svatba2018Svatba a jiné veselí

Svatby našeho dobrodince a příznivce SFŘ Jiřího se 13.5. účastní br. Kryštof. Na zpáteční cestě výprava ještě stihla navštívit Markétu a její "sídlo". Vznikly i nějaké fotečky.

svhora2018Oblastní setkání SFŘ na Svaté Hoře

Br. Kryštof se 8.5. s částí místního společenství SFŘ účastní oblastního setkání na Sv. Hoře. (kuk na fotogalerii).

vyl2018Návštěva Teisnachu

Ve středu 2.5. vyrazil br. Kryštof se zástupci Sušického společenství SFŘ na návštěvu spřízněného společenství v Teisnachu. (viz foto)

van2017Zima 2017/18 v Sušickém klášteře

Poslední zima byla zdánlivě poklidná, ale protože hned po velikonocích nás čekala volební kapitula, byla naplněna finišováním a přípravami, ve znamení "vzhůru ke světlejším zítřkům". Zde je zachyceno pár momentů charakterizujících tento čas.

OblackaSFR2018Obláčka SFŘ v Sušici

V neděli 25.2. 2018 odpoledne proběhla v terciářské kapli Sv. Kříže klášterního kostela sv. Felixe v Sušici "obláčka" 5 zájemců o život ve společenství SFŘ za hojné účasti (nejen) jeho členů. (viz foto)

50letJanPadesátiny br. Jana

Čas letí a my děkujeme Pánu za 50 let nabytého života br. Jana. Spolu se spolubratry ze všech našich kapucínských komunit, místními diecézními kněžími i zástupem věřících jsme v sobotu 10.2. děkovali a slavili...