Pax et bonum 150 150Nová výstava Pax et Bonum

Srdečně vás zveme do pražské Lorety, kde je od 6. dubna 2018 otevřena nová výstava s názvem Pax et Bonum. Přibližuje významné osobnosti z naší provincie a také pestrost kapucínské spirituality. Kurátory výstavy jsou Markéta a Petr Baštovi. Velký dík patří nejen jim, ale také řadě historiků, kteří se na výstavě podíleli. Číst dál…

vedprov mNové vedení provincie

Na 105. provinční kapitule bylo pod vedením generálního vikáře br. Štefana zvoleno toto nové vedení provincie:

provinciál: br. Dismas

provinční vikář: br. Serafín

2. rádce: br. Radek

3. rádce: br. Cyril

4. rádce: br. Romuald

Bratrství pro Evropu:
Úvahy a návrhy po setkání ve Fatimě


(Prot. N.00119/15)


Všem bratřím Řádu
a všem sestrám klariskám kapucínkám

 

Drazí bratři
Drahé sestry

 

Ať vás Pán obdaří pokojem

 

Tímto listem vás oslovuji o něco déle než než po měsíci od setkání ve Fatimě. Jak dobře víte, od 1. do 5. prosince 2014 se generální rada, provinční ministři, kustodi a delegáti z Evropy spolu s předsedy konferencí našeho Řádu setkali, aby spolu „mluvili o Evropě“. Vše se odehrálo ve velmi bratrské atmosféře. Portugalští spolubratři se o nás starali vynikajícím způsobem. Kromě toho, že v tomto listu se chci s vámi chci podělit o některé dojmy, chci vás také seznámit s tím, jak chceme dále pokračovat a uskutečňovat to, co vyšlo na povrch ve Fatimě.

Číst dál...

Ordo Fratrum Minorum Capucinorum

Toto společenství bratří je katolickým řeholním řádem inspirovaným duchem sv. Františka z Assisi. Charisma řádu vyjádřil sv. František hned v úvodu své Řehole: "Řehole a život menších bratří je toto: Zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista, životem v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě." Kromě této Františkovy Řehole považujeme pro sebe za závaznou i jeho Závěť.

V současné době je nás v naší provincii 15 kněží, 15 bratří laiků, 5 bratři juniorů a jeden novic.

 

papezusvpia mPapež u sv. Pia z Pietrelciny

17. března 2018 papež František obdařil svou návštěvou místa spojená se sv. Piem – Pietrelcinu a San Giovanni Rotondo – byla to pouť i návštěva zároveň. Je to kraj požehnaný přítomností tohoto mimořádného světce, který svatostí svého života a stigmaty přitahoval mnoho duší ke Kristu.

Číst dál...

SGRotondo mPapež uctí památku sv. Pia

Vatikánský mluvčí Greg Burke oznámil, že papež František vykoná pastorační návštěvu u příležitosti stého výročí stigmatizace sv. Pia z Pietrelciny a padesátého výročí jeho úmrtí.

Číst dál...