Frantidek obnova 2017 150

Slavnost svatého Františka v Sušici

Srdečně vás zveme ke společné oslavě sv. Františka z Assisi, jáhna a zakladatele tří řádů.

 

Ve středu  3. 10. v 19 h proběhne v našem kostele obřad Transitus, kterým si připomeneme přechod sv. Františka ze smrti do nebeské slávy. Během obřadu zazpívá farní sbor od sv. Václava.

 

Ve čtvrtek 4. 10., o slavnosti svatého Františka, budeme slavit liturgii v 18 h. Mše svatá z děkanského kostela je tak přesunuta k nám. Bohoslužbě bude předsedat br. Petr Petřivalský OFMCap. a hudebně ji doprovodí část sboru od sv. Václava. Po mši svaté jste všichni zváni do refektáře kláštera na pohoštění. A tak vás zároveň i prosíme o pomoc s jeho zajištěním. Děkujeme.

 

[24. září 2018]