Diecezni pout 150Diecézní pouť

V rámci diecézní pouti v Sušici se část programu realizovala v našem klášteře.

 

Byla to přednáška o biskupu Josefu Hlouchovi, kterou vedl Martin Weis, církevní historik a postulátor procesu blahořečení. Paralelně s přednáškou probíhal mariánský program v kostele pod vedením br. Jana. Podívejte se na video z poutě a také na fotografie, na kterých jsou mimo jiné zachyceny panely z výstavy i něco z atmosféry přednášky.

 

Louceni s Krystofem 485

 

Téhož dne jsme se loučili s br. Kryštofem, který se přesouval na nové působiště – do Brna.