Susice 150

Výročí posvěcení kostela sv. Felixe v Sušici

Srdečně vás zveme na slavnost Výročí posvěcení kostela, kterou letos oslavíme v neděli 28. října při bohoslužbě v 18 h. Mši svatou bude celebrovat br. Jan Hladík OFMCap.

 

Dne 6. září 1641 provinční kapitula odsouhlasila záměr vystavět v Sušici klášter. Se stavbou se však začalo v důsledku třicetileté války až 17. září 1651, kdy byl slavnostně položen základní kámen za přítomnosti kardinála Harracha a Jana Losyho, hraběte z Losinthalu, který zastupoval císaře Ferdinanda III.

 

Susice kostel 485 

 

Výstavba kapucínského kláštera začala stavbou kostela. Ten byl na přání císaře Ferdinanda III. zasvěcen Felixovi z Cantalice. Eleonora, druhá manželka Ferdinanda II. a nevlastní matka Ferdinanda III., věnovala klášteru ostatky tohoto tenkrát blahoslaveného kapucína.

 

Susice kostel his 485 

 

Posvěcení kostela se čtyřmi dokončenými oltáři se odehrálo 24. 10. 1655, slavnosti předsedal Arnošt kardinál Harrach. Protože už v roce 1649 věnoval kapucínům Jindřich Michal Hyzrle z Chodů zázračný obraz Bolestné Panny Marie, stal se kostel vyhledávaným poutním místem. 

 

Susice kostel his2 485

 

Budeme rádi za vaši návštěvu a společnou modlitbu. Bude to také jedna z příležitostí, jak poprosit i za zemřelé zakladatele a dobrodince klášterů naší provincie.

 

[6. října 2018]