); administrátor v Arcidiecézi olomoucké, profes-jubilant; zemřel v nemocnici v Lipníku n. Bečvou
1996 Praha P. Eliáš SVATEK (vst. 1931; nar. 1914); prov. sekretář a archivář, loretánský kustod, kněz-jubilant


1. ŘÍJNA
1640 Čes. Budějovice br. Juniper z Vídně [Wien: AT] (vst. 1609; nar. ?)
1640 Čes. Budějovice br. Hilarius z Mnichova [München: DE] (vst. 1628; nar. ?); student teologie, zemřel morem
1680 Čes. Budějovice P. Krescenc z Českého Krumlova (vst. 1661; nar. ?); zemřel morem
1721 Brno br. Primus z Olomouce (vst. 1715; nar. 1697); student filozofie
1726 Most br. Gandulf z Lucemburska [LU] (vst. 1726; nar. ?); student-novic
1734 Mikulov br. Longin z Vyškova (vst. 1692; nar. 1672); mlynář
1761 Kokory P. Felix z Kyjova (vst. 1733; nar. 1716); pohřben v Olomouci, zemřel v duchu poslušnosti
1810 Sušice P. Gustav z Příbrami (vst. 1754; nar. 1733); kněz-jubilant
–––
1957 Olomouc P. Cyril NAVRÁTIL (vst. 1926; nar. 1909); lektor filozofie, provinční vikář


2. ŘÍJNA
1614 Mikulov br. Jakub z Itálie (vst. ?; nar. ?); zemřel morem a byl pohřben v chóru
1624 Brno br. Damián z Prahy (vst. 1616; nar. ?); student teologie
1639 Brno br. Jakub z Korneuburgu [AT] (vst. 1629; nar. ?)
1680 Čes. Budějovice P. Honorát z Klášterce (vst. 1655; nar. ?); zemřel morem
1680 Praha-Hradčany br. Pavel ze Slezska (vst. 1676; nar. ?); zemřel morem
1703 Praha-Hradčany br. Medard z Belgie [BE] (vst. 1651; nar. ?); profes-jubilant
1710 Fulnek P. Jáchym z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1688; nar. 1668)
1728 Prudnik [PL] P. Firminián z Třebnice [Trzebnica: PL] (vst. 1691; nar. ?)
–––
1835 Mikulov P. Dismas HALLER (vst. 1769; nar. 1746); kněz-jubilant, dvacet jedna let vojenským kaplanem, pak administrátorem na Pálavě


3. ŘÍJNA
1609 Pasov [DE] P. Silvius z Bassana [IT] (vst. ?; nar. ?); člen benátské provincie, lektor filozofie a italský kazatel v Praze, dvakrát prov. definitor
1645 Vyškov P. Tibor z Alts-hauzenu [Altshausen: DE] (vst. 1624; nar. ?)
1645 Vyškov P. Vojtěch z Vyškova (vst. 1625; nar. ?)
1645 Vídeň-Město [AT] P. Ondřej z Innsbrucku [AT] (vst. 1627; nar. ?); novicmistr
1657 Vídeň-Město [AT] P. Liberát ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1625; nar. ); roku 1639 byl delší dobu ve švédském zajetí
1680 Čes. Budějovice P. Hilarius ze Zákup (vst. 1647; nar. ?); zemřel morem
1694 Rumburk P. Prosper z Českého Krumlova (vst. 1659; nar. ?)
1713 Praha-Nové Město P. Benno z Mimoně (vst. 1705; nar. 1684); student teologie, zemřel morem
1726 Sokolov br. Ferdinand z Úštěka (vst. 1702; nar. 1675); varhaník
1751 Horšovský Týn br. Gervasius z Blšan (vst. 1709; nar. 1689)
1756 Mnich. Hradiště P. Petr z Prahy (vst. 1711; nar. 1692)
1762 Fulnek P. Albert z Brna (vst. 1725; nar. 1707)
1765 Litoměřice br. Urban z Litoměřic (vst. 1734; nar. 1708); mastičkář
1784 Znojmo br. Alexandr z Mikulova (vst. 1751; nar. 1727); truhlář
1785 Znojmo P. Heraklius z Troskotovic (vst. 1729; nar. 1708); profes-jubilant
1796 Litoměřice P. Amancius z Litoměřic (vst. 1770; nar. 1751)
1805 Mnich. Hradiště br. Klaudián z Dobřichova (vst. 1749; nar. 1722); profes-jubilant
–––
1873 Chrudim P. Severin KOUKOL [Kaukol] (vst. 1831; nar. 1806); duchovní správce v polepšovně a ve věznici u sester boromejek v Praze


4. ŘÍJNA
1654 Vídeň-Město [AT] P. Barnabáš z Bambergu [DE] (vst. 1615; nar. ?); misionář v Dolním Rakousku
1665 Waidhofen [AT] br. Emanuel z Jilichu [Jülich: DE] (vst. 1662; nar. ?); student, zemřel nešťastným pádem z oltáře
1668 Nisa [PL] P. Leonard z Českého Krumlova (vst. 1650; nar. ?)
1680 Čes. Budějovice P. Florián z Lince [AT] (vst. 1655; nar. ?); zasl. prov. definitor, zemřel morem
1686 Fulnek br. Vilém z Jihlavy (vst. 1650; nar. ?)
1690 Praha-Hradčany P. Prokop z Mostu (vst. 1659; nar. ?); provinční vizitátor, osmkrát provinční definitor
1701 Olomouc P. Magnus z Olomouce (vst. 1647; nar. ?); profes-jubilant
1729 Nisa [PL] P. Cyril z Chebu (vst. 1702; nar. 1680)
1749 Brno František baron TRENCK (nar. 1710); špilberský vězeň a dobrodinec řádu
1765 Praha-Hradčany br. Ezechiáš z Dobrušky (vst. 1723; nar. 1701); trvalý klerik
1770 Riga [LT] P. Lambert z Brna (vst. 1738; nar. 1717)
1783 Olomouc P. Firminián z Nojburku ve Falci [Neuburg: DE] (vst. 1765; nar. 1749); polní kaplan u jízdní legie
1814 Brno P. Julián z Mikulova [příjm. Meller] (vst. 1758; nar. ); lektor filozofie a teologie, třicet let nepřetržitě provinciál, kněz-jubilant
–––
1861 Praha-Nové Město P. Polykarp SKŘIVAN [Skrziwan] (vst. 1828; nar. 1806); kazatel a katecheta v Sirotčinci sv. Jana Křtitele v Praze


5. ŘÍJNA
1640 Mikulov P. František z Rovereta [IT] (vst. 1616; nar. ?); člen Tridentské provincie, novicmistr v Mikulově, bratr svatého života, profes-jubilant
1640 Vídeň-Město [AT] br. Serenus z Bavorska [DE] (vst. 1636; nar. ?); student filozofie
1641 Znojmo br. Maxmilián z Bavorska [DE] (vst. 1631; nar. ?)
1711 Olomouc P. Bernard z Bruntálu (vst. 1678; nar. ?)
1747 Chrudim P. Barlaam ze Zákup (vst. 1742; nar. 1720); student filozofie
1750 Praha-Hradčany br. Chrysogon z Rakouska [AT] (vst. 1686; nar. 1659); švec, profes-jubilant
1771 Brno P. Andronik z Nového Jičína [příjm. Gedeck] (vst. 1716; nar. 1699); provinční kronikář, provinciál, profes-jubilant
1776 Kolín br. Felicián z Poděbrad (vst. 1770; nar. 1751); student filozofie
1778 Praha-Nové Město P. Matouš z Litomyšle (vst. 1753; nar. 1732)
1812 Brno br. Jan Baptista ze Šoproně [Sopron: HU] (vst. 1760; nar. 1735); soukeník, profes-jubilant
–––
1957 Moravec P. Stanislav ŽYLA (vst. 1892; nar. 1876); duchovní správce ve vězení, zpovědník, profes-jubilant, pohřben je v Brně


6. ŘÍJNA
1627 Praha-Hradčany P. Bonifác z Bambergu [DE] (vst. 1607; nar. ?)
1638 Kremže [AT] br. Celsus ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. ?; nar. ?); datum obláčky není známo
1665 Vídeň-Město [AT] P. Serenus z Mnichova [München: DE] (vst. 1624; nar. ?)
1670 Kremže [AT] P. Eusebius ze Stoličného Bělehradu [Székesfehérvár: HU] (vst. 1615; nar. ?); profes-jubilant
1694 Rumburk P. Matěj z Chomutova (vst. 1676; nar. ?)
1706 Prudnik [PL] br. Damián z Wasserburgu [DE] (vst. 1682; nar. 1659)
1712 Chrudim br. Severin z Vyškova (vst. 1683; nar. 1660); doškař
1721 Kyjov P. Robert z Hradce Králové (vst. 1682; nar. 1661)
1775 Kolín br. Medard z Mělníka (vst. 1769; nar. 1746); košíkař
–––
1913 Hengelo [NL] P. Kašpar HOJTGENS [Heutgens] (vst. 1898; nar. 1877); člen znojemského kláštera, zemřel na dovolené, od roku 1910 byl členem naší provincie


7. ŘÍJNA
1624 Brno br. Kosmas ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1621; nar. ?); student filozofie
1624 Brno br. Serenus z Bavorska [DE] (vst. 1622; nar. ?); student filozofie
1634 Most P. Bernard z Bavorska [DE] (vst. 1615; nar. ?)
1662 Korneuburg [AT] P. Michael ze Štýrského Hradce [Graz: AT] (vst. 1615; nar. ?)
1669 Vídeň-Město [AT] br. Donát ze Sankt Floriana [AT] (vst. 1666; nar. ?); student filozofie
1680 Prudnik [PL] br. Vavřinec z Českého Krumlova (vst. 1639; nar. ?)
1680 Znojmo P. Ambrož z Mnichova [München: DE] (vst. 1667; nar. ?)
1680 Roudnice br. Inocenc z Horšovského Týna (vst. 1676; nar. 1656); student filozofie, zemřel morem
1718 Brno br. Julius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1688; nar. 1669); trvalý klerik
1723 Most br. Elzearius z Vyškova (vst. 1723; nar. ?); bratr laik-novic
1741 Litoměřice P. Hilarius z Českých Budějovic (vst. 1699; nar. 1673)
1751 Zákupy P. Albán z Chomutova (vst. 1695; nar. 1679); profes-jubilant
1765 Praha-Nové Město br. Gotfríd z Počátek (vst. 1742; nar. 1712); prknař
1790 Litoměřice P. Lucilián z Mostu (vst. 1760; nar. 1742)
1810 Křinec P. Symforián z Doubravy (vst. 1772; nar. 1752); farář v Diecézi litoměřické
–––
1830 Rumburk P. Florin HAMRŠMÍD [Hammerschmied] (vst. 1761; nar. 1743); zasl. prov. definitor, profes-jubilant
1941 Opočno br. Zikmund VONDRA (vst. 1893; nar. 1866); zahradník


8. ŘÍJNA
1649 Neumarkt [AT] P. Angelus z Nojmarktu [Neumarkt: AT] (vst. 1597; nar. ?); provinční stavitel, jeden ze 13 zakladatelů naší provincie, původem z Tyrolské provincie
1686 Čes. Budějovice br. Simplicián ze Žatce (vst. 1681; nar. 1662)
1698 Čes. Budějovice br. Fidel z Jihlavy (vst. 1664; nar. ?)
1719 Brno br. Pavlín z Bavorska [DE] (vst. 1691; nar. 1665); švec
1773 Jihlava br. Polykarp z Pravlic (vst. 1731; nar. 1708); krejčí
1796 Znojmo br. Konrád z Pulkau [AT] (vst. 1756; nar. 1727); sluha
1796 Písek P. Viktorián z Kremže [AT] (vst. 1764; nar. 1745); zasl. moskevský misionář, vojenský kaplan
1805 Sedlec P. Lucián z Jáchymova (vst. 1762; nar. 1704); farář v Arcidiecézi pražské
1813 Litoměřice br. Eustach z Bambergu [DE] (vst. 1763; nar. 1741); profes-jubilant
–––
 

9. ŘÍJNA
1558 Florencie [IT] P. Ludvík z Fossombrone [příjm. Tenaglia] (vst. 1525; nar. 1490); spoluzakladatel kapucínské reformy a autor prvních řádových stanov, zemřel jako chudý poustevník mezi kartuziány
1635 Mikulov br. Aleš z Mnichova [München: DE] (vst. ?; nar. ?); cizinec
1708 Svídnice [PL] P. Daniel z Olomouce (vst. 1655; nar. ?); profes-jubilant
1711 Opočno P. Auracián z Plzně (vst. 1660; nar. ?); profes-jubilant
1712 Mikulov P. Polykarp z Prahy (vst. 1681; nar. 1660)
1713 Praha-Hradčany br. Marián z Českého Krumlova (vst. 1707; nar. ?); zemřel morem
1715 Libošice P. Baltazar z Olomouce (vst. 1697; nar. ?); člen kláštera v Žatci, zemřel mezi nemocnými morem
1729 Mikulov P. Natanael z Jihlavy (vst. 1703; nar. 1685)
1738 Vratislav [PL] br. Markvard z Prudniku [PL] (vst. 1718; nar. 1697); švec
1770 Žatec br. Silvius ze Sokolova (vst. 1725; nar. 1706); voskař
1801 Žatec P. Adeodat z Nových Dvorů (vst. 1753; nar. 1733)
–––
1864 Brno P. Wolfgang KÉLER [Köhler] (vst. 1828; nar. 1811); třikrát provinciál, brněnský konzistorní rada, lektor Nového zákona, zemřel nenadále
1898 Opočno br. Jovita KOSTROŇ (vst. 1845; nar. 1822); vrátný, profes-jubilant
1935 Bratislava br. Ivan JIRÁČEK (vst. 1893; nar. 1875)


10. ŘÍJNA
1630 Znojmo P. Bernardin ze Saska [DE] (vst. 1610; nar. ?)
1635 Mikulov P. Ambrož z Rovereta [IT] (vst. 1625; nar. ?)
1639 Praha-Hradčany br. Damián z Rakouska [AT] (vst. 1636; nar. ?); zemřel morem
1645 Znojmo P. Alfons z Frank [Franken: DE] (vst. 1630; nar. ?)
1679 Mikulov br. Albán z Rózenhajmu [Rosenheim: DE] (vst. 1652; nar. ?); zemřel morem
1680 Čes. Budějovice P. Julius z Českého Krumlova (vst. 1660; nar. ?); zemřel morem
1694 Čes. Budějovice P. Florin z Leobenu [AT] (vst. 1650; nar. ?)
1715 Mnich. Hradiště br. Justus z Fulneka (vst. 1670; nar. ?)
1744 Praha-Hradčany br. Ludvík z Mostu (vst. 1691; nar. 1669); řezník, profes-jubilant
1771 Sušice P. Vincenc z Kutné Hory (vst. 1728; nar. 1709)
1786 Morav. Třebová br. Heribert z Moravské Třebové (vst. 1767; nar. 1759); jáhen, student teologie v c. & k. generálním semináři, zemřel u rodičů
–––
1838 Rumburk br. Gervasius ŠMÍD [Schmid] (vst. 1815; nar. 1793); švec
1959 Třebíč br. Izidor NEUMANN (vst. 1900; nar. 1872); profes-jubilant, účastnil se I. světové války


11. ŘÍJNA
1633 Most br. Štěpán z Vídně [Wien: AT] (vst. 1601; nar. ?)
1680 Budějovice br. Justýn z Jindřichova Hradce (vst. 1659; nar. ?); zemřel morem
1693 Brno P. Flavián z Horšovského Týna (vst. 1655; nar. ?)
1705 Praha-Hradčany P. Daniel z Koloni [Cologny: CH] (vst. 1664; nar. ?)
1705 Praha-Nové Město P. Serenus z Prahy (vst. 1670; nar. ?); lektor filozofie
1712 Zákupy br. Alexandr z Toužimi (vst. 1660; nar. ?); profes-jubilant
1716 Praha-Hradčany P. Otmar z Mostu (vst. 1672; nar. ?)
1736 Brno P. Emerich z Oloví (vst. 1717; nar. 1698); nedělní kazatel
1770 Akalzike [GE] P. Alois z Prahy (vst. 1749; nar. 1732); apoštolský prefekt misie v Gruzii, byl otráven z nenávisti ke katolické víře
–––
1859 Třebíč br. Vojtěch BOŽETICKÝ [Bozetitzky] (vst. 1827; nar. 1801); vrátný
2000 Olomouc P. Bernard BARTOŇ (vst. 1937; nar. 1920); kněz-jubilant, lidový misionář a exercitátor, lektor dějin, autor duchovní literatury, duchovní správce několika farností, novicmistr, magistr juniorů, v době komunistického útlaku se podílel na tajné výchově řeholního dorostu


12. ŘÍJNA
1682 Žatec P. Konstanc z Mnichova [München: DE] (vst. 1660; nar. ?)
1715 Sušice br. Samuel z Horního Slavkova (vst. 1687; nar. 1662)
1748 Mikulov P. Eberhard z Jihlavy (vst. 1690; nar. 1671); loretánský sakristán, kněz-jubilant
1761 Praha-Hradčany P. Gotfríd z Brna (vst. 1714; nar. 1693); loretánský sakristán
1779 Kyjov P. Severus ze Svítkova (vst. 1762; nar. 1743)
1822 Kolín P. Ignác z Pelhřimova (vst. 1758; nar. 1740); senior provincie, kněz-jubilant
–––
 

13. ŘÍJNA
1625 Vídeň-Město [AT] br. Matěj z Francie [FR] (vst. ?; nar. ?); zřejmě cizinec
1690 Mnichov [DE] P. Tobiáš z Mikulova (vst. 1676; nar. 1652)
1718 Praha-Nové Město br. Justus z Jeseníku (vst. 1715; nar. 1691); jirchář
1743 Praha-Nové Město P. Maxencius z Mladé Boleslavi (vst. 1690; nar. 1671); profes-jubilant
1754 Roudnice P. Beda z Jihlavy (vst. 1722; nar. 1704)
1759 Brno P. Archangel ze Sokolova (vst. 1713; nar. 1695)
1806 Mělník P. Florenc z Havlíčkova Brodu (vst. 1760; nar. 1742)
1809 Konopiště P. Josef z Opočna (vst. 1803; nar. 1777); kaplan ve vojenské nemocnici
–––
1836 Komořany P. Rafael VENCLOVSKÝ [Wenzlowsky] (vst. 1812; nar. 1790); administrátor v Diecézi brněnské
1859 Horšovský Týn P. Lev HAJER [Heier] (vst. 1827; nar. 1809); lektor dogmatické teologie
1907 Žatec br. Január JAKEŠ [Jakesch] (vst. 1859; nar. 1841); ošetřovatel


14. ŘÍJNA
1639 Praha-Hradčany br. Bartoloměj ze Sušice (vst. 1634; nar. ?)
1650 Linec [AT] P. Gabriel z Pjemonte [Piemonte: IT] (vst. ?; nar. ?); stavitel kláštera v Roudnici, profes-jubilant, jeden ze spoluzakladatelů naší provincie
1673 Prudnik [PL] P. Stanislav z Brna (vst. 1629; nar. ?)
1713 Roudnice P. Marius ze Strakonic (vst. 1684; nar. ?); zemřel morem
1720 Olomouc P. Jan František z Mašťova (vst. 1688; nar. 1660); ve světě vychovatel mladých hrabat z Vrbna, po vstupu ke kapucínům dvorní kaplan knížete Alexandra z Holštýna, zasl. olomoucký kvardián
1726 Sušice P. Agrikola ze Strakonic (vst. 1691; nar. 1671)
1741 Vyškov P. Angelus z Třebíče (vst. 1715; nar. 1699)
1757 Praha-Hradčany br. Klement z Horšovského Týna (vst. 1726; nar. 1704); natěrač
1769 Brno P. František Ludvík z Brna (vst. 1719; nar. 1703); profes-jubilant, zpovědník a duchovní správce v nemocnici u sester Alžbětinek
1782 Opočno P. Arnulf z Prahy (vst. 1731; nar. 1709); profes-jubilant, emeritní lektor
1802 Brno br. Daniel z Brna (vst. 1770; nar. 1743); truhlář
1811 Chrudim P. Andronik z Havlíčkova Brodu (vst. 1755; nar. 1738); profes-jubilant
–––
1837 Budeč P. Arnošt VRŠHAUZER [Werschhauser] (vst. 1771; nar. 1754); kněz-jubilant, děkan v Arcidiecézi pražské


15. ŘÍJNA
1635 Mikulov br. Daniel ze Slezska (vst. 1635; nar. ?); student-novic
1746 Brno P. Jakub z Litoměřic (vst. 1700; nar. 1681)
1755 Znojmo P. Michael z Karlových Varů (vst. 1701; nar. 1685); profes-jubilant
1756 Fulnek br. Izidor z Jihlavy (vst. 1728; nar. 1701); truhlář
1783 Olomouc br. Cherubín z Prahy (vst. 1739; nar. 1715); kupec, zemřel na zánět mozkových blan
1786 Moskva [RU] P. Celsus z Rakovníka (vst. 1750; nar. 1732); misionář v Něžině na Ukrajině
 

16. ŘÍJNA
1635 Mikulov br. Vavřinec ze Slezska (vst. 1635; nar. ?); student-novic
1644 Mödling [AT] P. Petr Maria z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1627; nar. ?)
1692 Vyškov P. Michelangel z Chebu (vst. 1676; nar. ?)
1707 Praha-Hradčany br. Barnabáš ze Žandova (vst. 1687; nar. 1660)
1728 Sokolov br. Gorgonius z Dobřan (vst. 1712; nar. ?); krejčí
1768 Sušice br. Rochus ze Sušice (vst. 1727; nar. 1699); švec
1769 Roudnice P. Jan z Prahy (vst. 1732; nar. 1713)
1771 Sokolov P. Partenius ze Žatce (vst. 1728; nar. 1708)
1771 Znojmo P. Řehoř z Olomouce (vst. 1732; nar. 1714)
1775 Vyškov br. Rufin ze Studnice [PL] (vst. 1743; nar. 1712); prknař
1780 Fulnek P. Konkordius z Nového Jičína (vst. 1759; nar. 1741)
1799 Praha-Nové Město P. Bruno z Českých Budějovic (vst. 1770; nar. 1751); po zrušení kláštera v Praze na Novém Městě tam byl kaplanem při kostele a byl raněn mrtvicí při zaopatřování nemocných
1809 Roudnice P. Klaudius z Chraberců (vst. 1763; nar. 1743)
1817 Brno P. Auxencius z Fulneka (vst. 1761; nar. 1745); vrátil se z kaplanství v Loděnicích, profes-jubilant
–––
 

17. ŘÍJNA
1613 Brno P. Cyprián z Lody [Lodi: IT] (vst. 1583; nar. ?); do řádu vstoupil jako bohatý obchodník, přišel k nám roku 1604 z Benátské provincie
1684 Olomouc P. Eustach z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1660; nar. ?)
1697 Opočno P. Akursius ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1661; nar. ?)
1730 Vratislav [PL] P. Dorotej z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1686; nar. ?); lektor filozofie
1740 Žatec P. Vavřinec z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1700; nar. 1683)
1743 Brno P. Sancius z Jihlavy (vst. 1729; nar. 1707)
1766 Praha-Hradčany P. Ivan z Olomouce (vst. 1730; nar. 1711)
1767 Sušice P. Paternus z Doubravice (vst. 1745; nar. 1726)
1789 Roudnice P. Primitiv z Českých Budějovic (vst. 1743; nar. 1725)
1811 Diváky P. Klarus z Vyškova (vst. 1771; nar. 1753); kaplan v Diecézi brněnské
–––
2003 Brno P. Felicián MACHAČ (vst. 1932; nar. 1915); kněz-jubilant


18. ŘÍJNA
1680 Čes. Budějovice P. Filip z Čech (vst. 1640; nar. ?); ve světě Felix Mikuláš Nedinic z Ratibořic, zemřel morem
1680 Prudnik [PL] P. Albán z Čech (vst. 1670; nar. ?)
1726 Svídnice [PL] P. Valentýn z Opole [PL] (vst. 1674; nar. 1653); profes-jubilant
1729 Břeh [PL] P. Viktorín ze Slezska (vst. 1688; nar. ?)
1771 Prostějov P. Bertold z Prostějova (vst. 1738; nar. 1719)
1774 Praha-Hradčany br. Valentýn ze Sokolova (vst. 1721; nar. 1703); kloboučník, profes-jubilant
1786 Most br. Chrysant z Nového Města (vst. 1734; nar. 1706); švec, profes-jubilant
1813 Praha-Hradčany P. Teodard z Teplic (vst. 1759; nar. 1740); provinční sekretář, kněz-jubilant
–––
1884 Litoměřice P. Evžen BRIX (vst. 1830; nar. 1810)


19. ŘÍJNA
1539 Tivoli [IT] br. Rafael z Fossombrone [příjm. Tenaglia] (vst. 1525; nar. 1488?); spoluzakladatel kapucínské reformy, horlivý řeholník svatého života
1605 Piacenza [IT] [Pjačenca] P. Eleuterius z Pjačency [Piacenza: IT] (vst. 1598; nar. 1574); původem z aragonského rodu knížat z Piombina, k sv. Vavřinci z Brindisi se připojil ještě jako student ve Vídni 1602-04
1635 Vídeň-Město [AT] br. Vavřinec z Weixelbaumu [AT] (vst. 1605; nar. ?); ve světě baron z Hoffkirchu
1639 Vídeň-Město [AT] P. Marek z Landshutu [AT] (vst. 1614; nar. ?)
1661 Linec [AT] P. Maxmilián z Pasova [DE] (vst. 1626; nar. ?)
1669 Vídeň-Město [AT] P. Pacifik z Rýdu [Ried: AT] (vst. 1649; nar. ?)
1679 Vyškov P. Apolinář z Prahy (vst. 1661; nar. ?); zemřel morem
1734 Vratislav [PL] br. Damascén z Frank [Franken: DE] (vst. 1690; nar. 1666); kovář
1744 Praha-Hradčany P. Korbinián z Vratislavi [PL] (vst. 1689; nar. 1671); kněz-jubilant
1803 Prudnik [PL] P. Sekundus z Jeseníku (vst. 1753; nar. 1733); profes-jubilant
1813 Dobravice P. Aurel z Mnichova Hradiště (vst. 1765; nar. 1744); administrátor v Diecézi litoměřické
 

20. ŘÍJNA
1634 Vídeň-Město [AT] P. Konrád z Bavorska [DE] (vst. 1627; nar. ?)
1635 Mikulov br. Jáchym z Bavorska [DE] (vst. 1635; nar. ?); student-novic
1639 Mödlig [AT] P. Maxmilián ze Schwazu [Švac: AT] (vst. 1610; nar. ?)
1639 Brno br. Josef ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1617; nar. ?)
1653 Vídeňské N. Město [AT] P. Baltazar z Kissingenu [DE] (vst. 1628; nar. ?)
1677 Brno br. Leonard z Brna (vst. 1644; nar. ?)
1679 Mikulov br. Jindřich z Tyrolska [AT] (vst. 1661; nar. ?); zemřel nakažlivou nemocí
1686 Olomouc P. Silván z Moravských Budějovic (vst. 1635; nar. ?); profes-jubilant
1688 Sokolov br. Sixtus z Mariboru [SI] (vst. 1652; nar. ?)
1710 Praha-Hradčany P. Hugolín z Kolína (vst. 1685; nar. ?)
1714 Brno br. Jan Baptista z Rumburku (vst. 1711; nar. ?)
1764 Istanbul [TR] P. Soter z Košalinu [Koszalin: PL] (vst. 1734; nar. 1710); misionář, zemřel morem
1811 Zákupy br. Oktavián z České Lípy (vst. 1757; nar. 1734); soukeník, profes-jubilant
1814 Německé P. Bernard z Třebíče (vst. 1769; nar. 1752); kaplan v Diecézi brněnské
–––
1875 Fulnek P. Osvald GRAMMEL (vst. 1827; nar. 1809); zpovědník


21. ŘÍJNA
1634 Kremže [AT] br. Achacius z Mnichova [München: DE] (vst. 1634; nar. ?); student-novic, před smrtí složil sliby
1645 Vídeň-Město [AT] P. Bruno z Dachau [DE] (vst. 1625; nar. ?)
1645 Bruck a. d. L. [AT] P. Sebastián z Českých Budějovic (vst. 1633; nar. ?); zemřel morem
1726 Rumburk P. Demetrius z Horního Slavkova (vst. 1693; nar. 1671)
1730 Znojmo P. Rafael z Jihlavy (vst. 1687; nar. 1663)
1752 Mikulov P. Rainhard z Charvát (vst. 1709; nar. 1688); loretánský sakristán
1773 Roudnice br. Ivan z Rychnova (vst. 1736; nar. 1713); soukeník
1804 Horšovský Týn P. Prokul z Mníšku (vst. 1754; nar. 1734); profes-jubilant
1809 Křtěnov P. Porfyrius z Rokycan (vst. 1759; nar. 1741); ve světě Josef Svantle z Třebska, místní kaplan v Diecézi českobudějovické, profes-jubilant
–––
1850 Rumburk P. Jeroným ČÍŽEK [Czižek] (vst. 1809; nar. 1786)

22. ŘÍJNA
1687 Praha-Hradčany br. Albert z Brna (vst. 1650; nar. ?)
1694 Čes. Budějovice P. Agapit z Českého Krumlova (vst. 1653; nar. ?)
1720 Praha-Hradčany P. Mikuláš z Roudnice (vst. 1674; nar. 1656)
1739 Praha-Hradčany P. Krescencián ze Zvíkova (vst. 1703; nar. 1683)
1775 Olomouc P. Delfín z Jihlavy (vst. 1750; nar. 1731); ve světě Václav Jeroným Wagner z Igelsgrundu, slavnostní katedrální kazatel
1786 Hradisko u Ol. br. Narcis z Jihlavy (vst. 1779; nar. 1758); student v c. & k. generálním semináři, jáhen
1826 Šternberk br. Izidor z Horní Libiny (vst. 1781; nar. 1750); mlynář, sakristán ve Šternberku
–––
1849 Olomouc P. Petr LAUTER (vst. 1811; nar. 1790)
1879 Brno P. Milo LEFNAR (vst. 1832; nar. 1815); dlouholetý provinční definitor
2000 Jihlava P. Antonín KOVÁŘ (vst. 1942; nar. 1926); z politických důvodů svěcený r. 1952 tajně, pracoval v zemědělství, po Pražském jaru 1968 působil jako poslední kapucínský farář v Třebíči, vychoval děti zemřelého bratra, zemřel na následky autonehody v nemocnici, pohřben v Dalešicích


23. ŘÍJNA
1680 Přistoupim P. Zikmund z Vratislavi [PL] (vst. 1639; nar. ?); zemřel morem jako oběť poslušné služby, pohřben byl v Kolíně
1708 Litoměřice P. Timotej z Čech (vst. 1667; nar. ?); ve světě rytíř Dohalský
1791 Znojmo P. Rajmund ze Znojma (vst. 1732; nar. 1717); kněz-jubilant
1806 Zákupy P. Geron z Horní Libchavy (vst. 1753; nar. 1732); profes-jubilant
–––
1851 Praha P. Bonifác PELC [Peltz] (vst. 1827; nar. 1811); lektor kanonického práva a pedagogiky, klášterní knihovník a duchovní správce v c. & k. polepšovně


24. ŘÍJNA
1645 Vídeň-Město [AT] br. Pavel z Bambergu [DE] (vst. 1601; nar. ?); první bratr laik oblečený v naší provincii
1662 Brno P. Iluminát z Dillingenu (vst. 1626; nar. ?)
1727 Znojmo P. Celestýn z Chřibské (vst. 1677; nar. 1654); profes-jubilant
1763 Mělník P. Serafín z Hlucholaz [Głuchołazy: PL] [příjm. Melcher] (vst. 1711; nar. 1693); provinční kronikář, třikrát provinciál naší provincie a po sedm let generální ministr, profes-jubilant
1785 Horšovský Týn br. Gabriel z Prahy (vst. 1748; nar. 1719); zedník
–––
1890 Opočno P. Ignác SUCHÁNEK (vst. 1842; nar. 1823)
1961 Moravec br. Tibor HLAVICA (vst. 1910; nar. 1891); zahradník, profes-jubilant
1974 Moravec br. Marcel ALÁN (vst. 1914; nar. 1894); kuchař a sakristán, profes-jubilant


25. ŘÍJNA
1634 Praha-Hradčany br. Rochus z Bolzana [IT] (vst. 1625; nar. ?)
1641 Vídeň-Město [AT] P. Tomáš z Neapole [Napoli: IT] (vst. 1614; nar. ?)
1643 Salzburg [AT] P. Jan Baptista z Hallu [AT] [příjm. Ferrari] (vst. 1593; nar. 1572); čtvrtý provinciál naší provincie
1664 Vídeň-Město [AT] br. Pacifik z Rakouska [AT] (vst. 1661; nar. ?)
1710 Most P. Hermenegild z Mostu (vst. 1687; nar. 1667)
1721 Kolín P. Kosmas z Českých Budějovic (vst. 1674; nar. 1650)
1810 Varnsdorf P. Zefyrín z Varnsdorfu (vst. 1777; nar. 1757); dvacet let farářem v Diecézi litoměřické, biskupský vikář, přísedící konsistoře, oblastní inspektor národních škol
–––
1831 Čes. Budějovice P. Řehoř BOŠOVSKÝ [Boschovsky] (vst. 1772; nar. 1752); pensionovaný kaplan v Diecézi českobudějovické, kněz-jubilant
1872 Brno P. Ildefons TĚŠLÍK [Teschlik] (vst. 1822; nar. 1803); duchovní správce v polepšovně, zpovědník sester voršilek, profes-jubilant, zemřel raněn mrtvicí


26. ŘÍJNA
1634 Mödling [AT] P. Mikuláš z Val di Nonu [IT] (vst. 1621; nar. ?)
1665 Kremže [AT] br. Narcis z Horšovského Týna (vst. 1659; nar. ?); student teologie
1726 Praha-Hradčany P. Konstantin z Hildes-hajmu [Hildesheim: DE] (vst. 1689; nar. 1664)
–––
 

27. ŘÍJNA
1679 Znojmo P. Tomáš z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1667; nar. ?); zemřel morem, pochován v nemocnici
1720 Chrudim br. Otmar z Krásna (vst. 1716; nar. ?); student filozofie
1733 Praha-Nové Město P. Silván z Brna (vst. 1679; nar. 1659); profes-jubilant
1734 Prudnik [PL] br. Urban z Nového Jičína (vst. 1691; nar. 1666); švec
1747 Brno P. Makarius ze Sušice (vst. 1717; nar. 1697)
1759 Praha-Hradčany P. Klétus z Příboru [příjm. Kresta] (vst. 1712; nar. 1693); provinční kronikář
1786 Saratov [RU] P. Venustus z Prahy (vst. 1758; nar. 1739); misionář v Rusku
1826 Zákupy P. Thyrsus z Lírfeldu [Lierfeld: DE] (vst. 1776; nar. 1754); profes-jubilant
–––
1917 Praha-Hradčany P. Vavřinec BARNÁŠ (vst. 1881; nar. 1858); loretánský kustod
1951 Olomouc P. Sarkander DOSTÁL (vst. 1896; nar. 1878); profes-jubilant


28. ŘÍJNA
1641 Vídeň-Město [AT] P. Tomáš z Berlína [DE] (vst. 1606; nar. ?)
1652 Vídeň-Město [AT] P. Jindřich z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1631; nar. ?)
1653 Znojmo P. Serafín z Mnichova [München: DE] (vst. 1624; nar. ?)
1656 Vídeň-Město [AT] br. Humilis z Vitorazu [Weitra: AT] (vst. 1618; nar. ?)
1689 Olomouc P. Silvius ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1661; nar. ?); kazatel v katedrále
1706 Mikulov P. Sixtus z Chomutova (vst. 1656; nar. ?); profes-jubilant
1740 Brno br. Šimon z Pojsdorfu [Poysdorf: AT] (vst. 1723; nar. 1696); poslíček
1751 Most br. Pavel z Friburgu [CH] (vst. 1704; nar. 1682); kovář
1779 Most P. Libor z Kraslic (vst. 1748; nar. 1728); lektor, a dlouholetý prov. definitor
1783 Mnich. Hradiště P. Kvinktus z Poříčí (vst. 1748; nar. 1725)
1787 Brno P. Česlav z Brna (vst. 1763; nar. 1743)
–––
1831 Praha br. Metoděj MARÁŠEK [Maraschek] (vst. 1815; nar. 1761); krejčí, zemřel v nemocnici Na Františku
1933 Roudnice P. Aleš HUTAŘ (vst. 1892; nar. 1873); katecheta, arcibiskupský notář
1974 Kroměříž br. Felix PŘIBYL (vst. 1923; nar. 1905); sakristán, profes-jubilant


29. ŘÍJNA
1634 Kremže [AT] br. Archangel z Vyškova (vst. 1634; nar. ?); student-novic
1669 Linec [AT] P. Vitál z Deggendorfu [DE] (vst. 1637; nar. ?)
1709 Čes. Budějovice P. Burchard z Ronšperka (vst. 1680; nar. 1661)
1729 Třebíč br. Fabián ze Štýrska [AT] (vst. 1681; nar. ?); rybář
1744 Roudnice P. Nikasius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1704; nar. 1683)
1785 Szombathely [HU] P. Atanáš z Prahy (vst. 1760; nar. 1745); polní kaplan, pohřben u bratří františkánů
1800 Roudnice br. Lukáš z Čížkovic (vst. 1754; nar. 1728); prknař
1800 Kostelec na Hané P. Prudencius ze Šatova (vst. 1765; nar. 1744); místní kaplan v Diecézi brněnské
–––
1939 Planá P. František Maria RETNMAJER [Rettenmaier] (vst. 1908; nar. 1882); z provincie severotyrolské, člen kláštera v Liberci, získal si zásluhy při péči o české pohraničí
2008 Praha-Hradčany P. Bonfil BOŠEK (vst. 1934; nar. 1917); dlouholetý farář v Lenešicích, kněz-jubilant


30. ŘÍJNA
1656 Vídeňské N. Město [AT] P. Amedeus z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1626; nar. ?)
1665 Linec [AT] P. Ferdinand z Řezna [Regensburg: DE] (vst. 1634; nar. ?)
1684 Brno P. Marcelián z Čech (vst. 1661; nar. ?)
1691 Praha-Nové Město br. Ivan z Roudnice (vst. 1650; nar. ?)
1702 Litoměřice br. Celestýn ze Šerdinku [Schärding: AT] (vst. 1661; nar. ?)
1735 Žatec P. Arnold z Chomutova (vst. 1691; nar. 1673)
1740 Brno P. Eustach z Čelákovic (vst. 1720; nar. 1702)
–––
1943 Artenov [RU] br. Augustin SMOLÍK (vst. 1941; nar. 1917); zastřelen při pokusu o útěk z ruského zajetí


31. ŘÍJNA
1634 Praha-Hradčany br. Josef ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1626; nar. ?)
1643 Vídeň-Za Hr. [AT] P. Jakub ze Sont-hofenu [DE] (vst. 1618; nar. ?)
1664 Chrudim br. Silván z Čech (vst. 1650; nar. ?)
1695 Mikulov br. Štěpán z Mohuče [DE] (vst. 1651; nar. ?)
1726 Most br. Gandulf z Lucemburska [LU] (vst. 1726; nar. ?); student-novic
1742 Kyjov P. Severus z Prahy (vst. 1709; nar. 1692)
1758 Sokolov P. Pacifik ze Sokolova (vst. 1721; nar. 1698)
1767 Sokolov br. Demetrius ze Sokolova (vst. 1720; nar. 1699); lékárník
1776 Most P. Klarencius z Českého Krumlova (vst. 1739; nar. 1718)
1780 Kyjov br. Maxmilián z Mělníka (vst. 1752; nar. 1728); švec
–––
1866 Roudnice br. Xaverius WIMMER (vst. 1843; nar. 1823); zahradník


1. LISTOPADU
1633 Roudnice br. Arnošt z Bavorska [DE] (vst. ?; nar. ?); cizinec
1690 Praha-Hradčany P. Vojtěch ze Slezska (vst. 1668; nar. ?)
1712 Litoměřice P. Valerius ze Znojma (vst. 1672; nar. ?)
1745 Mikulov P. Ondřej z Brna [příjm. Keller] (vst. 1714; nar. 1698); provinciál, zemřel při kanonické vizitaci
1747 Čes. Budějovice P. Vojtěch ze Stříbra (vst. 1733; nar. 1713)
1751 Mikulov P. Ambrož z Bíliny (vst. 1714; nar. 1695); loretánský sakristán
1786 Něžina [UA] P. Kilián z Pohořelic (vst. 1759; nar. 1739); misionář, zemřel při návratu domů
–––
1886 Brno br. Bartoloměj KNÍŽEK (vst. 1866; nar. 1847)
1996 Sušice br. Konrád STANĚK (vst. 1978; nar. 1926)
2001 Praha P. Zachariáš TUČEK (vst. 1932; nar. 1914); kněz-jubilant, novicmistr, vizitátor a šiřitel františkánského sekulárního řádu, hudební skladatel, zemřel v nemocnici Pod Petřínem
2010 Praha-Hradčany P. Kajetán SASÍNEK; (vst. 1938; nar. 1920); kněz jubilant, senior provincie, kvardián


2. LISTOPADU
1697 Praha-Hradčany P. Markvard z Halberštatu [Halberstadt: DE] (vst. 1649; nar. ?); odřekl se luteranismu a stal se kapucínem, dvakrát provinciál, zasl. římský kustod
1704 Prudnik [PL] P. Herkulán ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1671; nar. ?)
1728 Most br. Silvestr ze Žatce (vst. 1681; nar. 1661); švec
1741 Nisa [PL] P. Wolfgang z Brithalu [PL] (vst. 1705; nar. 1681)
1780 Praha-Nové Město br. Izidor z Prahy (vst. 1757; nar. 1733); kupec
1783 Kolín br. Didak ze Sokolova (vst. 1760; nar. 1737); trvalý terciář
1785 Mnich. Hradiště P. Berard z Tovačova (vst. 1737; nar. 1717)
1793 Praha-Hradčany br. Vojtěch z Verony [IT] (vst. 1732; nar. 1707); knihvazač, profes-jubilant, senior bratří laiků
1802 Most P. Rudolf z Jirkova (vst. 1751; nar. 1731); profes-jubilant
 

3. LISTOPADU
1660 Vídeňské N. Město [AT] P. Kalist z Wormsu [DE] (vst. 1617; nar. ?)
1663 Wels [AT] br. Benignus z Lince [AT] (vst. 1659; nar. ?); student filozofie
1679 Brno P. Rochus z Hraniček (vst. 1656; nar. ?); zemřel morem
1680 Znojmo br. Tomáš z Jihlavy (vst. 1680; nar. ?); laik-novic, zemřel morem
1686 Čes. Budějovice P. František Ludvík z Českých Budějovic (vst. 1643; nar. ?)
1738 Praha-Nové Město P. Pelagius z Mimoně (vst. 1722; nar. 1702)
1755 Rywald [PL] P. Archelaus z České Lípy (vst. 1731; nar. 1712); představený v Polsku
1766 Mělník br. Lucián z Neustupova (vst. 1726; nar. 1701); truhlář
–––
1850 Sušice br. Protasius VLASÁK [Wlassak] (vst. 1817; nar. 1793); zahradník
1965 Broumov P. Vladimír LAKOMÝ (vst. 1913; nar. 1895); katecheta, profes-jubilant


4. LISTOPADU
1645 Kremže [AT] P. Bazil z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1635; nar. ?)
1649 Vídeň-Město [AT] P. Filip z Augsburgu [DE] (vst. 1612; nar. ?)
1685 Praha-Hradčany P. Engelbert z Bíliny (vst. 1635; nar. ?); profes-jubilant
1685 Praha-Nové Město P. Eligius z Čech (vst. 1644; nar. ?)
1720 Břeh [PL] P. Benignus ze Žvakova [Żwaków: PL] (vst. 1686; nar. ?)
1746 Jihlava br. Kajetán z Prahy (vst. 1705; nar. 1625); punčochář
1750 Kolín br. Koloman z Hořic (vst. 1724; nar. 1698); truhlář
1766 Mnich. Hradiště br. Josafat z Markovic (vst. 1729; nar. 1703); ochodník s obilím
1782 Brno P. Geminián z Krásna (vst. 1731; nar. 1709); profes-jubilant
–––
1832 Třebíč br. Senen KOMÁREK (vst. 1775; nar. 1755); koželuh, sakristán, profes-jubilant
1869 Sokolov br. Robert PAULUS (vst. 1862; nar. 1843); kuchař


5. LISTOPADU
1639 Praha-Hradčany P. Bonifác z Hustopečí (vst. 1629; nar. ?); zemřel morem jako oběť lásky
1639 Praha-Hradčany P. Vojtěch ze Štraubingenu [Straubingen: DE] (vst. 1629; nar. ?); zemřel jako oběť lásky ve službě postiženým morem
1699 Praha-Hradčany P. Lucián ze Znojma (vst. 1669; nar. ?)
1741 Vyškov br. Leopold z Křimova (vst. 1733; nar. ?); kolář
1748 Olomouc P. Marcelín z Děržoňova [Dzierżoniów: PL] (vst. 1701; nar. ?)
1757 Kolín P. Martin ze Stožce (vst. 1722; nar. 1702); ve světě Jindřich Slánský z Kantarovic
1757 Brno P. Donát z Prosiměřic (vst. 1736; nar. 1715); lektor
1791 Fulnek P. Flavián z Fulneka (vst. 1743; nar. 1725)
–––
1900 Praha br. Filibert PRAJS [Preiss] (vst. 1859; nar. 1840); zemřel v nemocnici Na Františku
1986 Giessen [DE] P. Rajmund GREGER [Gröger] (vst. 1934; nar. 1915); po II. světové válce byl odsunut do Hesenska, kde pečoval o vysídlence z podunajských zemí; až do smrti zůstal členem naší provincie; pohřben je v Londorfu [DE] u kostela, který vybudoval pro komunitu vysídlenců


6. LISTOPADU
1635 Mödling [AT] br. Bonifác z Dingolfingu [DE] (vst. 1621; nar. ?); zemřel morem
1679 Vyškov br. Simplex z Hradce (vst. 1660; nar. ?); zemřel morem
1700 Zákupy P. Marcián ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1653; nar. )
1726 Vratislav [PL] P. Emilián z Hraniček (vst. 1674; nar. 1651); třicet let penitenciář, profes-jubilant
1729 Vyškov P. Jan Baptista z Vyškova (vst. 1692; nar. ?); stavitel
1749 Nisa [PL] P. Ivo z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1708; nar. 1689)
1793 Mnich. Hradiště P. Kajetán z České Lípy (vst. 1735; nar. 1715); kněz-jubilant
1806 Chrudim br. Florián z Třebíče (vst. 1762; nar. 1739); truhlář
–––
1868 Třebíč P. Josef SOLIL (vst. 1812; nar. 1788); zasl. definitor, kněz-jubilant
1877 Fryšava P. Bazil REINDLER (vst. 1832; nar. 1815); ošetřovatel z olomouckého kláštera
1886 Třebíč P. Vilém SOWA (vst. 1825; nar. 1795); lektor Starého zákona, titulární provinční definitor, senior provincie, kněz-jubilant


7. LISTOPADU
1647 Jihlava P. Mikuláš ze Šumperka (vst. 1614; nar. ?); zasl. provinční definitor
1652 Praha-Hradčany br. Vincenc z Mnichova [München: DE] (vst. 1635; nar. ?)
1709 Jihlava P. Anicet z Bavorska [DE] (vst. 1659; nar. ?); profes-jubilant
1712 Žatec P. Honorius z Jihlavy (vst. 1679; nar. 1660); kazatel v olomoucké katedrále
1729 Svídnice [PL] br. Symforián ze Slezska (vst. 1707; nar. ?); prknař
1782 Čes. Budějovice P. Šalomoun ze Šluknova (vst. 1735; nar. 1713); gen. sekretář v Římě, zasl. provinční definitor
–––
1965 Moravec P. Josef ZATLOUKAL (vst. 1903; nar. 1886); direktor III. řádu, profes-jubilant


8. LISTOPADU
1627 Linec [AT] br. Virgil z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1627; nar. ?); student-novic
1750 Chrudim P. Jan Antonín ze Selče (vst. 1722; nar. 1697)
1752 Něžin [UA] P. Eutychius z Litomyšle (vst. 1730; nar. 1714); misionář na Ukrajině
1770 Praha-Nové Město P. Jan Kryštof z Třeboně (vst. 1723; nar. 1702)
1778 Praha-Hradčany P. Narcis z Prahy (vst. 1739; nar. 1723)
1801 Prameny P. Lukáš z Boru (vst. 1768; nar. 1749); kaplan v Arcidiecézi pražské
1819 Litoměřice br. Josafat z České Lípy (vst. 1767; nar. 1739); punčochař, profes-jubilant
–––
1840 Olomouc P. Antonín JAŠEK [Jaschek] (vst. 1830; nar. 1803)
2001 Sušice P. Norbert HARANT (vst. 1939; nar. 1920); kněz-jubilant, farář v Diecézi českobudějovické, první kvardián obnovené sušické komunity


9. LISTOPADU
1602 Macerata [IT] br. Angel z Faency [Faenza: IT] (vst. 1558; nar. 1518); jeden ze zakladatelů provincie, člen Ankonské provincie, hrdinsky poslušný bratr, měl dar vidění a uzdravování, zemřel v pověsti svatosti
1635 Mikulov br. Izidor z Mohelnice (vst. 1610; nar. ?); zemřel morem
1659 Praha-Hradčany br. Korbinián z Mnichova [München: DE] (vst. 1635; nar. ?)
1679 Brno br. Antonín z Děčína (vst. 1675; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1680 Praha-Nové Město br. Bonaventura z Horšovského Týna (vst. 1661; nar. ?); zemřel morem
1699 Nisa [PL] br. Florid z Libavé (vst. 1694; nar. 1676); student filozofie
1702 Svídnice [PL] P. Felicissimus z Českého Krumlova (vst. 1655; nar. ?)
1702 Brno br. Hipolyt z Jihlavy (vst. 1682; nar. 1661)
1703 Vratislav [PL] P. Kilián z Prahy (vst. 1665; nar. ?)
1704 Praha-Hradčany P. Ivo ze Sušice (vst. 1677; nar. ?)
1708 Třebíč P. Eusebius z Prahy (vst. 1657; nar. ?); profes-jubilant
1712 Znojmo br. Oktavián z Červené Hory (vst. 1659; nar. ?); profes-jubilant
1720 Chrudim br. Bedřich z Nového Jičína (vst. 1716; nar. 1696); student filozofie
1725 Čes. Budějovice P. Ludvík ze Strakonic (vst. 1671; nar. ?); profes-jubilant
1741 Svídnice [PL] P. Leander z Českého Krumlova (vst. 1708; nar. 1688)
–––
1918 Roudnice br. Vít PUMR (vst. 1871; nar. 1845)


10. LISTOPADU
1632 Praha-Hradčany br. Mansvet z Mnichova [München: DE] (vst. 1624; nar. ?)
1645 Znojmo P. Jan Ludvík z Hlohova [PL] (vst. 1635; nar. ?)
1656 Praha-Nové Město P. Karel z Opole [PL] (vst. 1635; nar. ?)
1664 Kremže [AT] P. Fridrich ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1640; nar. ?)
1665 Linec [AT] P. Prosper ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1629; nar. ?)
1709 Budějovice P. Stanislav z Horní Vsi (vst. 1674; nar. 1653); dvakrát prov. definitor
1718 Mikulov P. Gothard z Prahy (vst. 1679; nar. ?)
1747 Mikulov P. Rogacián z Libavé (vst. 1709; nar. 1692)
1774 Praha-Hradčany br. Podiven z Rychnova (vst. 1747; nar. 1729); soukeník
1790 Most br. Marián z Prahy (vst. 1764; nar. 1742); ranhojič
1805 Fulnek P. Serapion ze Starého Kopce (vst. 1754; nar. 1733); profes-jubilant
1812 Praha-Hradčany br. Otto z Prahy (vst. 1753; nar. 1729); košíkař, profes-jubilant
–––
1863 Skuč P. Sanktus PETRUS (vst. 1828; nar. 1802); kaplan v olomouckém vězení, zemřel u příbuzných
1882 Praha-Hradčany P. Siard SORGENFREI (vst. 1833; nar. 1812); biskupský notář v Litoměřicích, prov. definitor
1904 Třebíč br. Dismas HÁJEK (vst. 1858; nar. 1840)
1910 Velichov P. Salesius VAJCHMAN [Weichmann] (vst. 1865; nar. 1844); prov. definitor, biskupský notář v Litoměřicích, zemřel v sanatoriu


11. LISTOPADU
1629 Salcburk [AT] P. Damián z Benátek [IT] (vst. 1571; nar. 1549); třikrát prov. definitor a jednou vicekomisař naší provincie, profes-jubilant, v naší provincii působil v letech 1602-1610
1642 Vyškov P. Hyacint z Polska [PL] (vst. 1614; nar. ?)
1652 Linec [AT] P. Albert z Ajchštetu [Eichstätt: DE] (vst. 1630; nar. ?)
1679 Mikulov br. Jan Baptista z Valtelliny [IT] (vst. 1639; nar. ?); zemřel morem
1691 Praha-Hradčany P. Kristián ze Slezska (vst. 1637; nar. ?); profes-jubilant
1698 Brno P. Klaudián z Libavé (vst. 1691; nar. 1672); student teologie
1726 Praha-Hradčany br. Valerián ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1675; nar. ?); krejčí, profes-jubilant
1737 Svídnice [PL] P. Brikcius z Gruševa [Gruszewo: PL] (vst. 1726; nar. 1704)
1738 Jihlava P. Akursius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1697; nar. 1678)
1748 Čes. Budějovice P. Anselm z Ingolstadtu [Ingolštat: DE] (vst. 1695; nar. 1678); profes-jubilant
1751 Prudnik [PL] P. Zikmund z Bruntálu (vst. 1726; nar. 1708)
1773 Brno P. Antonín z Brna [příjm. Grimm] (vst. 1729; nar. 1712); generální archivář římské kurie a jednatel za Německo, římský kustod, dvakrát provinciál
1775 Třebíč P. Melchior ze Svitav (vst. 1758; nar. 1738)
1783 Praha-Hradčany P. Rogát z Mikulova (vst. 1723; nar. 1704); kněz-jubilant
 

12. LISTOPADU
1680 Čes. Budějovice P. Gracián ze Zelovic (vst. 1671; nar. ?); zemřel morem
1680 Čes. Budějovice br. Primus ze Slezska (vst. 1658; nar. ?); zemřel morem
1681 Litoměřice P. Urban z Bavorska [DE] (vst. 1625; nar. ?); profes-jubilant
1686 Nisa [PL] br. Osvald ze Slezska (vst. 1654; nar. ?)
1688 Mikulov P. Jaroslav z Nepomuku (vst. 1669; nar. ?)
1692 Olomouc P. Kazimír z Českého Krumlova (vst. 1657; nar. ?)
1731 Fulnek P. Kilián z Prahy (vst. 1705; nar. 1682)
–––
1838 Rančířov P. Delfín JEŘÁBEK [Gerzabek] (vst. 1776; nar. 1757); kněz-jubilant, farář v Diecézi brněnské, titulární konsistorní rada
1903 Praha-Hradčany br. Bernard MYSLÍK (vst. 1891; nar. 1862)


13. LISTOPADU
1663 Vídeň-Město [AT] P. František z Messen-hauzenu [Messenhausen: DE] (vst. 1613; nar. ?)
1696 Jihlava br. Jan z České Kamenice (vst. 1682; nar. 1650)
1711 Olomouc P. Izaiáš z Lešna [PL] (vst. 1681; nar. 1660)
1769 Sušice P. Landelín z Olomouce (vst. 1727; nar. 1707)
–––
1857 Budějovice br. Eleazar DRAXLER (vst. 1728; nar. 1706)
1860 Litoměřice P. Delfín KRÁL (vst. 1834; nar. 1802); zpovědník


14. LISTOPADU
1664 Vratislav [PL] br. Zikmund z Čech (vst. 1664; nar. ?); student-novic, ve světě Ferdinand rytíř z Colic
1686 Vratislav [PL] P. František z Českého Krumlova (vst. 1664; nar. ?)
1743 Prudnik [PL] P. František Ludvík z Lenarčic [PL] (vst. 1688; nar. 1667); profes-jubilant, ve světě František Antonín Leopold baron Sednický z Choldic
1757 Mnich. Hradiště br. Oktavián z Dobrušky (vst. 1719; nar. 1696); natěrač
1761 Zákupy P. Radim z Chomutova (vst. 1717; nar. 1696)
1767 Sokolov P. Salvator z Rumburku (vst. 1731; nar. 1708)
1773 Kolín P. Kancius z Dobrušky (vst. 1739; nar. 1720)
1777 Most br. Simplicius ze Zákup (vst. 1744; nar. 1723); sedlář
1790 Sušice P. Emilián ze Staré Boleslavi (vst. 1767; nar. 1749); slavnostní kazatel
1819 Litoměřice P. Augustin z Kuřivod (vst. 1809; nar. 1783)
 

15. LISTOPADU
1606 Vídeň-Město [AT] P. Antonín z Burgundska [Bourgogne: FR] (vst. 1596; nar. 1568); poslán do Čech ještě jako student, kazatel ve Vídni, zemřel morem
1634 Kremže [DE] br. Havel z Valašských Klobouk (vst. 1633; nar. ?); laik-novic
1639 Vídeň-Město [AT] br. Zacheus z Bozenu [AT] (vst. 1624; nar. ?)
1649 Linec [AT] P. Leopold ze Šerdinku [Schärding: AT] (vst. 1615; nar. ?)
1689 Praha-Hradčany br. Bohumír z Brna (vst. 1649; nar. ?); klášterní lékárník
1741 Olomouc P. Teodard z Horažďovic (vst. 1728; nar. 1706)
1754 Fulnek br. Norbert z Jihlavy (vst. 1712; nar. 1692); soukeník
1762 Vyškov P. Hugo z Vyškova (vst. 1723; nar. 1702)
1766 Znojmo br. Petr z Pojsdorfu [Poysdorf: AT] (vst. 1734; nar. 1708); košíkař
1778 Kolín P. Onesymus z Kutné Hory (vst. 1755; nar. 1736)
1784 Sokolov P. Kryštof z Mikulova (vst. 1714; nar. 1686); ve světě Leopold Somern ze Somernů, senior provincie, kněz-jubilant
–––
1842 Třebíč P. Prokop KRUMPOLC [Krumpholz] (vst. 1818; nar. 1801)
1884 Rumburk br. Jiří JAURICH (vst. 1854; nar. 1827)
1947 Mělník br. Jeroným SLÁMA (vst. 1929; nar. 1914); kuchař, zemřel v nemocnici u sester boromejek
2010 Olomouc P. Libor PINKAVA (vst. 1939; nar. 1919); kněz jubilant, senior provincie

 

16. LISTOPADU
1722 Mikulov P. Felicissimus z Milovic (vst. 1693; nar. 1671)
1734 Svídnice [PL] P. Kolumbán z Janova u Krnova (vst. 1710; nar. 1688)
1766 Znojmo br. Eduard z Vratislavi [PL] (vst. 1762; nar. 1742); vodař
1773 Olomouc P. Linus z Dolního Jiřetína (vst. 1762; nar. 1743)
–––
1900 Sokolov br. Elzearius VÍLAND [Wieland] (vst. 1860; nar. 1842)


17. LISTOPADU
1646 Vídeň-Město [AT] P. Maxim z Detlbachu [Dettelbach: DE] (vst. 1631; nar. )
1735 Roudnice br. Bernard z Náchoda (vst. 1685; nar. 1654); krejčí, profes-jubilant
1753 Nisa [PL] br. Dominik ze Cvikova [DE] (vst. 1705; nar. 1681); krejčí
1754 Rumburk P. Jan Sarkander z Českého Krumlova (vst. 1735; nar. 1709); vstoupil do kapucínského řádu od konventuálů již jako kněz
1759 Roudnice P. Cyrinus z Litomyšle (vst. 1731; nar. 1713)
1775 Litoměřice br. Burchard ze Sokolova (vst. 1718; nar. 1697); řezník, profes-jubilant
–––
1875 Mělník br. Kancián ŠÍDA [Schjda] (vst. 1851; nar. 1829)
1883 Olomouc P. Kastus LUC [Lutz] (vst. 1831; nar. 1809); profes-jubilant
2002 Tatenice P. Agapit PÁTEK (vst. 1932; nar. 1913); kněz-jubilant, farář v Tatenici, duchovní správce řeholních sester; pohřben v Olomouci

 

18. LISTOPADU
1649 Vídeň-Město [AT] P. Jan z Raabu [HU] (vst. 1603; nar. ?); první provinční kronikář
1649 Vídeň-Město [AT] P. Filip ze Slezska (vst. 1612; nar. ?)
1683 Kolín br. Bohumil z Police nad Metují (vst. 1681; nar. 1653)
1752 Chrudim br. Bruno ze Zábřehu (vst. 1731; nar. 1711); krejčí
–––
1872 Kolín br. Rochus KOROTIN (vst. 1835; nar. 1813); vrátný, raněn mrtvicí
2001 Praha Libuše PADIOROVÁ (nar. 1923); členka SFŘ, dobrodinec hradčanského kláštera

 

19. LISTOPADU
1606 Vídeň-Za Hr. [AT] br. Ludvík z Gorizie [Goricija: IT] (vst. 1603; nar. ?); ve světě hrabě z Colloreda, student filozofie
1629 Vídeň-Město [AT] P. Antonín z Luccy [Luka: IT] (vst. 1622; nar. ?)
1635 Mikulov br. Oktavián z Bavorska [DE] (vst. 1635; nar. ?); student-novic
1635 Mikulov br. Jáchym z Tyrolska [AT] (vst. 1635; nar. ?); bratr laik-novic
1635 Mikulov br. Jakub z Tyrolska [AT] (vst. 1635; nar. )
1704 Čes. Budějovice P. Alexandr z Glogówa [PL] (vst. 1674; nar. 1649)
1727 Kolín P. Symforián z Lanškrouna (vst. 1695; nar. ?)
1758 Praha-Hradčany P. Benedikt z Prahy (vst. 1711; nar. 1693)
1758 Žatec P. Expeditus z Karlových Varů (vst. 1728; nar. 1715)
1766 Olomouc P. Adeotat z Nového Dvora (vst. 1710; nar. 1691); kněz-jubilant
 

20. LISTOPADU
1734 Třebíč P. Lambert ze Strakonic (vst. 1699; nar. 1682)
1755 Praha-Hradčany P. Abrahám z Lince [AT] (vst. 1714; nar. 1691)
1757 Vyškov br. Placid z Wiltenu [AT] (vst. 1710; nar. 1690); krejčí
1766 Rumburk P. Florid z Chomutova (vst. 1731; nar. 1709)
1771 Sušice P. Adaukt z Brna (vst. 1726; nar. 1706)
1772 Žatec br. Tibor ze Žandova (vst. 1726; nar. 1704); punčochař
1820 Opočno br. Elektus z Horšovského Týna (vst. 1763; nar. 1742); krejčí, profes-jubilant
–––
 

21. LISTOPADU
1655 Roudnice P. Vilém ze Slavkova (vst. 1634; nar. ?); zemřel náhlou smrtí
1722 Mikulov P. Jan Evangelista ze Znojma (vst. 1712; nar. 1695); student teologie
1757 Horšovský Týn P. Venustus z Jablonného (vst. 1723; nar. 1703)
1818 Tišnov P. Zikmund z Prostějova (vst. 1765; nar. 1746); farář v Diecézi brněnské, profes-jubilant

 

22. LISTOPADU
1660 Waidhofen [AT] P. Lukáš z Bavorska [DE] (vst. 1635; nar. ?)
1661 Vídeňské N. Město [AT] P. Eustach z Mnichova [München: DE] (vst. 1627; nar. ?)
1719 Čes. Budějovice P. Haštal z Českých Budějovic (vst. 1697; nar. ?)
1721 Roudnice br. Anaklet z Jihlavy (vst. 1689; nar. 1669)
1733 Chrudim br. Chrysant z Rumburka (vst. 1722; nar. 1693); tkadlec
1750 Rumburk br. Jáchym z Prudniku [PL] (vst. 1714; nar. 1687); švec
–––
1939 Praha br. Ivo HLAVA (vst. 1886; nar. 1860); zemřel v nemocnici Na Františku, profes-jubilant
1955 Heidelberg [DE] br. Elzearius MENZL (vst. 1919; nar. 1893); po II. světové válce byl odsunut do Německa, zůstal však členem naší provincie


23. LISTOPADU
1634 Štýr [AT] br. Gabriel z Landshutu [DE] (vst. 1628; nar. ?)
1701 Praha-Nové Město br. Abrahám z Moravy (vst. 1693; nar. 1656)
1723 Praha-Nové Město P. Emerich z Plzně (vst. 1674; nar. ?)
1770 Budějovice br. Geminián z Doupova (vst. 1716; nar. 1686); řezník, profes-jubilant
–––
1830 Nová Ves P. Krescencián ŠIMÁČEK [Schimaczek] (vst. 1780; nar. 1760); pensionovaný farář
1875 Rumburk P. Pacifik WERNER (vst. 1835; nar. 1819); katecheta
1999 Münster [DE] P. Pavel KNESPL (vst. 1941; nar. 1925); doktor filozofie, licenciát teologie, provinční archivář, od roku 1969 v exilu v Německu, duchovní správce českých krajanů, středoškolský profesor matematiky a fyziky; zemřel v nemocnici, pohřben ve své farnosti v Ibbenbürenu [DE]
2006 Zábřeh na Moravě br. Štěpán ZIMMERMANN (vst. 1947; nar. 1921); profes-jubilant, kuchař a zahradník; zemřel v léčebně dlouhodobě nemocných, pohřben je v Brně


24. LISTOPADU
1640 Olomouc br. Bonaventura ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1614; nar. ?)
1652 Vídeň-Město [AT] P. Oldřich z Prahy (vst. 1624; nar. ?)
1693 Chrudim P. Jan Baptista z Prahy (vst. 1665; nar. ?)
1738 Prudnik [PL] P. Egid z Vratislavi [Wrocław: PL] (vst. 1680; nar. 1663); třikrát provinční definitor, kněz-jubilant
1738 Praha-Hradčany P. Šimon z Ostricu [Ostritz: DE] (vst. 1686; nar. 1660); profes-jubilant
1742 Jihlava br. Karel z Lešna [Leszno: PL] (vst. 1709; nar. 1685); komorník
1772 Chrudim P. Nikodém z Topolu (vst. 1737; nar. 1719)
–––
1835 Most P. Martinián BERNT (vst. 1762; nar. 1742); zasl. definitor, kněz-jubilant, senior provincie


25. LISTOPADU
1637 Vídeň-Město [AT] P. Izák z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1628; nar. ?)
1662 Vídeňské N. Město [AT] P. Albertin z Frajburku [Freiburg: DE] (vst. 1630; nar. ?)
1718 Litoměřice P. Rupert z Prahy (vst. 1684; nar. 1664); ve světě Leopold Lečanský z Popic
1718 Žatec P. Kvirín z Horšovského Týna (vst. 1679; nar. 1656)
1721 Jihlava br. Zacheus z Laufu [DE] (vst. 1697; nar. ?); švec
1745 Most P. Sixtus z Glogówa [PL] (vst. 1709; nar. 1691)
1765 Litoměřice br. Barnabáš z Jihlavy (vst. 1722; nar. 1702); soukeník
1798 Brno P. Tadeáš z Brna (vst. 1752; nar. 1735)
1798 Tobolsk [RU] P. Elizeus z Českých Budějovic (vst. 1767; nar. 1747); misionář v Rusku, v Kavkaze a na Ukrajině
–––
1865 Radovesice br. Humilis ÉL [Ehl] (vst. 1826; nar. 1798); soukeník, vrátný, člen kláštera v Litoměřicích, zemřel při sběru almužen
1866 Brno P. Adrián STOKLASKA (vst. 1827; nar. 1804); zemřel raněn mrtvicí
1870 Zákupy br. Donát GRUSS (vst. 1824; nar. 1803); vrátný
1874 Most P. Nikander HAJNEMAN [Heinemann] (vst. 1842; nar. 1824)
1890 Fulnek br. Zacheus GINTER [Günther] (vst. 1834; nar. 1817); profes-jubilant
1943 Fulnek br. Urban MAJVALD [Maiwald] (vst. 1898; nar. 1871); účastnil se I. světové války


26. LISTOPADU
1639 Vídeň-Město [AT] br. David ze Štýrska [AT] (vst. 1636; nar. ?)
1647 Vídeň-Město [AT] br. Pavel z Burgundska [Bourgogne: FR] (vst. 1617; nar. ?)
1650 Benátky [IT] P. Bonaventura z Benátek [IT] (vst. 1596; nar. 1579); zasl. definitor a kazatel naší provincie, působil zde v letech 1613-19
1680 Linec [AT] P. Prokop z Templinu v Braniborsku [DE] (vst. 1627; nar. 1608); slavný lidový misionář a spisovatel, profes-jubilant
1703 Nisa [PL] P. Marek z Krnova (vst. 1669; nar. ?)
1804 Žatec P. Filip z Mostu (vst. 1754; nar. 1736); profes-jubilant
–––
1844 Znojmo P. Hyacint VECHTR [Wächter] (vst. 1829; nar. 1792)
1899 Praha br. Vitál TREJBAL [Treybal] (vst. 1890; nar. 1866); ošetřovatel, zemřel v nemocnici Na Františku
1906 Brno br. Kornelius VINTR [Winter] (vst. 1857; nar. 1838); senior bratří laiků, vrátný ve Znojmě, osobní sekretář provinciála, zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří
1946 Třebíč br. Marin BAREŠ (vst. 1905; nar. 1878); vrátný


27. LISTOPADU
1627 Vídeň-Město [AT] P. Jan Pavel z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1605; nar. ?)
1627 Vídeň-Město [AT] P. Iluminát z Imoly [IT] (vst. 1622; nar. ?)
1669 Brno P. Vojtěch z Kolína nad Rýnem [DE] (vst. 1645; nar. ?); ve světě Václav Karel rytíř Zeller z Rosenthalu
1669 Brno P. Albert z Českých Budějovic (vst. 1653; nar. ?)
1716 Mikulov P. Klement z Kaplic (vst. 1681; nar. 1667); kazatel v olomoucké katedrále
1718 Olomouc br. Valentýn z Jihlavy (vst. 1673; nar. 1650); soukeník
1720 Mikulov P. Mansvet z Mikulova (vst. 1685; nar. ?)
1726 Praha-Hradčany P. Ferdinand z Prahy (vst. 1674; nar. ?); profes-jubilant
1729 Praha-Nové Město br. Bruno z Mnichova Hradiště (vst. 1727; nar. 1701); prknař
1784 Třebíč P. Petr Alkantarský z Dolních Kounic (vst. 1732; nar. 1714); profes-jubilant
1810 Olomouc br. Aleš z Radoměřic (vst. 1761; nar. 1742); sakristán u sester Voršilek

 

28. LISTOPADU
1639 Vídeň-Město [AT] br. Bernardin ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1635; nar. ?)
1655 Vídeň-Město [AT] P. František z Rivy [IT] (vst. 1615; nar. ?)
1668 Bruck a.d.M. [AT] br. Gerhard z Oberburgu [AT] (vst. 1668; nar. ?); student-novic
1731 Vyškov P. Julián z Moravy (vst. 1701; nar. 1683)
1732 Fulnek P. Evarist z Opole [PL] (vst. 1676; nar. 1656); profes-jubilant
1748 Olomouc P. Bernardin z Olomouce (vst. 1697; nar. 1679); profes-jubilant
1750 Brno P. Bruno z Děčína (vst. 1686; nar. 1668); kněz-jubilant
1763 Chrudim br. Donát ze Starého Mýta (vst. 1731; nar. 1710); krejčí
1780 Fulnek br. Marin z Fulneku (vst. 1737; nar. 1716); švec
1785 Fulnek P: Ignác z Libavé (vst. 1760; nar. 1740)
1825 Prostějov P. Maximin z Valašského Meziříčí (vst. 1774; nar. 1752); kaplan vojenské nemocnice na Hradisku u Olomouce, profes-jubilant

 

29. LISTOPADU
1671 Znojmo P. Chrysant z Mnichova [München: DE] (vst. 1651; nar. ?)
1722 Praha-Hradčany P. Adam z Jindřichova Hradce (vst. 1713; nar. 1692); student teologie
1726 Svídnice [PL] P. Zikmund z Prudniku [PL](vst. 1712; nar. 1688)
1729 Mikulov P. Bonagracia z Opočna (vst. 1705; nar. 1682)
1729 Zákupy br. Vendelín z Nového Jičína (vst. 1714; nar. 1694)
1737 Nisa [PL] br. Ludvík ze Sokolova (vst. 1721; nar. 1696); postřihač vlny
1783 Olomouc P. Emil z Mikulova (vst. 1764; nar. 1744); polní kaplan u třetího trestního pluku
1791 Praha-Nové Město P. Emerich z Kutné Hory (vst. 1737; nar. 1717); zasl. definitor, profes-jubilant
1814 Chrudim P. Juniper z Bohumilic (vst. 1747; nar. 1726); kněz-jubilant, senior provincie
1826 Třebíč br. Zachariáš z Mošnova (vst. 1758; nar. 1740); mydlář, profes-jubilant, senior Moravské provincie
–––
1902 Litoměřice P. Tibor VYSKOČIL (vst. 1866; nar. 1844); novicmistr
1945 Brno P. Venanc HERBINGER (vst. 1932; nar. 1914); lektor Písma sv., zemřel při návratu z ruského zajetí


30. LISTOPADU
1637 Vídeň-Město [AT] P. Dorotej z Bavorska [DE] (vst. 1616; nar. ?)
1660 Vídeň-Město [AT] P. Pavel z Falce [Pfalz: DE] (vst. 1628; nar. ?)
1668 Vídeň-Město [AT] P. Onufrius z Goricije [Gorizie: IT] (vst. 1624; nar. ?)
1682 Mikulov P. Benignus z Budišova nad Budišovkou (vst. 1633; nar. ?)
1722 Žatec P. Cyrinus z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1688; nar. 1669)
1723 Vratislav [PL] br. Engelbert z Nojmarktu [Neumarkt: AT] (vst. 1719; nar. 1697); student filozofie
1741 Olomouc br. Leonard z Horního Slavkova (vst. 1700; nar. 1677); jirchář
1768 Jihlava P. Viktorián z Nowe Rudy [PL] (vst. 1717; nar. 1695); profes-jubilant
–––
1868 Rumburk P. Dagobert KOŘISTKA [Korzistka] (vst. 1827; nar. 1806); zemřel raněn mrtvicí
1902 Praha br. Hermenegild TILL (vst. 1849; nar. 1824); profes-jubilant, zemřel v nemocnici Na Františku


1. PROSINCE
1607 Štýrský Hradec [AT] P. Ondřej z Vičency [Vicenza: IT] (vst. 1557; nar. 1537); šlechtic z rodu Pivotto, kněz-jubilant
1640 Vídeň-Město [AT] br. Ignác z Bavorska [DE] (vst. 1617; nar. ?)
1670 Linec [AT] P. Kašpar z Bambergu [DE] (vst. 1628; nar. ?); radostně zaměnil pozemský život za nebeský
1671 Korneuburg [AT] P. Paschasius z Frank [Franken: DE] (vst. 1652; nar. ?)
1767 Sušice P. Florus z Prahy (vst. 1751; nar. 1732)
1781 Čes. Budějovice P. Kristián z Karlových Varů (vst. 1728; nar. 1704); profes-jubilant
1793 Terezín P. Jakub z Hradce Králové (vst. 1772; nar. 1753); kaplan ve vojenské nemocnici
–––
1833 Most P. Anastáz ŠEVEST [Schewest] (vst. 1829; nar. 1803)
1843 Opočno P. Antonín SENFT (vst. 1835; nar. 1816)
1976 Banská Bystrica P. Jaromír KŘENEK (vst. 1940; nar. 1923); regent schóly a varhaník v katedrálním kostele


2. PROSINCE
1638 Olomouc br. Julius z Rakouska [AT] (vst. 1606; nar. ?)
1647 Pasov [DE] br. Benno z Rakouska [AT] (vst. 1634; nar. ?)
1698 Olomouc P. Abundancius ze Slezska (vst. 1668; nar. ?)
1699 Nisa [PL] br. Symforián z Tyrolska [AT] (vst. 1655; nar. ?)
1702 Sokolov P. Nikasius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1668; nar. ?)
1719 Brno P. Pacifik z Roudnice (vst. 1691; nar. 1664)
1735 Mikulov P. Michelangel z Jihlavy (vst. 1694; nar. 1674)
1743 Čes. Budějovice P. Maxim z Müllbachu [AT] (vst. 1710; nar. 1689); voják, ve světě Jan Jiří hrabě z Troyer, přešel k nám z Tyrolské provincie
1758 Kolín P. Kryšpinián z Hradce Králové (vst. 1727; nar. 1705)
1772 Čes. Budějovice br. Servilián z Dobřichovic (vst. 1760; nar. 1738); krejčí
1799 Hynčice P. Epimachus z Hustopečí (vst. 1750; nar. 1732); zasl. misionář v Rusku, kaplan v Arcidiecézi olomoucké
1802 Břeh [PL] br. Ezechiel z Kárlštatu [Karlstadt: DE] (vst. 1748; nar. 1728); profes-jubilant
–––
1844 Třebíč P. Matěj VYSKOČIL [Wiskoczil] (vst. 1811; nar. 1791)
1899 Roudnice br. Vendelín BLAŽEK (vst. 1868; nar. 1849); vrátný


3. PROSINCE
1678 Brno br. Modest z Horšovského Týna (vst. 1675; nar. 1654); student filozofie
1758 Jihlava br. Zacheus z Českých Budějovic (vst. 1725; nar. 1704); provazník
–––
1971 Königshofen [DE] P. Odilo ŠINDLER [Schindler] (vst. 1937; nar. 1915); po II. světové válce byl odsunut kvůli své národnosti do Německa a pečoval o vystěhovalce, zůstal členem naší provincie


4. PROSINCE
1661 Vídeň-Město [AT] P. Jeroným z Vestfálska [DE] (vst. 1628; nar. ?)
1669 Brno br. Jan Baptista z Frank [Franken: DE] (vst. 1655; ?)
1701 Praha-Hradčany P. Osvald ze Strakonic (vst. 1670; nar. ?)
1703 Litoměřice P. Cyril z Bavorska [DE] (vst. 1667; nar. ?)
1711 Pozořice P. Alberik z Vodňan (vst. 1694; nar. 1672); zemřel ve službě postiženým morem v Pozořicích, pohřben v Brně
1715 Litoměřice P. Evžen z Prahy (vst. 1662; nar. ?); profes-jubilant
1744 Chrudim br. Emilián z Trevíru [Trier: DE] (vst. 1689; nar. 1663); jirchář, profes-jubilant
1778 Praha-Hradčany br. Ferdinand z Elbingenu [DE] (vst. 1728; nar. 1703); truhlář, profes-jubilant
1798 Olomouc P. Urban z Kujav (vst. 1756; nar. 1738); zasl. misionář v Rusku
1819 Lobendava P. Klement z Pankráce (vst. 1775; nar. 1754); farář v Diecézi litoměřické
–––
1872 Olomouc P. Benjamín LUKEŠ (vst. 1812; nar. 1794); kněz-jubilant, senior provincie


5. PROSINCE
1657 Vídeň-Za Hr. [AT] P. Jan Antonín z Vídně [Wien: AT] (vst. 1615; nar. ?)
1704 Praha-Hradčany br. Petronius z Kaplic (vst. 1664; nar. ?)
1729 Brno br. Petr z Vídně [Wien: AT] (vst. 1716; nar. 1692); lazebník
1756 Most P. Masseo z Prahy (vst. 1721; nar. 1703)
1760 Litoměřice P. Ábel z Karlových Varů (vst. 1734; nar. 1717)
1777 Čes. Budějovice P. Rochus z Bíliny (vst. 1754; nar. 1731)
1778 Mikulov P. Joanin z Mikulova (vst. 1741; nar. 1724)
1781 Znojmo P. Dominik ze Žatce (vst. 1724; nar. 1708); lektor, čtyřikrát definitor, zasl. provinční kustod, kněz-jubilant
1795 Horšovský Týn P. František z Prahy (vst. 1749; nar. 1729)

 

6. PROSINCE
1625 Benátky [IT] P. Jan z Benátek [Venezia: IT] (vst. 1575; nar. 1555); dvakrát gen. komisař naší začínající provincie, lektor teologie, zemřel na útrapy stáří
1665 Vídeň-Město [AT] P. Serenus ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1655; nar. ?)
1679 Most br. Nicefor z Moravy (vst. 1679; nar. ?); student-novic, zemřel morem
1679 Brno br. Mikuláš z Tyrolska [AT] (vst. 1676; nar. ?); zemřel morem
1685 Fulnek P. Akvilín z Jihlavy (vst. 1655; nar. ?)
1709 Žatec P. Hypolit z Prahy (vst. 1696; nar. ?)
–––
1849 Praha-Hradčany br. Marek HAKER (vst. 1815; nar. 1778); soukeník
1900 Fulnek br. Hilarion KADULA (vst. 1858; nar. 1834); kuchař a zahradník


7. PROSINCE
1614 Benátky [IT] P. Beltram z Údyne [Udine: IT] (vst. 1594; nar. 1575); byl jedním ze třinácti zakladatelů, jako vojenský kaplan provázel sv. Vavřince z Brindisi do Uher, do své provincie se vrátil roku 1609
1676 Prudnik [PL] br. Leonard z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1676; nar. ?); student-novic
1736 Prudnik [PL] P. Markvard z Valštejna (vst. 1712; nar. 1691)
1769 Praha-Nové Město P. Řehoř z Brtnice (vst. 1714; nar. 1693); kněz-jubilant
1784 Brno P. Natanael z Nového Města na Moravě (vst. 1761; nar. 1745); zasl. lektor
1797 Litoměřice P. Ubald z Mnichova Hradiště (vst. 1756; nar. 1732)
1805 Most P. Dagobert z Chomutova (vst. 1745; nar. 1723); kněz-jubilant
1814 Praha-Hradčany br. Achác z Teplic (vst. 1757; nar. 1734); truhlář, profes-jubilant, senior bratří laiků
–––
1873 Brno P. Justýn FILCIK [Filzig] (vst. 1831; nar. 1808)

 

8. PROSINCE
1621 Sicílie [IT] P. Marián z Alkama [Alcamo: IT] (vst. ?; nar. ?); jeden ze třinácti spoluzakladatelů naší provincie, vrátil se do palermské provincie, kde byl provinciálem
1636 Vídeň-Město [AT] P. Anaklet z Óbr-hauzenu [Oberhausen: DE] (vst. 1631; nar. ?); student filozofie
1664 Wels [AT] P. Edilbert z Brna (vst. 1654; nar. ?)
1709 Zákupy br. Bonitus ze Sokolova (vst. 1682; nar. 1652); ve světě Jan Štěpán z Waldu
1741 Nisa [PL] br. Hyacint z Gruševa [Gruszewo: PL] (vst. 1714; nar. 1694); poslíček
1759 Mikulov P. Dionýz z Olomouce (vst. 1722; nar. 1704); loretánský sakristán
1759 Olomouc P. Jan Damascén z Libochovic (vst. 1726; nar. 1707)
1787 Praha-Nové Město P. Haštal z Prahy (vst. 1751; nar. 1731)
1792 Třebíč P. Modestin z Pouzdran (vst. 1743; nar. 1723)
–––
1837 Bohosudov P. Albertin VENCL [Wentzel] (vst. 1780; nar. 1758); ošetřovatel, kaplan v Diecézi litoměřické, profes-jubilant
1884 Sušice P. Pavlín KLIMEŠ [Klimesch] (vst. 1832; nar. 1807); administrátor, profes-jubilant


9. PROSINCE
1669 Brno br. Silvestr z České Lípy (vst. 1665; nar. ?)
1737 Třebíč br. Vilém z Duchcova (vst. 1695; nar. 1671); řídící učitel
1788 Kolín P. Václav z Českého Brodu (vst. 1748; nar. 1729)
–––
1844 Litoměřice br. Efrém OTT (vst. 1839; nar. 1809); student teologie
1854 Brno P. Emanuel JUŘENA [Jurzena] (vst. 1821; nar. 1796); duchovní správce ve věznici
1855 Olomouc br. Štěpán WOLF (vst. 1814; nar. 1792); švec, vrátný
1866 Fulnek P. Modest SIMON (vst. 1829; nar. 1805); duchovní správce v nemocnici sester Alžbětinek
1875 Praha-Hradčany br. Simplicius WERNER (vst. 1824; nar. 1795); tesař, ošetřovatel, profes-jubilant


10. PROSINCE
1632 Praha-Hradčany br. Jakub z Mnichova [München: DE] (vst. 1622; nar. ?)
1639 Vídeň-Město [AT] br. Rufin z Vídně [Wien: AT] (vst. 1616; nar. ?)
1646 Vídeň-Město [AT] br. Modest ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1610; nar. ?)
1720 Kyjov P. Libor z Českých Budějovic (vst. 1672; nar. ?)
1733 Prudnik [PL] P. Benjamín z Ostrova nad Ohří (vst. 1717; nar. 1699)
1746 Mikulov P. Ignác z Prahy (vst. 1698; nar. 1675)
1771 Opočno P. Mansvet z Prahy (vst. 1721; nar. 1706); zasl. prov. definitor, profes-jubilant
1809 Horšovský Týn P. Severin ze Žatce (vst. 1760; nar. 1742)
–––
1858 Opočno P. Adolf ŠIMČÍK [Schimcžik] (vst. 1821; nar. 1795); kaplan ve farním kostele
1870 Mělník P. Natanael ŠITRA [Schitra] (vst. 1827; nar. 1803)
1934 Roudnice P. Robert KUČERA (vst. 1884; nar. 1865); profes-jubilant


11. PROSINCE
1693 Olomouc P. Eduard z Mnichova [München: DE] (vst. 1651; nar. ?)
1701 Praha-Hradčany P. Anaklet z Libavé (vst. 1682; nar. 1664); lektor filozofie
1777 Rumburk P. Apolonius z České Lípy (vst. 1720; nar. 1698); kněz-jubilant
1797 Enns [AT] P. Jan od Kříže z Brna (vst. 1754; nar. 1734); polní kaplan
–––
1862 Brno P. Konrád CAHA [Zaha] (vst. 1831; nar. 1806)
2015 České Budějovice P. Jiří PAĎOUR (vst. 1978; nar. 1943); herec a režisér, aktivista Charty 77, tajný formátor sester kapucínek v době nesvobody, provinciál, pomocný biskup pražský a pak biskup českobudějovický


12. PROSINCE
1679 Brno br. Michael z Antverp [BE] (vst. 1669; nar. ?); klášterní lékárník, zemřel morem
1727 Litoměřice br. Kristián z Chyší (vst. 1724; nar. 1704)
1803 Olomouc P. Desiderius z Brna (vst. 1757; nar. 1740); metropolitní zpovědník
–––
1901 Rumburk br. Hypolit RAJCHMAN [Reichmann] (vst. 1885; nar. 1852)


13. PROSINCE
1649 Praha-Hradčany P. Řehoř z Val di Fassa [IT] (vst. 1615; nar. ?)
1687 Chrudim br. Kvirín z Kraňska [Kranjska: SI] (vst. 1651; nar. ?)
1697 Zákupy P. Liberát ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1657; nar. ?)
1699 Nisa [PL] P. Auracián z Českých Budějovic (vst. 1686; nar. 1667)
1731 Praha-Hradčany P. Peregrin z Vratislavi [PL] (vst. 1690; nar. 1670)
1749 Opočno br. Cyriak z Kladska [Kłodsko: PL] (vst. 1711; nar. 1684); švec
1754 Praha-Hradčany P. Fakundus z Úštěka (vst. 1740; nar. 1722)
1768 Praha-Hradčany br. Damián z Jihlavy (vst. 1722; nar. 1695); truhlář
1775 Jihlava P. Cyprián z Jihlavy (vst. 1764; nar. 1745)
1779 Roudnice P. Bonifác z Jindřichova Hradce (vst. 1744; nar. 1725)
1784 Sokolov P. Flavius z Teplé (vst. 1739; nar. 1720)
1788 Kolín P. Václav z Českého Brodu (vst. 1748; nar. 1729)
1811 Praha-Hradčany br. Hyacint z Bernova (vst. 1759; nar. 1738); tkadlec, profes-jubilant
–––
1867 Brno P. Jan Evangelista COUFAL [Zaufal] (vst. 1811; nar. 1791); kněz-jubilant
1923 Rumburk br. Melchior PECOLT [Petzolt] (vst. 1857; nar. 1838); vrátný, profes-jubilant, senior bratří laiků


14. PROSINCE
1682 Kolín P. Sigisbert z Nepomuku (vst. 1651; nar. ?)
1687 Vyškov P. Epifanius ze Šenova (vst. 1660; nar. ?); německý kazatel
1696 Roudnice P. Marcelín z Mnichova [München: DE] (vst. 1650; nar. ?)
1700 Jihlava P. Heliodor z Jihlavy (vst. 1655; nar. ?)
1720 Praha-Hradčany br. Rochus z Bavorska [DE] (vst. 1677; nar. 1651); švec
1736 Břeh [PL] P. Justinián z Maria Šternu [Mariastern: AT] (vst. 1689; nar. ?)
1749 Brno P. Ludvík z Mostu (vst. 1712; nar. 1693)
1752 Chrudim P. Matouš z Polné (vst. 1717; nar. 1699)
1764 Kolín br. Kryštof z Poděbrad (vst. 1731; nar. 1710); kolář
1778 Praha-Nové Město P. Albertin z Prahy (vst. 1743; nar. 1724)
1786 Terezín P. Josef Kalasánský z Prahy (vst. 1770; nar. 1754); kaplan ve vojenské nemocnici
1801 Třebíč br. Emilián z Třebíče (vst. 1746; nar. 1728); soukeník, profes-jubilant
–––
1861 Sušice br. Valentýn MUSIL (vst. 1820; nar. 1795); košíkař, vrátný
1864 Praha-Hradčany P. Atanáš RAUCH (vst. 1796; nar. 1780); kněz-jubilant, senior provincie, loretánský sakristán, zasl. direktor třetího řádu


15. PROSINCE
1646 Brno P. Silván z Ambachu [DE] (vst. 1621; nar. ?); pochován v kostele sv. Jakuba
1646 Linec [AT] P. Jeremiáš z Jeseníku (vst. 1635; nar. ?); zemřel na infekční nemoc
1681 Most P. Ivan ze Slezska (vst. 1644; nar. ?)
1682 Žatec P. Šimon z Kadaně (vst. 1664; nar. ?)
1694 Brno P. Ondřej z Brna (vst. 1654; nar. ?); třikrát provinciál
1715 Opočno br. Kosmas z Bruntálu (vst. 1693; nar. 1661)
1742 Praha-Nové Město P. Albertin ze Sušice (vst. 1692; nar. 1671); profes-jubilant
1768 Litoměřice P. Jan Evangelista z Roudnice (vst. 1723; nar. 1702)
1769 Sokolov P. Hyacint z Kadaně (vst. 1713; nar. 1697); profes-jubilant
1800 Praha-Hradčany P. Efrém z Hrobu (vst. 1764; nar. 1744)
–––
1846 Sušice P. Inocenc HOLOUBEK [Holaubek] (vst. 1815; nar. 1792)
1994 Praha-Hradčany P. Petr KULÍSEK (vst. 1926; nar. 1911); farář v Chřibské


16. PROSINCE
1689 Nisa [PL] br. Ivo z Kaplic (vst. 1665; nar. ?)
1699 Kolín P. Pavel z Čech (vst. 1654; nar. ?)
1732 Praha-Nové Město P. Silverius z Brettlu [AT] (vst. 1690; nar. 1670)
1777 Chrudim br. Oldřich z Opočna (vst. 1722; nar. 1696); krejčí, profes-jubilant
1787 Kolín P. Celerin z Libochovic (vst. 1739; nar. 1720)
1800 Roudnice P. Silvestr z Klatov (vst. 1753; nar. 1729)
1814 Klatovy P. Zachariáš z Prahy (vst. 1766; nar. 1749); zasl. polní kaplan, děkan v Diecézi českobudějovické
–––
1899 Sokolov br. Libor NIKRLE [Nickerle] (vst. 1844; nar. 1817); vrátný, profes-jubilant
1976 Mnichov [DE] P. Wilhelm ČIDA [Tschida] (vst. 1933; nar. 1915); po II. světové válce byl kvůli své národnosti odsunut do Německa, zůstal členem naší provincie


17. PROSINCE
1613 Vídeň-Za Hr. [AT] P. Ondřej z Kadubria [Cadubrio: IT] (vst. 1582; nar. ?); člen Benátské provincie, zručný řemeslník
1684 Praha-Hradčany br. Virgil z Hallu [AT] (vst. 1659; nar. ?)
1775 Fidenza [IT] P. Wunibald ze Sokolova (vst. 1720; nar. 1700); profes-jubilant, po dvacet let zpovědník knížete Este z Armstadtu, zemřel na zámku v Lombardii
1800 Chrudim br. Ludvík ze Sokolova (vst. 1777; nar. 1754); krejčí
1805 Sušice br. Rajmund z Nové Vsi (vst. 1754; nar. 1732); mydlař, profes-jubilant
1805 Fulnek br. Václav z Kujav (vst. 1773; nar. ?)
–––
1931 Praha-Hradčany br. Vendelín HOCHMANN (vst. 1901; nar. 1874); účastnil se I. světové války
2001 Uherské Hradiště P. Juvenál VALÍČEK (vst. 1935; nar. 1919); lektor dogmatiky, duchovní správce sester sv. Kříže v Boršicích, významný překladatel; zemřel v nemocnici, pohřben v Brně


18. PROSINCE
1691 Nisa [PL] P. Demetrius z Českých Budějovic (vst. 1672; nar. 1653)
1712 Pezinok [SK] P. Jan František z Prachatic (vst. 1667; nar. ?); misionář v Uhrách
1714 Praha-Hradčany P. Klaudián z Brna (vst. 1668; nar. ?)
1738 Znojmo P. Edmund z Olomouce (vst. 1690; nar. 1670); lektor filozofie
1757 Vyškov P. Genesius z Janovy Vsi (vst. 1744; nar. 1722)
1790 Znojmo P. Sigisbert ze Znojma (vst. 1736; nar. 1718); profes-jubilant
1793 Jaroměřice P. Agapit z Jihlavy (vst. 1773; nar. 1753); kaplan v Diecézi brněnské
1802 Chrudim P. Polykarp z Rokycan (vst. 1756; nar. 1735)
1819 Krásno P. Augustin z Libné (vst. 1776; nar. 1757); farář v Arcidiecézi pražské
–––
1941 Sokolov P. Heřman KLEMENT (vst. 1885; nar. 1868); nositel válečného vyznamenání 2. stupně Za zásluhy o vlast a lidstvo


19. PROSINCE
1732 Most P. Josef Maria ze Sokolova (vst. 1699; nar. 1680)
1749 Vratislav [PL] br. Alois z Lanškrouna (vst. 1735; nar. 1710); krejčí
1761 Vyškov P. Linus z Brna (vst. 1729; nar. 1709)
1793 Třebíč P. Homobonus z Vídně [Wien: AT] (vst. 1730; nar. 1711); kněz-jubilant, senior Moravské provincie
1805 Fulnek br. Antonín ze Znojma (vst. 1763; nar. 1733); přešel ke kapucínům od konventuálů, delší dobu byl sakristán ve Šternberku
–––
1833 Kostelec P. Ondřej ČECH (vst. 1779; nar. 1756); farář v Arcidiecézi pražské, profes-jubilant


20. PROSINCE
1618 Messina [IT] P. František z Messiny [IT] (vst. 1568; nar. ?); jeden ze třinácti spoluzakladatelů naší provincie, náš první generální vicekomisař a stavitel hradčanského kláštera
1620 Benátky [IT] P. Kosmas z Kastel-franka [Castelfranco: IT] (vst. 1597; nar. 1566); světským jménem Paolo Piazza, člen benátské provincie, věhlasný malíř, svým obrazem věnovaným císaři se zasloužil o přízeň Rudolfa II. vůči kapucínům, ve chvíli, kdy hrozilo jejich vypovězení ze země
1631 Znojmo P. Filip z Feldkirchu [AT] (vst. 1618; nar. ?)
1646 Vídeň-Město [AT] br. Alexandr z Mollbachu [DE] (vst. 1614; nar. ?)
1652 Vídeň-Město [AT] br. Didak ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1614; nar. ?)
1664 Linec [AT] P. Lev z Lauterbachu [AT] (vst. 1630; nar. ?)
1668 Linec [AT] P. Bonitus ze Slezska (vst. 1633; nar. ?)
1778 Třebíč P. Konstantin z Jihlavy (vst. 1742; nar. 1724)
1793 Sušice P. Albán ze Sušice (vst. 1747; nar. 1729)
–––
1879 Zákupy br. Kryšpinián ŠUBRT [Schubert] (vst. 1840; nar. 1810)


21. PROSINCE
1634 Vídeň-Město [AT] br. Angelus z Vyškova (vst. 1633; nar. ?); student filozofie
1664 Waidhofen [AT] br. Jan Baptista z Birkenštajnu [Birkenstein: AT] (vst. 1662; nar. ?); student filozofie
1669 Bruck a. d. L. [AT] br. Angelik z Pasova [DE] (vst. 1654; nar. ?); zemřel na cestě za velikého mrazu
1696 Mnich. Hradiště P. Jiří z Mnichova [München: DE] (vst. 1655; nar. ?)
1737 Břeh [PL] br. Gilbert ze Zubrnic (vst. 1736; nar. 1711); student filozofie
1740 Jihlava br. Jindřich z Železného Města [Eisenstadt: AT] (vst. 1694; nar. 1663); švec
1740 Třebíč br. Agapit ze Studené (vst. 1697; nar. 1677)
1747 Praha-Hradčany P. Klement z Pelhřimova (vst. 1717; nar. 1696)
1757 Znojmo P. Josef Maria z Vídně [Wien: AT] (vst. 1740; nar. 1689); před vstupem ke kapucínům byl stálým definitorem, generálním komisařem a provinciálem konventuálů
1770 Prudnik [PL] br. Felicián z Vilzbi-burgu [Vilsbiburg: DE] (vst. 1749; nar. 1724); soukeník
1785 Litoměřice br. Bruno z Úštěka (vst. 1753; nar. 1731); řezník
1794 Černá v Pošumaví P. Adrián ze Zvíkova (vst. 1768; nar. 1749); kaplan v Diecézi českobudějovické
1801 Olomouc P. Cézarius z Kyjova (vst. 1750; nar. 1729); profes-jubilant
1804 Žatec P. Genesius z Hyršperka (vst. 1760; nar. 1740); zasl. vychovatel synů pána z Weinberku, generála c. & k. vojska
1805 Fulnek P. Dionýz z Olomouce (vst. 1761; nar. 1745)
1816 Vranov nad Dyjí P. Kalist z Troskotovic (vst. 1761; nar. 1740); profes-jubilant, farář v Diecézi brněnské
1824 Praha P. Liberius z Mostu (vst. 1776; nar. 1758); penzionovaný administrátor v Arcidiecézi pražské
–––
1864 Kolín br. Zachariáš GIRL (vst. 1813; nar. 1792); profes-jubilant


22. PROSINCE
1699 Olomouc P. Vavřinec z Klatov (vst. 1685; nar. ?)
1735 Mnich. Hradiště br. Natanael z Mimoně (vst. 1699; nar. 1672)
1755 Kolín P. Richard z Prahy (vst. 1716; nar. 1695)
1764 Třebíč P. Lukáš z Třebíče (vst. 1753; nar. 1734)
1767 Chrudim P. Silván z Kolína (vst. 1725; nar. 1703)
1771 Chrudim br. Faustýn z Horšovského Týna (vst. 1729; nar. 1709); krejčí
1772 Praha-Nové Město P. Augustin z Ruprechtic (vst. 1753; nar. 1730)
1795 Litoměřice br. Mikuláš z Litoměřic (vst. 1753; nar. 1729); kovář
1799 Krouna P. Josef Antonín z Letohradu (vst. 1747; nar. 1728); kaplan v Diecézi královéhradecké, profes-jubilant
1816 Roudnice P. Terencián z Českých Budějovic (vst. 1769; nar. 1748)
–––
1869 Třebíč br. Leopold KUŽEL (vst. 1821; nar. 1800); soukeník, vrátný
2016 Praha-Hradčany br. Felix TOMEČEK (vst. 1970; nar. 1934); vždy usměvavý a radostný bratr, první tajně přijatý kapucín po potlačení Řádu v době komunistické nesvobody.


23. PROSINCE
1697 Třebíč P. Jeremiáš z Jihlavy (vst. 1688; nar. 1669)
1731 Praha-Nové Město P. Zenobius z Chebu (vst. 1720; nar. 1695); student teologie
1737 Svídnice [PL] P. Bertold z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1693; nar. 1673)
1741 Třebíč P. Flavián z Holabrunu [Hollabrunn: AT] (vst. 1695; nar. 1676)
1767 Most br. Kryšpinián z Třebíče (vst. 1714; nar. 1687); švec, profes-jubilant
1783 Most P. Augustin z Kraslic (vst. 1734; nar. 1716)
1783 Kyjov P. Vitál z Hranic (vst. 1740; nar. 1714)
1802 Třebíč br. Norbert z Havlíčkova Brodu (vst. 1759; nar. 1739); lékárník
–––
1933 Vöcklabrück [AT] [Feklabrik] P. Benno AURACHER (vst. 1882; nar. 1855); zasloužilý superior v Mariánské, dvakrát bavorský provinciál
1971 Brno P. Eduard DOSPIVA (vst. 1930; nar. 1910); direktor třetího řádu


24. PROSINCE
1613 Praha-Hradčany br. Serenus z Vídně [Wien: AT] (vst. 1610; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1614 Kremže [AT] P. Jindřich ze Slezska (vst. 1601; nar. ?); stal se kapucínem, když se obrátil z protestantství, vynikl jako kazatel a přivedl ke katolické víře i svou matku, v nemoci byl otráven protestantským lékařem, který ho ošetřoval
1662 Vídeň-Město [AT] br. Tibor z Brna (vst. 1624; nar. ?)
1709 Třebíč P. Jiří z Jihlavy (vst. 1684; nar. ?)
1729 Zákupy P. Antonín z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1686; nar. ?); zpovědník jasného patrona
1730 Olomouc P. Florencián z Prahy (vst. 1720; nar. ?); student teologie
1732 Olomouc P. Juvenál z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1716; nar. 1692); katedrální kazatel
–––

 

25. PROSINCE
1632 Vídeň-Město [AT] P. Makarius z Moravy (vst. 1614; nar. ?)
1645 Znojmo br. Hilarius z Kremže [AT] (vst. 1644; nar. ?); student filozofie
1648 Gmund [AT] P. František Karel z Landshutu [DE] (vst. 1623; nar. ?)
1667 Linec [AT] P. Gracián z Bambergu [DE] (vst. 1638; nar. ?)
1724 Fulnek P. Viktor z Jihlavy (vst. 1682; nar. 1664)
1732 Žatec br. Leopold z Tyrolska [AT] (vst. 1686; nar. 1665); sedlář
1745 Jihlava P. Petronius z Olomouce (vst. 1699; nar. 1681)
1747 Praha-Hradčany br. Nikasius ze Sokolova (vst. 1723; nar. 1702); jirchář
1760 Praha-Hradčany P. Tryfon z Kutné Hory (vst. 1734; nar. 1715)
1797 Sokolov P. Theobald z Karlových Varů (vst. 1749; nar. 1729)
1799 Chrudim P. Podiven z Jičína (vst. 1760; nar. 1737)
1801 Brno P. Ladislav ze Žatčan (vst. 1760; nar. 1742); duchovní správce v nemocnici u sester Alžbětinek, zemřel raněn mrtvicí
1805 Hradisko u Ol. br. Hugolín z Olomouce (vst. 1755; nar. 1735); knoflíkař, profes-jubilant, zemřel v nemocnici
–––
1918 Sušice P. Ladislav FAISTAUER (vst. 1892; nar. 1870)


26. PROSINCE
1635 Vídeň-Město [AT] br. Valentýn ze Štrasburku [Strasbourg: FR] (vst. 1629; nar. ?)
1647 Vídeň-Město [AT] P. Augustin z Landshutu [DE] (vst. 1630; nar. ?)
1678 Vratislav [PL] br. Damián ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1640; nar. ?)
1696 Praha-Hradčany P. Haštal z Českých Budějovic (vst. 1659; nar. ?)
1709 Praha-Hradčany P. Klétus z Olomouce (vst. 1684; nar. ?)
1729 Čes. Budějovice P. Gothard z Českého Krumlova (vst. 1715; nar. ?)
1762 Praha-Nové Město br. Vendelín z Měchova (vst. 1732; nar. 1714); písař
1790 Sušice P. Gedeon z Radomyšle (vst. 1740; nar. 1715); profes-jubilant
1810 České Žleby P. Ansbert z Českých Budějovic (vst. 1761; nar. 1743); kaplan v Diecézi českobudějovické
–––
1827 Valtrovice P. Maturus AICHINGER (vst. 1782; nar. 1764); dvacet sedm let farář v Diecézi brněnské
1899 Praha-Nové Město P. Barnabáš VAJS [Weiss] (vst. 1833; nar. 1815); dlouholetý superior v Praze na Novém Městě, známý hudebník, senior provincie, kněz-jubilant


27. PROSINCE
1650 Vídeň-Město [AT] P. Klement z Bavorska [DE] (vst. 1618; nar. ?)
1680 Most P. Alois z Hraniček (vst. 1661; nar. ?); zemřel morem v nemocnici, pohřben je v klášteře
1685 Horšovský Týn br. Virgil z Děčína (vst. 1654; nar. ?)
1692 Vyškov br. Ferdinand z Ravensbergu [DE] (vst. 1655; nar. ?)
1711 Litoměřice P. Valerius z Mostu (vst. 1660; nar. ?); profes-jubilant
1712 Praha-Hradčany P. Pankrác z Ostrova nad Ohří (vst. 1689; nar. 1668); kazatel u Panny Marie pod řetězem
1724 Opočno P. Adam ze Stožce (vst. 1681; nar. 1660); zasl. lektor teologie
1746 Praha-Hradčany P. Tibor z Prahy (vst. 1681; nar. 1664); kněz-jubilant
1793 Praha-Nové Město P. Servác z Kutné Hory (vst. 1731; nar. 1713); zasl. kustod Polska, kněz-jubilant, senior provincie
1795 Most br. Baltazar z Prahy (vst. 1749; nar. 1725); písař
1805 Kováry P. Kazimír ze Studené Vody (vst. 1763; nar. 1743); kaplan v Diecézi královéhradecké
1805 Kutná Hora P. Vilém z Libochovic (vst. 1772; nar. 1752); administrátor v bazilice sv. Barbory, zemřel ve vojenské nemocnici
1817 Louka u Znojma P. Engelbert z Bruntálu (vst. 1765; nar. 1747); farář v Diecézi brněnské, profes-jubilant
–––
1870 Znojmo P. Kajetán KOPIC [Kopitz] (vst. 1826; nar. 1807)
1892 Sušice br. Sarkander KRÁL (vst. 1890; nar. 1863)
1904 Fulnek br. Virgil SKÁLA [Skalla] (vst. 1851; nar. 1831); profes-jubilant, senior bratří laiků
1999 Kostomlaty p. M. P. Ezechiel KINDERMANN (vst. 1930; nar. 1911); farář v Diecézi litoměřické, díky vlasteneckému smýšlení nebyl po II. světové válce odsunut, i když byl německé národnosti, kněz jubilant, senior provincie, zpovědník sester sv. Kříže, 46 let duch. správce několika farností; pohřben v Praze


28. PROSINCE
1651 Linec [AT] P. Lev z Mnichova [DE] (vst. 1624; nar. ?)
11651 Linec [AT] P. Lev z Mnichova [München: DE] (vst. 1624; nar. ?)
1651 Praha-Nové Město P. Tomáš ze Nisy [Nysa: PL] (vst. 1639; nar. ?)
1652 Vídeň-Město [AT] P. Jindřich z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1631; nar. ?)
1656 Vídeň-Město [AT] P. Arnošt z Lince [AT] (vst. 1651; nar. ?)
1654 Vídeň-Město [AT] br. Erasmus z Olomouce (vst. 1641; nar. ?)
1671 Vídeň-Město [AT] br. Libor z Prahy (vst. 1669; nar. ?); student filozofie, ač mlád roky, byl shledán zralý pro nebe
1742 Praha-Hradčany P. Antonín z Českých Budějovic (vst. 1697; nar. 1671); ve světě Havel Leopold Zahrádka z Eylenfelsu
1747 Praha-Hradčany P. Alexandr z Prahy (vst. 1705; nar. 1687)
1749 Žatec P. Heribert z Brna (vst. 1717; nar. 1698)
1759 Sušice P. Regalát z Rakovníka (vst. 1732; nar. 1714)
1770 Fulnek P. František Paulán z Mikulova (vst. 1732; nar. 1713)
1790 Cheb P. Servilius z Českých Budějovic (vst. 1758; nar. 1740); polní kaplan u pěšího pluku
1805 Fulnek P. Marcián z Hraničné (vst. 1748; nar. 1727); moravský definitor, kněz-jubilant
1823 Souš P. Angelín z Mostu (vst. 1770; nar. 1753); farář v Diecézi litoměřické, profes-jubilant
–––
1867 Olomouc P. Josef Leonesský DAMM (vst. 1805; nar. 1785); provinční sekretář, administrátor v nemocnici sester Alžbětinek na Starém Brně, kněz-jubilant, senior provincie
1928 Praha-Hradčany br. Romuald BEZENKA (vst. 1928; nar. 1908); laik-novic, zemřel na zápal plic
1936 Kolín P. Milo LAHŮLEK (vst. 1890; nar. 1867); arcibiskupský rada a notář v Praze


29. PROSINCE
1639 Mödling [AT] br. Jindřich ze Švýcarska [CH] (vst. 1610; nar. ?)
1658 Bruck a. d. L. [AT] P. Serafín z Bolzana [IT] (vst. 1624; nar. ?); zemřel v pověsti svatosti
1679 Čes. Budějovice P. Gothard z Tyrolska [AT] (vst. 1659; nar. ?)
1712 Praha-Hradčany P. Achác z Chomutova (vst. 1684; nar. ?)
1716 Praha-Hradčany P. Rufin ze Znojma (vst. 1672; nar. 1651)
1796 Zákupy P. Largus z Police nad Labem (vst. 1733; nar. 1710); kněz-jubilant, senior provincie
–––
1836 Fulnek P. Tomáš VÍZNER [Wiesner] (vst. 1769; nar. 1752); kněz-jubilant, penzionovaný kaplan v Arcidiecézi olomoucké
1836 Olomouc br. Meinard KRAMMER (vst. 1835; nar. 1817); student filozofie


30. PROSINCE
1646 Vídeň-Město [AT] br. Hilarion z Hospitalu v Kraňsku [AT] (vst. 1610; nar. ?)
1664 Linec [AT] br. Benno z Mnichova [München: DE] (vst. 1624; nar. ?)
1685 Prudnik [PL] P. Antonín z Bavorska [DE] (vst. 1667; nar. ?)
1691 Opočno P. Maximin z Olomouce (vst. 1654; nar. ?)
1717 Brno P. Makarius z Českých Budějovic (vst. 1668; nar. ?)
1737 Opočno br. Tomáš z Potůčníku (vst. 1733; nar. 1713); student filozofie
1776 Praha-Nové Město P. Sixtus z Prahy (vst. 1746; nar. 1729)
1777 Most br. Vít z Chotěboře (vst. 1736; nar. 1712); postřihač
1797 Mnich. Hradiště P. Sebastián z Mírovic (vst. 1737; nar. 1715); kněz-jubilant, senior provincie
1798 Ples P. Kornelius z Kostelce nad Labem (vst. 1762; nar. 1743); sídelní kaplan
1809 Sušice P. Fabián ze Strakonic (vst. 1752; nar. 1735); zasl. prov. definitor, kněz-jubilant
–––
1831 Opočno P. Revokát RAUFAJZN [Raufeisen] (vst. 1774; nar. 1752); kněz-jubilant
1993 Brno P. Martin PTÁČEK (vst. 1938; nar. 1920); profes-jubilant
2002 Stará Boleslav P. Bohumil PODHORNÝ (vst. 1933; nar. 1915); dlouholetý správce řeh. sester, pohřben v Praze
2008 Bojkovice P. Aleš CIHLÁŘ (vst. 1934; nar. 1914)


31. PROSINCE

1656 Čes. Budějovice br. Remigius ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1639; nar. ?)
1707 Kolín br. Herkulán z Bruku [Bruck a. d. L.: AT] (vst. 1704; nar. 1683); student filozofie
1716 Prudnik [PL] br. Akvilín z Biskupic (vst. 1712; nar. 1694); student filozofie, ve světě Jan František Antonín Haberland z Mechlerheimu
1748 Olomouc P. Apolinář z Hyršperku (vst. 1690; nar. 1668); kněz-jubilant
1754 Most br. Liberát z Tyrolska [AT] (vst. 1719; nar. 1691); řemenář
1755 Most br. Konrád ze Sokolova (vst. 1721; nar. 1701); soukeník
1812 Litoměřice br. Damascén ze Sokolova (vst. 1769; nar. 1746); švec
1818 Kroměříž P. Herluín z Mikulova (vst. 1763; nar. 1745); lektor teologie, kanovník, zpovědník a teolog olomouckého arcibiskupa kardinála knížete Antonína Teodora Colloredo, profes-jubilant
–––

 

Autorská poznámka

Z tohoto nekrologia, které vznikalo po dobu deseti let, jsou (až na opodstatněné výjimky) vynecháni bratři, kteří před smrtí přešli do jiné provincie. Bratři, kteří zemřeli po 1. 5. 1827 včetně (obnovení Českomoravské provincie) jsou ve shodě s moderní praxí uváděni pomocí řeholního jména a příjmení (pravopis starých příjmení je zjednodušen podle norem). Před tímto datem jsou bratři podle dřívější praxe uváděni řeholním jménem a místem původu. Přechod mezi oběma způsoby citace je vyznačen krátkou dělící čarou (---). U počeštěných cizích názvů je originální tvar uveden v hranaté závorce. Doplňkové informace o bratřích jsou omezeny na nezbytné minimum. Tam, kde byl v nekrologiích konflikt v datu, volil jsem údaj nekrologia nejbližšího místu úmrtí (Praha, Vídeň, Benátky, Ancona, Řím, Miláno). Obce jsem se pokoušel identifikovat podle rozličných dvojjazyčných map a oficiálních soupisů obcí (viz seznam literatury), občasný omyl, však nelze vyloučit, neboť bylo nutno překládat nejprve z latiny do němčiny a pak teprve z němčiny do češtiny. Navíc mnohé z pohraničních obcí jsou dnes již zaniklé a některé německé názvy obcí se vyskytují v ČR až stoosmkrát (např. Neuhof). Četné duplicitní údaje byly odstraněny a nekrologium sjednoceno se souběžně vytvářenou elektronickou databází bratří. Povolání uvedené u bratří laiků obvykle označuje řemeslo před vstupem do řádu, jindy však převážně vykonávanou práci v řádu. V roce 2018 byly, až na výjimky, vypuštěny z nekrologia bratři, kteří zemřeli ještě vznikem samostatné provincie a obtížnější cizojazyčné zápisy jmen bratří byly kvůli snadnějšímu předčítání převedeny do fonetické podoby. Byly také oproti předchozímu vydání opraveny některé nepřesnosti v datech a místech.

 

Nekrologium zpracoval provinční historik br. Pacifik Matějka, ve spolupráci s provinčním archivářem br. Romualdem Jarolímkem. Za cenné korektury děkuji br. Petru z Alkantary Petřivalskému.

 

Tuto knihu věnuji zesnulému P. Juvenálovi Valíčkovi OFMCap., bez jehož mimořádně cenné písemné pozůstalosti by nemohla vzniknout.

 

Bonaventura mNově přeložené dílo krále mystiků

S radostí tímto dávám k dispozici poměrně krátký ale velmi hutný spis sv. Bonaventury: "O pěti svátcích Dítěte Ježíše" a přeji hodně duchovního užitku při jeho četbě. Br. Bonaventura

Ocenění pro MUDr. Míčkovou

Paní doktorka Soňa Míčková získala 19. října 2019 Cenu Celestýna Opitze za zdravotnickou péči poskytovanou během doby nesvobody zvláště řeholním společenstvím a kněžím. Připojujeme se ke gratulacím, protože i my jsme jejími dlužníky.

Číst dál...

PROVINCIE KAPUCÍNŮ V ČR

ZNEUŽITÍ NEZLETILÝCH

A ZRANITELNÝCH OSOB

SPÁCHANÉ ŘEHOLNÍKY

SMĚRNICE PRO PROVINCII KAPUCÍNŮ V ČR

ČERVEN 2019

OchrNezlet

SMĚRNICE

ÚVOD

Sexuální zneužití, spáchané řeholníkem nebo duchovním na mladistvém nebo zranitelném dospělém (z.d.), má velmi závažný charakter. Tyto skutky ohrožují význam a samotný účel rozhodnutí se pro víru postavenou na základních hodnotách, kterými jsou úcta k životu, důstojnost lidské osoby, svoboda, spravedlnost a láska. Role těchto hodnot, jak v církvi, tak i ve společnosti, má velký význam pro výchovu a orientaci svědomí.

Tyto skutky hluboce zraňují důstojnost nejslabších a bezbranných lidí, ale i zasvěcených osob a ministrů, neboť zpochybňují pravdu a dobro, které obyčejně muži i ženy od posledně jmenovaných očekávají.

Z toho důvodu se stává nevyhnutelným požadavkem předcházet, vhodně prověřovat a zodpovědně se stavět k jevům tohoto druhu v prostředí zasvěceného života, aby byla uchráněna výchovná, svědecká, mravní a spásná úloha víry v životě lidí dnešní doby.

Na 84. generální kapitule menších bratří kapucínů generální ministr položil důraz na to, abychom s rozhodností čelili otázce sexuálního zneužívání, což jsou velmi závažné delikty proti spravedlnosti a těžké hříchy proti čistotě (Srov. VII. PRŘ 22)1.

V této oblasti je třeba se vyhnout dvěma extrémům: z jedné strany popírání, zlehčování nebo přehlížení faktů, nechávání se strhnout pocitem bezmocnosti z důvodu složitosti tohoto jevu; z druhé strany zastávání striktně právního postoje, s tendencí k rigidní aplikaci trestně právních norem, které směřují ke krutému řešení problému.

Když se touto záležitostí zabývala 84. generální kapitula během svého jednání, zdůraznila, že je třeba především dbát o: solidní prověřování citové a sexuální zralosti kandidátů řeholního života, bratří, zaměstnanců i dobrovolníků; dále mít pečlivý program lidské formace kandidátů a bratří; definování jasných norem chování (kodex chování) pro zaměstnance a dobrovolníky, zvláštní formaci, která by podpořila maximální míru porozumění a zodpovědnosti týkající se fenoménu sexuálního zneužití; je také velmi žádoucí spolupracovat se státními i církevními institucemi; hlásit případy sexuálního zneužití mladistvých/z.d.; dobře znát postup předběžného šetření, které má zjistit, zda se jedná o sexuální zneužití, a poté postupovat podle občanského i církevního práva; pastoraci, která je solidární s oběťmi a příbuznými; zavádět účinná opatření vůči pachatelům zneužití, aby se omezilo nebezpečí opakování a veřejného pohoršení2.

Proto v souladu se směrnicemi, které církev3 vydala, a také v souladu s pokyny, které vydala kapitula, si generální ministr a jeho rada vyžádali, aby správní oblasti Řádu vypracovaly a přijaly směrnice na ochranu mladistvých/z.d., které by pomohly zajistit ministrům takové podmínky a vytvořit opatření, aby mohli vhodně řešit případy sexuálního zneužití, do kterých jsou zapleteni jako pachatelé bratři a spolupracovníci při našich komunitách4.

Tyto směrnice se obzvláště chtějí inspirovat vnímavostí františkánského charismatu, která zatím co vnímá závažnost sexuálního zneužití, chce upřednostnit větší poznání a prevenci v této oblasti. Zároveň chce vydávat svědectví tím, že bude podporovat ty a pomáhat těm, kterých se to z různých důvodů týká.

Proto kromě odkazů na právní postupy (občanské i kanonické), které je třeba zachovat v případě sexuálního zneužití, tyto směrnice pojednávají o problému s odkazem na prevenci, formaci, doprovázení, ochranu a využití bezpečnostních opatření, aby se předešlo možnosti sexuálního zneužití; včetně vyšších představených; a berou v úvahu případnou zodpovědnost v případě zneužití nejenom bratří, ale i zaměstnanců a dobrovolníků, kteří působí při našich komunitách; činí povinným bezpečnostní program ohledně pachatelů sexuálních deliktů (terapie, omezení, suspense, pravidla chování v komunitě, kde se nachází, atd.); přizpůsobují struktury ochrany mladistvých/z.d.; přichází s podporou rodin. Tento dokument vychází z dokumentu vypracovaného Italskou konferencí kapucínských provinčních ministrů (CIMPCap) a chce se inspirovat touto vizí. Je rozdělen následujícím způsobem.

Po úvodu následuje první část dokumentu, která definuje hlavní pojmy, které patří k problematice sexuálního zneužití. Druhá část má formační ráz. Jsou v ní podrobněji vysvětleny aspekty a dynamiky sexuálního zneužití mladistvých/z.d. Třetí část se zase zaobírá prevencí v této oblasti, týká se principů a podmínek, které je třeba zachovávat při hodnocení kandidátů, počáteční i celoživotní formaci bratří, při výběru a formování spolupracovníků, při vytváření struktur a výchovných programů, které zajišťují bezpečnost mladistvých/z.d. v prostředí našich domů, farností a naší služby. Čtvrtá část dokumentu má právně-procesní ráz. Týká se kanonického postupu, který prověří zodpovědnost či bezúhonnost toho, kdo je obviněn ze sexuálního zneužití mladistvých/z.d., a následné kroky, které je třeba podniknout v případě potvrzení či nepotvrzení zneužití. Pátá část vysvětluje způsob, jakým se má postarat o zainteresované osoby (oběť, rodina, ten, kdo zneužil, a bratrské společenství) v případě potvrzeného sexuálního zneužití, postup ochrany nutný pro to, aby byla ochráněna oběť zneužití, a ten, kdo to způsobil, aby byl zařazen do ochrannému programu a příhodně se bdělo nad jeho průběhem. V příloze k dokumentu jsou uvedeny hlavní kanonické a trestní předpisy.

I

Definice

1. Co znamená „sexuální zneužití“

Sexuální zneužití je takové chování, kdy dospělý člověk (příbuzný nebo cizí) použije svou autoritu a za účelem svého uspokojení zapojí sexuálně zakázaným/poškozujícím způsobem nezletilého/z.d.5 Takové chování náleží do kategorie, kterou můžeme obecně nazvat „násilím“6 a může se lišit způsobem, stupněm nucení i důsledky (obtíže, utrpení, psychofyzické následky). Ne vždy dochází ke zneužití skutečným a vlastním sexuálním poměrem a za použití násilí. V každém případě je však znásilněním svobody člověka, který je v nerovném vztahu (fyzicky a psychicky).

K sexuálnímu zneužití lze přiřadit i využití nezletilého/z.d. za účelem produkce dětské pornografie, ať už k soukromému použití nebo danému on line7.

Přitěžující okolností sexuálního zneužití je samo svedení, které je samo o sobě trestné.

2. Nezletilí a zranitelní dospělí

„Nezletilý“ jako oběť sexuálního zneužití je každá osoba mladší osmnácti let nebo osoba jí před zákonem postavená na roveň8. Jeho vývoj (fyzický, psychický, sociální, morální, atd.) nebyl ještě dokončen a není ještě plně schopen se rozhodovat vědomě, svobodně a zodpovědně o skutcích svých i o skutcích druhých lidí9.

„Zranitelný dospělý“ je každá osoba ve stavu nemoci, fyzického či psychického oslabení nebo zbavení osobní svobody, který fakticky, byť jen příležitostně, omezuje její schopnost chápat nebo projevit vůli nebo jakkoli se bránit útoku10.

3. Způsoby sexuálního zneužití

Sexuální zneužití rozdělujeme na zjevné, skryté a asistovanéZjevné sexuální zneužití probíhá přímými úkony vůči mladistvému/z.d. (přehnané hlazení a dotyky; sahání na genitálie; sexuální vztahy). Skryté sexuální zneužití se týká nepřímých úkonů vůči nezletilému/z.d. (umývání; prohlížení; podávání léků, apod.) se skrytým sexuálním záměrem a takových, které vzbuzují potěšení. Asistované sexuální zneužití spočívá ve vystavení nezletilého/z.d. přímým pohledům na sexuální vztahy (mezi dospělými, mezi dospělým a jiným nezletilým, atd.) nebo nepřímo pohledům na obrázky nebo filmy se sexuálním obsahem. Ohledně vztahu/prostředí, který je mezi nezletilým/z.d. a pachatelem zneužívání, můžeme zneužívání rozdělit na intrafamiliární, perifamiliární a extrafamiliární.

Intrafamiliární sexuální zneužití páchá osoba, která patří k úzkému rodinnému kruhu nezletilého/z.d., jako je otec, matka (nebo jejich noví partneři), starší bratr nebo sestra11.

Perifamiliární sexuální zneužívání páchá osoba, která se pohybuje v širší rodině (dědeček, strýc, atd.).

Extrafamiliární sexuální zneužívání páchá cizí osoba, která nepatří k rodině12 (jako právě v případě řeholníka, zaměstnance nebo dobrovolníka).

II

Typické prvky sexuálního zneužívání

V této části se budeme snažit pojednat o typických prvcích sexuálního zneužívání z různých úhlů pohledu. Máme totiž zato, že přiměřená znalost tohoto tématu je užitečná k tomu, abychom dokázali dohlédnout jeho důsledky a abychom udělali vše pro prevenci, která je nutná k tomu, aby nezletilí/z.d. byli chráněni před vtažením do tohoto nebezpečného chování.

Podíváme se na sexuální zneužívání a uvedeme především ono chování, které se za takové považuje ze strany pachatele zneužívání.

Pak přejdeme k indikátorům sexuálního zneužívání, jak se projevují na obětech. V tomto bodě pojednáme i o důsledcích sexuálního zneužívání nezletilých/z.d.

Bude nás také zajímat, jak detekovat možnost sexuálního zneužití. Proto se budeme zabývat i přípravnou fází zneužití či sváděním a osobností pachatele.

1. Chování které je typické pro sexuální zneužívání

Nevhodné sexuální chování, kterým se dospělý dopouští sexuálního zneužívání vůči nezletilému/z.d. se různí co do způsobu a může je zhoršit ještě i případné použití násilí. Jsou následujících typů:

- pohledy, které v nezletilém/z.d. budí rozpaky;

- eroticko-sexuální rozhovory v přítomnosti nezletilého/z.d.;

- ukazování fotek, obrazů, malůvek, filmů či představení s eroticko-sexuálním obsahem nezletilému/z.d.;

- přemlouvat či nutit nezletilé/z.d., aby byli u sexuálních vztahů;

- vytváření fyzického kontaktu (doteky, mazlení, líbání, atd.) s nezletilým/z.d. způsobem, který ho uvádí do rozpaků;

- zájem o hygienu či fyzickou péči o nezletilého/z.d. v oblasti intimních partií bez nutného důvodu, což mu způsobuje rozpaky;

- přemlouvat či nutit nezletilého/z.d., aby vstoupil do intimního vztahu s dospělým;

- přemlouvat či nutit nezletilého/z.d., aby měl sexuální vztah;

- přemlouvat či nutit nezletilého/z.d. k prostituci (i se záměrem produkce dětské pornografie)13.

2. Indikátory sexuálního zneužívání

Znaky, podle kterých můžeme poznat, jestli došlo k sexuálnímu zneužití, jsou rázu fyzického a behaviorálního.

Fyzické znaky. Pokud jde o znaky fyzické, obecně je těžké dojít s jistotou k diagnóze sexuálního zneužití, jelikož tyto znaky mohou být nepatrné, málo specifické nebo zcela scházejí, obzvláště když ke zneužití došlo před značnou dobou nebo nenásilným způsobem.

Sexuální zneužití nezletilého/z.d. spáchané s použitím násilí může zanechat škrábance, podlitiny, tržné rány, krvácení. Lékařské vyšetření může dosvědčit zneužití až do doby tří měsíců. Pokud k prohlídce dojde později po zneužití, ne vždy lze nalézt stopy po násilí, neboť buď již samy zmizely, nebo byly i odstraněny (někdy i samotnou obětí). V takovém případě se k závěru, že došlo ke zneužití, dospívá tak, že se spojí několik hledisek. Další fyzické znaky zneužívání jsou patrné z fyziologie; infekce; předčasná puberta a těhotenství (u adolescentek).

Znaky v chování. Tedy ty znaky, které se objevují v chování oběti, jako následky sexuálního zneužívání, podle způsobu/délky trvání/intenzity zneužívání, mohou být rázu obecného, školního a sexuálního.

Obecné znaky v chování, které se mohou objevit v případě sexuálního zneužívání, jsou: náhlé změny nálad; iracionální a neklidné chování (spojené s bolestmi hlavy, bolestmi břicha, apod.); snížená pozornost; noční můry; změny ve stravovacích návycích; nedůvěra ve vztazích s dospělými (agresivita proti dospělým/vrstevníkům); regresivní chování (pomočování); zrodičovštění (u dcery); sociální izolace; sebepoškozování a pokusy o sebevraždu14.

Školní znaky v chování jsou: náhlé zhoršení prospěchu; problémy v učení se; nesoustředěnost při studiu; odmítání převléci se na hodiny tělocviku, na závody, na plavání; odmítání účasti na fyzických aktivitách; systematické vyhýbání se a strach z návštěvy dorostového lékaře; opakovaná absence ve škole; neschopnost uzavírat přátelství se spolužáky; přání zůstat ve škole a nevrátit se domů; snaha izolovat se fyzicky i sociálně15.

Jelikož výše uvedené znaky v chování jsou velmi podobné těm, které se objevují i v jiných situacích klinického typu, je třeba být obezřetní při tvrzení, že jednoznačně vypovídají o skutečném sexuálním zneužití. Skutečně totiž neexistují psychologické znaky (emoční a v chování) tak jasné, že by bez pochyb ukazovaly na uskutečněné sexuální zneužívání. V různých případech zneužívání totiž někdy nedochází k problematickému chování ze strany nezletilého/z.d. Aby se prokázalo sexuální zneužívání, je třeba mít k dispozici ještě další ukazatele.

Kromě výše uvedených, existují ještě znaky v chování, které mladistvý vykazuje bez zjevných rozpaků či utrpení, které mohou podložit domněnku o sexuálním zneužití, které na něm bylo spácháno. Tyto znaky představuje sexuální chování, které neodpovídá jeho věku. Nazývají se znaky sexuálními, jako:

- nepatřičné afektivní projevy mezi rodiči a dětmi (otec-dcera, matka-syn);

- „rodinná tajemství“, na něž nezletilý dělá narážky;

- slova, hry nebo obrázky, které odkazují na sexuální aktivity;

- předčasná znalost o sexuálním chování dospělých;

- přehnaná pozornost vůči sexuální problematice;

- nevhodné sexuální hry se spolužáky;

- sexuálně provokativní chování;

- znalosti o praxi antikoncepce;

- aktivní sexuální promiskuita;

- zapojení se do prostituce16.

3. Důsledky sexuálního zneužívání

Sexuální zneužívání má za následek fyzické i psychické utrpení. Z fyzického pohledu zneužití, ke kterému dochází prostřednictvím skutečného sexuálního vztahu, představuje především bolestné znásilnění křehkého těla nezletilého, a to obzvláště v preadolescentním věku. Ale v každém případě – i pro z.d. – zneužití působí fyzickou bolest, a to obzvláště když se k němu přidá i násilí ze strany pachatele. K tomu se přidává skutečnost, že sexuální zneužití je příčinou psychického utrpení, protože nezletilý/z.d. prožívá tuto událost jako invazivní a destruktivní ohledně své vlastní integrity, svobody a důstojnosti, jelikož podivnost a síla tohoto aktu staví úplně mimo hru schopnost pochopit ho a ještě více čelit mu. Je třeba také říct, že až po nějaké době si nezletilý/z.d. uvědomí, že byl zneužit, protože v období mezi zneužitím jako takovým a uvědoměním si toho, že se stal obětí osoby, kterou považoval za důvěryhodnou, se vytvářejí pocity strachu, viny a úcty k pachateli, a to tak velké, že zakryjí a potlačí jeho utrpení.

Z těchto důvodů – podle způsobu, frekvence a stupně donucení jak bylo sexuální zneužití dokonáno, narušuje vývoj a psychickou rovnováhu nezletilého/z.d. negativními důsledky krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého rázu. Proto je třeba zneužití rychle rozpoznat a příhodně mu čelit, aby ten, kdo se stal jeho obětí, se neocitl v ohrožení, že se u něj rozvinou velké potíže nebo dokonce psychopatologie17.

Přesněji můžeme říct, že za stejných podmínek, jsou důsledky vážnější, když sexuální zneužití:

- je dovedně skryto a není odhaleno včas;

- trvalo delší dobu;

- se stalo za použití síly;

- nebylo zpracováno za asistence rodiny nebo sociálních služeb, že totiž ihned nebránily nezletilého/z.d.;

- nebylo vědomě zpracováno nezletilým/z.d.;

- bylo vykonáno na základě silné závislosti (obzvláště psychické) nezletilého/z.d. na dospělém pachateli zneužití (obzvláště pokud jde o příbuzného);

- bylo vykonáno v delikátní fázi vývoje a za přitěžujících okolností18.

Obvykle sexuální zneužití zasáhne jisté funkce osobnosti, jako je schopnost přizpůsobit se realitě (pozornost, inteligence, paměť, atd); potřebu citového bezpečí a schopnost vytvářet bližší vztahy; sebeúctu; společenské vztahy (s dospělými i s vrstevníky); schopnost plnit úkoly; schopnost klást odpor v konfliktních situacích. Díky posledně uvedenému aspektu je mimo vší pochybnost, že sexuální zneužití (jakož i špatné psychofyzické zacházení či zanedbávání) je třeba považovat za rizikový faktor, který tomu, kdo se stal jeho obětí, může způsobit problémy ve zvládání stresových situací života. Způsob, jak sexuální zneužití ovlivňuje člověka, když mu působí problémy, utrpení, a to až po vypuknutí psychických problémů, je vidět na některých komplexních a dlouhotrvajících emočních stavech, které negativně působí na jeho osobnost, jak jsme o tom pojednali. Takovými emočními stavy jsou:

strach (nemůže myslet/pohnout se; obecná/předcházející úzkost, atd.);

vztek (kvůli způsobenému násilí; že jim nevěřili/nechránili je; obrácený nejen na druhé ale i na sebe);

zmatek (kvůli střetu lásky a nenávisti vůči pachateli zneužití);

vina (snad jsem to zavinil sám; nebyl jsem schopen bránit sebe či druhé; za nenávist k viníkovi, když je to zároveň milovaná osoba; kvůli následkům pro rodinu; za získané (hmotné) výhody; atd);

hanba (před sebou i před druhými; za sexualitu; atd.);

smutek (kvůli pocitu bezmoci; kvůli pohrdání sebou samým; kvůli beznaději; atd);

pocit odlišnosti (že zažili něco abnormálního; z pocitu nehodnosti a sebevylučování, atd);

samota (kvůli snaze vyhýbat se druhým a že k nim nemají důvěru, atd);

pocit ztráty (důvěry, citu, ochrany, klidu, naděje, atd.);

změněné vnímání tělesnosti (vnímání těla jako nepodstatného, zničeného, špatného, atd)19.

4. Přípravná fáze sexuálního zneužití: nalákání.

Kdo se dopouští sexuálního zneužití – obzvláště, když to není blízký příbuzný – se snaží s nezletilým/z.d. vytvořit vztah důvěry, aby ho tak dostal do sféry svého vlivu. Obvykle pachatel sexuálního zneužití delší dobu zná nezletilého/z.d. a postupně ho k sobě připoutává. Tato přípravná fáze zneužití se označuje termínem nalákání.

Takový stav se vytváří, když pachatel využívá svůj emoční, sociální a morální vliv, aby získal sympatie, úctu, laskavost a vděčnost nezletilého/z.d. a také jeho příbuzných.

Proto zneužití nezletilého/z.d. je třeba hlavně považovat za nepatřičné použití autority dospělého vyplývající z věku, ze stupně příbuzenství, z důležitosti společenského postavení, z funkce, ze schopnosti vycházet vstříc určitým potřebám (citovým, hmotným, atd.).

Aby se dosáhlo zneužití, nalákání působí dvěma různými způsoby: oklamáním/předstíráním a vlídností.

Oklamání je takové chování, při němž je nezletilý/z.d. podveden tak, že ho o něčem přesvědčí použitím lží20. Předstírání se zase snaží skrýt před nezletilým/z.d. své úmysly a odvrátit od sebe jakékoliv podezření.

Vlídnost spočívá v získávání souhlasu nezletilého/z.d. pomocí pochval, pozorností, které v něm postupem času vytvářejí cosi jako vnitřní závazek, který ho může podvědomě učinit hříčkou toho, kdo plánuje zneužití21.

Tento souhlas lze získat i pomocí výhrůžek, totiž vyhrožováním nezletilému/z.d. odplatou, když bude vzdorovat požadavkům pachatele. Podle zákona by to byl ještě přímější a zjevnější způsob přípravy, jelikož zjevně obsahuje znásilnění svobody nezletilého/z.d.. Vyhrožování může přijít kromě toho i následně po zneužití, aby oběť mlčela.

Každopádně získání souhlasu oběti k nezákonným/poškozujícím skutkům, aniž by byla donucena, nijak neumenšuje závažnou zodpovědnost pachatele.

5. Osoba pachatele

Než začneme uvažovat, jaké mohou být typické prvky osobnosti toho, kdo sexuálně zneužívá nezletilého/z.d., je třeba poznamenat, že kterýkoliv dospělý může mít pokušení k nedovolenému/škodlivému sexuálnímu chování vůči nezletilému/z.d., i když třeba jen příležitostně. Proto je třeba vyvrátit obecný názor podle nějž dospělý, který se dopustí sexuálního zneužití, je nutně pedofil nebo těžce narušený člověk.

pedofilovi mluvíme tehdy, když je jedná o člověka, který se dopouští sexuálního zneužívání a obecně je eroticky přitahován nezletilými (do 11-13 let) stejného nebo opačného pohlaví22. Pokud se jeho přitažlivost obrací k adolescentům stejného nebo opačného pohlaví (okolo 11-14 let), mluvíme o efebofilii (chlapci) nebo hebefilii (dívky). Pedofilie a efebofilie či hebefilie nemají nic společného s homosexualitou.

Pokud jde o charakteristiku pachatele sexuálního zneužívání nezletilého, můžeme pojednat o tom, co se týče člověka, který je pedofilně zaměřený23.

Pedofilní člověk je většinou subjekt mužského rodu, který má tendenci už od puberty/rané dospělosti (od 16 let) cítit zvláštní sexuální přitažlivost k dětem a preadolescentům – chlapcům či dívkám nebo k obojím. Toto přitahování se projevuje fantasiemi, impulzy či chováním sexuálního rázu, ať už přímo či nepřímo (mohou nabývat forem exhibicionismu, voyeurismu či sadismu). Pedofil se zajímá především o nezletilé, které zná, s nimiž má už nějaký čas důvěrné vztahy. Může se stát, že je nikdy nezneužije, a sklony se budou projevovat jen v představách (latentní pedofilie), pokud nedojde ke stresujícím situacím, které by vyvolaly zneužití. Kromě toho je možné, že se stane do té míry citlivým ve vztahu k nezletilému/z.d., že mu zabezpečí zvláštní něžnost a ochranu; naopak se může stát, že dospěje k extrémním formám sadismu a násilí.

Taková osoba jedná s obzvláštní dovedností, jen zřídka používá síly a preferuje jemné způsoby zaangažovanosti; má snahu popírat nebo zlehčovat své činy; nenechá si snadno pomoci, pokud se nedostane do silného konfliktu s okolím (partnerem, rodinou, autoritou).

To, co z pedofilie dělá klinickou záležitost, spočívá ve skutečnosti, že osoba s těmito sklony si vybírá svého „partnera“ ještě ve fázi svého vývoje; všímá si, že není schopna zvládat sexuální impulzy k nezletilým; a také je s jistou častostí pokoušena opakovat své sexuální sbližování.

III

Prevence sexuálního zneužívání

Znalost typických prvků sexuálního zneužívání a zvláště jeho závažných důsledků pro nezletilé/z.d. - musí motivovat, kromě nutného zásahu v případech zjevného zneužití, k prevenci tohoto fenoménu ve specifickém prostředí zasvěceného života, kam se lidé obracejí, když chtějí růst ve víře, nalézat životní směr a podporu.

„Předcházet“ je tedy odpovědí, která by měla být nade vším, aby se vyloučila možnost uskutečnění tak násilnického/poškozujícího skutku vůči lidské důstojnosti. Je to také odpověď, kterou je třeba dát, aby se ochránila hodnota křesťanského svědectví a výchovně-pastoračního působení zasvěceného života. Obzvláště je třeba přijmout preventivní opatření, která se týkají zasvěcených osob a také těch, kteří s nimi spolupracují. Taková prevence, které lze dosáhnout jen příslušným vzděláváním, stálou formací a otevřenou konfrontací, musí nakonec vzbudit pozornost, přemoci nevědomost a povzbudit zodpovědnost.

1. Cíle prevence

Možnost, že se i v řeholním prostředí objeví případy sexuálního zneužívání, nám ukládá působit preventivně, aby se dosáhlo těchto základních cílů:

1. podporovat jasné vzdělávání ohledně afektivity-sexuality člověka a o jevu sexuálního zneužívání v jeho základních prvcích, nabízet nástroje pro formaci řeholníků (počáteční i stálou) a zaměstnanců/dobrovolníků;

2. rozpoznávat a vyhodnocovat u kandidátů řeholního života, u řeholníků a zaměstnanců/dobrovolníků případné situace nevhodného sexuálního chování, a pak na ně reagovat;

3. vhodně pečovat o nezletilé/z.d., kteří navštěvují řeholní domy, farnosti a místa, kde sloužíme24.

2. Kandidáti řeholního života

Aby mohl být kandidát přijat do řeholního života, kromě rozlišování jeho motivací ohledně povolání, je nutné také dobře poznat a vyhodnotit jeho celkový lidský profil: obzvláště ze zorného úhlu citového vývoje, jako schopnosti vytvářet a udržovat zralé vztahy s ostatními s přihlédnutím k jejich věku, stupni rozvoje, podmínkám, potřebám a právům.

K tomu lze dospět především vhodným použitím již známých nástrojů (pohovory, vztahy, období pobytu v komunitě), které umožní poznat historii (osobní, rodinnou, společenskou) kandidáta a vyhodnotit stupeň zralosti jeho citového vývoje25.

Za druhé už od začátku navázání kontaktu s řeholním životem je nutné přihlížet – i s pomocí odborníka – k případným citově-sexuálním problémům26, které by nebyly kompatibilní s volbou celibátu v řeholním životě.

2.1 Kritéria pro zhodnocení stupně zralosti kandidáta během fáze rozlišování

Z lidského zorného úhlu existují kritéria, které umožňují patřičné zhodnocení stupně zralosti kandidáta řeholního života:

- patřičný stupeň inteligence a kritické hodnocení reality;

- realistické poznání, zdravá sebekritika a správná úcta k sobě jako k osobě;

- rovnováha mezi potřebou být uznáván, pochopen, přijímán, podporován a vůlí uznávat, chápat, být benevolentní, pomáhat druhým;

- dobrá kulturní příprava;

- svoboda a zodpovědnost v rozhodování;

- upřímnost, zásadovost a schopnost být důvěryhodným;

- schopnost zvládat nutkání, překonávat konflikty a něco si odřeknout;

- ochota domluvit se a spolupracovat s druhými;

- úcta ke společenským a morálním hodnotám (spravedlnost, altruismus, odpuštění, atd.);

- otevřenost k transcendentním hodnotám;

- osobní/rodinná historie je v životě patřičně přijata.

Pokud jsou tato kritéria z velké části v pořádku, je možno přijmout kandidáta do formace k řeholnímu životu. Pokud by nebyla v pořádku a po pozorném a kontinuálním doprovázení by zůstaly ještě značné potíže, pak je vhodné rozmluvit kandidátovi, aby ve formaci pokračoval.

Zmíněné rozhodnutí je třeba učinit zvláště v případě, když by se objevovaly ony významné problémy typu citově-sexuálního, který jsme zmínili výše.

3. Řeholníci v počáteční a stálé formaci

Aby správně dozráli k rozhodnutí navždy se zasvětit v nějakém institutu, řeholníci v počáteční formaci se musejí stále cvičit ve vědomém a svobodně zodpovědném žití citově-sexuálního rozměru, jak to vyžaduje volba řeholního života. To předpokládá různorodou snahu. Především musejí poznávat stále lépe sami sebe27. Za druhé musejí čelit případným těžkostem, které s sebou citově-sexuální sféra může přinášet, aniž by je zlehčovali nebo přehlíželi, ale aby se rozhodovali, že je zvládnou a případně i požádají o pomoc28. Za třetí musejí zrát ve schopnosti být zodpovědní za vlastní činy na tomto poli29. Nakonec musejí růst ve schopnosti mít dobré vztahy v komunitě i mimo ni30. Řeholníci s věčnými sliby v rámci své stálé formace musejí mít možnost dále prohlubovat a prověřovat svůj citově-sexuální rozměr, aby svou afektivitu a sexualitu stále lépe integrovali31 i s ostatními osobnostními prvky, a zároveň žili v souladu s hodnotami volby zasvěceného života32.

4. Zaměstnanci/dobrovolníci

U řeholních domů a farních/pastoračních zařízení bývají a působí zaměstnanci a dobrovolníci, tedy další osoby, které kromě potřebného vzdělání musejí mít i náležité chování33. Zaměstnanecký vztah či dobrovolná spolupráce musí vznikat s přihlédnutím k afektivní a vztahové zralosti těchto osob. Tu je třeba pečlivě hodnotit a garantovat v průběhu času těmi nejvhodnějšími způsoby: jistě také formací, která se bude zabývat afektivitou, vztahy a zodpovědností, aby žili s úctou k důstojnosti druhých, zvláště těch nejmenších.

5. Bezpečné podmínky pro nezletilé/z.d.

Nezletilí/z.d., kteří jsou adresáty výchovy obecně i výchovy ve víře a kteří navštěvují řeholní, farní či pastorační prostory, mají právo být chráněni – kromě jiného – před možností, aby se někdo pokusil o sexuální zneužití. Předejít takové možnosti také znamená zabezpečit jim všechny možné způsoby ochrany. Takové zabezpečení se týká: prostor, v nichž se nezletilí/z.d. nacházejí během vzdělávacích akcí; dohled nad tím, jaké vztahy si vytvářejí s druhými; výchova nezletilých/z.d. k vytváření bezpečných vztahů.

5.1 Prostory pro aktivity nezletilých/z.d.

První důležitá podmínka bezpečí musí být především dána prostorami v nichž se nezletilí/z.d. nacházejí a spolu s druhými provozují své aktivity. Tyto prostory musejí být pokud možno tvořeny společnými prostorami, které nejsou vyhrazené; musejí poskytovat dostatečnou možnost k tomu, aby nezletilí/z.d. byli pod bdělým dohledem dalších osob; musejí umožňovat, aby všichni mohli volně vstupovat i odcházet; a komunikovat s těmi, kdo jsou uvnitř.

5.2 Dohled nad vztahy s nezletilými/z.d.

Řeholníci i pastorační pracovníci jsou zavázáni bdít nad vztahy, které se s nezletilými/z.d. vytvářejí během výchovných aktivit, aby bylo případně možno zasáhnout již při prvních náznacích nepatřičného chování. Ať se pozorně bdí nad takovým chováním, které ve vztahu k nezletilým/z.d. podporuje vztahy, které někoho zvýhodňují nebo směřují ke spolupachatelství. Posledně zmiňované chování směřuje totiž k tomu, aby odstřihlo nezletilého/z.d. od širších sociálních vztahů a nevhodně využívá výchovných aktivit pro nejasné účely34.

5.3 Výchova nezletilých/z.d. k bezpečným vztahům

Pokud platí, že výchova je především úkolem rodičů a učitelů ve škole, pak také při pastoračním působení je možno nepřímo předcházet riziku sexuálního zneužití tak, že pečujeme o výchovu obecně i o výchovu ve víře nezletilých/z.d., a to tak, aby uměli vytvářet přiměřené vztahy s druhými (citová a sociální výchova); a obzvláště, aby uměli dobře rozlišovat žádosti/skutky druhých, které se týkají jejich stránky tělesné, emoční nebo citové (výchova ohledně nebezpečného chování).

Výchova nezletilého/z.d. k bezpečným vztahům s druhými (vrstevníky či dospělými; členy rodiny či cizími) předpokládá, že se naučí vhodně vytvářet vztahy a snažit se zjišťovat: komu mohou důvěřovat (podle toho, co druhý říká a jak se chová); co mohou sdělit (podle svých legitimních potřeb a práv); na koho se mohou obrátit v případě potřeby s žádostí o pomoc (podle role toho, kdo je jim blízký).

Výchovné působení musí nezletilému/z.d. pomoci zakládat vztah s druhým na jasnosti, upřímnosti, úctě, svobodě, dobru druhého, věrnosti, zachovávání pravidel a toleranci; na výběru toho, co je pravdivé, správné a dobré; na přijetí vlastní křehkosti a nutnosti žádat bezpečí a ochranu35.

Výchova k bezpečným vztahům s druhými má za druhotný cíl naučit nezletilého/z.d. jak zvládat nebezpečné chování sexuálního rázu, které se u druhých vůči němu projeví. Musí být vychováván k tomu, aby rozpoznal a rozhodně se vyhnul pozornostem, požadavkům, skutkům jakékoliv osoby, které v něm vzbuzují pochyby a zmatek. To je možné tak, že nabídneme nezletilému/z.d. některá přesná kriteria36.

Výchovné působení v tomto smyslu musí vést nezletilého/z.d. také k tomu, aby zodpovědně používal internet, který, jak už bylo řečeno, je považován za snadnou cestu ke zlákání. Za tímto účelem je možné mu dát užitečné informace37.

Kromě řečeného je dobré, aby se nezletilý/z.d. naučil otevřeně mluvit s dospělými, k nimž má vztah (členové rodiny, farář, pastorační pracovníci) a vždy a o všem je informoval; a kvůli čemukoliv ať se obrací na osobu, která na něj má dohlížet.

Je také nutné, aby nezletilý/z.d. nalezl v této osobě toho, kdo může věnovat pozornost jeho emočním stavům, potřebám, problémům; kdo na něj dohlíží, když s ostatními provozuje své aktivity (tak, aby mohl zaznamenat případné změny chování); kdo mu pomůže ve vhodném okamžiku se zorientovat a podpoří ho38.

IV.

Postup v případě notitia criminis

V aktuálním kanonickém právu se o sexuálním zneužití nezletilých/z.d. pojednává třemi způsoby podle subjektů, o které kráčí:

- je zločinem („deliktem“ ve smyslu kanonického práva), pokud se ho dopustí duchovní, ať už diecézní nebo členové institutů zasvěceného života či společností apoštolského života. K projednání těchto případů je kompetentní Kongregace pro nauku víry;

- je důvodem k propuštění z institutu, pokud se ho dopustí zasvěcené osoby, které nejsou duchovními (bratři členové řeholních institutů, sekulárních institutů a společností apoštolského života). K projednání těchto případů je kompetentní Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života;

- je hříchem proti šestému přikázání desatera, pokud se ho dopustí věřící laici.

1. Povinnost oznámení

1.1 S výjimkou případů uvedených v kánonu 1548 §2 CIC, pokaždé, když se člen naší provincie dozví nebo bude mít podložené důvody, aby měl za to, že došlo k sexuálnímu deliktu spočívajícím v:

a) nucení kohokoliv násilím, pohrůžkou nebo zneužitím autority k vykonání nebo strpění sexuálních aktů;

b) vykonání sexuálních aktů s osobou nezletilou nebo zranitelnou;

c) výrobě, prezentování, přechovávání nebo šíření, i prostřednictvím informačních technologií, dětské pornografie, a také v získávání nebo svádění nezletilé nebo zranitelné osoby k účasti na pornografické prezentaci;39

je povinen obratem oznámit tuto skutečnost ordináři místa, kde k činům došlo a vlastnímu ordináři předpokládaného pachatele.40

1.2 Oznámení má obsahovat co nejvíce údajů o okolnostech, jako uvedení času a místa činů, označení zapojených nebo informovaných osob, stejně jako každou další podrobnost, která může být užitečná pro zajištění pečlivého vyhodnocení faktů.41

1.3 Zprávy mohou být získány také z titulu úřadu.42 Podáním oznámení v souladu s článkem 1.1 nedochází k porušení úředního tajemství.43

1.4 Při zachování toho, co je stanoveno v kán 1390 CIC, jsou zakázány předpojatost, odvetná opatření nebo diskriminace z důvodů podání oznámení.44

1.5 Oznamovateli nemůže být nařízena žádná povinnost mlčenlivosti týkající se obsahu oznámení.45

2. Přijetí obvinění

1.1 Zpráva o případném sexuálním zneužití spáchaném řeholníkem nebo laickým spolupracovníkem se může dostat k provinčnímu ministrovi různými způsoby:

- obecným dohledem, který provinční ministr vykonává nad zachováváním řeholní disciplíny;

- formálním oznámením, ústním či písemným, podaným představenému nebo jiné církevní autoritě či státním orgánům, jednou nebo více osobami, které znají skutečnosti;

- žalobou postiženého;

- skutečností, že určitý počet lidí mluví o deliktní příhodě, aniž by o tom měl přesné údaje;

- žádostí o přeložení řeholníka na jiné místo předloženou věřícími;

- ze zpráv sdělovacích prostředků;

- z anonymního dopisu.

2.2 Pokud informace přijde od státních úřadů a už se o ní ví, nebo v důsledku bezpečnostního opatření jako je uvěznění, provinční ministr ať otcovsky a pozorně sleduje dotyčného bratra a neodepře mu ani morální ani hmotnou podporu. V tomto případě ať neprodleně písemně informuje generálního ministra.

2.3 Pokud zprávu přijme kvardián nebo jakýkoliv jiný bratr, ať neprodleně informuje provinčního ministra.

2.4 V případě, kdy obvinění přijde ústním udáním přímo provinčnímu ministrovi nebo i jinému bratrovi, ohledně oběti a/nebo jiné osoby, která vznáší obvinění, ať se jedná následovně:

- kdo přijímá obvinění, musí člověku (nezletilému nebo dospělému), který vznáší obvinění, projevit vlídnost, ohleduplnost, podporu a připravenost vnést jasno do toho, co se stalo, a ubezpečit ho, že o tuto záležitost bude náležitě postaráno;

- v případech, kdy je sexuální zneužití spojeno s jiným deliktem proti důstojnosti svátosti smíření (Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis z 21. května 2010, čl. 4), pak oznamovatel, má právo, aby jeho jméno nebylo oznámeno udanému řeholníkovi (Normae čl. 24);

- během prvního rozhovoru ať se kladou jenom objasňující otázky, aby bylo získáno co nejvíce informací46;

- provinční ministr nebo jeho delegát ihned písemně zaznamená obsah obvinění a vypracuje o něm zprávu. Je-li to možné, může požádat obviňujícího člověka, aby ověřil, co bylo napsáno;

- provinční ministr prohlásí, že je připraven nabídnout duchovní a psychologickou pomoc obětem (KPNV, Okružní list z 3. května 2011, IIIc)47;

- provinční ministr, který obdržel oznámení, je bezodkladně předá ordináři místa, kde k činům došlo, jakož i vlastnímu ordináři nahlášené osoby (pokud není členem jeho provincie). Ti budou postupovat v souladu s právem, aplikovatelným na konkrétní případ48.

2.5 Případná anonymní obvinění ať nejsou skartována, ale ať se moudře a nenápadně prověří. Anonymní hlášení, která jsou příliš obecná nebo zjevně nepodložená či pomlouvačná, si nezaslouží žádnou pozornost49.

3. Ověření věrohodnosti obvinění

3.1 Po přijetí obvinění provinční ministr podle předpisů kán. 1717 §1 musí prověřit věrohodnost notitia criminis a věnovat pozornost nejen obsahu této zprávy, ale tomu, nakolik je pravděpodobné, že je věrohodná neboli není zjevně nepodložená. První otázka, kterou je třeba si o zprávě o zneužití klást, je, zda je konkrétně tato alespoň pravděpodobná a je to „věrohodné obvinění“, tj. obvinění, které není zjevně falešné či malicherné.

3.2 V případě, kdy je obviněn bratr, provinční ministr musí ihned písemně informovat generálního ministra, že přijal obvinění, které se zdá být věrohodným (List generálního ministra z 25. června 2010, č.j. 00635/10).

3.3 V případě, kdy je obviněn zaměstnanec, provinční ministr po prověření věrohodnosti obvinění musí zahájit disciplinární proceduru a co nejrychleji oznámit záležitost státním orgánům. Ať se použije kritérium, podle nějž v pochybách o věrohodnosti je lépe oznámit záležitost státním orgánům. Kromě toho je třeba mít na paměti, že dopis, který zahájí disciplinární řízení, je třeba poslat doporučeně a musí obsahovat základní skutečnosti, aniž by je komentoval či hodnotil, a kvůli bezpečnosti může pozastavit výkon zaměstnání. Pokud disciplinární řízení povede ke zjištění, že obvinění je podložené, je třeba zaměstnance propustit z práce.

3.4 V případě, kdy je obviněn dobrovolník, provinční ministr po prověření věrohodnosti obvinění, ho musí odstranit ze služby a co nejrychleji oznámit záležitost státním orgánům. Ať se použije kritérium, podle nějž v pochybách o věrohodnosti je lépe oznámit záležitost státním orgánům.

3.5 V platnosti zůstává závazek ochrany svátostné pečeti. Během této fáze je na moudrém uvážení provinčního ministra, jestli bude nebo nebude informovat řeholníka o obviněních a zda přijme nějaká bezpečnostní opatření, aby se zabránilo riziku opakování předpokládaných deliktů, při zachování presumpce neviny, dokud není prokázán opak (Normae čl. 19). Pokud jde o omezující bezpečnostní opatření, ať se zachovává princip graduality od nutného minima, aby se zabránilo pohoršení a pro dobro zneužitého, pro ochranu obvinění obviněného a pro dobro Božího lidu.

3.6 Provinční ministr důkladně a zodpovědně prozkoumá obvinění a podezření ohledně sexuálního zneužití mladistvého/z.d. řeholníkem nebo laickým spolupracovníkem, o němž byl informován. Přihlédne k počtu osob, které oznamují delikt, zda se znají, jejich intelektuální i morální úroveň, jejich ochotu podepsat to, co oznámili.

3.7. Provinční ministr může být legitimně odstraněn z úřadu, pokud z nedbalosti učinil nebo zanedbal úkony, které způsobily velkou škodu druhým, ať už jde o fyzické osoby nebo o komunitu jako celek. Škoda může být fyzická, morální, duchovní nebo majetková. Pokud jde o zneužití nezletilých/z.d. stačí, když je nedostatek péče velký. Nedostatky v informovanosti, ve vyšetřování, v náležitých bezpečnostních opatřeních nebo něčem jiném, co se týká zneužití nezletilých/z.d., patří do tohoto velkého zanedbání péče50.

3.8. Ověřování je třeba provádět zvláště pečlivě, když je zpětná vazba obtížná nebo zcela schází. Situaci je třeba zvládnout čestně a zodpovědně vůči všem zainteresovaným subjektům: oběti zneužití, řeholníkovi – předpokládanému viníkovi, řeholní komunitě, církevní komunitě a občanské společnosti.

3.9. Pokud zpráva o zneužití se zdá být nepodložená, záležitost se uloží a stručná dokumentace o ní se uloží do tajného archivu provinční kurie a dobře se vyznačí, že obvinění bylo nepodložené a z jakých důvodů (nedostatek důkazů nebo něco jiného).

3.10 Pokud se zpráva o zločinu jeví jako podložená, jsou dvě možnosti:

A. Nepřistoupí se k předběžnému šetření, jelikož se zdá být zbytečné. Pokud věrohodnost notitia criminis je posouzena pozitivně a předběžné šetření se zdá být zcela zbytečné jako v případě známého a nepochybného deliktu (kán. 1717 § 1), provinční ministr nahlásí řeholníka přímo generálnímu ministrovi, který příslušnou dokumentaci odešle Kongregaci pro nauku víry (Normae čl. 17) v případě řeholního klerika nebo Kongregaci pro instituty zasvěceného života v případě řeholníka.

V těchto případech se vzhledem k obecnému dobru provinční ministr po domluvě s generálním ministrem postará, aby byla zpráva o notitia criminis ohlášena státním orgánům (KPNV Okružní list IIIg).

Za známý či nepochybný delikt se považuje ten, kde nejsou pochyby o uskutečnění činu, jestliže sám dotyčný veřejně potvrdil skutek, nebo bylo zahájeno vyšetřování či byl přímo uvězněn. V obou posledních případech se provinční ministr musí pokusit získat materiály státního vyšetřování, aby zahájil předběžné šetření.

B. Pokračuje se předběžným šetřením podle kán. 1717 § 151.

4. Předběžné šetření

4.1 Provinční ministr pokaždé, když dostane alespoň pravděpodobnou zprávu o deliktu sexuálního zneužití spáchaného řeholníkem nebo laickým spolupracovníkem na nezletilém/z.d., má povinnost ověřit skutečnosti předběžným šetřením. Takové šetření si vyžaduje kán. 1717, zvláštní předpis o delicta graviora a předepisuje ho i kán. 695 § 2.

4.2 Předběžné šetření nelze zaměňovat s vyšetřovací fází procesu ani s přípravnou částí, u zvláštních procesů. Předběžné šetření je administrativní procedurou, která je mimosoudní a její výsledky jsou nezávislé na vyšetřování (může se požadovat trestní proces, nebo pohrůžka administrativními sankcemi, nebo archivace případu). Jedná se o předběžnou fázi, která slouží ověření pravdivosti fumus delicti. Má správní charakter a jejím účelem je vyhnout se neužitečným či předpojatým procesům, které nejsou dostatečně podložené. V žádném případě se nesmí konat proces před procesem.

4.3 Ohledně tohoto šetření, v případě řeholníka, je třeba mít na paměti následující body:

- šetření ohledně obvinění musí probíhat s ohledem na právo na soukromí a na dobré jméno osob, kterých se to týká;

- během předběžného šetření provinční ministr ať přijme ohledně obviněného řeholníka bezpečnostní opatření přiměřená konkrétnímu případu, aby se zamezilo nebezpečí, že delikty budou opakovány (kán. 1722 a Normae čl. 19), a i v tomto případě se použije výše zmíněný princip graduality, při zachování presumpce neviny, dokud není prokázán opak. Za tímto účelem se prosté přeložení řeholníka jeví obecně jako neadekvátní, pokud není spojeno s podstatnou změnou typu služby. Při přijetí těchto opatření, ať se, nakolik je to možné, spolupracuje s dotčeným řeholníkem, aniž by však byla snížena jejich účinnost; v každém případě však přijetí opatření nemůže být podřízeno souhlasu tohoto řeholníka. Obzvláště v případě, kdy obvinění není veřejně známé, je třeba postupovat s veškerou možnou opatrností a vyloučit, aby tato opatření ohrozila dobrou pověst řeholníka;

- přijatá opatření mohou být zveřejněna, pokud lze z dobrých důvodů předpokládat, že utajení by bylo ke škodě zainteresovaných stran a lidu Božího.

4.4 Provinční ministr ať vyšetřuje moudře, aby během šetření nebylo ohroženo něčí dobré jméno (kán. 1717 § 2) ať už žalujících nebo vyšetřovaného, a to i když se zpráva o deliktu stane veřejně známou. Předběžné šetření ať je vedeno co nejdiskrétnějším způsobem. Záležitost ať se považuje za spadajcící pod secreto pontificio ve smyslu čl. 30 Normae.

4.5 Kán. 1717 § 1 počítá s tím, že tím, kdo vede předběžné šetření, může být jak sám provinční ministr, tak jiná osoba, ať muž nebo žena. Může být vhodné, aby provinční ministr svěřil jiné osobě úkol vést předběžné šetření (kán. 1717 § 3). Tato osoba, vhodná svým vzděláním, kompetencí, rozlišováním a diskrétností, má tytéž povinnosti, které kán. 1428 § 3 připisuje vyšetřujícímu při procesu, ale aplikované na konkrétní okolnosti, které jim dávají jisté hranice. Ať se od ní vyžádá přísaha mlčenlivosti ohledně skutečností z vyšetřování.

4.6 Předmětem předběžného šetření jsou „fakta o skutku a příčetnosti“ (kán. 695 § 2). Ať se nevynechají polehčující nebo přitěžující okolnosti. „Fakty“ se myslí co se stalo, co bylo vědomě a dobrovolně iniciováno lidskou bytostí.

4.7 Šetření by mělo shromáždit: fakta o deliktním chování, počet a dobu trvání deliktních skutků, osobní údaje a věk obětí, způsobenou škodu, případnou souvislost se svátostmi, případné další související delikty, i když nejsou graviora.

4.8 Musí se jednat o vnější porušení (objektivní) trestního zákona. Důkazy jsou argumenty, které umožňují osobě vedoucí šetření se rozumně ubezpečit o podloženosti a pravdivosti toho, co se tvrdí.

4.9 Důkazní břemeno spočívá na tom, který něco prohlašuje. Jestliže strana, která obviňuje, není s to dokázat svá tvrzení, ten, kdo vede vyšetřování, k tomu bude přihlížet při práci na případu, když bude posuzovat obvinění. Na obviněnou stranu padne důkazní břemeno jen tehdy, když bude uvádět opačná fakta, než strana žalující. Připuštění důkazů náleží tomu, kdo vede vyšetřování a ručí i za zákonný průběh vyšetřování.

4.10 V průběhu vyšetřování lze shromažďovat dokumenty, svědectví a informace, a to také od biskupů jiných diecézí, kde vyšetřovaný pobýval, a pokud sloužil i v jiných správních oblastech Řádu, pak i od příslušných vyšších představených. Při zachování současné pověsti obviněného je třeba vyslechnout oběť(i) a shromáždit všechny dokumenty a opatření státních orgánů, pokud existují; v mezích možnosti, je třeba řešit otázku škody ex bono et aequo dle kán. 1718 § 4.

4.11 U svědeckých výpovědí je nutná přítomnost notáře a podpis svědka (kán. 1562-1569). Svědek vypovídá pod přísahou de veritate. Je třeba pamatovat na to, že po obviněném se nežádá přísaha de veritate (kán. 1728 § 2).

4.12 Přičitatelnost je třetím základním předmětem předběžného šetření. Přičitatelnost je předpokladem zodpovědnosti. Spočívá ve schopnosti zodpovídat se za vykonaný čin, který je podle zákona trestný. Chování může ukazovat na objektivní nepopiratelnou či zjevnou přičitatelnost, ale osoba, které je toto chování připisováno, může být neschopná deliktu ze subjektivního pohledu52, nebo mohou mluvit v její prospěch okolnosti snižující příčetnost (kán. 1324 a 1345). Požaduje se, aby přičitatelnost byla těžká z důvodu zlého úmyslu nebo nedbalosti (kán. 1321 § 1)53.

Při vnějším přestoupení zákona se přičitatelnost předpokládá, tj. má se za to, že ten, kdo jednal, jednal způsobem lidským, svobodně, vědomě a zodpovědně, pokud se neprokáže opak.

4.13 Jestliže dojde objektivně ke spáchání deliktu, ale není zde těžká subjektivní přičitatelnost z důvodu subjektivních a osobních problémů různého druhu, provinční ministr se musí postarat o situaci osoby tak, aby jí zabránil v případném opakování skutku. V případě, kdy během předběžného šetření vyjde najevo nepřičitatelnost řeholníka, která z psychologických důvodů nebyla zjevná (srov. kán. 1323, 6) v případech méně závažných, souběžně s případným kanonickým procesem je nutné, aby provinční ministr vyžadoval po řeholníkovi, aby podstoupil náležitou speciální psychoterapii.

4.14 Provinční ministr musí dojít k jistému a důkladnému přesvědčení, tedy tak zvané morální jistotě o faktech, o přijatých důkazech, o závažnosti skutku a příčetnosti/odpovědnosti údajného viníka.

4.15 Během předběžného šetření musí být obviněný řeholník seznámen s obviněními a důkazy a musí mu být dána možnost se hájit (kán. 1620, 7). Je třeba pamatovat, že i případný propouštěcí dekret vydaný ve správním řízení (kán. 696-697) by měl vadu neplatnosti, když by bylo odepřeno právo bránit se nebo mu bylo něco vnuceno pod nátlakem.

4.16 Obviněný řeholník má vždy právo obrátit se na generálního ministra a přímo jemu předložit argumenty na svoji obranu (kán. 698).

4.17 Náleží moudrému úsudku provinčního ministra, po domluvě s vyšetřovatelem, pokud byl jmenován, aby rozhodl o ukončení předběžného šetření. Shromážděné prvky musejí být považovány za dostatečné a musí být vyloučena každá rozumná pochybnost ohledně pravdy.

4.18 Ve všech fázích procesu se provinční ministr nebude moci vůbec opřít o práci své rady podle čl. 30,1 Normae, který stanoví, že záležitost je třeba vést sub secreto pontificio.

4.19 Výše uvedené směrnice se musejí, s náležitými rozdíly, zachovat i v případě, kdy je zneužívajícím zaměstnanec nebo dobrovolník.

5. Ukončení předběžného šetření

5.1 Jestliže obvinění ze zneužití nebylo potvrzeno, je třeba podniknout všechny možné kroky, aby bylo obnoveno dobré jméno obviněné osoby a vynahrazeny případné škody. Po ukončení šetření zašle provinční ministr generálnímu ministrovi zprávu ohledně výsledků šetření spolu se svým míněním ohledně nepodloženosti obvinění. Kopie šetření a dokumentace se uchová v tajném archivu provinční kurie54.

Dekretem také budou odvolána všechna přijatá bezpečnostní opatření.

5.2 Pokud se obvinění ze zneužití prokázalo, provinční ministr zašle generálnímu ministrovi akta ohledně výsledků platnosti obvinění. V těchto případech provinční ministr po domluvě s generálním ministrem zváží z pohledu obecného dobra ohlášení státním orgánům o notitia criminis. (KPNV Okružní list, IIIg).

5.3 Způsob ukončení je stanoven v kán. 695 § 2, který stanoví: „Všechny listiny podepíše vyšší představený a notář a zašlou se nejvyššímu představenému spolu s písemným vyjádřením člena, které sám člen podepsal.“

5.4 Předáním akt generálnímu ministrovi končí předběžné šetření a začíná nová fáze, jíž se účastní generální ministr a Kongregace pro nauku víry nebo Kongregace pro instituty zasvěceného života.

5.5 I případné kroky vedoucí k propuštění z institutu (kán. 696-697) jsou v kompetenci generálního ministra za účasti Apoštolského stolce (kán. 700). Z toho vyplývá důležitost a váha předběžného šetření: kroky v této druhé fázi budou založeny na aktech poslaných provinčním ministrem.

V

Po potvrzení zneužití řeholníkem

1. Řeholníkovi odsouzenému pravomocným rozsudkem občanským či kanonickým, a ad cautelam v případě podloženého obvinění ze sexuálního zneužití nezletilého/z.d., bude zakázáno jakkoliv vykonávat jakýkoliv úkol, službu či úřad, kde by se dostal do kontaktu s nezletilými/z.d., nebo vykonávat jakoukoliv pastorační službu, podle norem stanovených Kongregací pro nauku víry nebo Kongregací pro instituty zasvěceného života. Provincie, pokud vyšší církevní autorita nerozhodne nebo nenařídí jinak, bude připravena se o odsouzeného či opodstatněně obviněného řeholníka postarat. Provincie ať důrazně povzbudí řeholníka, aby akceptoval psychiatrické a psychopatologické, případně i soudně-lékařské vyšetření, a zabezpečí mu náležitou terapii podle osobního bezpečnostního plánu (OBP).

Nutnost terapie pro toho, kdo je zapleten do zločinu sexuálního zneužití nezletilého/z.d. je spojena s jasným seznámením se s jeho osobní psychologickou situací.

Za prvé je potřeba, aby tato osoba prošla psychodiagnostickým hodnocením, které by načrtlo její osobní profil a jasné obrysy jeho zneužívajícího chování a bude se snažit určit, zda trpí nějakou poruchou a jaké je riziko recidivy. Riziko recidivy se v případě existence psychické poruchy považuje za větší.

Za druhé je důležité zvážit nakolik je tato osoba motivována, aby se chtěla podrobit léčebnému programu (farmaceutickému, psychologickému), aby zpracovala hluboké afektivní procesy (hlavně ty traumatické), čelila zvráceným sexuálním impulsům a především se vyhnula recidivě tak, že získá kontrolu nad svým jednáním.

Možnost dojít k pozitivním výsledkům v tomto smyslu je větší, když rozhodnutí léčit se je dobrovolné, než když je uloženo jako povinnost. Proto by toto rozhodnutí mělo být výsledkem práce na motivaci, aby pomoc byla přijata, když se vezmou v úvahu důležité důvody, které tuto intervenci ospravedlňují55.

Nicméně je také pravdou, že i terapeutické zásahy, které byly zpočátku nařízeny, nakonec vedly k určitým výsledkům. Nátlak na to, aby byla terapie přijata, může tedy být legitimní, aby se terapie dala do pohybu – aby se předešlo riziku, že jinak nezačne nikdy – a překonaly se počáteční obtíže56.

2. Stahování, držení, vědomé prohlížení si a distribuce dětské pornografie jakéhokoliv druhu je trestným činem sexuálního zneužití mladistvého/z.d. jak podle kanonického práva (KPNV Normae 6,1,2), tak podle českého práva (zák. 40/2009 § 192). Každý řeholník, který se zaplete do takového jednání bude muset být podroben OBP.

3. Provincie, v případě odsouzení jednoho ze svých členů za sexuální zneužití mladistvého/z.d., nechť ho umístí do komunity, kde bude mít zabezpečené prostředí – tj. do komunity, kde bude řeholník umístěn za jistých podmínek. To je užitečné ze dvou důvodů. V tomto prostředí, kde není možné potkávat nezletilé/z.d., se zmenšuje možnost deviantního sexuálního chování. Pravidla a denní řád, který taková komunita uloží osobě, která se provinila zneužitím, napomáhají tomu, aby znovu neupadla, vnějším způsobem, který spočívá ve fyzickém i sociálním omezení, které není vězeňské, a umožňuje řeholníkovi, aby žil obvyklým způsobem života spolu s dalšími bratry a uchoval si vědomí identity a sounáležitosti.

Kromě toho v tomto kontextu řeholník ví, že může nalézt takové přijetí, důvěru, podporu, pomoc, aby zvládl napětí vyvolané dotyčnou událostí a jejími důsledky právními, sociálními a morálními.

Při respektování požadavků daných bdělostí a aby se lépe zkoordinoval vztah mezi kvardiánem (místním představeným) a provinčním ministrem, ať se provinční ministr postará o písemné stanovení OBP. Takový plán musí obsahovat, při respektování soukromí, jak to vyžadují kanonické předpisy a s nutným prohlášením ohledně zacházení s osobními údaji:

- souhrn nevhodného jednání, který minimálně udá počet obětí, jejich věk a pohlaví, a to včetně dospělých;

- informace, jakým způsobem bude řeholník trávit své dny;

- zprávy ohledně případného zneužití alkoholu nebo jiných látek a o absolvovaných terapiích;

- informace o jeho osobnostním profilu;

- všechny případné povinnosti požadované dekretem, jímž je povolen svobodný pohyb pod dozorem nebo uloženo domácí vězení;

- souhrnné zhodnocení rizika opakování či recidivy (lapsy a relapsy v konkrétním případě) vypracované odborníkem a postup, jak tomu předejít, který obsahuje např.: 1) omezení kontaktu či setkávání s nezletilými pod vhodným dohledem (chráněná setkávání); 2) pravidla ohledně vztahů s příbuznými a přáteli, aby se zaručilo, že řeholník nebude mít kontakty s nezletilými bez patřičného dohledu; 3) způsob monitorování toho, jak řeholník používá digitální komunikační prostředky, sociální média a přístupu k internetu obecně; 4) pravidla ohledně ekonomické transparentnosti a zacházení s penězi;

- určení osob zodpovědných za výkon opatření vedoucích k minimalizování rizika opětovného pádu;

- důsledky v případě nedodržení OBP;

- data, kdy byl OBP aktualizován a ověřen provinčním ministrem nebo jeho delegátem.

4. OBP musí být podepsán řeholníkem, provinčním ministrem a nejméně ještě jednou osobou, která bude přímo zaangažována do dohledu na řeholníka.

5. OBP bude revidován každý rok a zainteresované osoby ať jsou fyzicky i emočně schopné dostát úkolu, jenž jim byl svěřen. Supervizor musí vědět, co se od něho očekává. Supervizor bude mít přístup k dokumentům, které jsou nutné pro výkon jeho úřadu.

6. Provinční ministr bude každý rok prověřovat výkon a účinnost OBP.

7. Místní komunita, v níž se nachází řeholník „s rizikem opětovného pádu“, který je podroben OBP bude moci být bez předchozího ohlášení vizitována nezávislými kontrolory, aby se ověřilo správné naplňování Plánu.

8. Provinční ministr zabezpečí, aby byli informováni představitelé organizací, subjektů či struktur, ať už církevních nebo občanských, s nimiž byl řeholník v kontaktu a v souvislosti s nimiž došlo ke zločinu.

9. Provinční ministr ať použije i disciplinární sankce uvedené v kanonickém právu včetně propuštění z institutu a žádosti o zbavení duchovního stavu v uvedených případech a když je to vhodné.

10. Provinční ministr ať se neopomene informovat o stavu oběti sexuálního zneužití a její rodiny. Může přispět na psychoterapii oběti nebo případně poskytnout ekonomické odškodnění.Dotatek

1) NORMAE DE DELICTIS CONGREGATIONI PRO DOCTRINA FIDEI RESERVATIS SEU NORMAE DE DELICTIS CONTRA FIDEM NECNON DE GRAVIORIBUS DELICTIS – 21. května 2010

Část první

ZÁKLADNÍ NORMY

Čl. 1

§ 1. Kongregace pro nauku víry projednává dle normy čl. 52 apoštolské konstituce Pastor bonus trestné činy proti víře a závažnější trestné činy jak proti mravům, tak spáchané v rámci slavení svátostí, a taktéž – pokud je třeba – přistupuje podle předpisů obecného i vlastního práva k vyhlášení nebo udělení kanonických sankcí, a to při zachování kompetence Apoštolské peniteciárie a bez újmy předpisů Procedury pro zkoumání nauky.

§ 2. V oblasti trestných činů popsaných v § 1 má Kongregace pro nauku víry právo soudit na základě papežského zmocnění kardinály, patriarchy, vyslance Apoštolského stolce, biskupy a další fyzické osoby uvedené v kán. 1405, § 34 Kodexu kanonického práva a v kán. 10615 Kodexu kánonů východních církví.

§ 3. Vyhrazené trestné činy, o nichž v § 1, projednává Kongregace pro nauku víry podle předpisů následujících článků.

Čl. 2

§ 1. Trestné činy proti víře, uvedené v čl. 1, jsou hereze, apostaze a schisma, o nichž pojednávají ustanovení kán. 7516 a 13647 Kodexu kanonického práva a kán. 1436, § 18 a 14379 Kodexu kánonů východních církví.

§ 2. V případech uvedených v § 1 přísluší ordináři nebo hierarchovi dle norem práva prominout samočinnou exkomunikaci, pokud nastala, a konat buď soudní proces v první instanci, nebo uložit trest mimosoudním rozhodnutím, při zachování práva na odvolání ke Kongregaci pro nauku víry.

Čl. 3

§ 1. Závažnější trestné činy proti svatosti nejvznešenější oběti a svátosti Eucharistie, jejichž projednávání je vyhrazeno Kongregaci pro nauku víry, jsou:

1. odnesení nebo ponechání si eucharistických způsob ke svatokrádežnému účelu nebo jejich pohození, o nichž pojednává kán. 1367 Kodexu kanonického práva a kán. 1442 Kodexu

kánonů východních církví;

2. pokus sloužit mši, o němž pojednává kán. 1378, § 2, odst. 113 Kodexu kanonického práva;

3. předstírání sloužení mše, o němž pojednává kán. 1379 Kodexu kanonického práva a kán. 1443 Kodexu kánonů východních církví;

4. spoluslavení mše, zakázané v kán. 908 Kodexu kanonického práva a v kán. 702 Kodexu kánonů východních církví, se služebníky církevních společenství nemajících apoštolskou posloupnost a neuznávajících svátostnou důstojnost kněžského svěcení, o čemž pojednává kán. 1365 Kodexu kanonického práva a kán. 1440 Kodexu kánonů východních církví.

§ 2. Kongregaci pro nauku víry je též vyhrazen trestný čin spočívající v přepodstatnění jedné látky nebo obou se svatokrádežným účelem jak ve mši, tak mimo ni. Kdo by se dopustil tohoto trestného činu, ať je potrestán podle závažnosti zločinu, nevyjímaje propuštění z duchovenského stavu nebo

zbavení duchovenské hodnosti.

Čl. 4

§ 1. Závažnější trestné činy proti vznešenosti svátosti pokání, jejichž projednávání je vyhrazeno Kongregaci pro nauku víry, jsou:

1. rozhřešení spoluviníka hříchu proti šestému přikázání Desatera, o němž v kán. 1378, § 1 Kodexu

kanonického práva a v kán. 1457 Kodexu kánonů východních církví;

2. pokus o svátostné rozhřešení nebo zakázané vyslechnutí svátostného vyznání hříchů, o němž v kán. 1378, § 2, odst. 223 Kodexu kanonického práva;

3. předstírání svátostného rozhřešení, o němž v kán. 1379 Kodexu kanonického práva a v kán. 1443 Kodexu kánonů východních církví;

4. svádění k hříchu proti šestému přikázání Desatera při udílení nebo u příležitosti nebo pod záminkou svátosti pokání, o němž v kán. 1387 Kodexu kanonického práva a v kán. 1458 Kodexu kánonů východních církví, pokud je zaměřeno ke hříchu se samotným zpovědníkem;

5. přímé nebo nepřímé porušení svátostného tajemství, o němž v kán. 1388, § 1 Kodexu kanonického práva a v kán. 1456,§ 1 Kodexu kánonů východních církví.

§ 2. Při zachování předpisu § 1 č. 5 je Kongregaci pro nauku víry vyhrazen také závažnější trestný čin spočívající v nahrání jakýmkoli technickým prostředkem nebo ve zlovolném rozšiřování sdělovacími prostředky toho, co bylo ve skutečném nebo fiktivním svátostném vyznání řečeno zpovědníkem nebo kajícníkem. Kdo by se dopustil tohoto trestného činu, ať je potrestán podle závažnosti zločinu, nevyjímaje – jde-li o duchovního – propuštění z duchovenského stavu nebo zbavení duchovenské hodnosti.

Čl. 5

Kongregaci pro nauku víry je vyhrazen závažnější trestný čin pokusu o svátostné svěcení ženy:

1. při zachování kán. 1378 Kodexu kanonického práva upadají do samočinné exkomunikace vyhrazené Apoštolskému stolci jak ten, kdo se pokouší udělit svátost svěcení, tak žena, která se je pokouší přijmout;

2. pokud by ten, kdo se pokouší udělit svátost svěcení ženě, nebo žena, která se je pokouší přijmout,

byli katolíci podřízení Kodexu kánonů východních církví, ať jsou při zachování kán. 1443 tohoto kodexu potrestáni velkou exkomunikací, jejíž odnětí je též vyhrazeno Apoštolskému stolci;

3. pokud by viník byl duchovním, může být potrestán propuštěním z duchovenského stavu nebo zbavením duchovenské hodnosti.

Čl. 6

§ 1. Závažnější trestné činy proti mravům, jejichž projednávání je vyhrazeno Kongregaci pro nauku

víry, jsou:

1. trestný čin proti šestému přikázání Desatera spáchaný duchovním s nezletilou osobou mladší 18 let; pro účely tohoto předpisu je nezletilým postavena na roveň osoba, která trvale nemá úplné užívání rozumu;

2. získávání, držení nebo rozšiřování pornografických obrazových materiálů osob mladších 14 let spáchané duchovním k nemravným účelům, a to jakýmkoli způsobem a jakýmkoli technickým prostředkem.

§ 2. Duchovní, který by spáchal trestné činy popsané v § 1, ať je potrestán podle závažnosti zločinu,

nevyjímaje propuštění z duchovenského stavu nebo zbavení duchovenské hodnosti.

Čl. 7

§ 1. Při zachování práva, aby Kongregace pro nauku víry v jednotlivých případech derogovala toto ustanovení, se obžaloba u trestných činů vyhrazených Kongregaci pro nauku víry promlčuje po uplynutí 20 let.

§ 2. Promlčecí doba běží podle předpisu kán. 1362, § 2 Kodexu kanonického práva a kán. 1152,

§ 3 Kodexu kánonů východních církví. V případě trestného činu, o němž v čl. 6 § 1 odst. 1, začíná promlčecí doba běžet ode dne, kdy nezletilá osoba dovršila věk 18 let.

Část druhá

PROCESNÍ NORMY

Stať I.

Složení a pravomoc soudu

Čl. 8

§ 1. Kongregace pro nauku víry je nejvyšším apoštolským soudem pro projednávání trestných činů popsaných ve výše uvedených článcích jak pro latinskou církev, tak i pro východní katolické církve.

§ 2. Tento Nejvyšší soud projednává také trestné činy, z nichž je viník obviněn ochráncem spravedlnosti z důvodů spojených s osobou obviněného nebo kvůli spolupachatelství.

§ 3. Rozsudky tohoto Nejvyššího soudu vynesené v mezích jeho kompetence nepodléhají schválení papežem.

Čl. 9

§ 1. Soudci tohoto Nejvyššího soudu jsou samým právem kardinálové Kongregace pro nauku víry [dále jen „kongregace“].

§ 2. Kolegiu kardinálů jako první mezi sobě rovnými předsedá prefekt kongregace, při uprázdnění úřadu prefekta nebo při zabránění výkonu jeho úřadu vykonává jeho úkoly sekretář kongregace.

§ 3. Prefektovi kongregace přísluší jmenovat i jiné soudce, stálé nebo pověřené.

Čl. 10

Za soudce mají být jmenováni kněží zralého věku, mající doktorát kanonického práva, dobrých mravů, kteří vynikají rozvážností a právní zkušeností, i kdyby zároveň vykonávali jiné soudní nebo poradní poslání u jiného dikasteria Římské kurie.

Čl. 11

Pro podání a projednávání obžaloby je ustanoven ochránce spravedlnosti, kterým musí být kněz s doktorátem kanonického práva, dobrých mravů a vynikající rozvážností i právní zkušeností, ten vykonává svůj úřad ve všech fázích soudního řízení.

Čl. 12

Pro úřad notáře a kancléře ať jsou určeni kněží, buď úředníci této kongregace, nebo externí.

Čl. 13

Úkol advokáta či zástupce zastává kněz s doktorátem kanonického práva, schválený předsedou senátu.

Čl. 14

U jiných soudů mohou při projednávání případů, o nichž pojednávají tyto normy, platně zastávat úřady soudce, ochránce spravedlnosti, notáře a patrona (právní pomoc) pouze kněží.

Čl. 15

Při zachování kán. 1421 Kodexu kanonického práva a kán. 1087 Kodexu kánonů východních církví

přísluší Kongregaci pro nauku víry udělovat dispenze od požadavků kněžství i doktorátu kanonického práva.

Čl. 16

Kdykoli se ordinář nebo hierarcha dozví, že mohlo dojít ke spáchání závažnějšího trestného činu, ať to po vykonání předběžného šetření oznámí Kongregaci pro nauku víry, která – pokud si pro specifické okolnosti případu neponechá řízení sama – pověří ordináře nebo hierarchu dalším řízením, při zachování práva odvolat se proti rozsudku první instance jedině k Nejvyššímu soudu této kongregace, nakolik odvolání přichází v úvahu.

Čl. 17

Pokud je případ přímo předložen kongregaci, aniž bylo provedeno předběžné šetření, může přípravné kroky před procesem, které má dle obecného práva vykonat ordinář nebo hierarcha, provést sama kongregace.

Čl. 18

Kongregace pro nauku víry může v případech, které jí byly zákonně předány, při zachování práva na obranu zplatnit dřívější úkony, pokud nebyly ze strany nižších soudů, jednajících na základě pověření daného dle čl. 16, dodrženy čistě procesní předpisy.

Čl. 19

Při zachování práva ordináře nebo hierarchy již od započetí předběžného šetření uložit opatření stanovená v kán. 1722 Kodexu kanonického práva a v kán. 1473 Kodexu kánonů východních církví, má stejnou pravomoc také předseda senátu na popud ochránce spravedlnosti za týchž podmínek, jak jsou určeny ve jmenovaných kánonech.

Čl. 20

Nejvyšší soud Kongregace pro nauku víry soudí v druhé instanci:

1. věci rozhodnuté v první instanci nižšími soudy;

2. věci rozhodnuté týmž Nejvyšším apoštolským soudem v první instanci.

Stať II.

Soudní řád

Čl. 21

§ 1. Závažnější trestné činy vyhrazené Kongregaci pro nauku víry mají být projednávány v soudním řízení.

§ 2. Přesto Kongregace pro nauku víry může:

1. rozhodnout v jednotlivém případě z úřední povinnosti nebo na žádost ordináře nebo hierarchy, aby se postupovalo mimosoudním rozhodnutím, o němž v kán. 1720 Kodexu kanonického práva a v kán. 1486 Kodexu kánonů východních církví; vždy ale tak, aby byly trvalé pořádkové tresty udělovány pouze na základě pověření Kongregací pro nauku víry;

2. nejtěžší případy, kde – po umožnění viníkovi hájit se – je spáchání trestného činu zcela zřejmé, předat přímo papeži k rozhodnutí ohledně propuštění z duchovenského stavu nebo zbavení duchovenské hodnosti spojené s dispenzí od celibátu.

Čl. 22

Prefekt ustanoví k projednání jednotlivých případů senát o třech nebo pěti soudcích.

Čl. 23

Jestliže v odvolacím stupni ochránce spravedlnosti podá obžalobu odlišnou co do skutkové podstaty, tento Nejvyšší soud ji může přijmout a projednat jako v první instanci.

Čl. 24

§ 1. U trestných činů, o nichž v čl. 4 č. 1, Nejvyšší soud nesmí sdělit jméno oznamovatele ani obviněnému, ani jeho právnímu poradci, ledaže by s tím oznamovatel výslovně souhlasil.

§ 2. Týž soud musí brát zvlášť v úvahu věrohodnost oznamovatele.

§ 3. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k žádnému porušení svátostného tajemství.

Čl. 25

Jestliže vyvstane nahodilá záležitost, ať ji senát co nejrychleji vyřeší rozhodnutím.

Čl. 26

§ 1. Při zachování práva odvolat se k tomuto Nejvyššímu soudu se poté, co byl případ u jiného soudu jakýmkoli způsobem uzavřen, zašlou se z úřední povinnosti veškerá akta co nejdříve Kongregaci pro nauku víry.

§ 2. Na ochránce spravedlnosti kongregace přechází právo napadnout rozsudek ode dne, kdy je mu sdělen rozsudek první instance.

Čl. 27

Proti individuálním správním aktům vyneseným nebo schváleným Kongregací pro nauku víry ve věci trestných činů jí vyhrazených je přípustné podat v propadné lhůtě 60 dní užitečných správní odvolání k řádnému shromáždění tohoto dikasteria neboli „Feria IV“ [„ke středě“]. Shromáždění posoudí jeho věcnou stránku a zákonnost, a tím je vyloučeno jakékoli další správní odvolání, o němž se pojednává v čl. 123 apoštolské konstituce Pastor bonus.

Čl. 28

Rozhodnutí se považuje za pravomocné, jestliže:

1. byl vynesen rozsudek v druhé instanci;

2. nebylo proti rozsudku podáno odvolání ve lhůtě jednoho měsíce;

3. v odvolacím stupni řízení zaniklo nebo se jej strany vzdaly;

4. byl vynesen rozsudek podle předpisu čl. 20.

Čl. 29

§ 1. Soudní výlohy se hradí dle ustanovení rozsudku.

§ 2. Pokud pachatel není s to uhradit výlohy, uhradí je ordinář nebo hierarcha příslušný ve věci.

Čl. 30

§ 1. Tyto případy podléhají papežskému tajemství.

§ 2. Tomu, kdo by úmyslně nebo ze závažné nedbalosti porušil tajemství a způsobil nějakou škodu obviněnému nebo svědkům, může na žádost poškozeného nebo také z úřední povinnosti předseda senátu uložit náležitý trest.

Čl. 31

V těchto případech se spolu s předpisy těchto norem, jež zavazují všechny soudy latinské církve i východních katolických církví, mají aplikovat také kánony o trestných činech a trestech i o trestním řízení, obsažené v obou kodexech.2) APOŠTOLSKÝ LIST MOTU PROPRIO SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA, 4. června 2016

Jako milující matka církev miluje všechny, ale opatruje a chrání se zvláštní láskou ty nejmenší a nejbezbrannější; jedná se o úkol, který sám Kristus svěřuje celému křesťanskému společenství. Církev si je toho vědoma a pečlivě se věnuje ochraně dětí a zranitelných dospělých.

Úkol chránit a pečovat přináleží celé církvi, ale má se vykonávat zvláště prostřednictvím jejích pastýřů. Proto diecézní biskupové a eparchové a ti, kdo mají zodpovědnost za některou místní církev, se musí se zvláštní horlivostí věnovat ochraně těch, kdo z lidí jim svěřených patří k těm nejslabším.

Kanonické právo již stanovuje možnost odvolání z církevního úřadu „z vážných důvodů“; týká se to i diecézních biskupů, eparchů a těch, kdo jim jsou právně postaveni naroveň (srov. kán. 193 §1 CIC; kán. 975 §1 CCEO). Předkládaným listem mám v úmyslu upřesnit, že mezi uvedené „vážné důvody“ patří i nedbalost biskupů při výkonu jejich úřadu vzhledem k případům sexuálního zneužívání mladistvých a zranitelných dospělých, jak je stanoveno v motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela vydaném svatým Janem Pavlem II. a upraveném mým milovaným předchůdcem Benediktem XVI. V takových případech se bude dodržovat následující postup.

Článek 1

§ 1. Diecézní biskup nebo eparcha anebo ten, kdo má byť i jen dočasnou zodpovědnost za některou místní církev anebo společenství věřících jí postavené naroveň ve smyslu kán. 368 CIC a kán. 313 CCEO, může být právoplatně odvolán ze svého úřadu, jestliže by z nedbalosti vykonával nebo opomíjel skutky, které by přivodily druhým vážnou škodu, ať už se jedná o fyzické osoby anebo o komunitu ve svém celku. Škoda může být fyzická, morální, duchovní nebo majetková.

§ 2. Diecézní biskup nebo eparcha může být odvolán pouze tehdy, pokud objektivně a velmi vážným způsobem selhal při své péči, jež se od něj vyžaduje při vykonávání jeho pastýřského úřadu, a to i tehdy, pokud není na jeho straně vážná vina morální.

§ 3. V případě, kdy se jedná o zneužívání mladistvých anebo zranitelných dospělých, je to dostačující pro to, aby selhání v péči bylo vážné.

§ 4. Diecéznímu biskupovi a eparchovi jsou postaveni naroveň vyšší řádoví představení řeholních institutů a společností apoštolského života papežského práva.

Článek 2

§ 1. Ve všech případech, kdy se objeví vážné indicie toho, o čem pojednává předcházející článek, může kompetentní kongregace Římské kurie zahájit v této věci šetření; zainteresovanému o tom podá zprávu a poskytne mu možnost předložit dokumenty a svědectví.

§ 2. Biskup dostane možnost se hájit a bude ji moci využít za pomoci právně poskytovaných prostředků. Budou mu sděleny všechny postupné kroky zkoumání a vždy mu bude dána možnost setkat se s představenými kongregace. Takovéto setkání, pokud nevzejde z iniciativy biskupa, bude navrženo samotným dikasteriem.

§ 3. V návaznosti na argumenty předložené biskupem může kongregace rozhodnout o dodatečném šetření.

Článek 3

§ 1. Dříve než kongregace přijme své rozhodnutí, může se příležitostně setkat s dalšími biskupy

nebo eparchy patřícími k biskupské konferenci nebo k biskupské synodě církve sui iuris, k níž

patři i zainteresovaný biskup nebo eparcha; cílem toho je diskuse o případu.

§ 2. Kongregace přijímá rozhodnutí, když se sejde na svém řádném zasedání.

Článek 4

Pokud bude kongregace považovat odvolání biskupa za vhodné, stanoví podle okolností

případu, zda:

1. vystaví v co nejkratší možné době odvolávací dekret;

2. bratrsky vyzve biskupa, aby ve čtrnáctidenní lhůtě předložil svou demisi. Pokud biskup ve

stanovené lhůtě neodpoví, může kongregace vystavit odvolávací dekret.

Článek 5

Rozhodnutí kongregace, o němž pojednávají čl. 3-4, musí být předloženo ke zvláštnímu

schválení Svatému otci, jemuž k přijetí definitivního rozhodnutí bude nápomocno příslušné

kolegium právníků ustavené k tomuto účelu.

Nařizuji, aby vše, co jsem rozhodl tímto apoštolským listem vydaným jako motu proprio,

bylo dodržováno ve všech jeho částech bez ohledu na jakákoli opačná ustanovení, i kdyby byla

hodna zvláštní zmínky, a stanovuji, aby to bylo publikováno mezi oficiálními dokumenty v Acta

Apostolicae Sedis a vyhlášeno v deníku Osservatore Romano, se vstupem v platnost dne 5. září

2016.3) TRESTNÍ ZÁKONÍK (zák. 40/2009)

§ 168

Obchodování s lidmi

(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá dítě, aby ho bylo jiným užito

a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,

b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,

c) k službě v ozbrojených silách,

d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo

e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo

kdo kořistí z takového jednání,

bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

(2) Stejně bude potrestán, kdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby jí bylo jiným užito

a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,

b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla,

c) k službě v ozbrojených silách,

d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo

e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo

kdo kořistí z takového jednání.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti,

c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci.

(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 těžkou újmu na zdraví,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

(5) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.

(6) Příprava je trestná.

§ 185

Znásilnění

(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží,

b) na dítěti, nebo

c) se zbraní.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,

b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo

c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

(5) Příprava je trestná.

§ 186

Sexuální nátlak

(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, nebo kdo k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti, nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

a) na dítěti, nebo

b) nejméně se dvěma osobami.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo

c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.

(5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, nebo

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

(6) Odnětím svobody na deset až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.

(7) Příprava je trestná.

§ 187

Pohlavní zneužití

(1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

(5) Příprava je trestná.

§ 190

Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí

(1) Kdo provozuje prostituci v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Kdo organizuje, střeží nebo jiným způsobem zajišťuje provozování prostituce v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

a) nejméně na dvou takových místech, nebo

b) opětovně.

§ 191

Šíření pornografie

(1) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Kdo písemné, fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo

a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo

b) na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

a) jako člen organizované skupiny,

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo

b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

§ 192

Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií

(1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.

(2) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, anebo

kdo kořistí z takového pornografického díla,

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2

a) jako člen organizované skupiny,

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2

a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo

b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

§ 193

Zneužití dítěte k výrobě pornografie

(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako člen organizované skupiny, nebo

b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo

b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

§ 202

Svádění k pohlavnímu styku

(1) Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne dítěti nebo jinému za pohlavní styk s dítětem, pohlavní sebeukájení dítěte, jeho obnažování nebo jiné srovnatelné chování za účelem pohlavního uspokojení úplatu, výhodu nebo prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,

b) spáchá-li takový čin ze zavrženíhodné pohnutky,

c) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu, nebo

d) spáchá-li takový čin opětovně.

§ 367

Nepřekažení trestného činu

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin obchodování s lidmi (§ 168), znásilnění (§ 185), pohlavního zneužití (§ 187), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

§ 368

Neoznámení trestného činu

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin obchodování s lidmi (§ 168), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193) a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta;

(3) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 nemá advokát nebo jeho zaměstnanec, který se dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe. Oznamovací povinnost nemá také duchovní registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.

1Srov. Zpráva generálního ministra 84. generální kapitule Řádu menších bratří kapucínů, Řím 2012 (214-221).

2Srov. Doporučení 84. generální kapituly Řádu menších bratří kapucínů generálnímu ministrovi a jeho radě ohledně ochrany mladistvých a zranitelných dospělých.

3Srov. Kongregace pro nauku víry, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis, 21. května 2010; Okružní list ku pomoci biskupským konferencím pro přípravu směrnic, jak jednat v případech sexuálního zneužití mladistvých kleriky, 3. května 2011.

4List generálního ministra, Směrnice pro ochranu nezletilých a zranitelných dospělých v Řádu menších bratří kapucínů, Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini, Řím, 31. ledna 2015, (Prot. n. 00121/15).

5Srov. CASSANO G. B. et AL. (Edd.), Trattato italiano di psichiatria, Masson, Milano 2002, str. 2983

6Pod pojmem „násilí“ rozumíme, kromě sexuálního zneužití i fyzické a psychické týrání a zanedbávání, která se netýkají jen sexuální oblasti člověka. Fyzické týrání je způsobeno aktivní činností, která zraňuje fyzickou integritu nezletilého/z.d. (rány, zlomeniny, poškození, krvácení, atd.), a to může vést až k ohrožení života. Psychické týrání je způsobeno aktivní činností, která narušuje vývoj a psychickou rovnováhu nezletilého/z.d. (ponižování, pohrdání, odmítání, izolace, odloučení, atd.) Zanedbávání je způsob psychického týrání, pro než je charakteristické jednání aktivní či pasivní, které je nepřiměřené/poškozující, co se týče péče během fyzického i duševního vývoje dítěte, jako: zanedbávání péče (její odpírání), nepřiměřená péče (pečuje se, ale podivně) a přehnaná péče. Obecně občanské právo používá kromě termínu „sexuální zneužití“ i termín „sexuální násilí“.

7„Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá dítě, aby ho bylo jiným užito k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla“ § 168 odst. 1a Trestního zákoníku (Zák. č. 40/2009).

8Srov. Papež František, Vos estis lux mundi čl. 1 §2 a).

9Kongregace pro nauku víry (KPNV), Sacramentorum sanctitatis tutela 6 § 1 „Závažnější trestné činy proti mravům, jejichž projednávání je vyhrazeno Kongregaci pro nauku víry, jsou: 1. trestný čin proti šestému přikázání Desatera spáchaný duchovním s nezletilou osobou mladší 18 let; pro účely tohoto předpisu je nezletilým postavena na roveň osoba, která trvale nemá úplné užívání rozumu; 2. získávání, držení nebo rozšiřování pornografických obrazových materiálů osob mladších 14 let spáchané duchovním k nemravným účelům, a to jakýmkoli způsobem a jakýmkoli technickým prostředkem.

10Pod termínem „zranitelný dospělý“ rozumíme dospělou osobu, která má omezení typu fyzického, psychického či sociálního, jako: nezralost osobnosti, mentální retardace, invalidita, chronické nemoci, dlouhodobě nemocní, trestaní lidé (domácí vězení), odkázaní na pečovatele/poručníka, atd. Srov. Papež František, Vos estis lux mundi čl.1 §2 b).

11Rizikové faktory, které predisponují k intrafamiliárnímu sexuálnímu zneužití jsou různé: rodina s jedním rodičem, psychiatrické problémy, alkoholismus, drogová závislost, uspěchaný sňatek, sexuální problémy mezi manžely, sexuální promiskuita, velký počet potomků, citové strádání, otčímové a macechy, zapojení rodiny do kriminálního prostředí.

12Extrafamiliární sexuální zneužití může být ale umožněno nedostatečnou kontrolou ze strany rodiny nebo negativní citovou situací v rodině, která snadněji vystaví nezletilého zájmu cizího člověka.

13CASSANO G. B. et AL. (Edd.), op. cit., p. 2991.

14Srov. CASSANO G. B. et AL. (Edd.), op. cit., p. 2995-2996.

15Tamtéž.

16Tamtéž.

17Psychické důsledky sexuálního zneužití závisí nejen na zneužití jako takovém, ale i na osobnostních faktorech oběti a na ochranných faktorech prostředí, v němž oběť žije.

18Další poznatky viz BARNETT D.-MANLY J.T.-CICCHETTI D. (1993). Defining Child Maltreatment: The interface between policy and research. In: CICCHETTI D.-TOTH S.L. (Eds.), Advances in Applied Developmental Psychology: Child Abuse, Child Development and Social Policy. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corp., Chapter 2, pp. 7-73; WOLFE D.A.-MCGEE R. (1994). Dimensions of child maltreatment and their relationship to adolescent adjustment. Development and Psychopathology, 6, 165-181; FERGUSSON D.M.-MULLEN P.E.,“Childhood sexual abuse: An evidence based perspective,” Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1999.

19Srov. CASSANO G. B. et AL. (Edd.), op. cit., pp. 3007-3014.

20Aktuálně rozšířenou formou nalákání nezletilých oklamáním dochází na internetu nebo pomocí jiných komunikačních prostředků a je označována termínem child grooming. Použití internetu dovoluje lákajícímu vytvářet neomezený počet kontaktů s nezletilými a představovat se jim pod falešnou identitou. Nalákání pomocí internetu začíná výběrem oběti na sociálních sítích. Pak vytvoří kontakt, který mu umožní vstoupit do „virtuálního“ přátelského vztahu. Časté kontakty mezi lákajícím a obětí pak umožní upevňovat toto přátelství vzájemnou důvěrností, důvěrou a sdílením osobních informací, až to časem dospěje k tématům sexuálního rázu. V tom okamžiku může lákající virtuálně zapojit nezletilého/z.d. do nevhodného sexuálního chování, které lze označit za šíření dětské pornografie po síti. Tento materiál pak může lákající případně použít k vydírání nezletilého/z.d. Nalákání pomocí internetu je možné především tam, kde není nebo je nedostatečná kontrola rodičů nad tím, jak dítě používá internet.

21U malých dětí slouží vlídné chování k tomu, aby překonalo jejich přirozený strach z cizího člověka. U nezletilých adolescentů působí vlídnost komplexnějším způsobem tak, že se snaží vyhovět potřebám/zájmům/zálibám typickým pro tento věk (prostřednictvím dárků, peněz, rekreací, atd.).

22Termín „pedofilie“ se obvykle používá k označení toho, z čeho vychází sexuální zneužívání nezletilých. Je považována za dosti vážnou poruchu sexuálního chování. Terapie může tento problém omezit. Obvykle si pedofilní člověk ani neuvědomuje, že má poruchu chování a že je zodpovědný za své činy. Značné problémy v mezilidských vztazích se svými vrstevníky ho vedou k tomu, že svůj sklon mít navrch obrací – a to především sexuálně – k osobám křehkým a bezbranným.

23Srov. CASSANO G. B. et AL. (Edd.), op. cit., p. 2446-2447; CAPRA G. - FORRESI B. (a cura di), Pedofilia: cos’è e come ci si può proteggere, Quaderni Associazione Telefono Azzurro, 2012, p. 15.

24Obzvláště se výše uvedené cíle promítnou do:

- výběru kandidátů řeholního života;

- počáteční formace řeholníků ohledně afektivity a sexuality;

- stálé formace řeholníků ohledně afektivity a sexuality;

- výběru, hodnocení, formaci a prověřování afektivní a sexuální zralosti zaměstnanců/dobrovolníků, kteří se pohybují v řeholním prostředí;

- vytváření bezpečných podmínek pro nezletilé/z.d. ohledně struktur, vztahů s dospělými a výchovných programů.

25Nástroje, které lze případně použít podle jednotlivých případů a které přispívají od počátku k poznání kandidáta prostřednictvím širokého a kompletního shromažďování informací, které se týkají citové zralosti, mohou být:

- osobní dotazník obecných údajů o kandidátovi;

- průběh studia/práce;

- lékařské potvrzení o aktuálním psychofyzickém stavu kandidáta a krátký lékařský souhrn jeho vývoje;

- výpis z trestního rejstříku;

- osobní/rodinná historie kandidáta (zvláštní pozornost je třeba věnovat případným situacím jako: adopce, citové strádání, špatné zacházení, odloučení nebo rozvod rodičů, fyzická nemoc, psychické problémy, problémy s identitou, deprese, trestné činy, atd.);

- vztah ke křesťanskému zrání a k doprovázení při hledání povolání (iniciace a praxe života víry; morální formace; motivace pro volbu řehole; zhodnocení předcházejících zkušeností ze semináře/jiných řeholních institutů);

- doporučující listy napsané osobami, které dobře znají kandidáta (farář, učitel, vedoucí, zaměstnavatel, pastorační pracovník, atd.)

- pozorování schopnosti kandidáta přizpůsobit se komunitnímu životu během pobytu v řeholním domě.

26Problémy citově-sexuálního rázu s nimiž se můžeme setkat, jsou: přetrvávání intenzivních tužeb a strachů spojených se sexualitou; nutkavé sexuální chování (schází zvládání impulsu); problémy se sexuální orientací (homosexualita); zmatek ohledně vlastní identity (nesjednotil se s vlastním biologickým pohlavím); pedofilie.

27Toto poznání je i ve vztahu k tělesnosti; ke zvládání instinktivních podnětů; k emocím a citovým potřebám; k různým vztahům s druhými; ke zvládání své role.

28Srov. CONFERENZA ITALIANA DEI MINISTRI PROVINCIALI CAPPUCCINI, Progetto formativo dei Frati Minori Cappuccini italiani, Bologna, EDB, 2011, pp. 45-81 (parte terza). Kromě již zmíněného, další problémy náležející do citové a sexuální sféry mohou představovat: tendence upřednostňovat vlastní potřeby; vyhledávání potěšení jako kompenzace za strádání a problémy; využívání důvěry druhého k osobnímu prospěchu; snadno se obhajuje, kritizuje, chce vyniknout; nesprávně používá autoritu (kontrolování, svévole); problém vcítit se do druhého a přihlédnout k jeho svobodě/potřebám/omezením; nevědomost, předsudky, strach-hanba, není vlídný, pohrdání, represe, vytěsnění sexuality z vědomí (s rizikem ztráty kontroly); sexuální závislost způsobená nezřízeným používáním internetusociálních sítí, atd.; neschopnost žít v čistotě a realisticky zvážit požadavky vyplývající z přijetí takového trvalého závazku.

29Zrání schopnosti řeholníka být zodpovědným v citově-sexuální oblasti vyžaduje, aby si stále více uvědomoval/měl pod kontrolou tento svůj rozměr a jasně věděl, že důsledky jeho činů budou vždy a pouze připisovány jemu. Proto je nutné řeholníkovi preventivně poskytnout nutné informace ohledně: významu a dynamiky afektivity a sexuality; správných postojů, které musí zaujmout citově/sexuálně v rámci vztahů s různými osobami vzhledem ke svému zasvěcení; deviací a zneužívání, které se mohou objevit na poli citově-sexuálním a ukázat možné škody, které může způsobit sobě i druhým.

30U formovaného je schopnost mít a žít adekvátně vztahy v komunitě výrazem zralé afektivity a klidného zvládání sexuality. Komunitní život je prověrkou schopnosti řeholníka uznávat, chápat, být vlídný a pomáhat druhým, aby se pak případně mohl těšit i z jejich svobodné pomoci sobě samému. Formovaný má také dosáhnout zdravé rovnováhy v přátelských vztazích a v otevřenosti ke všem členům komunity. I vztahy s lidmi z venku jsou příležitostí k citovému růstu a jeho prověření, neboť prožívá vztahy v jejichž rámci je řeholník respektován ve své identitě a on sám má být schopen druhým nabízet přijetí, naslouchání, oporu a duchovní svědectví, na základě jejich oprávněného očekávání. Neschopnost v tomto smyslu, a to především v průběhu počáteční formace, musí být brána v potaz se zvláštní pozorností.

31Řeholník s profesí směřuje k tomu, aby dosáhl toho, že jeho afektivita a sexualita bude integrována, když se snaží vytvářet/udržovat stálé spojení a soulad mezi tímto svým rozměrem a ostatními prvky své osobnosti (tělesností, emotivitou, vůlí, vztahy, morálními a duchovními hodnotami, zkušeností víry, službou). Nikdy se nesmí zcela zříct či vyloučit vědomí své afektivity a sexuality (v důsledku by se aktivovalo vyčerpávající napětí); tím spíše nemůže nechat afektivitu a sexualitu vlastní spontaneitě, aby jednala prostě „přirozeně“. Řeholník naopak stále podrobuje svou afektivitu a sexualitu vědomé, svobodné a zodpovědné kontrole ostatních prvků své osobnosti, aby dávaly hranice a správný směr.

32U řeholníka s věčnými sliby integrace afektivity a sexuality nikdy nepřestává a může se dít jedině díky silné duchovní motivaci, která je důsledně žita tak, že překovává silné přirozené impulsivní nutkání a otevírá se svobodně a intenzivně lásce. To se může stát tak, že se dává průchod prohlubování a prověřování duchovního života; a sdílení zkušeností z bratrského života a z pastorační činnosti.

33Pokud jde o zhodnocení, výběr a formaci zaměstnanců/dobrovolníků pro pastoraci, kteří chodí do řeholních domů a farních či pastoračních zařízení a působí při nich, platí to, co již bylo řečeno o výběru kandidátů řeholního života ohledně afektivity a sexuality.

34Konkrétně je třeba bdít nad tím, aby dospělý neměl možnost: být často a dlouho sám s nezletilým/z.d.; doprovázel nezletilého/z.d. na místa ležící stranou bez důvodu a bez ohlášení; nechával bez důvodu v řeholních, farních či pastoračních prostorách pobývat nezletilého/z.d. mimo dobu určenou k výchovným aktivitám; zavedl nezletilého do soukromých prostor; navrhoval nechat nezletilého/z.d. ponechat samého; nabízel nezletilému/z.d. dárky, peníze, atd.; ukládal nezletilému/z.d., že musí mlčet; zaujímal vůči nezletilému/z.d. příliš důvěrné postoje.

35Obzvláště je třeba vychovávat nezletilého/z.d. ke správnému používání tajemství ve vztazích. Je třeba ho jasně poučit o skutečnosti, že tajemství nelze zachovat o věcech, které nejsou dovolené, které ubližují jemu nebo druhým, které jsou vyžádány sliby (nebo výhrůžkami) ze strany druhých. Nezletilý/z.d. musí o těchto „divných tajemstvích“ mluvit s rodiči nebo s osobami, kterým může důvěřovat. Proto také musí vědět, že jsou takové osoby, kterým jediným a ne jiným může důvěřovat, pokud má pochyby, starosti, problémy, maléry. Jsou to ty osoby, které mu kdykoliv naslouchaly, podržely ho, pochopily, poradily mu a praktiky pomohly (srov. CAPRA G. - FORRESI B. (a cura di), op. cit., p. 28).

36V tomto smyslu výchovné působení pastoračních pracovníků ohledně tělesně-emočních-afektivních prvků by mělo připravit nezletilého/z.d. na to, aby chápal abnormální situace a reagoval na ně za pomocí těchto kritérií.

Smysl pro exkluzivní vlastnění svého těla. Vychovávat k tomuto přesvědčení znamená pomáhat nezletilému/z.d., aby bránil své tělo jako své výlučné osobní vlastnictví; střežil svou integritu, identitu a důstojnost; stanovil hranice v nichž se cítí bezpečně; aby tělo chápal jako zdroj toho, že je mu dobře; a jako prostředek průhledných, pevných a důležitých vztahů s druhými. Musí vědět, že jako osobní vlastnictví tělo patří jen jemu a druzí ho musí respektovat, čímž dávají najevo ze své strany první afektivní impulzy vůči němu. Proto nikdo nemůže a nesmí překračovat stanovené hranice.

Zákaz dotýkat se těla. Nezletilý/z.d. musí být přesvědčen, že není možné, aby někdo vstupoval do kontaktu (vidět/dotýkat se) s jeho tělem bez příslušného dovolení a bez dobrého důvodu, a to zvláště delikátních partií. To jsou partie skryté a chráněné oděvem. Ani nelze připustit dívání se/dotýkání se skrytých partií druhých lidí.

Právo říci ne na negativní vjemy. Nezletilé/z.d. je třeba učit, aby odmítali vjemy/emoce, které jsou tělu nepříjemné (vyvolávají bolest, strach, stud, smutek, atd.) jako důsledky některých činů druhých lidí, které nemají jasný účel a nejsou v každodenním životě obvyklé (Ibidem, p. 27).

37Nezletilý/z.d. může být vhodně veden ohledně používání internetu podle této řady pravidel:

- neposílat zprávy (a další materiál: fotky, videa, atd.) osobního rázu/týkající se vlastní rodiny/známých lidí druhým, kteří o ně žádají a mohou je pak použít;

- kdo se snaží o kontakt přes internet, může předstírat a skrývat pravdu;

- nesetkávat se zblízka s cizími lidmi, které poznali přes internet;

- nikomu nedávat své osobní přístupové heslo;

- nepovažovat za pravdivé všechno, co najdou na internetu – je dobré se informovat;

- nechodit na placené stránky;

- nepřijímat materiál a neodpovídat na zprávy, které jsou vulgární;

- zablokovat kontakt, když se začnou cítit nepříjemně, stydět se, bát se kvůli některým použitým slovům či postojům;

- ohledně tohoto všeho je třeba se poradit s rodiči/důvěryhodnými osobami (Ibidem, str. 33-34).

38Zkrátka je žádoucí, aby nezletilý/z.d. dosáhl následujících specifických cílů v oblasti bezpečných vztahů: uměl rozpoznat nebezpečné události v situacích, které tak nevypadají; uměl reagovat na možnost zneužití odmítavými slovy i chováním/útěkem; řekl o pokusu o zneužití lidem, kteří jsou mu blízcí a jimž důvěřuje; aby se cítil být v pořádku a nepřipisoval si zodpovědnost/vinu za to, co se stalo (Ibidem, p. 29).

39Srov. Papež František, Vos estis lux mundi čl. 1 §1 a).

40Srov. Papež František, Vos estis lux mundi čl. 3 §1.

41Srov. Papež František, Vos estis lux mundi čl. 3 §4.

42Srov. Papež František, Vos estis lux mundi čl. 3 §5.

43Srov. Papež František, Vos estis lux mundi čl. 4 §1.

44Srov. Papež František, Vos estis lux mundi čl. 4 §2.

45Srov. Papež František, Vos estis lux mundi čl. 4 §3.

46Postoje, které nezletilý (nebo z.d.) projevuje během rozhovoru a poskytují větší záruku důvěryhodnosti o referovaných skutečnostech, jsou následující:

- oznamuje událost spontánním způsobem;

- při svědectví se ho (jí) zmocňuje rozrušení, úzkost či strach (zvláště v případě malých dětí); je zmatený, chtěl by z toho vycouvat;

- vyprávění je souvislé, v jeho ději se objevují tytéž prvky; o události referuje postupně a ne všechno najedou;

- sám se opravuje nebo říká, že si něco nepamatuje;

- v určitých případech je zdrženlivý nebo odmítá odpovědět na otázku;

- trpí obzvláště během vyprávění případu; má změny nálad u jistých otázek; je v souladu to, co vypráví, negativní emoce (vztek, strach, smutek) a jeho chování;

- používá termíny odpovídající jeho věku a dětský způsob vyjadřování sexuality (u nezletilých); vypráví příběh tak, jak ho viděl on; pamatuje si z toho více detailů (týkajících se toho, kdo zneužil) než obecných záležitostí (srov. i contributi di DI CORI, SABATELLO e CARAMADRE, 2005; CAFFO, CAMERINI e FLORIT 2004 citati in MASCIOLI L. V., Abusi sessuali su minore e processo penale, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2013, p. 51).

47Srov. Papež František, Vos estis lux mundi čl. 5.

48Srov. Papež František, Vos estis lux mundi čl. 2 §3.

49Je třeba mít na paměti, že může dojít i tak zvanému nepodloženému obvinění, čili falešnému obvinění ze sexuálního zneužití řeholníka nebo klerika příbuzným či osobou blízkou nezletilému/z.d. Tento typ udání se objevuje v případech konfliktů mezi manžely, kdy jeden z nich použije falešného obvinění ze sexuálního zneužití dítěte, aby uvrhl vinu na druhého manžela a mohl se na něm zhojit. Při zahájení a podpoře falešného obvinění ze sexuálního zneužití nezletilého/z.d. mohou být motivy a vnější tlaky směřované proti řeholníkům a klerikům ze strany příbuzných a/nebo jiných subjektů.

Důvody, proč k tomu dochází, mohou být různé, ale ten neznámější je pomsta per procura – to jest tehdy, když nezletilý/z.d. udá, že se stal obětí sexuálního zneužití, naveden dospělým (příbuzným, cizím) ke škodě třetí osoby, aby se pomstil nebo získal ekonomické výhody.

50Apoštolský list motu proprio Jako milující matka, 4. června 2016 (viz Dodatek 2).

51Kán. 1717 § 1. Kdykoliv se ordinář alespoň s pravděpodobností doví o zločinu, opatrně zjistí sám osobně nebo prostřednictvím jiné vhodné osoby skutečnosti, okolnosti a příčetnost, pokud se toto šetření nejeví zbytečným.

§ 2. Je nutno zabránit ohrožení dobrého jména tímto šetřením.

§ 3. Kdo koná vyšetřování, má stejná práva a povinnosti jako vyšetřující v řízení; nesmí však být v této věci soudcem, jestliže bylo později zahájeno soudní řízení.

Kán. 695 § 2. V těchto případech [těch z § 1: propuštění řeholníka z institutu z důvodu trestných činů podle kán. 1397, 1398 a 1395] shromáždí vyšší představený důkazy o skutku a příčetnosti, sdělí propouštěnému členu žalobu s důkazy a poskytne mu možnost k obhajobě. Všechny listiny podepíše vyšší představený a notář a zašlou se nejvyššímu představenému spolu s písemným vyjádřením člena, které sám člen podepsal.

52Srov. zákonná neschopnost dle kán. 1323.

53Kán. 1321 §1. Trestán je ten, kdo se dopustil vnějšího porušení zákona nebo příkazu, které je těžce přičítatelné z důvodu zlého úmyslu nebo nedbalosti.

§ 2. Trestem, stanoveným zákonem nebo příkazem, je postižen ten, kdo úmyslně porušil zákon nebo příkaz; kdo to však učinil opomenutím povinné péče, není trestán, pokud zákon nebo příkaz nestanovil jinak.

V kán. 1321 tedy těžká přičitatelnost spočívá v morální zodpovědnosti za přestupek. Musí být splněny dvě podmínky: za prvé pachatel přestupku má alespoň 16 let a je schopen chápat a chtít; za druhé, že má „zločinný úmysl“, tj. osoba, která se dopouští deliktu, ví, že takové chování je přestoupením trestního zákona a dopouští se ho svobodně. Zločinný úmysl se také nazývá zlým úmyslem. V určitých případech, které musejí být explicitně vyjmenovány, se za zlý úmysl považuje nedbalost, tj. těžké dobrovolné opomenutí.

54Kanonické právo nařizuje uschovat v tajném archivu kurie akta související s každým předběžným šetřením. Kán. 1719 stanoví: „V tajném archivu kurie se uschovají akta vyšetřování, rozhodnutí ordináře, jímž se vyšetřování zahajuje a uzavírá, a vše, co předcházelo šetření, pokud to není nutné pro trestní řízení.“

55Srov. CAPRA G. - FORRESI B. (a cura di), op. cit., pp. 23-24.

56Pro úspěch terapie je důležité, aby zneužívající uznal, že on je tím zodpovědným za vykonaný skutek, aby přiznal, že k němu osobně připravil předpoklady a aby dal najevo, že pochopil jeho závažné důsledky pro člověka, kterého zneužil.

36

Bratrství pro Evropu:
Úvahy a návrhy po setkání ve Fatimě


(Prot. N.00119/15)


Všem bratřím Řádu
a všem sestrám klariskám kapucínkám

 

Drazí bratři
Drahé sestry

 

Ať vás Pán obdaří pokojem

 

Tímto listem vás oslovuji o něco déle než než po měsíci od setkání ve Fatimě. Jak dobře víte, od 1. do 5. prosince 2014 se generální rada, provinční ministři, kustodi a delegáti z Evropy spolu s předsedy konferencí našeho Řádu setkali, aby spolu „mluvili o Evropě“. Vše se odehrálo ve velmi bratrské atmosféře. Portugalští spolubratři se o nás starali vynikajícím způsobem. Kromě toho, že v tomto listu se chci s vámi chci podělit o některé dojmy, chci vás také seznámit s tím, jak chceme dále pokračovat a uskutečňovat to, co vyšlo na povrch ve Fatimě.

Číst dál...