povoláníSetkání kandidátů v Praze

V našem klášteře v Praze na Hradčanech se uskutečnilo setkání kandidátů do našeho řádu z naší a slovenské provincie. Celkem přijeli čtyři kandidáti - tři naši a jeden ze Slovenska. Odtud jsme přivítali také jednoho postulanta i s magistrem. 
Za touto akcí se můžete ohlédnout prostřednictvím fotografií.

Co to pro nás znamená kontemplativně-apoštolský život (tedy život, který úzce spojuje nazíravou modlitbu a činnost), to naše současné Konstituce vysvětlují takto:

Číst dál...

Všechno, co svatý František napsal či nadiktoval, je svědectvím o síle Ducha, která se v něm projevovala. Proto je velmi užitečné znát historii každého jeho spisu, ale ještě užitečnější je umět v nich nalézt to, co Pán Františkovi zjevil, a znovu to objevovat pro svůj život.

Jeho spisy jsou bohatým zdrojem inspirace pro všechny, kdo kráčejí životem v duchu Františkově, i pro všechny křesťany, kteří pododobně jako světec z Assisi ve své době chtějí „obnovit Boží dům“. Stejně jako tehdy i dnes František říká svým věrným: „Začněme, bratři, neboť až dosud jsme udělali jen málo nebo nic.“

Svatá Klára nám také zanechala několik písemných svědectví o tom, co inspirovalo život její i jejích sester. Našemu čtenáři budou jistě zvláště blízké čtyři listy svaté Anežce České. A to nejen proto, že píše naší světici, ale i pro svůj velmi bohatý obsah, který může posloužit jako inspirace k rozjímání nad tím, co je vlastně v životě důležité.

 

 • Redigoval, poznámkami a úvody opatřil: Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.
 • Překlad: Markéta Koronthályová a J. B. Štivar
 • Vydavatel: Tomáš Ježek – Ottobre 12
 • Rok vydání: 2001
 • Počet stran: 212 ISBN 80-86528-02-2

Všechno, co svatý František napsal či nadiktoval, je svědectvím o síle Ducha, která se v něm projevovala. Proto je velmi užitečné znát historii každého jeho spisu, ale ještě užitečnější je umět v nich nalézt to, co Pán Františkovi zjevil, a znovu to objevovat pro svůj život.

Jeho spisy jsou bohatým zdrojem inspirace pro všechny, kdo kráčejí životem v duchu Františkově, i pro všechny křesťany, kteří pododobně jako světec z Assisi ve své době chtějí „obnovit Boží dům“. Stejně jako tehdy i dnes František říká svým věrným: „Začněme, bratři, neboť až dosud jsme udělali jen málo nebo nic.“

 

Svatá Klára nám také zanechala několik písemných svědectví o tom, co inspirovalo život její i jejích sester. Našemu čtenáři budou jistě zvláště blízké čtyři listy svaté Anežce České. A to nejen proto, že píše naší světici, ale i pro svůj velmi bohatý obsah, který může posloužit jako inspirace k rozjímání nad tím, co je vlastně v životě důležité.

 

 • Redigoval, poznámkami a úvody opatřil: Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.
 • Překlad: Markéta Koronthályová a J. B. Štivar
 • Vydavatel: Provincie kapucínů v ČR
 • Vydání: druhé, upravené vydání
 • Rok vydání: 2014
 • Počet stran: 228
 • ISBN 978-80-905228-5-5

STANOVY

PRO DUCHOVNÍ A PASTORAČNÍ ASISTENCI


SEKULÁRNÍMU FRANTIŠKÁNSKÉMU ŘÁDU

Číst dál...

Václav Bonfil Bošek (1917–2008)

 

Bonfil Bošek se narodil v chudé rodině se sedmi dětmi nedaleko Klatov (osada Malý Bezděkov). Nejdostupnější možností na vzdělání proto pro něj byla serafínská škola u kapucínů na Hradčanech, kam po ukončení šesté třídy obecné školy v roce 1929 odešel. A protože se mu zde zalíbilo, v srpnu 1934 vstoupil do noviciátu. Po roce pak složil své první sliby a začal se připravovat na kněžství, nejdříve studiem filozofie v Holandsku, od roku 1938 pak studiem teologie v Olomouci. Zde také v září 1938 složil věčné sliby. V dubnu 1941 ho arcibiskup Leopold Prečan vysvětil na kněze.

 

Bonfil

 

Nejdříve působil jako kaplan v klášteře v Opočně, po skončení války pak v Sokolově a od roku 1948 v Liberci, kde měl na přání představeného zůstat jako administrátor kapucínského kostela i po násilném záboru klášterů v dubnu 1950. Bratra Bonfila to tenkrát nepotěšilo, chtěl být se svými spolubratry, byť třeba v internaci. Nakonec ho stejně ještě v dubnu téhož roku přeložili do Jablonného v Podještědí. A protože si zatím se svými zkušenostmi na vedení farnosti netroufal, požádal o přeložení zpět do Liberce. Už v listopadu 1952 byl znovu přesunut, tentokrát do Litoměřic, odkud spravoval farnost Křešice. Po třech měsících si znovu musel sbalit kufry a odjet do Loun, kde působil asi rok.

 

Od ledna 1954 až do října 1992 už ale zůstal na jednom místě – ve farnosti v Lenešicích u Loun, ke které dostal i správu sousedních farností Raná a Břvany. Služba zde byla náročná, k víře se hlásilo jen pár lidí. V samotných Lenešicích chodilo v neděli na mši svatou kolem 30 lidí, v Rané a Břvanech pět až sedm. Tomu odpovídalo i skromné farní zázemí. Generální vikář v propouštěcím dekretu pro bratra Bonfila označil toto území jako „severočeský kamenolom Páně“.

 

Zacharias Tucek 01

Zleva: Antonín Kovář, Zachariáš Tuček, Bonfil Bošek, Robert Viktorín (1999)

 

Do řeholní komunity se mohl vrátit až v říjnu 1992, ve svých 75 letech. Nejdříve strávil rok na Hradčanech a poté sedm let v Sušici, kde byl oblíbeným zpovědníkem a také vypomáhal v duchovní správě v okolních obcích. Od května 2000 se opět stal členem a srdcem hradčanské komunity.

 

 • Narození: 9. března 1917
 • Vstup do řádu (obláčka): 1. srpna 1934
 • Věčné sliby: 8. září 1938
 • Kněžské svěcení: 6. dubna 1941
 • Úmrtí: 29. října 2008
 • Pohřben v kapucínském hrobě na hřbitově v Praze na Břevnově.